Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo planas: kelionių organizavimas UAB "Kauno grūda"

  Įvadas. Bendra įmonės UAB "Kauno grūda" charakteristika. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Kauno grūda" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Konkurentų analizė. tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Išvados. Priedai (3).
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-02-06
 • Marketingo planas: kepykla IĮ "Pynė"

  IĮ "Pynė" pyragų ir bandelių marketingo planas. Naujos produkcijos charakteristika. Kainos. Prekių pateikimo kanalai. Pardavimų rėmimas. Marketingo aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Marketingo veiksmų planas.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2005-02-25
 • Marketingo planas: kompiuterių gamyba ir prekyba "Sonex holding"

  Santrauka. Marketingo apžvalga. Perspektyvų analizė. SWOT analizė. Porterio modelis (šakos konkurenciniai veiksniai). Space modelis. Misija, vizija ir tikslai. Marketingo strategija. BCG matrica.
  Rinkodara, analizė(14 puslapių)
  2006-11-17
 • Marketingo planas: kryždirbystė Lietuvoje

  Santrauka. Prekinio ženklo aprašymas. Potencialių užsienio rinkų įvertinimas ir pasirinkimas. Konkurencinės aplinkos įvertinimas. Tikslai užsienio rinkoje. Plėtros į užsienio rinkas strategija. Tikslinės rinkos ir pozicionavimo strategija užsienio rinkoje. Prekės, prekės ženklo strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Kainodaros strategija. Įgyvendinimo kontrolė.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2009-11-06
 • Marketingo planas: laisvalaikio organizavimas "Party-bus"

  Paslauga "Party-bus" pasiūlys gimtadienių šventimą, ekskursijas ir vakarėlius. Plano santrauka. Marketingo aplinkos situacija. Segmentavimas pagal vartotojo elgesį. Marketingo aplinkos analizė. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. SWOT analizė. Tikslai. Marketingo trejų metų tikslai. Finansiniai trejų metų tikslai. Veiksmų programa. Organizacijos struktūra. Planuojamos pajamos ir išlaidos. Įgyvendinimo kontrolė.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-22
 • Marketingo planas: pramogų centras "5-Modulis"

  Pramogų centro Alytuje "5-Modulis" marketingo planas. Santrauka. Marketingo apžvalga. Rinkos analizė. Pirkėjas/klientas. Konkurentai. Tendencijos. Marketingo makroaplinkos (Ekonominė, socialinė, kultūrinė, mokslinė – technologinė, politinė – teisinė, gamtinė aplinka). Perspektyvų (SWOT) analizė. Tikslai. Ilgalaikis tikslas. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo kompleksas. Rinkos segmentavimas. Marketingo veiksmų programa. Kalendorinių veiksmų programa. Lėšų panaudojimas. Personalo išlaikymui skiriamos išlaidos. Pelno ir nuostolių prognozė. Kontrolė.
  Rinkodara, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-18
 • Marketingo planas: pramogų centras TŪB "Jaudra"

  Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Rinkos apžvalga ir analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimo strategijos. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Finansai. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pradinės išlaidos. Atsipirkimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-22
 • Marketingo planas: prekyba kompiuterine įranga UAB "Kompo"

  Firmos verslo aprašymas. Firmos verslo tikslai, uždaviniai. Įmonės marketingo makroaplinkos veiksniai. Įmonės marketingo mikroaplinkos veiksniai. Marketingo koncepcijos. Konkurencija rinkoje. Rinka ir jos segmentavimas.Produkto aprašymas. Rėmimo politika. Reklama. Prognozės. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(22 puslapiai)
  2005-09-22
 • Marketingo planas: prekybos centras "IKI"

  Įvadas. Darbo tikslas yra sudaryti "IKI" prekybos centro marketingo planą įvertinant marketingo aplinką, kuri turi įtakos marketingo galimybėms, nustatyti marketingo tikslus. Įmonės ir jos prekių charakteristika, marketingo aplinkos analizė, mikroaplinkos analizė, makroaplinkos analizė, tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos, marketingo tikslų nustatymas, marketingo komplekso elementų apibūdinimas, prekių charakteristika, numatomos kainos, rėmimo veiksmai, marketingo veiksmų planas, "IKI" prekybos centro sėkmė ir ateities strategija.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2004-03-05
 • Marketingo planas: S.Vaiginio IĮ degalinė

  Įvadas. Marketingo planavimas ir organizavimas S. Vaiginio IĮ. S. Vaiginio IĮ pristatymas. Vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. S. Vaiginio IĮ SSGG analizė. S. Vaiginio IĮ marketingo tikslai ir strategija. Vartotojų segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas. S. Vaiginio IĮ degalinės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Pardavimai. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2010-01-18
 • Marketingo planas: sanatorija AB "Eglė"

  Įvadas. Darbo tikslas – parengti turizmo įmonės marketingo veiksmų ir priemonių planą 2007 metams. Makroaplinkos darančios įtaką AB "Eglės" sanatorijos veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Eglės" sanatorijos marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Paskirstymas. Tyrimas ir jo rezultatų vertinimas. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas 2006 metams. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų, priemonių planas ir biudžetas 2007 metams. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-02-26
 • Marketingo planas: santechnikos darbai UAB "Sanda"

  Įmonė "Sanda" atliekamos paslaugos: santechnikos projektavimas, montavimas, įrenginių gamyba ir komplektavimas. Pardavimų skatinimas. Situacijos analizė. Paslaugų charakteristika. Paslaugų kainos ir nuolaidos. Rėmimo organizavimas. Klientų charakteristika. Paslaugų teikimo vieta ir aptarnavimo būdai. Paslaugų pardavimas, marketingo planavimas. Vidiniai ištekliai. Makro aplinka. Problemų ir galimybių analizė. Įmonės tikslai. Konkretūs marketingo tikslai. Marketingo uždaviniai. Marketingo strategijų formulavimas. Įmonės marketingo strategijos. Marketingo veiksmų planas.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2004-03-05
 • Marketingo planas: santechnikos darbai UAB "Santema"

  PowerPoint pristatymas. Situacijos analizė. Paslaugų charakteristika. Paslaugų kainos ir nuolaidos. Rėmimo organizavimas. Paslaugų teikimo vieta ir aptarnavimo būdai. Marketingo planavimas. Rėmimo organizavimas. Paslaugų teikimo vieta ir aptarnavimo būdai. Marketingo planavimas. Problemų ir galimybių analizė. Įmonės tikslai. Marketingo uždaviniai. Įmonės marketingo strategijos. Reziumė.
  Rinkodara, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-09-16
 • Marketingo planas: siuvimo paslaugos

  Įvadas. Trumpai apie akcinę bendrovę "XXX". AB "XXX" marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Tarpininkai. Konkurentai. Kontaktinės auditorijos. Makroaplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Bendrovės paslaugų vartotojų bei tikslinės rinkos analizė. Prekių ir kainų analizė. Paskirstymo kanalų analizė. Komunikacijos proceso analizė. Komunikacijos priemonių ir marketingo ryšys. Marketingo priemonių planas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(18 puslapių)
  2006-04-20
 • Marketingo planas: sporto ir sveikatingumo centras UAB "Grand Gym"

  Praktikos ataskaita. Organizacijos pristatymas. Išorės rinkos analizė. Vidinė (organizacijos) analizė. Marketingo kompleksas. Personalas. Valdymas. Veiklos planai. Pasiūlymai ir išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2006-04-14
 • Marketingo planas: sporto prekių ganyba UAB "Smūgis"

  Įvadas. Dėstymas. Konkurentų geografinis pasiskirstimas. Konkurentų gaminama produkcija. Konkurentų užimama rinkos dalis. UAB "Smūgis" gaminama produkcija. UAB "Smūgis" prekinis ženklas. Reklaminis pranešimas. SWOT analizė. Pabaiga.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2006-01-16
 • Marketingo planas: stogų dengimas ir remontas UAB "Stogda"

  Įmonė veiklos sritis: statybinių medžiagų pardavimo paslaugos, stogų dengimas ir remontas, konsultavimo paslaugos. Santrauka. Marketingo apžvalga. Įmonės misija ir vizija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Įmonės prekių asortimentas. Rinkos dalyviai ir konkurencinė analizė. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės veiklos rezultatai. Marketingo tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas. Marketingo strategija. Strategijos planavimas. Rėmimo strategija. Kainos strategija. Marketingo veiksmų programa. Pelno nuostolio prognozė. Marketingo kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-03-28
 • Marketingo planas: svečių namai "Audenis"

  Įvadas. Svečių namų "Audenis" dabartinės situacijos analizė. Strateginio marketingo plano paslaugų įmonei schema. Svečių namų "Audenis" vizija, misija ir tikslai. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė. Teisinė - politinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo komplekso elementų analizė (7P). Naujo svečių namų "Audenis" marketingo plano formavimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso formavimas. Veiksmų planas 2011 metams. Marketingo plano 2011 metams preliminarus biudžetas. Marketingo plano kontrolė. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2011-11-10
 • Marketingo planas: Tauragės savivaldybės viešosios biblioteka

  Įvadas. Paslaugų statistinė analizė. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso analizė. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų charakteristika. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos pasiūlos modelis. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai ir teikėjai. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų teikimo procesas ir fizinės paslaugų teikimo aplinkos ypatumai. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų naudojamos komunikacijos priemonės. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų teikimo vieta. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kainodara. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kokybės matavimo kriterijai. Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų tobulinimo gairės. Išvados.
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2007-10-08
 • Marketingo planas: tiksliųjų mokslų CD rinkinys

  Situacinė analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Vadovėlių, knygų SWOT analizė. CD SWOT analizė. Marketingo strategija. Strateginiai tikslai. Taktiniai tikslai. Taktinė marketingo strategija. Tikslinė rinka. Marketingo kompleksas. Prekė. Konkurenciniai pranašumai. Brandas. Įpakavimas. Skatinimas. Reklamos tikslai. Informavimas. Pozicionavimas. Skatinimas. Media planas. Paskirstymas. Veiksniai, turintys įtakos paskirstymo strategijai. CD paskirstymo sistema. CD pateikimas prekybos objektuose. Paskirstymo kaštai. Kaina. Paklausos įtaka kainai. Pasiūlos įtaka kainai. Aplinkos įtaka kainai. Nuolaidų sistema. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimo tikslai. Marketingo tyrimo metodas. Tyrimo rezultatai. Tyrimo biudžetas. Marketingo plano įgyvendinimas ir kontrolė.
  Rinkodara, referatas(43 puslapiai)
  2005-03-09
Puslapyje rodyti po