Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įmonės paslaugų paketo pozicionavimas rinkoje: mobiliojo ryšio operatorius "TELE2"Įvadas. Pozicionavimo samprata. Pozicionavimo strategijos ir jų taikymas rinkoje. Pozicionavimas pagal vertę. Pozicionavimas pagal kainą. Prekių vardo pozicionavimas. Kitos pozicionavimo strategijos. Pozicionavimo taisyklės. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" paslaugų paketo pozicionavimas Lietuvos rinkoje. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" išskirtiniai bruožai. Konkurentų teikiamos paslaugos, kurios daro juos išskirtinius. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" pozicionavimo strategijos įtvirtinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės paslaugų plėtra marketingo aspektu: AB "Vilniaus bankas"Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugų klasifikavimas ir savybės. Paslaugų ir prekių marketingo skirtumai. Paslaugų marketingo komplekso elementai. AB "Vilniaus banko" veiklos analizė. AB "Vilniaus banko" charakteristika. AB "Vilniaus banko" finansinė veikla. AB "Vilniaus banko" organizacinė valdymo struktūra. AB "Vilniaus banko" marketingo veikla. AB "Vilniaus banko" Kauno filialo paslaugų vartotojų nuomonės tyrimas. AB "Vilniaus banko" Kauno filialo paslaugų vartotojų nuomonės tyrimo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės pozicionavimo ir perpozicionavimo politikaĮvadas. Darbo tikslas: Charakterizuoti įmonės pozicionavimo ir perpozicionavimo politikos svarbą versle. Pozicionavimas. Prekės ženklo pozicionavimas. Perpozicionavimo politika įmonėje. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (25). Skaityti daugiau
Įmonės praktinė rinkodaros analizė: UAB "Lisima"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Įmonės LISIMA rinka. Konkurentai. Įmonės LISIMA rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekės apibūdinimas. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Rėmimo biudžetas. SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės prekinio ženklo vystymo strategija: AB "Alita"Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Prekinis ženklas versle: teoriniai aspektai. Prekinio ženklo atsiradimo istorija. Prekinio ženklo reikšmė. Prekinio ženklo registravimo subtilumai. Prekinių ženklų meninis konstravimas (dizainas). Prekinių ženklų raida Lietuvos organizacijose: reali padėtis. Prekės ženklo vystymosi ypatumai šalyje: praeitis ir dabartis. Valstybinio patentų biuro veikla. AB "Alita" prekinio ženklo vystymo strategija. Įmonės charakteristika. Įmonės prekės ženklo koncepcija. Įmonės prekinio ženklo vystymas: realijos ir pasiūlymai. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Anotation. Skaityti daugiau
Įmonės produkcijos pasiūlos tyrimas: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. Pasiūla ir ją veikiantys veiksniai. Pasiūla ir jos apimtis. Pasiūlą veikiantys veiksniai. Prekių asortimento pasiūla. Pasiūlos struktūra. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Tyrimo metodologija. AB "Pieno žvaigždės" produkcijos pasiūlos tyrimas. Tyrimo organizavimo etapai. Problemos apibrėžimas. Tyrimų projekto rengimas. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Surinktų pirminių duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės produktų tyrimo projektas: UAB "Naujasis Nevėžis"Problemos identifikavimas. Tyrimo projekto parinkimas. Duomenų rinkimo metodų identifikavimas. Duomenų registracijos formų parengimas. Imties projektavimas ir duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Ataskaitos parengimas. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės reklamos įtaka vartotojo sprendimams: UAB "Maxima"Įvadas. Reklamos raida. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos poveikis vartotojui. Vartotojų skatinimo priemonės. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Reklamos objektai. Maxima LT įmonės charakteristika. Įmonės asortimentas. Lojalumo programa. Reklamos apimtys. Reklamos efektyvumo tyrimai. Alytaus prekybos centro Maxima vartotojų tyrimo duomenų analizė. Psichologinio poveikio metodai Maxima reklamoje. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Įmonės reklamos organizavimasĮvadas. Reklamos planavimas. Auditorijos tyrimai, reklamos tikslų nustatymas. Rinkos tyrimai, reklamos strategijos formavimas. Reklamos organizavimo būdai. Biudžeto sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės reklamos technologijos: UAB "Vavira"Įžanga. Internetas kaip reklamos priemonė. UAB "Vavira" reklama internete. Mikromarketingas – efektyvi, fokusuota interneto reklama. Reklamos rodikliai žiniasklaidoje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rėmimo elementų naudojimas rinkoje: sporto klubas "Geležiniai žmonės"Organizacijos charakteristika. Organizacijos numatytų veiklų rūšys, jų charakteristika. Rėmimo elementai. Asmeninis pardavimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Populiarinimas. Skaityti daugiau
Įmonės rėmimo komplekso analizė: UAB "Žygio batai"Įvadas. "Žygio batai" charakteristika. Rėmimo komplekso analizė. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: baldų pardavimas UAB "Baldų sala"Įvadas. Darbo tikslas pritaikyti rinkodaros teorines žinias ir apgalvoti viską, kas susiję su įmone ir jos gyvavimu rinkoje, kurioje gausu konkurentų. 10 praktinių darbų. Išvardinti rinkodaros komplekso elementus. Kokią ir kodėl naudojate koncepciją? Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus ir jų įtaką įmonei. Nurodyti makroaplinkos elementų įtaką įmonės veiklai. Išsiaiškinti žmonių nuomonę apie biuro baldus, kokie baldai Jiems yra labiausiai priimtini, kokius pagrindinius poreikius jie turėtų tenkinti. Anketa. Rinkos tyrimų rezultatai. Išvados. Segmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką. Nurodykite kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: rašomųjų stalų, kėdžių, spintų, spintelių pirkimą. Nurodyti prekių politiką. Prekės kainos politika: Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus, paaiškinti kodėl juos taikote, nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nurodyti prekės pateikimo politiką. Nurodyti rėmimo elementus. Nurodyti rėmimo strategiją. Nurodyti rėmimo priemones. Sudaryti rėmimo biudžetą. Atlikti konkurentų analizę. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: gėlių salonas UAB "Puošmena"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonę įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinkos tyrimas Lietuvoje. Konkurentų analizė. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Prekės pateikimo politika. Rėmimo politika. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: grožio salonas "Alioksa"Įvadas. Praktinis darbas Nr. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės veikloje naudojama orientacija. Praktinis darbas Nr. 2.1. Įmonės mikroaplinkos elementai ir jų įtaka. Konkurencija. Marketingo tarpininkai. Klientai. Kontaktinės auditorijos. Praktinis darbas Nr. 2.2. Makroaplinkos elementų įtaka įmonės veiklai. Praktinis darbas Nr. 3. Grožio salono potencialių klientų norai ir pageidavimai. Išvados. Praktinis darbas Nr. 4. Rinkos segmentavimas. Praktinis darbas Nr. 5. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtaką paslaugų (kirpimo, plaukų dažymo, manikiūro bei pedikiūro) pirkimui. Praktinis darbas Nr. 6.1. Paslaugų: kirpimas, plaukų dažymas, manikiūras bei pedikiūras – politika. Paslaugų charakteristikos apibūdinimas kiekviename paslaugos lygmenyje. Praktinis darbas Nr. 6.2. Identifikavimo politika. Praktinis darbas Nr. 7. Paslaugų kainų nustatymo politika. Praktinis darbas Nr. 8. Paslaugų pateikimo politika. Praktinis darbas Nr. 9. Paslaugų rėmimo politika. Praktinis darbas Nr. 10. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: prekyba odinėmis prekėmis UAB "Odinis pasaulis"Savarankiškas namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas pritaikyti rinkodaros teorines žinias ir apgalvoti viską, kas susiję su įmone. Praktinis darbas nr.-1. Užduotis: nurodyti rinkodaros komplekso programos elementus. Kokią rinkodaros orientaciją pasirinko įmonė. Kodėl? Praktinis darbas nr.-2. Užduotis: kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoją įmonę? Praktinis darbas nr.-3. Užduotis: kokie makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja įmonė veiklai? Praktinis darbas nr.-4. Užduotis: atlikti įmonės rinkos Lietuvoje analizę praktinis darbas nr.-5. Užduotis: susegmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką. Praktinis darbas nr.-6. Užduotis: kokie ir kaip vartotojo pirkimo faktoriai įtakoja prekių: odinės piniginės, odinės rankinės, odinės pirštinės. Praktinis darbas nr.-7. Užduotis. Nurodyti prekių charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti indentifikavimo elementus(sugalvoti logotipą, 3prekės ženklus – vardas ir simbolis). Pateikti įpakavimo elementus (etiketė, instrukcija, pakavimo medžiaga). Praktinis darbas nr.-8. Užduotis: prekės kainos politika. Nurodyti prekių kainų nustatymo metodus. Nurodyti taikomas kainos nustatymo strategijas. Nurodyti veiksnius sąlygojančius galutinės kainos nustatymą. Praktinis darbas nr.-9. Užduotis: nurodyti prekės pateikimo politika? Nubraižyti prekės pateikimo kanalą. Nurodykite pateikimo strategiją. Nurodykite prekės pateikimo metodą. Praktinis darbas nr.-10. Užduotis: nurodykite rėmimo politiką: nurodykite rėmimo elementus. Nurodykite rėmimo strategiją. Parašyti reklaminį pranešimą. Nubraižykite rėmimo biudžetą. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: proginių suknelių nuoma "Malonumas"Salono "Malonumas" ir jo paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tyrimo problemos suformulavimas. Marketingo tikslų nustatymas. Tyrimo hipotezės suformulavimas. Tyrimo metodo ir metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Anketos atsakymų suvestinė. Anketos analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: UAB "Elina"Įvadas. Marketingo komplekso elementai. Įmonę įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. Anketa. Rinkos segmentavimas. Faktoriai įtakojantys prekės pirkimą. Prekės pateikimo politika. Gaminių rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas:. Įmonės "Elina" SSGG analizė. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: UAB "Odinė planeta"Įvadas. 1 praktinis darbas. Nurodyti rinkodaros komplekso elementus. Nurodyti kokią ir kodėl naudosite koncepciją. 2-1 praktinis darbas. Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus. 2-2 praktinis darbas. Makroaplinka. 3 praktinis darbas. Anketa. Grafikai pagal amžių. Grafikų analizė pagal amžių. Grafikai pagal pajamas. Grafikų analizė pagal pajamas. 4 praktinis darbas. Susegmentuoti rinką ir nustatyti tikslinę rinką (3-4 požymiai). 5 praktinis darbas. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos prekių pirkimui? 6 praktinis darbas. Nurodyti prekės strategiją. 7 praktinis darbas. Nurodyti kainos politiką. 8 praktinis darbas. Prekės pateikimo politika. 9 praktinis darbas. Nurodyti prekės rėmimo politiką. 10 praktinis darbas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: UAB "Raleksa"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija (koncepcija). Kokie mikroaplinkos elementai įtakoje įmonę? Kokie makroaplinkos elementai įtakoje įmonės veiklą? UAB "Raleksa" konkurentai. Įmonių išdėstymas geografinių principu. Konkurentų gaminamos produkcijos gaminamų prekių patekimo metodai ir pateikimo strategija. Konkurentų taikoma prekių rėmimo politika. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Rinkos segmentavimas. Kokie vartotojo elgesio (išorės ir vidaus)faktoriai turės įtakos mūsų įmonės prekių pirkimui? Z prekės apibūdinimas. Prekių asortimentas. Prekės identifikavimo strategija. Prekės įpakavimas. Prekės gamybos nutraukimo priežastys. Kainos nustatymo strategija. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Įmonės SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......