Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų marketingas: UAB "Žalkrina"

  Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo teorijos sąvokų apžvalga. Marketingo kompleksas. Paslaugų marketingas. Paslaugų trikampis. Paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų marketingo tyrimo teorija. Paslaugų marketingo mastas ir reikšmė. Paslaugų marketingo tyrimo procesas. Praktinė dalis. UAB "Žalkrina" pristatymas. Įmonės istorija. Teikiamos paslaugos. Organizacinė struktūra. Misija ir tikslai. Rinkos apžvalga. Įmonės teisinė aplinka. Tiekėjai. Rėmimo politika. SWOT analizė. UAB "Žalkrina" paslaugų trikampis. Interneto kavinės "Saitas" paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Interneto kavinės "Saitas" paslaugų marketingo kompleksas. Vartotojų poreikių tyrimas anketinės apklausos būdu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Resume. Priedai. Anketos pavyzdys.
  Rinkodara, diplominis darbas(40 puslapių)
  2006-06-12
 • Paslaugų marketingo ypatumai

  Įvadas. Paslaugų marketingas. Paslaugų marketingo esmė. Paslaugų marketingo savybės. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugos teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybės prigimtis. Kiti paslaugų marketingo ypatumus sąlygojantys veiksniai. Paslaugų marketingo kompleksas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2010-04-12
 • Paslaugų pardavimo schema: UAB "Telnet" kompanijos "Omnitel" paslaugų pardavimo technologija

  Įvadas. Telemarketingas-kas tai? UAB "Telnet". Įmonės teikiamos paslaugos. Darbo priemonės. Klientų spektras. Konkurentai. UAB "Omnitel" paslaugų pardavimo technologijos aprašymas. UAB "Omnitel" paslaugų pardavimo technologijos schema. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-29
 • Paslaugų pasiūlos tyrimas: UAB "Autobusų parkas"

  Įvadas. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų nematerialumas. Paslaugos neatsiejamumas. Kokybės nepastovumas. Paslaugos trumpalaikiškumas. Nuosavybės nebuvimas. Paslaugų klasifikacija. UAB "Tauragės autobusų parko" pristatymas. Pajamų ir sąnaudų analizė. Bendrovės pajamų bei joms uždirbti patirtų sąnaudų suvestinė. Tiriamieji klausimai. Surinktų duomenų susisteminimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-26
 • Paslaugų prigimtis ir ypatumai

  Paslaugų prigimtis ir ypatumai. Paslaugos sąvoka. Paslaugų ypatumai. Paslaugos procesas. Paslaugos heterogeniškumas. Dėl paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės kyla tokios problemos. Materialiųjų prekių ir paslaugų skirtumai.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-18
 • Paslaugų pristatymas

  Procesas (paslaugos pristatymas). Įžanga. Skirkime dėmesį patirčiai. Suvokimo svarba. Serviso kokybė – procesas ir jo valdymas. Kliūtys. Susitelkimas atlikime. Planas arba projektas. Lovelock išklotinės. Kaip paslauga yra pristatoma. Paslaugų išklotinė. Bendravimo stilius. Bendravimo tipas. Nepastovių reikalavimų dažnumas. Paslaugų netikėtumo tipo klasifikacija. Kintamumas, prisitaikymas. Darbo detalės. Paslaugų planas. Veiksmo standartai. Kliento dalyvavimas. Dalyvaujančio kliento įtaka. Rėmimo sistema. Apmokymas. Motyvacija. Kontrolė. Pažadai ir pristatymas. Pristatymo sistema turėtų.
  Rinkodara, konspektas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Paslaugų rinkodara

  Paslaugų rinkodara. . Paslaugų paklausos didėjimo veiksniai; Paslaugų sektoriaus sandara; Paslaugos apibrėžimas; Prekių ir paslaugų kontinuumas; Pasiūlymų kategorijos; Paslaugų klasifikacija; Paslaugų savybės; Paslaugos nematerialumas. Paslaugos neatsiejamumas. Kokybės nepastovumas. Paslaugos trumpalaikiškumas. Nuosavybės nebuvimas. Paslaugų – pelno grandinė. Trys paslaugų teikimo verslo rinkodaros rūšys. Vidaus rinkodara. Dialoginė rinkodara. Išskirtinumo vadyba. Paslaugų rinkodaros kompleksas. Paslaugų kokybės vadyba. Paslaugų kokybės veiksniai. Produktyvumo vadyba. Tarptautinių paslaugų rinkodara.
  Rinkodara, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Paslaugų sektoriaus pokyčiai Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Paslaugos samprata. Paslaugos samprata (2). Paslaugų savybės. Paslaugų kategorijos. Ekonominė paslaugų raida. Ekonominė paslaugų raida (2). Paslaugų sektorius Lietuvoje. Darbuotojų pasiskirstymas pagal ūkio sektorius Lietuvoje 1939-2000 metais (%). Užimtųjų struktūra Lietuvoje 1998-2006 metais. Dabartiniai Lietuvos paslaugų sektoriaus rodikliai.
  Rinkodara, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-04-26
 • Paslaugų sektorius Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti paslaugų sektorių Lietuvoje. Paslaugos samprata ir klasifikacija. Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų kategorijos. Paslaugų sektorius. Ekonominė paslaugų raida. Problemos, kylančios dėl paslaugų sektoriaus. Paslaugų sektoriaus kitimo ypatumai. Paslaugų sektorius Lietuvoje. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-10-13
 • Paslaugų varototojų poreikiai

  Pranešimas. Įvadas. Paslaugų vartotojų poreikiai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo procesas. Rinkos segmentas. Segmentavimo tikslas. Įmonės tikslinė rinka. Nediferencijuota (universali) marketingo strategija. Diferencijuota marketingo strategija. Koncentruoto marketingo strategija. Rinka segmentuojama pagal penkis pagrindinius požymius. Segmentavimas pagal vartotojų elgseną. Geografinis segmentavimas. Globalinis efektyvumas. Vartotoju konvergencija-supanašėjimas. Hedonizmas. Ekstraversija. Naujo vartotojo elgesio savybės. Įmonės privalumai. Įmonės trūkumai. Galimi paslaugu įmonių konkurenciniai privalumai. 6 būdai, pagal kurios nustatoma padėtis rinkoje. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-17
 • Paslaugų vartojimo skirtumai Europos Sąjungos (ES) šalyse

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas - Išnagrinėti Europos Sąjungos (ES) šalių paslaugų sektoriaus vartojimo skirtumus. Verslo paslaugos. EU-27 apyvarta pagal paslaugų sektorių. Apibendrinimas. Socialinės-kultūrinės paslaugos. Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimas. Sveikatos priežiūros išlaidos pagal paslaugos tiekėjus, 2006 metais (PGS vienam gyv.). Išlaidos sveikatos paslaugų rūšims, 2006. PGS vienam gyventojui. Apibendrinimas. Švietimo įstaigų lankymo ypatumai. Moksleivių ir studentų skaičius, išskyrus ikimokyklinį lavinimą. Išlaidos švietimo įstaigoms. Apibendrinimas. Turizmo paslaugos. Turizmo šalys 2008 (išskyrus vietinį turizmą). Turizmo intensyvumas, 2008. Turistinių kelionių išlaidos. Apibendrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (13 skaidrių).
  Rinkodara, pristatymas(19 skaidrių)
  2011-01-27
 • Paslaugų vartotojų pasitenkinimo ugdymas ir jų išsaugojimo sistemos

  Įvadas. Paslaugų vartotojų pasitenkinimo ugdymas. Vartotojų pasitenkinimo paslauga svarba. Vartotojų pasitenkinimo paslauga matavimas, jo ypatumai. Pasitenkinimo reitingų matavimo įvertinimas. Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo informacinė sistema. Paslaugų, kuriomis klientai yra nepatenkinti, atitaisymas. Netinkamai teikiamų paslaugų priežastys. Paslaugomis nepatenkintų klientų elgsena. Paslaugų atitaisymo, tobulinimo strategijos. Vartotojų išsaugojimo sistema, jos komponentai. Kainodara ir lojalumas. Lengvatų/privilegijų suteikimas klientui. Pasitraukimo valdymas. Garantijų sistema. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-25
 • Paslaugų vartotojų švietimo principai ir funkcijos

  Įvadas. Vartotojų švietimo samprata. Vartotojų švietimas – įmonės konkurencingumo didinimo prielaida. Vartotojų švietimo ir paslaugų kokybės ryšys. Vartotojų švietimo programą įtakojantys veiksniai. Vartotojų švietimas – vartotojų teisių apsaugos kontekste (Lietuvos atvejo analizė). Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2008-01-14
 • Paslaugų verslo ir komunikacijos ryšys

  Įvadas. Komunikacijos procesas. Komunikacijos formos. Komunikacijos proceso sudedamosios dalys. Integruoto komunikacijos proceso planavimas. Komunikacijos tikslai skirtingose paslaugų vartojimo fazėse. Komunikacija prieš paslaugų vartojimą. Komunikacija vartojant paslaugas. Komunikacija po paslaugos vartojimo (pardavimo). Komunikacijos ir paslaugų kokybės ryšys. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2008-04-23
 • Patentinės informacijos centro paslaugos vertinimo tyrimas: Vidutinis dokumento paieškos uždaruose fonduose laikas

  Įvadas. Sąvokos. Tikslas. Taikymo sritis. Rodiklio apibrėžimas. Metodologija. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-09-27
 • Pažintinė praktika: alkoholinių gėrimų rinkodara UAB "Mineraliniai vandenys"

  Įvadinė dalis. UAB "Mineraliniai vandenys" veikla. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Įmonės charakteristika. Įmonės misija, vizija, strateginiai tikslai. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo struktūra, funkcijos ir atsakomybė. Įmonėje taikomi Lietuvos Respublikos (LR) įmonių įstatymai. UAB "Mineraliniai vandenys" veikia vadovaudamasi šiais įstatymais. UAB "Mineraliniai vandenys" padėties įvertinimas. UAB "Mineraliniai vandenys" mikro ir makro aplinkos įvertinimas. UAB "Mineraliniai vandenys" mikroaplinka. UAB "Mineraliniai vandenys" makroaplinka. Individuali užduotis. Įmonės tikslų sistema, jų formavimas. Išvados.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-06-10
 • Pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas: pensijų kaupimo fondas AB "Swedbank"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti per lėtai augančios pensijos priežastį atliekant AB "Swedbank" pensijų fondų rinkos tyrimą. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondas. Analitikų nuomonė apie pensijos reformos pranašumus bei trūkumus. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Swedbank pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimo rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(21 puslapis)
  2009-10-12
 • Picerijos maitinimo paslaugų kokybė, vartotojų lūkesčiai ir suvokiama vertė

  Įvadas. Bendrieji paslaugų kokybės suvokimo pagrindai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės veiksniai. Paslaugų kokybės dimensijos ir bendrąją suvoktą paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Picerijos maitinimo paslaugų marketingo komplekso analizė ir vertinimas. Picerijos maitinimo paslaugų charakteristika: paslaugų apibrėžimas, paslaugų savybės, paslaugų klasifikavimo kriterijai. Picerijos maitinimo paslaugų pasiūlos modelis: pagrindinės ir papildomų paslaugų charakteristika. Picerijos maitinimo paslaugų vartotojai ir teikėjai. Picerijos maitinimo paslaugų teikimo procesas ir fizinės paslaugų teikimo aplinkos ypatumai. Picerijos naudojamos komunikacijos priemonės (rėmimo kompleksas). Picerijos maitinimo paslaugų teikimo vieta. Picerijos maitinimo paslaugų kainodara. Picerijos maitinimo paslaugų kokybės kriterijai. Laukiamos ir suvoktos kokybės atotrūkis paslaugos rezultato ir teikimo proceso aspektu problemos tyrimas maitinimo paslaugų atžvilgiu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Pasiūlymai ir rekomendacijos picerijos maitinimo paslaugų marketingo komplekso tobulinimui ir tyrimo išvados. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(61 puslapis)
  2006-01-31
 • Pieno pramonės rinkos tyrimai

  Maisto pramonės rodikliai. Pieno ūkio sektoriaus analizė. Reikalavimai pieno perdirbimo įmonėms. Pieno kvotos keliami reikalavimai ir jos vykdymas. Pagrindinių pieno perdirbimo įmonių padėtis rinkoje. Pagrindinių pieno perdirbimo įmonių veiklos analizė. AB "Rokiškio sūris" pagrindiniai veiklos bruožai. Pagrindiniai AB "Žemaitijos pienas" plėtros etapai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2006-10-30
 • Pieno produktų grupės analizė

  Įvadas. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo vykdymo etapai. Produkto analizė. Produktų sudėtis, svoris, galiojimo laikas. Kainos. Reklama. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-28
Puslapyje rodyti po