Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Pieno produktų rinkos dalyviaiLietuvos pieno produktų rinkos dalyvių analizė. Įvadas. Pieno produktų rinkoje dalyvaujantys gamintojai. Pieno produktų šakos struktūra. Pasiskirstymas rinkoje. Pardavimų apimtys. AB "Pieno žvaigždės". AB "Rokiškio sūris". AB "Žemaitijos pienas". Pagrindinės asortimentinės prekių grupės. Pieno produktų ribojimai. Pieno kvotos. Pagrindiniai kvotų rodikliai. Pieno produktų kainų apžvalga. Pagrindinės pieno pakuotės charakteristikos. Naujienos rinkoje. AB "Pieno žvaigždės". AB "Rokiškio sūris". Pieno produktų rėmimo būdai rinkoje. Išnašos. Skaityti daugiau
Pieno produktų rinkos Lietuvoje vystymosi tendencijosĮvadas. Pieno produktų rinkos struktūra Lietuvoje. Pieno produktų rinkos Lietuvoje vystymasis. Išvados. Skaityti daugiau
Piktnaudžiavimas seksualumu komunikacijoje ir tendencijosĮvadas. Reklamos sąvoka, funkcijos, tikslai, įtaka visuomenei. Reklamos sąvoka ir samprata. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos vartotojas. Reklamos poveikis visuomenei. Seksualumas reklamoje. Seksualumo išraiškos. Įvaizdžio sąvoka. Stereotipai. Moters įvaizdis reklamoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Pirkėjo elgsenaĮvadas. Pirkėjo elgsenos modeliai. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Socialinė klasė. Šeima. Asmeniniai veiksniai. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Alternatyvų sprendimas. Produktų savybių įtaka apsisprendimo greičiu. Pirkėjo elgsena įvairiose šalyse. Asmeniniai faktoriai. Vartotojų elgsena įsigijus prekę. Skaityti daugiau
Pirkėjo sprendimo pirkti naujus produktus priėmimasĮvadas. Poreikio atsiradimas. Informacijos paieška. Alternatyvų įvertinimas. Apsisprendimo procesas. Apsisprendimas. Apsisprendimo etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Pirkėjų elgsenos tyrimas kaimo vietovėjeSituacijų analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirkėjų tipaiĮžanga. Drąsus (cholerikas). Nuoširdus (melancholikas). Draugiškas (sangvinikas). Kompetentingas (flegmatikas). Baigiamasis žodis. Skaityti daugiau
Pirminiai ir antriniai duomenys marketingo tyrimeĮvadas. Marketingo tyrimo esmė. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimų duomenys bei informacija. Pirminė bei antrinė, vidinė bei išorinė informacija. Antrinė informacija, jos šaltiniai bei panaudojimas marketingo tyrimuose. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai rinkos tyrimai ir jų metodaiĮvadas. Rinkos tyrimų samprata. Rinkos tyrimų sąvoka. Rinkos tyrimų istorija. Rinkos tyrimų klasifikavimas. Apklausa. Žodinė apklausa. Raštinė apklausa. Telefoninė apklausa. Anketos paskirtis ir turinys. Reikalavimai anketai. Mūsų atliktos apklausos. Stebėjimas. Stebėjimų tyrimų rūšys. Eksperimentai. Pagrindiniai eksperimento tipai. Testai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Planinė ekonomika. Gamybos veiklaPraktinis darbas nr. 1. Rinkodaros komplekso elementai. Marketingo matrica. Orientacija, kuria naudosis įmonė. Praktinis darbas nr. 2. Įmonės "Sveikuolių bandelės" mikroaplinkos elementai. Praktinis darbas nr. 3. Įmonės "Sveikuolių bandelės" makroaplinkos elementai ir jų poveikis. Praktinis darbas nr. 4. Rinkos segmentavimas pagal 4 kriterijus. Tikslinės rinkos nustatymas. Praktinis darbas nr. 5. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtakos prekių pirkimui. Praktinis darbas nr. 6. Prekių politika. Priedai (3). Skaityti daugiau
Politinis marketingas1 užduotis: Pateikti ir palyginti bent 3-4 autorių požiūrį į "politinę komunikaciją". Pateikti ir palyginti bent 3-4 autorių požiūrį į "propagandą". Pateikti ir palyginti bent 4-5 autorių nuomonę į "ryšius su visuomene". Pateikti ir palyginti bent 3 autorių nuomonę į "politinį marketingą". 2 užduotis: Pateikite ir analizuokite bent 3 autorių nuomonę apie politikos rinkos modelius. Modelius pateikite schematiškai (kiekvieną atskirai), apibūdinkite jų specifiką. Pabaigoje pateikite apibendrinančią visų modelių lentelę, komentuokite tapatybes ir skirtybes. Sprendimo priėmimo modeliai. Politinės ekonomijos dinamikos teorijos. Demokratijos modeliai. 3 užduotis: Politinės partijos elgsenos modeliai (orientacijos): pateikite ir analizuokite bent tris variantus. Rinkimų kampanijos modeliai. Pateikite bent dviejų autorių nuomonę apie marketingo komplekso taikymą politiniam marketingui. Išryškinkite specifiką. Pateikite savo nuomonę (schemą). Politinio marketingo kompleksas. Stūmimo kanalas (kelių pakopų). Traukimo kanalas. Daugiapakopis modelis. Politinio marketingo kompleksas. 4 užduotis: Pasirinkite vieną Lietuvos ir vieną užsienio politinę partiją bei pateikite jų praktikos palyginimą pagal 1 – 3 užduotyse išdėstytus teorinius kriterijus. Politinių partijų elgsenos orientacija. Marketingo komplekso taikymas politiniam marketingui. Skaityti daugiau
Populiariausios pozicionavimo teorijos ir jų panaudojimasĮvadas. Kas tas pozicionavimas? Lyderio pozicionavimas. Sekėjo pozicionavimas. Perpozicionavimas. Vardo galia. Savęs ir savo karjeros pozicionavimas. Verslo pozicionavimas. Pozicionavimo žaidimas. Diskusijoje pateiktų argumentų vertinimas. "Pozicionavimas neveikia" argumentų vertinimas. "Pozicionavimas veikia" argumentų vertinimas. Išvados ir siūlymai. Сводка. Priedai (2). Skaityti daugiau
Poreikiai: esmė, klasifikacijaĮvadas. Poreikių sistema ir jo savybės. Poreikių samprata. Poreikių grupavimas ir tenkinimas. Poreikių savybės. Ištekliai ir jų tipai. Žemė. Darbas. Kapitalas. Išvados. Skaityti daugiau
PozicionavimasPozicionavimas: Pasiūlos pozicionavimas, Pozicionavimas rinkoje, Prekių pozicionavimas, Pozicionavimas pagal vertę. Prekių ženklas: Fokusavimas, Prekinio ženklo galia, Ar prekės vardas gali padėti parduoti? Įvaizdis, kurį galima įkvėpti. Pozicionavimo strategijos: Tikslinių grupių strategijos, Rinkos nišos strategija, Aprūpinimo spragos strategija, Rinkos lyderio strategija, Rinkos standartizavimo strategija, Rinkos diferencijavimo strategija, Rinkos diversifikavimo strategijos, Konkuravimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Pozicionavimas (2)Įvadas. Pozicionavimo samprata ir jo ypatumai. Pozicionavimo būdai ir jų samprata. Pasiūlos pozicionavimas. Pozicionavimas rinkoje. Demografinis segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Prekių pozicionavimas. Pozicionavimas pagal vertę. Brand. Pozicionavimas – tai informacijos perdavimo priemonė. Skaityti daugiau
Pozicionavimas (3)Pozicionavimas. Pozicionavimas rinkoje. Prekių pozicionavimas. Pozicionavimas pagal vertę. Prekių ženklas. Prekinio ženklo galia. Ar prekės vardas gali padėti parduoti? Pozicionavimo strategijos. Tikslinių grupių strategijos. Rinkos nišos strategija. Rinkos lyderio strategija. Rinkos standartizavimo strategija. Rinkos diferencijavimo strategija. Rinkos diversifikavimo strategijos. Konkuravimo strategijos. Pozicionavimas (Pagal Ries A. Ir Trout J.). Pozicionavimo era. Pozicionavimo apibrėžimas. Nuo ko pozicionavimas prasidėjo. Kas gi tas pozicionavimas. Informacija perkrauta visuomenė. Itin supaprastintas mąstymas. Verslo pozicionavimas. Nuo ko pradėti pozicionuoti? Kokią poziciją užimate? Kokios pozicijos norite? Ką turite nugalėti? Ar turite pakankamai pinigų? Ar ištversite? Ar jūs atitinkate savo poziciją? Autsaiderio vaidmuo. Ko neturi autsaideris. Kaip žaisti pozicionavimo žaidimą. Turite suprasti žodžių vaidmenį. Turite žinoti, kaip žodžiai veikia žmones. Turite būti atsargūs su permainomis. Jums reikia vizijos. Būkite drąsūs. Būkite objektyvūs. Būkite paprasti. Būkite sumanūs. Būkite pasirengę pasiaukoti. Būkite kantresni. Išmokite globaliai mąstyti. Ko jums nereikia. Lyderio pozicionavimas. Įsitvirtinimas lyderio padėtyje. Lyderių nesėkmės. Lygybės nestabilumas. Kaip išlaikyti lyderio poziciją. Ko nedaryti. Ką daryti. Apsidrausti nuo netikėtumų. Produkto galia. Skaityti daugiau
Pozicionavimas (4)Įvadas. Darbo tikslas. Remiantis moksline literatūra, straipsniais, statistika, internatinių puslapių medžiaga bei savo praktikos metu įgyta patirtimi patvirtinti arba paneigti darbe iškeltą hipotezę. Darbo uždaviniai: Sudaryti anketą, kuri padėtų atskleiti turizmo įmonės pasirinkimo kriterijus; Atskleisti faktorius, kurie trukdo sėkmingam pozicionavimui rinkoje Literatūros apžvalga. Komunikacijos proceso samprata. Komunikacijos procesas marketinge. Pozicionavimas. Įmonių pozicijos rinkoje. Pozicionavimo būdai. Pozicionavimo būdai pagal Al Ries ir Jack Trout. Pozicionavimo būdai pagal P. Kotlerį. Pozicionavimo būdai pagal Lewis'ą. Pozicionavimo būdai pagal M. Tris'į ir F.Virsem’ą. Pozicionavimo būdai pagal F. Crawford ir R. Mathews. Pozicionavimo ir brendinimo ryšys. Vardo galia. Inicialai ar pilnas vardas. Pozicionavimo rinkoje įvertinimo tyrimas. Tyrimo metodai ir priemonės. Anketos rezultatų analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Pozicionavimas. Pozicionavimo taisyklių nepaisymasĮvadas. Reklamos vieta marketinge. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pozicionavimo reikšmė komunikacijojeĮvadas. Marketingo komunikacijų esmė. Efektyvios komunikacijos kūrimo etapai. Pozicionavimo esmė ir vieta komunikacijoje. Pranešimas apie poziciją. X-YZ modelis. I-D-U modelis. a-b-e modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Požiūrio į reklamines žinutes siunčiamas elektroniniu paštu marketingo tyrimasSituacijos analizė. Tyrimo metodika. Tyrimai ir jų rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
......