Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Kosmetikos vartotojų marketingo tyrimasTyrimo metodika. Tyrimo tikslas:Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie "Eurokos" kosmetikos marketingo kompleksą. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. "Eurokos" kosmetikos priemonių perkamumas/naudojimas. Priežastys dėl kurių perka/naudoja kosmetikos priemones. Kosmetikos priemonių perkamumo dažnumas "Eurokos" parduotuvėse. "Eurokos" kosmetikos priemonių perkamumas pagal gamintoją. Atsižvelgimas į kosmetikos priemonės kainą bei kokybę. "Eurokos" kosmetikos įvertinimas pagal svarbą. Kosmetikos priemonių kainų įvertinimas "Eurokos" parduotuvėse. Kosmetikos priemonių perkamumas pagal kainų lygį "Eurokos" parduotuvėse. Domėjimasis perkamos ir naudojamos kosmetikos sudėtimi. Dažniausiai vartojamos/perkamos kosmetikos priežiūros priemonės. Respondentų nuomonė apie "Eurokos" kosmetikos priemonių asortimentą. Informaciniai šaltiniai iš kurių respondentai sužino apie kosmetikos naujienas. Reklamos skatinimas pirkti kosmetikos priemonę. Kokybiškiausios respondentų nuomone "Eurokos" kosmetikos priemonės. Veiksniai skatinantys pirkti kosmetikos priemones "Eurokos" parduotuvėse. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Krepšinio klubų logotipaiĮvadas. Krepšinio klubo Berlyno "Alba" logotipas. Tel Avivo "Maccabi". Vilniaus "Lietuvos ryto" krepšinio klubo ženklas. Kauno "Žalgirio" logotipas. Krepšinio klubo "London towers" logotipas. Alytaus krepšinio klubo "Alita" logotipas. Čikagos "Bulls". Kauno moterų krepšinio klubas "Laisvė". Išvada. Skaityti daugiau
Kultūra ir mikrokultūrosKultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenoje. Kultūros savybės. Kultūros įtaka elgsenai. Kultūros skirtumų palyginimas. Subkultūros (mikrokultūros) ir jų įtaka vartotojų elgsenai. Subkultūra (mikrokultūra) ir jos kategorijos. Pagrindiniai subkultūrų tipai. Skaityti daugiau
Kultūros produkto - paslaugos asortimento nustatymas1 užduotis. Išstudijavus asortimento sampratos aspektus, nustatyti pasirinkto kultūros produkto asortimento pagrindinius parametrus. 2 užduotis. Parodyti pasirinkto kultūros produkto ar paslaugos vietą kultūros produktų klasifikacijoje. Surasti klasifikaciją ir nurodyti, kurioje vietoje yra mūsų produktas ar paslauga. 3 užduotis. Atlikti pasirinkto kultūros produkto ar paslaugos konkurencinę analizę pagal asortimentą. Skaityti daugiau
Lankytojų aptarnavimo tobulinimas: restoranas "La Paysage"Maitinimo įmonių aptarnavimo paslaugų teorinis pagrindimas. Paslaugų samprata. Paslaugų kokybė. Rodikliai apibūdinantys paslaugų rezultatą. Maitinimo įmonių aptarnavimo paslaugos ir ypatumai. Įvaizdžio formavimas. Aptarnaujantis personalas ir komandos samprata. Veiksniai, lemiantys aptarnaujančio personalo darbo kokybę. Vartotojų elgsenos ypatumai. Restorano "Le paysage" lankytojų aptarnavimo analizė. Restorano darbo analizė. Restorano lankytojų nuomonės tyrimas. Aptarnavimo darbuotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir siūlymai. Summary. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Lauko reklamaPowerPoint pristatymas. Lauko reklamos projektavimas. Stendai. Rich media. Reklama ant transporto priemonių. Skaityti daugiau
Lauko reklama (2)PowerPoint pristatymas. Reklamos apibūdinimas. Reklama - tai kontroliuojamas poveikis auditorijai masinė informacijos priemonėmis. Pagal reklaminės priemones reklama skirstoma į. Lauko reklama. Lauko reklamos klasifikavimas. Lauko reklama sąlygiškai skirstoma į 2 grupes. Statinė lauko reklama. Dinamiška arba tranzitinė reklama. Vietos pasirinkimas. Lauko reklamos privalumai. Lauko reklamos trūkumai. Lauko reklamos efektyvumo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lauko reklamos — informavimo produkcijos kūrimasĮžanga. Reklamos istorija. Lauko (išorinė) reklama. Lauko reklamos rūšys. Iškabos. Plakatai. Reklaminiai stendai. Transparantai ir pano. Tentai ir palapinės. Vitrinų reklama. Ant transporto priemonių. Šviesos reklama. Projekcinė reklama. Tripoziciniai įrenginiai. Lauko ekranai. Reklamos apimčių apžvalga. Didžiausi reklamuotojai. Didžiausios produktų grupės. Išvados. Skaityti daugiau
Ledų rinkos tyrimasDarbo tikslas, remiantis mokslinės literatūros analize bei apklausos, kurią atlikome anketų pagalba, rezultatais, ištirti vartotojų poreikius ledams. Darbo objektas – vartotojų poreikis ledams. Metodologija ir metodika. Ledų rinkos ypatumai. Ledų klasifikavimas. Ledų gamintojai ir prekių ženklai. Ledų asortimentas. Ledų kaina. Paskirstymas. Rinkos talpa, savybės, įtakojantys veiksniai ir tendencijos. Duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Skaityti daugiau
Leidinių įtaka knygų rinkos informavimo sistemaiLeidinių įtaka knygų rinkos informavimo sistemai. Vaikų literatūrą apžvelgiantys leidiniai. Skaityti daugiau
LiabilityVerslo pristatymas - temos pristatymas anglų kalba. Skaityti daugiau
Lieso jogurto marketingo tyrimo plano parengimas ir marketingo tyrimo atlikimasJogurto analizė. Makro aplinkos veiksniai. Lieso jogurto pristatymas. Mikro aplinkos veiksniai. Problemos formulavimas. Problema. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Demografiniai parametrai. Vartotojų nuomonė apie liesą jogurtą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškų maisto produktų dizaino vertinimo tyrimo analizėMaisto produktas. Lietuviškų mėsos produktų dizaino vertinimo analizė. Lietuviškų žuvies produktų dizaino vertinimo analizė. Lietuviško alkoholio vartojimo analizė. Lietuviškų konditerijos gaminių dizaino vertinimo analizė. Lietuviškų pieno produktų pakuočių dizaino vertinimas. Lietuviškų duonos ir pyrago gaminių pakuočių dizaino vertinimo analizė. Nuomonės apie lietuviškų gaiviųjų gėrimų pakuočių dizainą analizė. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų teikiamos paslaugosĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Verslo klientams teikiamos paslaugos. Sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Taupymo paslaugos. Paskolos. Valiutų rinkos paslaugos. Vertybiniai popieriai. Operacijos su grynaisiais pinigais. Operacijos su negrynaisiais pinigais. Čekiai. Dokumentiniai atsiskaitymai. Garantijos ir laidavimai. Kitos paslaugos. Privatiems klientams teikiamos paslaugos. Sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Taupymo paslaugos. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Operacijos su grynaisiais pinigais. Operacijos su negrynaisiais pinigais. Įmokos už paslaugas. Čekiai. Dokumentiniai atsiskaitymai. Garantijos ir laidavimai. Kitos paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos cigarečių rinkos dalyvių analizėĮvadas. Trumpa cigarečių atsiradimo istorija pasaulyje. Lietuvos cigarečių rinkos dalyvių analizė. Cigarečių pardavimų tendencijos Lietuvoje 2004–2006 m. Lietuvos cigarečių rinkos dalyvių eksportas ir importas. Cigarečių platintojai (tarpininkai). Teisiniai cigarečių rinkos ypatumai, ribojimai, draudimai. Pagrindinės prekės pakuotės charakteristikos. Atskirų gamintojų populiariausių cigarečių kainų apžvalga. Naujienos rinkoje (naujos ir / ar modifikuotos prekės). Populiariausi cigarečių rėmimo būdai rinkoje. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos eksporto galimybėsĮvadas. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Lietuvos eksporto analizė. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir perspektyvos. Lietuvos komercijos atašė plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos firmų skverbimosi į užsienio rinkas marketingo priemonės ir patirtisĮvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų parinkimo kriterijai. Prognozuojamos užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Užsienio rinkos konjunktūros analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės marketingo galimybių analizė. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimo sistemoje. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Ekonominė aplinka. Lietuvos teisinė – juridinė aplinka. Politinė aplinka. Užsienio rinkos segmentavimas. Užsienio rinkos užvaldymas. Bendros veiklos sutartis. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas parinkimas. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Įmonės aprašas. Įmonės produkcija. Įmonės eksportas. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Išvados ir pasiūlymai. Siūlymai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Lietuvos įmonių reklaminė veiklaĮvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su Lietuvos įmonių reklamine veikla, jos įstatymais bei vartotojų požiūriu. Lietuvos įmonių reklaminė veikla. 2009 metų liepos mėnesio reklamos apimčių apžvalga Lietuvoje. Reklaminės veiklos reguliavimo būklė. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai. Visuomenės požiūris į reklamą. Reklamos poveikis vartotojui. Ekonominė reklamos nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kaimo turizmo sodybos: paslaugų analizėĮvadas. Tyrimo tikslas – numatyti priemones kaimo turizmo paslaugų įvairovės ir jų kokybės gerinimui. Kaimo turizmo paslaugų įvairovės ir kokybės teoriniai. Aspektai. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo paslaugos. Kaimo turizmo paslaugų kokybė. Kaimo turizmo paslaugų įvairovė ir lemiantys veiksniai. Kaimo turizmo būklė Lietuvoje. Kaimo turizmo raida Lietuvoje. Kaimo turizmo situacija Lietuvoje. Kaimo turizmo tyrimas ir metodika. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodas – apklausa (anketa). Imtis. Statistinė duomenų paklaida. Apklausos tyrimo rezultatai. Rezultatų apibendrinimas. Išvados. Santrauka. Summary. Anotacija. Anotation. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Lietuvos komercinių bankų internetinės reklamos ypatumaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pagrindines reklamos internete formas ir aptarti jų panaudojimo galimybes Lietuvos bankų rinkoje. Internetinio marketingo samprata. Internetinis marketingas ir jo svarba. Internetinio marketingo komunikacija. Internetinio marketingo atsiradimo priežasčių analizė. Reklama internete. Reklamos vaidmuo internete. Reklamos internete tikslai. Interneto vartotojai. Reklamos internete formos. Skirtumai tarp reklamos internete ir kitų reklamos formų. Reklamos efektyvumas internete. Reklamos internete privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
......