Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Reklama (26)Reklamos sąvoka. Reklamos bruožai. Reklamos naudojimo ypatumai ir funkcijos. Reklamos tikslai. Reklaminis pranešimas. Reklamos rūšys. Reklamos nešikliai. Spausdinta reklama. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginė reklama. Viešoji reklama. Reklama pardavimo vietose. Speciali reklama. Demonstracinė reklama. Reklamos nešiklių parinkimas. Skaityti daugiau
Reklama (27)Reziumė. Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Reklama (29)Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos tipai ir rūšys. Reklamos priemonės ir jų panaudojimas. Skaityti daugiau
Reklama (3)Įvadas. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklaminė kompanija ir jos planavimas. Tikslinės auditorijos identifikavimas. Reklaminės kampanijos esmė, ypatumai. Reklaminės kompanijos planavimas. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklaminės kompanijos tikslų nustatymas. Reklamos biudžetas. Reklamos nešiklių parinkimas. Reklaminės žinutės kūrimas. Reklamos poveikio įvertinimas. Reklamos priemonių parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (30)PowerPoint pristatymas. Reklamos samprata. Reikalavimai reklamai. Nepadorios reklamos pavyzdys. Reklamos, kuri nepateikta taisyklinga lietuvių kalba pavyzdys. Agresyvios reklamos pavyzdys. Draudimai Reklamų rūšys. Išorinė reklama. Klaidinanti reklama. Klaidinančios reklamos pavyzdys. Lyginamoji reklama. Paslėpta reklama. Kitos reklamų rūšys. Reklama ir vaikai. Reklamą reguliuojantys teisės aktai. Lietuvos teisės aktai, reguliuojantys reklamą. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymas. Europos Sąjungos (ES) teisės aktai reguliuojantys reklamą. Reklamos kontrolės institucijos ir įstaigos. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba. Reklama. Nesąžininga ir komercinė veikla . Kur kreiptis? Tabako reklama. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Konkurencijos tarybos tiriami atvejai. Karteliai. Konkurencija. Vietos savivaldos vykdomosios institucijos. Kuo reklama susijusi su vietos savivalda? Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos. Kultūros paveldo departamentas ir reklama. Lietuvos reklamos biuras (LRB). Lietuvos Reklamos Biuro (LRB) ketinimai. E-skundai. Kas gali kreiptis? Kada reikia skųstis? Skaityti daugiau
Reklama (31)PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Reklama. Reklaminė veikla. Reklamos tikslai. Reklamos funkcijos. Reklaminė strategija. Reklamos priemonės pasirinkimą įtakojantys kriterijai. Reklamos privalumai ir trūkumai. Reklamos nauda vartotojui. Reklamos žala visuomenei. Reklamos rūšys. Neįprasti reklamavimosi būdai. Kartais ir reklamos būna netinkamu metu ir netinkamoje vietoje. Būdai kaip pritraukti dėmesį. Brangiausios ir įdomiausios reklamos. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (32)PowerPoint pristatymas. Kas tai? Reklamos tikslai. Reklamos būdai. Reklamos tipai. Grupės. Spaudos reklama. Spausdinta reklama. Audiovizualinė reklama. Parodos ir mugės. Reklaminiai suvenyrai. Pašto reklama. Lauko reklama. Ryšiai su visuomene. Kompiuterizuota reklama. Darbas iliustruotas paveikslėliais (36). Skaityti daugiau
Reklama (5)Įvadas. Reklamos istorija. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos būdai. Reklamos biudžetas. Reklamos biudžeto strategija "Loro" įmonė užsiimanti reklamos projektais. Reklaminiai - informaciniai stendai, skydai. Reklaminės kolonos ir pilonai. Reklaminė-informacinė šviečianti vitrina. Reklaminis dinaminis stendas "Prismaline". Prekybos ir reklamos įranga. Cigarečių prekybos ir reklamos įranga. Reklaminės šviesdėžės. IĮ "Rasa" Išvados. Darbas iliustruotas piešinėliais. Skaityti daugiau
Reklama (6)Kursinio darbo tikslas - atsižvelgiant į įvairių veiksnių poveikį, pritaikius teorines žinias bei jas pagilinus, naudojant literatūros šaltinius bei informaciją, gautą iš panašia veikla užsiimančių įmonių aprašyti reklaminių iškabų verslo organizavimą, remiantis konkrečia įmonę, kurios veikla būtų labai panaši į mūsų pasirinkto verslo veiklą. Verslo idėja ir verslo esmė. Rinkos apžvalga. SWOT analizė. Rizikos veiksniai. Konkurencijos strateginė analizė. Stambūs konkurentai. Smulkūs konkurentai. Klientų strateginė analizė. Kainodaros strategija. Kaštai. Išteklių strateginė analizė. Žmonių ištekliai. Vadybinė įmonės struktūra. Reklama ir rėmimas. Įmonės vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (7)Reklama spaudoje. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko reklama. Skaityti daugiau
Reklama (8)Užduotis: Apibūdinkite reklamą, pasitelkdami jos apibrėžimus bei tikslus 3 – 4 autorių knygomis. Tai padarykite schematiškai grafiškai. Skaityti daugiau
Reklama e-komercijojeElektroninės komercijos esmė. Elektroninės komercijos modeliai. Elektroninės komercijos kategorijos. Reklama elektroninėje komercijoje. Pagrindinės reklamos formos elektroninėje komercijoje. Privalumai ir trūkumai. Reklama interneto svetainėse. Reklaminiai skydeliai. Reklama paieškos svetainėse. Nuorodos. Reklama naujienų arba diskusijų grupėse. Reklama elektroniniu paštu. Skaityti daugiau
Reklama internete (2)Įvadas. Reklamos tikslas internete. Reklamos pateikimas internete. Reklamos pagrindiniai principai internete. Reklamos būdai internete. Banerinė reklama. Elektroninis paštas. Kontroliuojamas paštas. Mini svetainės. Internetas - geriausia reklamos forma. Internetinės reklamos privalumai. Internetinės reklamos galimybės. Svarbiausia - auditorija ir dažnumas. Geografinis nukreipimas. Nukeipimas pagal laiką. Nukreipimas pagal vartotojo naudojamą kompiuterinę sistemą. Reklamos nukreipimas pagal tinklalapių turinį. Nukreipimas pagal kontaktų dažnumą ir periodinį pasikartojimą. Nukreipimas segmentuotai auditorijai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama internete (3)Įvadas. Internetinė reklama. Reklaminė kampanija internete. Jos tikslai ir užduotys. Reklamos objektas. Reklaminis skydelis. Reklaminių skydelių platinimo būdai. Banerinės reklamos efektyvumas. Elektroninis paštas. Firmos įvaizdžio kūrimas elektroninio pašto pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama internete (4)Internetinė reklama, jos privalumai ir trūkumai. Įvadas. Reklamos istorija. Reklama Lietuvoje. Reklama internete. Pagrindinės reklamos formos internete. Interneto svetainė. Reklaminiai skydeliai. Paieškos svetainės. Nuorodos internete. Reklama Elektroniniu paštu. Reklama naujienų arba diskusijų grupėse. Reklamos internete tikslai. Pagrindiniai reklamos internete pranašumai bei trūkumai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Reklama internete: Lietuvos pavyzdžio analizėĮvadas. Komunikavimo internetu bruožai. Reklama internete. Reklamos internete privalumai ir trūkumai. Reklamos skleidimo internete priemonės. Interneto vartotojai. Banerio efektyvumas. Patarimai renkantis reklamą internete. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama ir firmos įvaizdisĮvadas. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos savybės. Firmos įvaizdis. Esmė, svarbiausios formavimo ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama ir internetasĮvadas. Reklama ir internetas. Reklaminė kampanija internete. Reklamos tikslas. Potencialus vartotojas. Marketingo stadijos. Reklamos objektas. Reklamos skleidimo internete priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama ir jos ypatumaiĮvadas. Reklamos esmė. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos ypatumai. Reklamos biudžetas. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama ir jos poveikis vartotojuiĮvadas. Reklamos priemonės ir įtaka. Reklamos apibrėžimai. Reklamos teoriniai aspektai. Socialinės reklamos funkcijos. Ekonominės reklamos funkcijos. Reklamos tipų grupės. Reklamos tikslai. Reklamos vartotojas. Reklamos savybės. Skirtingų reklamos priemonių poveikis. Reklamos psichologinis poveikis. Žmogaus psichologinių procesų pažinimas reklamoje. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
......