Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Rinkos segmentavimas (4)Įvadas. Vartotojų rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo principai. Rinkos segmentavimas pagal keletą požymių. Asmeninio vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimą sąlygojančios prielaidos, segmentavimo tikslai ir privalumai. Vartotojų elgsenos (vidiniai) požymiai ir rinkos skirstymas į grupes. Tikslinių segmentų išskyrimas. Praktinė dalis. Vartotojų pagal amžių lentelė. Rinkos talpumas ir įmonės dalis rinkoje. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (5)Įvadas. Tikslas išsiaiškinti kas tai yra rinkos segmentavimas ir kam jis reikalingas. Segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Vartotojų rinkų segmentavimas. Verslo rinkų segmentavimas. Įvertinimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymasPrisiminkite rinkos segmentavimą ir segmentavimo požymius. Prisiminkite tikslinės rinkos apibrėžimą, ir jos pasirinkimą. Pagal pasirinktą prekę atlikite asortimento analizę. Pasirinktos prekės prekybos vietos. Rinkos segmentavimo požymiai. Nustatyti tikslinę rinką. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimasPateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratą. Pateikti savo nuomonę. Autorių požiūriai į rinkos sampratą. Autorių požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus pagal ką klasifikuojami ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Masinė rinkodara. Rinkų segmentavimas. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Ph.Kotler ir G. Armstrong išskiria 4 rinkos segmentavimo kriterijus. Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal psichografinį kriterijų. Rinkos segmentavimas pagal vartotojų elgsenos kriterijų. Rinkos segmentavimo pagal vartotojų elgseną tipai. Segmentavimo kriterijai. Pateikti 3autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes pateikti savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos parinkimas pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Tikslinės rinkos nustatymas pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Segmento patrauklumas. Verslo pranašumai. Tikslinės rinkos nustatymas pagal A. Poviliūną. Tikslinės rinkos nustatymo panašumai ir skirtumai. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Segmentų strategija pagal Ph.Kotler ir G. Armstrong. Nediferencijuotoji rinkodara. Diferencijuotoji rinkodara. Koncentruotoji rinkodara. Segmentų strategija pagal V.Pranulį, A.Pajuodį, S.Urbonavičių, R.Virvilaitę. Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas (2)Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). Požiūriai į rinkos sampratą. Požiūriai į tikslinės rinkos sampratą. Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Rinkos segmentavimo kriterijai. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas pagal V. Pranulį. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas ir kriterijai. Dažniausi asmeninio ir pramoninio vartojimo rinkų segmentavimo požymiai. Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodykite tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal V. Pranulį. Tikslinės rinkos nustatymo procedūra pagal P. Kotlerį. Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas1 Užduotis: Pateikti 4 autorių požiūrius į (a) rinkos ir (b) tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę (apibrėžimus). 2 sąvokas. 2 Užduotis : Pateikti 3 autorių nuomones apie rinkos segmentavimo lygius : nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokie tipai. Pateikti schematiškai. 3 Užduotis: Pateikti 3 autorių požiūrius į tikslinės rinkos nustatymo procedūrą. Nurodyti tapatybes ir skirtybes, pateikite savo poziciją. Pateikti schematiškai. 4 Užduotis : Pateikite ir palyginkite 2 autorių nuomonę apie segmentų strategijų klasifikaciją. Pasirinkite prekę ar paslaugą ir įvertinkite, kokią segmentų strategiją įmonė diegia. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimo reikšmė ir praktinis taikymas IĮ "Horstvita"Įvadas. Vartotojų rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo principai. Rinkos segmentavimas pagal keletą požymių. Asmeninio vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimą sąlygojančios prielaidos, segmentavimo tikslai bei jų privalumai. Vartotojų elgsenos (vidiniai) požymiai ir rinkos skirstymas į grupes. Tikslinių segmentų išskyrimas. Rinkos segmentavimo taikymas IĮ "X". Demografinis segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Vartotojų elgsenos segmentavimas. Kombinuoti segmentavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimaiRinkos tyrimų turinys. Rinkos tyrimai kaip marketingo tyrimų sudedamoji dalis. Rinkos tyrimų kryptys. Rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų procesas. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos tyrimų etapai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Rinkos subjektų analizė. Vartotojų tyrimas. Vartotojų paklausos motyvų tyrimas. Vartotojų reikalavimų prekei analizė. Informacinių technologijų ir interneto rinkos tyrimas. Tyrimo metodologija. Apklausos metodas. Atranka. Apklausos atlikimas. Kokybės kontrolė. Duomenų analizė. Statistinė duomenų paklaida. Kompiuterių rinka. Turimų kompiuterių kiekis. Kompiuterių kiekis pagal tipus. Kompiuterių įsigijimo metai. Kompiuterius pirkusios įmonės pagal įsigijimo metus. Kompiuterinės įrangos pasirinkimo kriterijai. Vieno įrangos gamintojo svarba. Vieno įrangos tiekėjo svarba. Interneto rinka. Galimybės bei ketinimai naudotis internetu. Internetinio ryšio tiekimas. Internete praleidžiamas laikas. Interneto naudojimo tikslai. Interneto svetainė. Mobilusis ryšys. Mobilaus ryšio vartotojų skaičius. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimaiRinkos tyrimas. Rinkos tyrimų klasifikacija. Rinkos tyrimai atliekami laikantis tam tikrų principų. Rinkos tyrimų procesas. Rinkos charakteristikų analizė. Prekių paklausos ir pasiūlos analizavimas. Vartotojų tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Rinkos talpumas. Prekių pasiūla ir paklausa rinkoje, jų analizė. Paklausos rinkoje rūšys ir formos. Pasiūlos analizė. Rinkos subjektų analizė/tyrimas. Mokslinio tyrimo programa. Tyrimo metodų, technikos, procedūrų samprata. Tyrimo proceso konstravimas. Tyrimo modelio sudarymo principai. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimai duotose veiklos srityse Lietuvoje ir AirijojeDarbo planas. Įvadas. Rinkos tyrimai Lietuvoje pagal prekes ir paslaugas. Programų paketai. Kredito apsaugos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Detali veiklos sričių analizė. Programų paketai. Kredito apskaitos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirųjų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Nagrinėjamų veiklų prognozė (Kompass WF.1, Kompass WF.2, Kompass WF.3 ir WF.4 klasifikacijos pokyčių pagrindu). Programų paketai. Kredito apskaitos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Lietuvos ir Airijos rinkų palyginimas pagal veiklos sritis. Programų paketai. Kredito apskaitos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirųjų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Rekomendacijos ir pasiūlymai verslininkui. Bendros darbo išvados. Priedai (5) Skaityti daugiau
Rinkos tyrimai: Klientų nuomonė apie Lietuvos draudimo bendrovių teikiamas paslaugasĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti ar vartotojai patenkinti Lietuvos draudimo bendrovėmis ir pateikti siūlymus, kaip gerinti jiems teikiamas draudimo paslaugas bendrovėse. Šiandieninė draudimo rinka Lietuvoje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Anketos analizė. Išvados. Priedai (Anketa, 2 psl.). Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: benzininių grandininių motopjūklų HQ 254 XP rinka LietuvojeTyrimo objektas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Marketingo aplinkos analizė. Turgaviečių prekybos stebėjimas. Konkurentų veikla. Reklama. Tyrimas. informacijos rinkimas apie prekę ir vartotoją. Priedas (anketa). Anketos atsakymų analizė. Išvados, rekomendacijos. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: Coca-cola gėrimasĮvadas. Coca-colos gėrimo atsiradimo istorija. Coca-cola gėrimo rinkos segmentavimas. Vartotojų amžius. Vartojimo dažnumas. Kaina vartotojų nuomone. Pirkimo vietos. Pirkimo/nepirkimo atitinkam prekybos taške veiksniai. Talpa. Konkrečios prekės pirkimo/nepirkimo veiksniai. Gaiviųjų gėrimų rinkimosi kriterijai. Coca-cola gėrimo rinkos tyrimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: prekybos centras AB "Batai Jums"AB "Batai Jums" aprašymas. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tikslas – atlikti rinkos tyrimą. Tyrimo problematika. Tyrimo hipotezės. Tyrimo populiacija, imties atrankos metodo parinkimas. Anketinio tyrimo instrumentarijus. Anketa. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: sporto aprangos gamyba AB "Audimas"Įvadas. Tikslas – sužinoti vartotojų sporto ir laisvalaikio aprangos pirkimo tradicijas ir nuomonę apie AB "Audimas" gaminius. Kokybinio tyrimo apžvalga. Kiekybinis tyrimas. Kintamųjų rangų nustatymas. Tiesinė regresinė analizė. Stiudento T-testo analizė. Pirsono koreliacijos koeficientas. Ekspertinis tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: stomatologinių paslaugų pasiūla ir paklausaĮvadas. Bendra rinkos charakteristika. Odontologijos įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Pasiūlos tyrimas. Odontologų anketos analizė. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Gyventojų perkamosios galios įtaka paklausai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Rinkos tyrimų organizavimasĮvadas. Rinkos tyrimų organizavimas. Rinkos tyrimų samprata ir paskirtis. Marketingo tyrimai. Esamos rinkos tyrimas. Potencialios rinkos įvertinimas. Prekės tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Pardavimo tyrimas. Komunikacijos tyrimas. Ekonomikos ir verslo tyrimas. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos tyrimas. Rinkos tyrimų procesas. Rinkos problemų formulavimas ir išsiaiškinimas. Rinkos tyrimo tipai. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomasis tyrimas. Priežastinis tyrimas. Pirminių duomenų rinkimų metodai. Eksperimentas. Apklausa. Anketa. Klausimų pobūdis. Stebėjimas. Kokybiniai tyrimo metodai. Giluminis interviu. Grupinė diskusija. Vartotojų tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo objektas. Prognozavimo laikotarpis. Anketavimas. Ekstrapoliavimas. Analitinis modeliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimų reikšmė ir svarba Šiaulių miesto įmonėmsĮvadas. Grafinė apklausos anketos analizė. Išvados. Tyrimo anketa. Skaityti daugiau
Rinkos vystymo galimybės: statybų griovimo darbai "Vaidva"Vaidvos įmonės galimybių rinkoje tyrimas. Įvadas. Rinkos tyrimų kursinis darbas. Įvadas. Baigiamajame darbe atskleistos profesinės kompetencijos. Rinkos sąlygų tyrimų teoriniai aspektai. Rinkos samprata ir klasifikavimas. Rinkos vystymo ir perspektyvų tyrimai. Vaidva įmonės galimybių rinkoje tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. SSGG analizė. Skaityti daugiau
Rinkų analizavimas ir įvertinimasPowerPoint pristatymas. Aplinkos analizė ir marketingo tyrimo tipai. Atrankos eiliškumas. Pagrindinių poreikių galimybės. Finansiniai ir ekonominiai veiksniai. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Sociokultūriniai veiksniai. Konkurencinės jėgos. Rinkos rodiklių ir rinkos veiksnių aiškinimas. Statistiniai metodai. Verslo delegacijų ir prekybos parodų reikšmė verslininkams. Užsienio rinkų tyrimo problemos. Segmentų kriterijai. Skirtumai tarp šalies ir segmento atrankų. Informacijos šaltiniai atrankos procese. Skaityti daugiau
......