Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Tarptautinis marketingas: lininiai ir puslininiai audiniai UAB "Siūlas"Įvadas. Akcinė bendrovė "Siūlas". AB "Siūlas" pristatymas. UAB "Siūlas" prekių analizė. Brazilija. Brazilijos geografinė padėtis ir klimatas. Politinė sistema, ekonomika bei pramonė. Brazilijos gyventojai, jų kalba, tautinė ypatybės, religija ir švietimas. Verslo etiketo pristatymas. Brazilijos makroaplinkos analizė. Aplinkos veiksnių matrica. Ekonominė aplinka. Kultūrinė ir psichologinė aplinka. Geografinė aplinka. Techninė aplinka. Rinkos segmentavimas. Marketingo programa. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių pigių ir krovininių skrydžių analizėĮvadas. Pigių skrydžių aviakompanijų makroekonominio poveikio regionams aspektai. Tarptautinių pigių ir krovininių skrydžių analizė. Pigių skrydžių analizė. Krovininių skrydžių analizė. Kauno oro uosto teikiamos paslaugos. Pigių ir krovininių skrydžių perspektyvos Kauno oro uoste. Esama Kauno oro uosto padėtis. Pritraukti keleivines aviakompanijas. Pigių ir krovininių skrydžių plėtros kryptys Kauno oro uoste. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių rinkų pasirinkimasĮvadas. Tarptautinio marketingo esmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkos užvaldymas. Tarptautinio marketingo etapai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių rinkų pasirinkimas (2)PowerPoint pristatymas. Einant į tarptautinę rinką, būtina žinoti. Tarptautinio marketingo esmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkos užvaldymas. Rinkų užvaldymo stadijos. Rinkos pasirinkimo metodai. Užsienio rinkų užvaldymo būdai. Tarptautinio marketingo etapai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Prekės. Aplinkybių įvertinimas. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Konkurencinio pajėgumo išsaugojimas. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Išvados. Skaityti daugiau
Teatrų populiarumasĮvadas. Tyrimo problema. Tikslas. Uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo metodas. Tyrimo objektas. Tyrimas. Išvados. Anketos pavyzdys. Skaityti daugiau
Teigiamas įvaizdžio formavimas: grožio salonas "D'ORO"Įvadas. Šiame darbe pateiksiu grožio namų "D‘ORO" įėjimo į rinką problemas, tikslus bei reprezentaciją. Įmonės misija, vizija. Išorinė įmonės aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Šalutinio poveikio veiksniai. Įmonės vadovas, jo vadovavimo stilius. Įmonės darbuotojai. Organizacijos kultūra. Įmonės struktūra. Grožio namų "D‘ORO" klientai. Grožio Namų "D‘ORO" konkurencija. Kosmetika, jos kokybė. Įmonės strategija. Įmonės planas. Išvados. Skaityti daugiau
Teikiamos paslaugos, marketingo situacija, strategijos formavimas: motelis "Linas"Įvadas. Paslaugų esmė. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas. Verslo paslaugos. Komunikacijos paslaugos. Konstravimo ir su juo susijusios inžinerinės paslaugos. Paskirstymo paslaugos. Švietimo paslaugos. Aplinkos apsaugos paslaugos. Finansinės paslaugos. Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos. Turizmo ir kelionių paslaugos. Rekreacijos ir kultūros bei poilsio paslaugos. Transporto paslaugos. Paslaugų rūšys. Motelio "Linas" paslaugos. Strategijos formavimas. Firmos misija. Marketingo situacija. Makroaplinka. Įmonės mikroaplinką sudaro. SWOT analizė. Pavojai firmai. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Konkurentai. Kaina. Rėmimas. Klientai. Pateikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teikiamų paslaugų atitikimas vartotojų lūkesčiams: turizmo agentūra UAB "Avanturas"PowerPoint pristatymas. UAB "Avanturas" turizmo agentūros teikiamų paslaugų atitikimas vartotojų lūkesčiams. Įmonės charakteristika. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Vartotojo samprata. Vartotojų patenkinimo būdai. Vartotojų tyrimas. Jūsų amžius. Jūsų lytis. Jūs esate. Ar dažnai naudojatės turizmo paslaugomis. Jūsų apsilankymo tikslas. Kokiu būdu renkatės paslaugas. Kaip vertinate UAB "Avanturas" turizmo paslaugų kokybę? Ar anksčiau naudojotės UAB "Avanturas" paslaugomis? Kokius pastebėjote trūkumus? Kaip vertinate darbuotojų darbą, teikiant paslaugas? Procentalus išsidėstymas. Kokius jūs įvertintumėte UAB "Avanturas" privalumus ir trūkumus. Kaip vertinate UAB "Avanturas" padėtį esamoje teritorijoje? Kaip manote, UAB "Avanturas" teikiamų paslaugų kokybė atitinka kainą? Jūsų pasiūlymai? Ar rekomenduotumėte UAB "Avanturas" savo draugams, pažįstamiems? Ar jums visada yra suteikiama reikalinga informacija? Kaip manote, ar UAB "Avanturas" darbuotojai yra pakankamai apmokyti? Teoriniai rezultatai. Tyrimo rezultatai. Pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais (17). Skaityti daugiau
Teikiamų paslaugų technologinė analizė: motelis UAB "Arsena"Įvadas. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Paslaugų nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Pagrindiniai tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Apgyvendinimo paslaugos teikimo technologija. Procesų ir operacijų detalizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Televizijos reklamos analizėPowerPoint pristatymas. Tyrime dalyvavo 9 mokiniai. Bendri duomenys. Kas yra reklama. Reklamos analizė. Taigi, iš 149 reklamų. Šiuos duomenis sukėlus į lentelę, matome. Vaistai. Higienos, kūno priežiūros prekės. Telekomunikacinės paslaugos. Reklamos analizės apibendrinimas. Kas yra anonsas. Anonsų analizė. Iš 65 anonsų. Duomenys diagramoje. Laidų anonsai. Filmų, serialų anonsai. Anonsų analizės apibūdinimas. Skaityti daugiau
The draft for market research in China: "JYSK"Darbas anglų kalba. Rinkos tyrimų projektas Kinijoje: "JYSK". Plan for marketing research project. Purpose of the research. The objectives for the research. Methods. Desk research. Draft for questionnaire. Recommendations. Skaityti daugiau
The Essence and Role of AvertisingDarbas anglų kalba. The Essence and Role of Avertising. Selection of advertising means. Advertising means. Conclusions. Skaityti daugiau
The Evolution of Management Thought – from the Industrial Revolution to the Present DayDarbas anglų kalba iš vadybos istorijos sferos. Introduction – Industrial revolution. Classical approaches of management thought. Scientific management. Administrative management. Bureaucratic management. Human relations management. Modern approaches of management thought. Systems theory. Contingency theory. Total quality management (TQM). Organisational culture. Conclusions. Skaityti daugiau
The fall of advertising and the rise of public relationsDarbas anglų kalba. Knygos santrauka. Al Ries ir Laura Ries "Reklamos kritimas ir visuomenės ryšių augimas. Summary: "The fall of advertising and the rise of public relations" by Al Ries and Laura Ries. Introduction. Advertising and car salesman. Advertising and art. Advertising and creativity. Advertising and awards. Advertising and awarenes. Advertising and sales. Advertising and the dotcoms. Priedas (žodynėlis). Skaityti daugiau
The importance of marketing in business todaySummary. Introduction. The importance of the marketing in business today. Marketing plan. Conclusions. Recommendations. Appendices. Skaityti daugiau
The role of online marketing on the futureDarbas anglų kalba. Internetinė rinkodara. Introduction. Online marketing channels. Segments of e-commerce. The online consumer. The benefits of online marketing. How to Create an e-Mail Marketing Campaign. Creating an electronic online presence. Advertising on Internet. Public policy and ethical issues in direct marketing. Irritation, unfairness, deception and fraud. Invasion of privacy. Conclusion. Definitions. Skaityti daugiau
The Synopsis on Change ManagementRinkodaros darbas anglų kalba. Change Management. The Nature of Organizational Change. Forces of Change. Motivation for Change. Planned versus Reactive Change. Implementing the Changes. The Lewin Model. An Expanded Change model by Greiner. Managing Resistance to Change. Managing Resistance to Change. Overcoming Resistance. Organizational Development. A General OD Model. Evaluating Changes. Skaityti daugiau
The ways of promoting the productDemonstrators and product promoters, the functions and the utility of product promoter or demonstrator, the ways how to promote product. Produkto pristatymas anglų kalba. Skaityti daugiau
Tiesioginė reklamaĮvadas. Reklama. Tiesioginė reklama. Reklama internete. Elektroninis paštas. Pašto reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Tiesioginės reklamos trūkumai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Tiesioginis marketingasĮžanga. Tiesioginis marketingas. Telemarketingas. Tiesioginis paštas. Specialios tiesioginio marketingo panaudojimo sritys. Tinklinis marketingas (multi level marketing). Asmeninis pardavimas. Asmeninio bendravimo privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Asmeninio pardavimo etapai. Prekybos agentų darbo užmokestis ir skatinimas. Tiesioginio marketingo priemonių, taikomų UAB "ERGO Lietuva", UAB "HANZA–LTB", UAB "Busturas", "Lietuvos AIDS centras" veikloje, lyginamoji analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "ERGO Lietuva" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "HANZA-LTB" veikloje analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "ERGO Lietuva" ir UAB "HANSA-LTB" veiklose, palyginamoji analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų "Lietuvos AIDS centro" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "Busturas" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų "Lietuvos AIDS centro" ir UAB "Busturas" veiklose, palyginamoji analizė Išvados. Skaityti daugiau
......