Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Rinkodara (11)Kaip suprantate konkurenciją, kokios jos rūšys ir kuo jos skiriasi? Kokie yra kainos nustatymo metodai? Paaiškinkite jų esmę. Kokie veiksniai lemia vartotojo elgseną? Apibūdinkite juos. Kokie yra prekių paskirstymo būdai? Kas apsprendžia jų pasirinkimą? Kokie veiksmai sudaro vartojimo prekių pirkimo procesą? Kokie veiksniai lemia paskirstymo kanalo pasirinkimą? Apibūdinkite juos. Kas yra vartotojo elgsena ir kokie jos tyrimo tikslai? Kas yra marketingo aplinka ir kokia jos reikšmė verslo įmonėms? Kokie yra naujos prekės kūrimo etapai? Kokios dažniausiai skiriamos kainų strategijos? Paaiškinkite jų svarbą. Kokios jums žinomos verslo orientacijas? Apibūdinkite jas. Kas yra netiesioginis prekių paskirstymas ir kokios jo formos? Kokie yra prekės lygmenys? Apibūdinkite paslaugos sampratą. Kokios aplinkybės lemia paskirstymo kanalo suformavimą ar pakeitimą? Kokie yra prekių asortimento parametrai? Kokie galimi gamintojo sprendimai pasirenkant paskirstymo kanalą? Kaip atliekama prekių asortimento struktūros analizė? Kokios marketingo strategijos naudojamos prekės įvedimo į rinką stadijoje? Kokios yra prekybos sritys ir rūšys? Kokios naudojamos marketingo strategijos prekės augimo stadijoje? Kokios yra mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai? Kokios naudojamos marketingo strategijos prekės brandos stadijoje? Kaip suprantate mažmeninės prekybos įmonių marketingą? Kokios yra prekės identifikavimo sąlygos ir priemonės? Kas sudaro marketingo mikroaplinką ir makroaplinką? Kokias žinote prekių paskirstymo strategijas? Apibūdinkite jų pranašumus ir trūkumus. Kokie yra vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai? Kam reikalingi pardavimo tarpininkai ir pagalbininkai kuo jie skiriasi? Kokie vidiniai veiksniai daro įtaką vartotojo elgsenai? Apibūdinkite kiekvieną jų. Kokie yra rėmimo komplekso elementai, kokie jų naudojimo ypatumai? Kokios yra reklamos funkcijos? Kas yra rinkos segmentavimas ir pagal kokius požymius segmentuojama vartojimo prekių rinka? Kas yra pozicionavimas? Kaip reklama panaudojama kaip pozicionavimo įrankis? Kokiais atvejais įmonė naudoja koncentruotą, diferencijuotą ar nediferencijuotą marketingą? Kas yra prekės gyvavimo ciklas, kokios jo stadijos ir kodėl tai svarbu marketingo specialistams? Kokie dažniausiai esti kainodaros tikslai? Kokie prekybos renginiai yra jums žinomi? Apibūdinkite juos. Skaityti daugiau
Rinkodara (12)Įmonės marketingo elementai bei taikoma koncepcija. Mikroaplinkos elementai. Įmonės makroaplinkos elementų pagrindinės tendencijos. Anketa, kuri padės nustatyti vartotojų požiūrį į teikiamas paslaugas. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai (išorės, vidaus) įtakos paslaugos kitimą. Rinkos segmentavimas (pagal demografinį, geografinį, psichografinį ir vidaus elgesio požymius). Tikslinė rinka. Prekės (paslaugos) politika. Prekės charakteristikos kiekviename prekės (paslaugos) lygmenyje. Kokiai prekių (paslaugų) klasifikavimo grupei priklauso prekės (paslaugos). Prekės (paslaugos) identifikavimas. Prekės kainos politika. Rėmimo programa (rėmimo strategija. Rėmimo taikymo veiksmai. Rėmimo biudžetas). Prekės pateikimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara (13)Rinkodaros socialiniai ir ekonominiai pagrindai. Rinkodaros valdymo koncepcijos ir rinkodaros sistemos tikslai. Rinkodaros informacijos ir tyrimų sistemos. Vartotojų rinkos ir pirkėjų elgesys. Pirkimo sprendimo priėmimas ir jo variantai vartotojų rinkoje. Gamintojų rinkos. Pardavėjų tarpininkų rinka. Valstybinių organizacijų rinkos. Rinkos segmentavimas, tikslinių segmentų atranka ir prekių pozicionavimas. Prekės ir jų klasifikavimas. Prekių ženklai. Prekių įpakavimas ir paslaugos. Prekių asortimentas ir nomenklatūra. Naujų prekių gamybos strategija. Prekės gyvavimo ciklo etapai. Kainos skirtingų tipų rinkose. Kainodaros uždavinių iškėlimas, paklausos ir išlaidų nustatymas. Konkurentų prekių ir kainų analizė, kainodaros metodai ir galutinė kaina. Naujos prekės kainos nustatymas. Kainos nustatymas pagal geografinį principą. Kainos nuolaidų, įskaitų kainų realizavimui skatinti ir diskriminacinių kainų nustatymas. Iniciatyvus kainų keitimas. Vartotojų, firmos ir konkurentų reakcija. Pateikimo kanalai ir jų lygiai. Vertikalios, horizontalios ir daugiakanalės rinkodaros sistemos. Pateikimo kanalų struktūra ir valdymas. Prekių judėjimas pateikimo kanalais. Mažmeninė prekyba, jos įmonių rūšys, ir klasifikavimo pagrindai. Parduotuvių skirstymas pagal prekių asortimentą ir kainų nustatymo būdą. Parduotuvių skirstymas pagal prekybinio aptarnavimo pobūdį, priklausomumą ir teritorinį koncentravimą. Mažmenininko marketinginiai sprendimai. Didmeninė prekyba, skirtumai nuo mažmeninės prekybos, jos funkcijos. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Didmenininko rinkodariniai sprendimai. Rėmimo biudžeto rengimas ir rėmimo komplekso elementų atranka. Reklama ir jos programos rengimas. Pardavimų rėmimas ir jo programa. Populiarinimas ir jo planas. Asmeninio pardavimo organizavimas. Strateginis planavimas. Rinkodaros planavimas. Rinkodaros kontrolė. Tarptautinės rinkodaros aplinkos tyrimas. Išėjimo į užsienio rinką tikslingumas ir metodai. Rinkodaros komplekso ir rinkodaros tarnybų struktūros sprendimai. Paslaugų rinkodara. Organizacijų rinkodara. Atskirų asmenų rinkodara. Vietovių rinkodara. Idėjų rinkodara. Visuomeninė rinkodaros kritika. Piliečių poveikis reguliuojant rinkodarą. Rinkodaros valstybinio reguliavimo priemonės. Įmonininkų veikla socialiai atsakingos rinkodaros tapsmo kryptimi. Skaityti daugiau
Rinkodara (14)Rinkodaros samprata. Rinkodaros funkcijos. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros koncepcijos. Socialinės-etinės rinkodaros esmė. Rinkodaros kompleksas. Rinkodaros komplekso turinys ir taikymo tikslas. Rinkodaros priemonės formuojant rinkodaros strategiją. Tikslinės rinkodaros reikšmė produkto pozicionavimo koncepcijos atveju. Rinkos segmentavimo samprata ir turinys. Rinkos segmentavimo esmė, požymiai ir reikšmė. Rinkos segmentavimo būdai ir lygiai. Prekių klasifikacija. Prekės pozicionavimo esmė ir priemonės. Naujos prekės samprata ir reikšmė įmonės rinkodaros formavimui. Naujos prekės kategorijos vartotojo atžvilgiu. Vartotojų tipai ir reakcija į naujo produkto atsiradimą rinkoje. Naujų prekių kūrimo priežastys. Bandomosios rinkodaros prielaidos ir sėkmės atvejai. Naujos prekės vertės ir naudingumo didinimo proceso etapai. Naujos prekės palaikymo (rėmimo) rinkoje strategijos. Naujos prekės sėkmės priežastys. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). PGC strategijos. Strateginiai veiksmai produkto pirkimo skatinimui ir jo palaikymui. Naujos prekės kainų strategijos. Prekės konkurencingumo samprata: esmė, didinimo priemonės. Konkurencinės rinkodaros strategijos. Konkurencinės priemonės, užtikrinančios įmonių mobilumą rinkoje. Inovacijų (inovatyvių prekių) įvedimo į rinką ypatumai: "švirkšto efektas", difuzija, komunikacinis procesas. Konkuruojančių įmonių tipai. Rinkos lyderių taikomos rinkodaros strategijos. Kainos esmė rinkodaroje. Įmonės kainodaros formavimo mechanizmo tikslas, reikšmė ir formavimo principai. Praktinės kainodaros formavimo metodai. Mažų kainų politikos sąlygos įsiskverbimo į rinką kainos strategija. Vieningos kainos ir lanksčios kainos taikymo atvejai. Kainų keitimo atvejai besikeičiančiomis konkurencinėmis sąlygomis. Konkurencijos formos ir jų kaita. Kainos kitimo poveikis prekės pozicionavimui. Nišinių įmonių vaidmuo formuojant tam tikro kainos lygio produktų masę rinkoje. Prasiskverbimo kainos strategija: esmė ir taikymo sąlygos. "Grietinėlės nugriebimo" kainos strategijos taikymo atvejai ir efektai. Stimuliacinė kainodara: esmė, reikšmė ir efektai. Kainų kaitos politika: esmė, kainos didinimo atvejai, metodai, efektai. Netiesioginio paskirstymo sistemos veikimo principai. Tiesioginio paskirstymo sistemos veikimo principai. Paskirstymo procesų esmė ir reikšmė rinkodaros tikslų įgyvendinimo atžvilgiu. Paskirstymo veiklos funkcijos. Paskirstymo kanalo (grandinės) formavimo tikslingumas. Paskirstymo kanalo (grandinės) struktūriniai tipai ir charakteristikos. Paskirstymo kanalo (grandinės) funkcijos. Paskirstymo kanalo įvertinimo kriterijai. Paskirstymo kanalų formavimo ir keitimo atvejai. Paskirstymo kanalo kontrolė ir konfliktų eliminavimo priemonės. Paskirstymo politikos esmė, jos formavimas ir tikslingumas. Rėmimo komplekso samprata, sandara ir metodai. komunikacinio komplekso pasirinkimas: priemonės, atvejai ir metodai. Skaityti daugiau
Rinkodara (15)Užduotys ir atsakymai (nuo rinkodaros koncepcijos iki rėmimo). Išvardinti rinkodaros komplekso elementus. Kokią ir kodėl įmonė naudoja koncepciją. Kokie ir kaip mikroaplinkos elementai įtakoja įmonės veiklą? Nurodyti makroaplinkos elementų įtaką įmonės veiklai. Sudaryti anketą ir atlikti apklausą, norint išsiaiškinti vartotojų poreikį planuojamoms gaminti prekėms. Susegmentuoti rinką (3-4 požymiais) ir nustatyti tikslinę rinką. Nurodyti kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: rašomųjų stalų, kėdžių ir komodų. Nurodyti prekių politiką. Nurodyti prekių (rašomasis stalas, kėdė, komoda) charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti identifikavimo elementus (sugalvoti logotipą, 3 prekės ženklus – vardas ir simbolis). Pateikti įpakavimo elementus (etiketė, instrukcija, pakavimo medžiaga). Prekės kainos politika. Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus (paaiškinti kodėl juos taikote). Nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nustatyti prekių pateikimo politiką. Nubraižyti prekių pateikimo kanalą. Nubraižyti pateikimo strategiją. Nurodyti prekių rėmimo politiką. Nurodyti rėmimo elementus. Nurodyti rėmimo strategiją. Nurodyti rėmimo priemones. Sudaryti rėmimo biudžetą. Atlikti konkurentų analizę. Skaityti daugiau
Rinkodara (16)Rinkodaros (marketingo) samprata. Rinkodaros tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Rinkodaros koncepcijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija.Pardavimo orientacija. Rinkodaros orientacija. Socialinio - etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Rinkodaros tipai. Rinkodaros programa. Rinkodaros aplinka. Konkurencijos samprata ir svarba. Rinkos samprata. Rinkos klasifikavimas. Rinkos segmentavimas. Prekės samprata. Prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių asortimentas. Kaina. Kainos samprata. Kainų politika. Kainos nustatymas. Pateikimas. Rėmimas. Rėmimo samprata. Reklama. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Asmeniškas pardavimas. Skaityti daugiau
Rinkodara (17)Tarptautinės rinkodaros samprata. Svarbiausieji tarptautinės rinkodaros sprendimai. Tarptautinių rinkų "dušo" modelis. Kaskadų modelis. Tarptautinės rinkodaros tipai. Geografinė rinkodaros tipų piramidė. Eksporto rinkodaros strategijos formavimas. Tarptautinės rinkodaros aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Veiklos užsienio rinkoje būdai. Tarptautinės rinkodaros komplekso specifika. Prekė. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Paskirstymas tarptautinėse rinkose. Rėmimas. Tarptautinio marketingo tyrimai. Klausimai pasikartojimui. Skaityti daugiau
Rinkodara (2)Reklamos maketas. Pardavimų skatinimas. Reklamos metodai. Rinkodaros koncepcija. Rinkodaros segmentai. Nuolaidų rūšys ir rinkodaros strategija. Pasirinkimo uždavinys. Anketa. Apklausos "Studentai ir darbas" rezultatai. Skaityti daugiau
Rinkodara (3)Rinkodaros samprata ir jos reikšmė. Rėmimo samprata ir komunikacinė sistema. Rinkos segmentavimas. Rinkodaros uždaviniai, tikslai ir funkcijos. Rėmimo tikslai ir biudžetas. Paslaugų esmė, savybės. Rinkodaros tipai. Reklama. Rinkodaros programos elementai. Rinkos samprata ir jos klasifikavimas. Informacijos vertinimo būdai. Skaityti daugiau
Rinkodara (4)Įvadas. Marketingo elementai, kai buitinių šaldytuvų gamybos bendrovė "Snaigė". Nustatyti koncepciją. Parašyti marketingo tipų pavyzdžių ir kodėl? Anketa. Išoriniai segmentavimo požymiai. Įmonės konkurentės. Įmonių išsidėstymas geografiniu principu. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Prekės identifikavimo elementai. Prekių asortimentas. Skaityti daugiau
Rinkodara (6)Marketingas. Poreikiai. Marketingo sistemos veikloje remiamasi tam tikrais principais. Marketingo sistema. Verslo orientacijos samprata. Verslo orientacija. Gamybos orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinis-etninis marketingas. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Ekonomine aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo informacija. Marketingo informacijos reikšmė versle. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų rūšys. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Fokusuota grupė. Imties atranka. Imtis. Imties dydis. Tyrimo procesas. Rinka. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Pirkimo procesas. Pirkimo proceso etapai. Prekių asortimento samprata. Struktūros analizė. Idėjų generavimas. Idėjų atrinkimas. Idėjų tikrinimas. Marketingo strategijos parengimas. Gamybos ir pardavimo galimybių analizė. Prekės sukūrimas. Bandomasis marketingas. Prekės įvedimas į rinką. Prekės identifikavimo samprata. Pakuotė. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Marketingo valdymas. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo tipai. Skaityti daugiau
Rinkodara (7)Įžanga. SWOT analizė. Marketingo elementai. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Pardavimo rėmimo politika. UAB "PROMO" mikro- ir makroaplinka. Įmonės rinka. Tikslinės rinkos nustatymas. Vartotojo elgesio faktoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara (8)Prekė. Prekinis ženklas. Prekinio ženklo vertė. Prekės ženklo privalumai. Prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių gamybos nutraukimas. Prekės įpakavimas. Rėmimas. Loginiai žingsniai bet kokia komunikacijai sukurti. Rėmimo tikslai. Pardavimų rėmimas. Rėmimo būdai. Reklama. Reklamos rūšys. Reklamos žinutė. Populiarinimas. Asmeniškas pardavimas. Paskirstymo politika įmonėse. Paskirstymo sistemos funkcionavimo formos. Kainodara. Pagrindinės marketingo kainos strategijos. Kainos nustatymo etapai. Kainos samprata. Rinkos poveikis kainai. Naudingumo vartotojui poreikis kainai. Konkurencijos poveikis kainai. Normatyvinių aktų poveikis kainai. Marketingo strategijos poveikis kainai. Rizikos laipsnio poveikis kainai. Kainos reguliavimo tikslai. Kainos nustatymas. Produktų kainų nustatymo metodai. Pirkėjų vertinimo metodas. Veiksniai turintys įtakos kainų nustatymui. Kainos koregavimo strategija. Skaityti daugiau
Rinkodara (9)Išvardinti marketingo komplekso elementus. Nurodyti, kokią ir kodėl įmonė naudoja marketingo koncepciją. Parašyti įmonės mikroelementus. Išvardinti kokios aplinkos ir kaip veiks įmonę. Аnketa. Anketos analizė. Darbo tikslas - susipažinti su įmonėmis konkurentėmis, išsiaiškinti jų išsidėstymą geografiniu principu ir sužinoti įmonių užimamas rinkos dalis. Nurodyti kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos prekių pirkimui. Reikia susegmentuoti rinką pagal 3-4 kriterijus. Nustatyti tikslinę rinką. Nurodyti prekės politiką: Parašyti prekių charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti kokiai prekių klasifikavimo grupei priklauso. Apibūdinti prekės identifikavimo strategijas. (Sukurti įmonės logotipą, prekės simbolį, prekės vardą, prekės ženklą). Apibūdinti prekių įpakavimą, jos elementus. Nurodyti kainos politika. Nurodyti kainos nustatymo metodą ir kodėl naudojam šį metodą. Nurodyti kainų strategijas (5 strategijos). Nurodyti prekių paskirstymo strategiją. Nubraižyti pateikimo kanalą. Nurodyti prekės rėmimo politiką: Išvardinti kokius rėmimo elementus naudosime. Kokia rėmimo strategiją naudosime savo prekėm. Parašyti reklaminius pranešimus. Sudaryti rėmimo biudžetą. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara ir jos koncepcijosĮvadas. Rinkodaros sąvoka. Rinkodarą apibūdina. Žmogaus poreikiai, norai, paklausa. Produktai ir paslaugos. Vertė, pasitenkinimas ir kokybė. Mainai, sandoriai ir ryšiai. Rinka. Rinkodaros koncepcijos. Gamybos tobulinimo koncepcija. Prekės tobulinimo koncepcija. Pardavimo intensyvumo koncepcija. Rinkodaros koncepcija. Socialinės rinkodaros koncepcija. Rinkodara praeityje, dabartyje ir ateityje. Naujasis susijungęs rinkodaros pasaulis. Rinkodaros tyrimų būdai. Jų organizavimas. Stebėjimas. Eksperimentas. Apklausa. Rinkodaros kompleksas (4P). Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara ir jos vaidmuo kuriant įmonęĮvadas. Rinkodaros samprata ir tipai. Rinkodaros tikslai ir funkcijos. Rinkodaros elementai. Rėmimas. Kaina. Prekė. Paskirstymas. Rinkodaros vaidmuo kuriant įmonę. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara: mokslinės literatūros analizėRinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Verslo įmonės rinkodaros planavimas. Rinkodaros komplekso elementai. Pardavimų prognozavimas. Skaityti daugiau
Rinkodara: odiniai gaminiai moterims UAB "Moda"Įvadas. Pagrindinis darbo tikslas - pritaikyti rinkodaros teorines žinias, atskleidžiant UAB "Moda" galimybes konkurencinėje rinkoje. Praktiniai darbai. UAB "Moda" rinkodaros komplekso elementai. UAB "Moda" naudojma koncepcija. Įmonės "Moda" mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai veikiantys UAB "Moda". Segmentavimas pagal amžių: apklausos duomenys. Segmentavimas pagal pajamas. Įmonės segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Faktoriai, įtakojantys UAB "Moda" prekių pirkimą. UAB "Moda" prekių charakteristikos prekių lygmenyse. Įmonės "Moda" logotipas ir jos gaminamų prekių ženklai. UAB "Moda" prekių įpakavimas. UAB "Moda" naudojamas kainų nustatymo metodas. UAB "Moda" naudojamos kainų strategijos. UAB "Moda" prekių pateikimo kanalas. UAB "Moda" prekių pateikimo strategija. UAB "Moda" rėmimo veiksmų grupės. Įmonės naudojamos reklamos priemones. Naudojamas populiarinimas. Naudojami pardavimo skatinimo būdai. Įmonės rėmimo biudžetas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Rinkodara. Rinkos analizėI praktinis darbas. Šio praktinio darbo tikslas nustatyti įmonės marketingo elementus bei taikomą koncepciją, kai įmonė – UAB "Miškija". II praktinis darbas. Užduotis: kokie mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai įtakoja įmonę ir kaip? III praktinis darbas. Darbas susideda iš dvejų dalių: Anketos. Rinkos ištyrimo, kurioje yra mūsų įmonė, gaminanti medienos pusgaminius. IV Praktinis darbas. Šio praktinio darbo tikslas atlikti rinkos segmentavimą pagal 4 požymius ir nustatyti savo tikslinę rinką, kai mūsų įmonė gamina medienos pusgaminius. V Praktinis darbas. Šio praktinio darbo tikslas nustatyti kokie vartotojų elgesio faktoriai ir kodėl turės įtakos mūsų medienos pusgaminių pirkimui. VI Praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis yra parašyti prekės charakteristikas kiekviename marketingo lygmenyje, kokiai prekių klasifikavimo grupei ji priklauso bei nubraižyti prekių asortimentą. VII praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis nurodyti šokoladinių saldainių kainų nustatymo strategiją: nurodyti kainos nustatymo tikslą vartotojų rinkoje; nurodyti kainų nustatymo metodą; išvardyti galimas kainų nustatymo strategijas; įvertinti veiksnius, sąlygojančius galutinius kainų nustatymus. VIII praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis nurodyti prekės pateikimo politika tokiais dviem etapais: nubraižyti prekės pateikimo kanalus; nubraižyti prekės pateikimo politiką. IX praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis parašyti rėmimo strategiją šiais etapais: rėmimo elementai ir jų būdai; nubraižyti rėmimo strategiją; parašyti reklaminę žinutę; nurodyti konkrečius kitus naudojamus rėmimo elementus; biudžeto apskaičiavimo metodas. IX praktinis darbas. Šio praktinio darbo užduotis pateikti įmonės viziją, misiją ir SWOT analizę. Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: Ežerėlio seniūnijaĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Ežerėlio seniūniją rinkodaros aspektu. Ežerėlio ir joje teikiamų paslaugų bei produktų apibūdinimas. Ežerėlio seniūnijos vizija, misija, valdymo tikslai. Ežerėlio seniūnijos produktų ir paslaugų analizė ir perspektyva. Ežerėlio seniūnijos SSGG analizė. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimas. Ežerėlio bendruomenės charakteristika. Tyrimo metodika. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimo rezultatai. Rinkodaros planas. Vartotojų elgsena. Vietovių konkurenčių analizė. Vietovės rinkodaros strategija. Laukiami rezultatai. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas. Išvados. PowerPoint pristatymas (16). Skaityti daugiau
......