Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Kainų politika: AB "Utenos trikotažas"Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. AB "Utenos trikotažas" ir jos konkurentų prekių kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų politikos esmė ir tikslaiKainų politikos esmė ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Skaityti daugiau
Kainų politikos pateikimas bei motyvavimasĮvadas. Gaminių kainų motyvacija. Rinkos kainos samprata. Kainų nustatymo etapai. Kaštų įvertinimas. Kainos nustatymo metodai. Gamybinės veiklos analizė. Tekstilės pramonės vystymasis Lietuvoje. Gamybinis potencialas ir veikla. Rinkodaros veiklos organizavimas įmonėse. Įmonės kainodaros politika. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodika ir darbo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Darbo išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Kainų prognozavimasKainų strategijos rengimo etapai. Įvairių kainų prognozavimo metodų taikymo prielaidos. Kainų prognozavimo metodai. Kainų skalės nustatymas. Atsarginių dalių kainų nustatymas. Profesinių paslaugų kainų nustatymas. Prekės gyvavimo ciklas ir kainų politika. Išvados. Skaityti daugiau
Kainų stebėjimo fiksavimas ir analizavimasĮvadas. Produkto apibūdinimas. Kainų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Kainų strategijosKainų strategijų pritaikymas ir vystymasis. Kainų strategija. Kainų sudarymas savikainos pagrindu. Paklausos pagrindu nustatyta kaina. Kainų nustatymas įvertinant konkurenciją. Kainų strategijų įgyvendinimas. Skaityti daugiau
Kainų strategijos taikymo ypatumaiĮvadas. Kainos samprata ir rūšys. Veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Vidiniai kainodaros proceso veiksniai. Išoriniai kainodaros proceso veiksniai. Kainodaros tikslai. Pagrindiniai kainodaros metodai. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kainodaros strategijos taikymo ypatumai. Naujų produktų kainodaros strategija. "Grietinėlės nugriebimo" kainodara. Skverbimosi į rinką kainodara. Prekių asortimento kainodaros strategijos. Prekių grupės kainodara. Produkto priedų kainodara. Būtinųjų produktų priedų kainodara. Šalutinių produktų kainodara. Komplekto kainodara. Kainos koregavimo strategijos. Nuolaidų ir būtinųjų nuolaidų kainodara. Segmentinė kainodara. Psichologinė kainodara. Rėmimo kainodara. Vertės kainodara. Geografinė kainodara. Tarptautinė kainodara. Išvados. Skaityti daugiau
Kaip padaryti klientą laiminguPowerPoint pristatymas. Kontakto nustatymas. Žvalgyba. Pristatymas ir įsitikinimo sukūrimas. Dėmesys. Susidomėjimas. Noras. Pardavimo pabaigimas. Skaityti daugiau
Kaip vartotojai įveikia informacijos lavinąSantrauka. Informacijos suvokimas. Apsisprendimai. Vertinimo sąrangos. Kompromiso poveikis. Iššūkiai "parduotuvių" rinkodarininkams. Skaityti daugiau
Kalėdinių nuolaidų įtakos vartotojams tyrimasMarketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti ar kalėdinės nuolaidos daro įtaką vartotojams. Marketingo tyrimų sąvokų analizė. Marketingo tyrimų proceso analizė. Marketingo proceso etapai pagal V. Dikčių. Marketingo tyrimų proceso etapai pagal V. Pranulį. Problemos apibrėžimas. Problemos sprendimai. Kalėdinių nuolaidų įtakos vartotojams tyrimo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kas yra marketingas?PowerPoint pristatymas. Kas yra marketingas? Terminai. Marketingo sistemos procesas. Kas yra marketingas. Marketingo koncepcija ir verslo orientacija. Marketingo orientacijos. Gamybos orientacija. Gamybos orientacijos taikymui reikalingos prielaidos. Prekės orientacija. Prekės kokybė. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Marketingo tipai. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Kauno miesto kino teatrų teikiamos paslaugosĮvadas. Paslaugų vartojimo ypatumai. Paslaugų vertinimo ypatumai. Paslaugų vertinimas iki vartojimo. Paslaugos sistema. Susidūrimo su paslauga vertinimo faktoriai. Paslaugų vertinimas po vartojimo. Paslaugų vertinimo kriterijai. Kino teatrų paslaugų įvertinimas Kauno mieste. Kino teatrų lyginamoji analizė. Vartotojų nuomonės apie kino teatrus įvertinimas. Išvados. Summary. Priedai (7). Skaityti daugiau
Kauno teritorinės statistikos valdybos rinkodaros planasĮvadas. Verslo aplinka. Marketingo aplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojimo strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Rinkos tyrimai ir informacija. Rinkodaros veiklos planas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės uždaviniai. Verslo aplinkos analizė. Perspektyvų tyrimas. SWOT analizė. Įmonės tikslinė rinka. Tyrimo procesas. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Išvados. Rekomendacijos. Priedai: Anketa, grafikai. Išnašos. Skaityti daugiau
Kavinės aplinkos tyrimas: "Prie Pilies"Įvadas. Teorinė dalis. Esama padėtis. Įmonės valdymo struktūra. Pasirinkto produkto aprašymas. Išorinės aplinkos poveikis kavinei, SWOT analizė. Tiriamoji dalis. Informacijos analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kavos vartotojų elgsenos tyrimasĮvadas. Vartotojų elgsenos esmė. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojo, kaip svarbiausio elgsenos objekto samprata. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai ir pirkimo sprendimo procesas. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Pirkimo sprendimo procesas. Vartotojų elgsenos tyrimų organizavimas bei metodika. Vartotojų elgsenos tyrimų etapai. Marketingo tyrimo metodai. Segmentavimo taikymas vartotojų elgsenos tyrimuose. Teorinės dalies išvados. Kavos vartotojų elgsenos tyrimas Šiaulių mieste. Kavos vartotojų elgsenos tyrimo metodai ir procesas. Šiaulių miesto kavos vartotojų elgsenos tyrimo duomenų analizė. Šiaulių miesto pagrindinių kavos vartotojų segmentų nustatymas. Skirtingas kavas geriančių vartotojų lyginamųjų svorių analizė. Praktinės dalies išvados ir rekomendacijos. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Kavos vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimasĮvadas. Aprašomoji dalis. Kavos rinkos apžvalga ir pagrindinės vartojimo tendencijos Lietuvoje. Kavos vartotojų sprendimų priėmimo tipai ir ypatumai. Aiškinamoji dalis. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatų aptarimas. Prognostinė dalis. Išplėstinis kavos vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Kelionių draudimo tyrimas: "PZU Lietuva"Įvadas. Analitinė dalis. Apie įmonę. Įmonės vizija ir misija. Įmonės vertybės. Paslaugos privatiems klientams. Kelionės finansinių nuostolių draudimas taisyklės. Medicininių išlaidų draudimas asmenims, vykstantiems į užsienį taisyklės. Užsieniečių medicininių išlaidų Lietuvos Respublikoje draudimas taisyklės. Tiriamoji dalis. Anketos klausimų apibendrinimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Kino teartų populiarumo mažėjimo tyrimasĮvadas. Problemos formavimas. Tyrimo metodo pasirinkimas. Anketa. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Klaidinanti reklamaKlaidinanti reklama. Pateikiamas nedidelis bet turintis didelės reikšmės skirtumas. Prekės demonstruojamos dirbtinai sukurtose sąlygose. Vartojamos dviprasmybės, galinčios lengvai suklaidinti vartotojus. Sudaromas įspūdis, kad prekė pasižymi ypatingomis savybėmis, nors iš tikro jų neturi arba jos yra menkavertės. Sudaromas įspūdis, kad vienos ar kitos prekės privalumai būdingi tik reklamuojamos firmos gaminiui. Sudaromas įspūdis, kad prekė turi būtinų, naudingų ar ypatingų žmogui ir jo aplinkai savybių. Sudaromas įspūdis, kad žinomas asmuo ar organizacija naudoja reklamuojamą prekę. Nepateikiama būtina informacija. Nepagrįsti tvirtinimai. Pritraukiamas pirkėjų dėmesys, o paskui parduodamos kitos prekės ar paslaugos. Aiškiai neapibrėžiamas skleidžiamos informacijos reklaminis pobūdis. Apgaulė elektroninės prekybos metu. Intelektualinės nuosavybės pažeidimai. Skaityti daugiau
Klientų analizė (3)PowerPoint pristatymas. Paklausos analizė. Klientų valdomos organizacijos ypatybės. Paklausa ir pasiūla. Klientų sudėties nustatymas. Pagalbinės priemonės klientų sudėčiai nustatyti. Vienkartinis rinkos tyrimas. Anketų apdorojimo būdai. Rinkos segmentacija. Segmentacijos objektai. Pagrindiniai vartojimo prekių rinkos segmentacijos požymiai. Rinkos segmentacijos tipai. Klientų profiliavimas. Rinkų tipai (strateginės alternatyvos). Skaityti daugiau
......