Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Verslo įmonių žlugimo priežastysRinkodara – pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma įmonių žlunga. Šiandieninė rinkodaros padėtis. Įmonė nepakankamai orientuojasi į rinką ir klientus. Įmonė netinkamai bendrauja su tarpininkais. Per silpni prekės kūrimo ir savireklamos įgūdžiai. Įmonė nepakankamai naudojasi technologijomis. Verslo įmonių nemokumas. Verslo krizės – įprastas rinkos ekonomikos reiškinys. Verslo įmonių žlugimas. Įmonių nemokumas ir restruktūrizavimas. Įmonių bankroto priežastys. Skaityti daugiau
Verslo makroaplinka dabartinėje Lietuvoje ir jos įtaka įmonių veiklaiPowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. UAB "Feliksnavis". Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo modelio praktinė analizė: UAB "Sveikuolių duonelė"Įvadas. Tikslas – suprasti rinkodaros turinį ir reikšmę, išanalizuoti ir išspręsti ekonomikos ir verslo problemas, konkrečios įmonės pavyzdyje. Rinkodaros komplekso programos elementai. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojų elgesio faktoriai, kurie įtakos įmonės prekių pirkimą. Kainos nustatymo politika. Prekių pateikimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: IĮ "Kompiuteri, gelbėk bedarbius"Santrauka. Verslo plano tikslas – atlikti individualios įmonės "Kompiuteri, gelbėk bedarbius" verslo planavimą, prognozavimą, finansinę analizę. IĮ "Kompiuteri, gelbėk bedarbius" yra įstaiga, kuri padeda radviliškiečiams susirasti darbą, keliant jų kvalifikaciją ir suteikiant galimybes susirasti informaciją apie darbdavius, ieškančius darbuotojų. Įmonės veiklos sritis – paslaugų sfera. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto (prekių) ar paslaugų aprašymas. Rinkodara Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos. Paslaugų teikimas. Vykdymo vieta. Patalpos. Įrenginiai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos (paslaugos, prekybos) savikaina 16 Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Paskolos gražinimas. Ekonominis pagrindimas. Skaityti daugiau
Verslo planavimo svarba įmonės veiklaiĮvadas. Verslo plano suvokimas ir aktualumas šiuolaikiniame pasaulyje. Verslo plano svarba ir jo struktūra. Atskirų verslo plano dalių ypatumai. Finansinis planas. Rinkos planas. Nekokybiško verslo plano sukūrimo priežastys. Išvados ir siūlymai. Priedai (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Verslo rizikos veiksniai ir jų įtaka rinkodaraiĮvadas. Darbo tikslas – pateikti verslo rizikos veiksnius ir jų įvertinimo svarbą rinkodarai. Verslo rizikos veiksniai. Verslo rizikos esmė. Verslo rizikų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo socialinės ir kultūrinės aplinkos Vokietijoje apžvalgaĮvadas. Vokietijos verslo socialinė ir kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Bendravimas. Privatumas neviešinamas. Papročiai - Kaukių šventės (Fasching). Kalėdos. Verslininkų drabužiai. Vokiečių perpratimas - Kūno kalba. Vaišinimas - Verslininkų maistas. Viešnagė pas vokiečius. Bendravimas - Gana uždaras ratas. Kultūrinė aplinka. Vokiečiai apie save. "Galima", "Negalima". Požiūris į kitas kultūras. Skirtumai. Lietuva ir Vokietija. Lietuviai Vokietijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vadybos fakulteto reklama: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU)Įvadas. Darbo tikslas – pasirenkant vieną iš reklamos rūšių, paruošti darbą, kuris reklamuotų VGTU Verslo Vadybos fakultetą. Darbo pristatymas. Darbo kūrimo procesas. Tyrimo statistika. Apklausoje dalyvavo 53 abiturientai iš dviejų sostinės mokyklų. Koks reklamos plakatas patrauktų Jūsų dėmesį? Ar nulemtų Jūsų apsisprendimą stoti į universitetą tai, kad jį baigė įžymus žmogus? Kokios informacijos tikitės gauti reklaminiame plakate? Kas Jums svarbu stojant į universitetą? Kuo remiantis rinksitės tam tikrą specialybę? Priedas (anketa). Skaityti daugiau
VerslumasKokiu būdu įmonė gali išsikovoti lyderio pozicijas rinkoje? Kas yra marketingas? Apibrėžimai. Pagrindiniai terminai. Marketingo sistema. Verslo orientacijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio – etinio marketingo orientacija. Marketingo kompleksas. Pagrindinės verslo sąvokos. Kodėl verslumas šiandien ypač svarbus? Aktyvai –pasyvai. Verslumas. Verslo esmės bruožai. Bendruomenės verslumo matavimo kriterijai. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo apskaita ir įmonės finansinė atskaitomybė. Apskaita turi padėti verslininkui. Skiriami šie apskaitos principai. Apskaitos procesas. Apskaitos procesas. Ūkinės-finansinės veiklos rodikliai. Verslininkystė Lietuvoje. Verslo vystymosi tendencijos, plėtra. Verslo raidos Lietuvoje etapai Kokios sąlygos būtinos, norint plėtoti Lietuvoje verslininkystę? Verslininkystės raida dabartinėmis sąlygomis. Verslininkystės plėtojimo galimybes (pagal Hizričą). Pagrindinės verslo plėtros kliūtys. Įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas, rūšys, jų ypatumai. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Įmonių nuosavybės formų pranašumai ir trūkumai. Įmonių rūšių palyginimas. Marketingo vieta ir vaidmuo įmonės veikloje. Marketingo sistemos proceso etapai. Marketingo ryšys su kitais mokslais. Mokslinio darbo rengimo metodika. Kas tai yra mokslas? Kas tai yra tyrimas? Tyrimo procesas. Rinkos ekonomikos samprata. Rinka ir ekonominė sistema. Ekonominės sistemos. Rinkos struktūros. Verslas ir vadyba. Valdymo funkcijos. Verslo aplinka. Skaityti daugiau
Vestuvių organizavimo įmonės KauneProblemos formulavimas. Paslaugos tyrimas. Paslaugos grupė. Paslaugų klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Pozicionavimas rinkoje. Pardavimų prognozė. Konkurentų tyrimas. Esamų ir potencialių konkurentų analizė, jų stipriosios ir silpnosios pusės. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Skaityti daugiau
Vidaus marketingas: UAB "Egzema"UAB "Egzema" tarptautiniai ir vietiniai pervežimai. UAB "Egzema", jos tikslai ir veikla. Organizacijos struktūra. UAB "Egzema" marketingo skyrius. UAB "Egzema" marketingo mikroaplinka. UAB "Egzema" vidaus marketingas. Vidaus marketingo planavimas. Vidaus marketingo strategija. Vidaus marketingo principai. Paslaugų marketingas. UAB "Egzema" rinkos segmentacija. UAB "Egzema" personalas. Darbo su personalu veiksnių sistema. UAB "Egzema" personalo valdymo sritys. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo poreikio planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Viešbučio įvaizdis visuomenėje: Villa Mangiacane FlorencijojeViešbučio įvaizdis visuomenėje. Viešbučio vidinis įvaizdis. Viešbučio darbuotojai. Viešbučio savininko įvaizdis. Skaityti daugiau
Viešbučio marketingo tyrimas: "Auksinės kopos"Santrauka. Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibūdinimas, jos teikiamos paslaugos, asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena, veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Marketingo padalinys įmonėje. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas. Skaityti daugiau
Viešbučio marketingo tyrimas: "Baltpark"Įvadas. Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas. Kas yra SWOT? Kuo remiantis atliekame rinkos tyrimą? Įmonės komplekso sudedamosios dalys. "Baltpark" viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas. "Baltpark" viešbučio perspektyvų tyrimas. "Baltpark" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. "Baltpark" komplekso elementų analizė. "Baltpark" viešbučio strategija. Viešbučio "Baltpark" rinkos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešbučio marketingo tyrimas: "Pajūris"Įvadas. Marketingo samprata. Turizmo marketingo komplekso aplinka. Mikroaplinka. Tarpininkai. Pirkėjai. Konkurentai. Kontaktinės auditorijos. Makroaplinka. Demografinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Fizinė aplinka. Viešbučio "Pajūris" marketingo makroaplinkos analizė. Firmos misija. Marketingo situacija. Viešbučio makroaplinka. Konkurencinė aplinka. Rinka. Marketingo strategija. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Strategijų formulavimas. Pavojai firmai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešbučio marketingo tyrimas: "Vilnoja"Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos, asortimentas. Kainų politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Įmonės marketingo planas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešbučio pristatymas: "Apple Economy Hotel"PowerPoint pristatymas. "Apple Economy Hotel" misija. Įmonės tikslai. Strateginis auditas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Viešbučio "Apple Economy Hotel" SWOT analizė. Viešbučio "Apple Economy Hotel" strateginiai tikslai. Rinkodaros komplekso analizė. Prekės politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Tikslinė rinka. Skaityti daugiau
Viešbučio rinkodaros plano tobulinimasTurizmo paslaugų rinkodaros kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Viešbučio "x" esamos situacijos analizė. organizacijos analizė. Organizacijos pozicijos apžvalga. rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo (skirstymo) analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos pasirinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Viešbučio "x" ssgg analizė marketingo požiūriu. Strateginiai rinkodaros sprendimai. Perspektyvų analizė (priemonių planas susijęs su programos tobulinimu). Pelno (nuostolių) prognozė (rinkodaros plano). Kontrolė (marketingo plano įgyvendinimo kontrolė). Strategijų parinkimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Viešbučio rinkodaros valdymasĮvadas. Įmonės charakteristika, tikslai ir uždaviniai. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Segmentavimo, pozicionavimo ir rinkodaros komplekso strategijos. Konkurencijos strategijos. Kainodaros strategijos ir programos. Rinkodaros komunikacijų valdymas. Rinkos kanalų valdymas. Paslaugų rinkodara. Įmonės valdymas krizių metu. Rinkodaros veiklos kontrolė. Ateities rinkodara. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Viešieji ryšiai (ryšiai su visuomene)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti "ryšių su visuomene" (RSV) vaidmenį bei reikšmę įmonėje. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodas. RSV — kas tai? RSV vystymosi etapai. RSV procesas. Kas atsakingas už RSV? 2 galimybės. Kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Kas yra "įvaizdis"? Organizacijos įvaizdis. Įvaizdžio reikšmė šiandien. Norint sukurti gerą įmonės įvaizdį, reikia... Geras organizacijos mikroklimatas sąlygoja. Įmonės įvaizdį gali sugadinti. Išvados. Skaityti daugiau
...