Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros tyrimai
Rinkodaros tyrimai

(105 darbai)

Marketingo tyrimas: draudimo kompanija UAB "PZU Lietuva"Įvadas. Situacijos analizė. Bendrovės "PZU Lietuva" apibūdinimas. Transporto priemonių draudimas. Įmonės užimama rinkos dalis pagal transporto civilinį privalomąjį draudimą. Įmonės marketingo veikla. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: duonos rinka Alytaus apskrityjeĮvadas. Tyrimo eiga. Anketos klausimų ir atsakymų suvestinė. Anketų analizė ir apibendrinimas. Marketingo tyrimo UAB "Alytaus duona" atlikimas. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: ekonomiškų lempučių paklausaĮvadas. Darbo tikslas – ekonomiškų lempučių paklausos tyrimo pagalba išsiaiškinti ar šios lemputės yra paklausios vartotojų tarpe. Tyrimo metodo pagrindimas. Imties dydžio nustatymas. Prekės tyrimas. Prekės grupės. Prekių klasifikavimas. Kainodara. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurencinės aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: Kauno kamerinis teatrasĮvadinė dalis. Tyrimo problema: išsiaiškinti, ar verta plėstis, ieškant naujų, didesnių patalpų ir keičiant repertuarą. Rezultatų dalis. Teatrų lankomumas. Nesilankymo teatre priežastys. Informacija apie Kaune veikiančius teatrus. Informacijos apie teatrų repertuarą radimo vietos. Kauno miesto teatrų lankomumas. Svarbiausi kriterijai renkantis teatrą. Mėgstamiausias žanras. Ar respondentai žino apie "Kauno kamerinio teatro" veiklą. Pageidaujami respondentų pakeitimai "Kauno kameriniame teatre". Siūloma nauja teatro veikla. Spektaklių suaugusiems vertinimas. Pageidaujama bilieto kaina. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Respondentų užsiėmimas. "Kauno kamerinio teatro" lankytojų amžius. Užsiėmimo ir lankymosi teatre priklausomybė. Žanro pasirinkimas priklausomai nuo lyties. Pageidaujama mokėti bilieto kaina priklausomai nuo užsiėmimo. Išvadų dalis. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: kino teatras "Cinamon"Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone UAB Palink "Iki"Ar verta steigti maisto prekių parduotuvę naujame mikrorajone? Įvadas. Darbo tikslas. Ištirti ir išanalizuoti ar tinkama IKI parduotuvės vieta norint uždirbti pelną? Kokią naudą ir galimą apyvartą, pasieks IKI maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone. Ar parduotuvė reikalinga vietos gyventojams? Ar vieta tinkama, patogi, lengvai pasiekiama? Tyrimas. Grafikas 1: Respondentų išsilavinimas. Grafikas 2: Šeimos sudėtis. Grafikas 3: Respondentų amžius. Grafikas 4: Tikslinės rinkos šeimos ūkių bendros pajamos per mėnesį (Lt). Grafikas 5: Kiek apklaustieji išleidžia per mėnesį kasdienės paklausos prekėms? Grafikas 6: Kiek sykių į dieną gyventojai mano lankysiąsis parduotuvėje. Grafikas 7: Didžiausią įtaką turinčių veiksnių bendras grafikas. Analizės lentelės. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: pramogų klubas "Tornado"Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodo parinkimas. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodikos parengimas. Anketinės apklausos atlikimas. Duomenų suvestinė. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudotos Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: prekybos centrų įvaizdžio vertinimas "Norfa"Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: prekinis ženklas "Dove"Įvadas. Teorinė dalis. Prekės ženklų istorija. Kas tai yra prekinis ženklas? Šiandien prekių ženklai atlieka keturias pagrindines funkcijas. Prekinio ženklo strategija. Kodėl prekinis ženklas svarbus vartotojui ir pardavėjui? Prekinio ženklo vertė. Ar reikalingas prekinis ženklas? Prekinio ženklo sukūrimas. Išvados. Techninė dalis. Dėstymas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: rūkymo paplitimasĮvadas. Darbo tikslas: Ištirti ar vyrai rūko daugiau negu moterys. Rūkymo istorija. Rūkymą įtakojantys veiksniai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: stomatologinis kabinetasĮvadas. Marketingo tyrimas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslas. Hipotezės. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Anketa. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Demografinių požymių analizė. Kryžminė analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: šampūnas "Head & Shoulders"Tiriamasis darbas. Įvadas. Darbo tikslas - visapusiškai išanalizuoti produktą ir pateikti savo idėjas apie jo reklamavimą. objektas yra "Head & Shoulders" šampūnas sausai galvos odai nuo pleiskanų "dru scalp". Pirma dalis. Pasirinktos nagrinėti prekės įvardijimas. Trumpas prekės pristatymas. Prekės tikslinė rinka ir potencialių vartotojų bruožai. Autorių sąvokų apibūdinimai. Prekė. Prekės asortimentas. Prekių grupė. Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Pasirinktos parduotuvės apibūdinimas. Parduotuvės asortimentas. Prekių linijos. Asortimento gylis. Konkurentai. Konkurentų kainos. Antra dalis. Autorių sąvokų apibūdinimai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Produkto reklama. Reklamos privalumai. Reklamos trūkumai. Mūsų reklamos sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: televizija UAB "Avva"UAB "Avva" veikla – televizinių laidų ir reklamos gamyba bei įvairios paslaugos gyventojams. Tyrimo objektas. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Anketa. Skaityti daugiau
McDonald's customer satisfaction surveyDarbas anglų kalba. McDonald's klientų analizė. Introduction. Background. Method. Setting. Participants. Questionnaire. Questionnaire paper. Questioning analysis. Conclusion. Skaityti daugiau
Mobili reklamaĮvadas. Reklamos samprata. Svarbiausi reklamos esmę apibūdinantys bruožai. Mobili reklama. Mobilios reklamos pranašumai. Apklausos analizė ir rezultatai. Skaityti daugiau
Mobiliojo ryšio paslaugų pasirinkimo analizėĮvadas. Mobiliojo ryšio operatoriai. "Omnitel", "Tele2", "Bitės GSM" įkūrimas, istorija ir plėtra Lietuvoje. Mobiliojo ryšio operatorių rinkų aspektai. Mobiliojo ryšio operatorių paslaugų pasiūla. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų įvairovę. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų kainą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal abonentų skaičių. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal metinę apyvartą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal kokybės rodiklius. Mobiliojo ryšio vartotojų įpročių ir etiketo tyrimas. Apklausos duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mobiliojo ryšio rinkos tyrimasĮvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kas įtakoja renkantis mobiliojo ryšio operatorių. Tyrimo uždaviniai. Metodai. Rinkodara ir jos tikslas. Įmonės marketingo mikroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Klientų supratimas. Kodėl žmonės perka? Prekė/produktas. Kaip paveikti vartotoją? Mobiliojo ryšio priemonių privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo produkto įvedimas į rinką. Rinkodaros internete galimybių tyrimas: vestuvės užsienyje UAB "Tez tour"Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti naujo produkto įvedimo į rinką UAB "Tez tour" rinkodaros internete galimybes. Naujas produktas. Turizmo produktas Lietuvoje. Turizmo produkto rėmimas ir reklama internete Reklama internete. UAB "Tez tour" naujo produkto: vestuvių užsienyje įvedimo į rinką rinkodaros internete galimybių tyrimas. UAB "Tez tour" veikla ir užimama padėtis rinkoje. UAB "Tez tour" makroaplinkos analizė. UAB "Tez tour" mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo tipo elektroninių svarstyklių įvedimo į Lietuvos rinką perspektyvų tyrimasĮvadas. Darbo tikslas. Atlikti naujo tipo elektroninių svarstyklių įvedimo į Lietuvos rinką perspektyvų tyrimą. Marketingo tyrimo metodologija. Tyrimo objekto pristatymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tipo, metodo parinkimas bei tyrimo metodikos parengimas. Anketinės apklausos apie naujo tipo elektronines svarstykles vertinimas. Naujo tipo elektroninių svarstyklių charakterisitka. Tyrimo rezultatų interpretacija. Rekomendacijos. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Naujos prekės įvedimas į rinkąĮvadas. Klausimo aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Tiriamoji dalis. Tyrimo vietos pristatymas. Tyrimo organizavimo ir eigos aprašymas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir analizė. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
...