Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Gamybos procesas: siuvimo įmonė UAB "Debesėlis"Įvadas. Įmonė UAB "Debesėlis" ruošiasi gaminti patalynės užvalkalus, užuolaidas bei lovų užtiesalus. Šio savarankiško darbo tikslas – apžvelgti UAB "Debesėlis" gamybos procesą rinkodaros aspektu. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Įmonės makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtakos prekių pirkimui. Prekių charakteristika. Prekių identifikavimo elementai. Prekių įpakavimo elementai. Kainų nustatymo metodai. Prekių pateikimo politika. Prekių rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (grafikai). Skaityti daugiau
Gaminių Italijos rinkoje rinkodaros programa: AB "Anykščių vynas"Įvadas. Įmonės pristatymas. Gamyba. Prekių pristatymas. Prekių asortimentas. Italijos makroaplinkos veiksnių analizė. Italijos istorinė raida. Italijos geografinė padėtis. Demografiniai duomenys. Religija. Italijos ekonomika. Italijos kultūra. Italijos papročiai. Makroaplinkos matrica. Tarptautinio marketingo programa. Prekė. Prekių konkurentabilumas. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Patrauklumas esamai vartotojų rinkai. Kaina. Prekių pateikimas. Prekių judėjimas. Rėmimas. AB "Anykščių vynas" ir jos reklamos strategija. Televizijos ir radijo reklama. Kitos reklamos priemonės. Reklaminės strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Gaminių kainų nustatymasPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Savikainos kalkuliacijos principai. Savikainos kalkuliacijos principai (2). Išlaidų ir pelno centro ryšys. Praktikoje įmonės taiko dvi kalkuliacijas. Priklausomai nuo gamybos specifikos savikainai skaičiuoti taikomos šios kalkuliavimo sistemos. Priklausomai nuo gamybos specifikos savikainai skaičiuoti taikomos šios kalkuliavimo sistemos (2). Kainos samprata. Kainos samprata (2). Kainodaros tikslai. Kainodaros tikslai (2). Kainodaros metodai. Galima išskirti šiuos dažniausiai naudojamus kainos nustatymo metodus. Kainodaros metodai. Kainodaros metodai (3). Galutinės kainos nustatymas. Galutinės kainos nustatymas (6). Kainų strategijos. Kainų strategijos (2). Nurodomos šios pagrindinės kainodaros strategijos. Nurodomos šios pagrindinės kainodaros strategijos (2). Išvados. Skaityti daugiau
Gaminių paklausos tyrimas vartotojų aspektu: automobilių tiuningavimo IĮ "Spoilera"Įvadas. Pasiūlos ir paklausos rinkoje formavimo teoriniai aspektai. Paklausos ir pasiūlos sąvokos ir santykis vadybos teorijoje. Sąnaudos. Technologija. Gamtinės klimatinės sąlygos. Tarpusavyje susijusių prekių kainos. Kiti būdai gauti pelną. Ateities lūkesčiai. Pasiūlos ir paklausos formavimas. Didelis prekių ir paslaugų skaičius. Prekių ir paslaugų hierarchija. Prekių ir paslaugų teikimo veiksniai ir fazės. Daugelio prekių ir paslaugų teikiančių subjektų sąveika. Išorinės prekių ir paslaugų apraiškos. Paklausa ir pasiūla rinkoje. Individualios įmonės "Spoilera" tyrimas. Trumpas automobilių įmonės "Spoilera" apibūdinimas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Gaminių rėmimo priemonių įtakos vartotojų elgsenai: šaldyti duonos ir pyrago gaminiai UAB "Mantinga"Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie UAB "Mantinga" marketingo kompleksą. UAB "Mantinga" GAMINIŲ ANKETOS ANALIZĖ. Ar Jūs perkate UAB "Mantinga" gaminius? Kaip dažnai jūs perkate UAB "Mantinga" gaminius? Ar vartoja šeimos nariai UAB "Mantinga" gaminius? Ar tenkina Jus UAB "Mantinga" produkcijos kainos? Ar tenkina UAB "Mantinga" gaminų kokybė? Ar tenkina UAB "Mantinga" aptarnavimo kokybė? Kokios pardavimo skatinimo priemones Jus skatina pirkti UAB "Mantinga" gaminius? Kokia reklamos priemonė, Jūsų nuomone, yra tinkamiausia reklamuoti UAB "Mantinga" gaminius? Ar dažnai reklama daro lemiamą įtaką Jūsų apsisprendimui pirkti UAB "Mantinga" gaminius? Jūsų nuomone, ar UAB "Mantinga" skiria pakankamai dėmesio savo gaminių reklamai, akcijoms, nuolaidoms ir kitoms rėmimo priemonėms?. Demografiniai duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenamųjų namų paklausos tendencijos LietuvojeĮvadas. Tyrimo dalykas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Gyvenamųjų namų statybos rinka. Investicijų į gyvenamųjų namų statybas samprata ir veiksniai. Valdžios įtaka statybų rinkai. Skaityti daugiau
Gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų rinkos tyrimas: UAB "Bonum publicum"Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti UAB "Bonumpublicum" teikiamų paslaugų įvairovę bei populiarumą. UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų vartojimo problemos atskleidimas. UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų vartojimo rinkos tyrimas. Respondentų pasiskirstymas į besinaudojančius gyvybės draudimo paslaugomis ir nesinaudojančius. Turinčių ir neturinčių draudimo sutartis respondentų pasiskirstymas į vyrus ir moteris. Apsidraudusių respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Apsidraudusių ir neapsidraudusių respondentų pasiskirstymas pagal pajamas. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį. Respondentų pasiskirstymas pagal pasirinktą gyvybės draudimo bendrovę. Priežastys, kodėl nesudomino UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės paslaugos. Pasiskirstymas pagal priežastis, kodėl pasirinkta gyvybės draudimo bendrovė. Respondentų nuomonė apie gyvybės draudimo bendrovę, kurios paslaugomis naudojasi. Priežastys, kodėl respondentai nepatenkinti pasirinkta gyvybės draudimo bendrove. Respondentų pasiskirstymas pagal pasirinktą gyvybės draudimo paslaugą. Kitos gyvybės draudimo bendrovės pasirinkimo priežastys. Respondentų pasiskirstymas pagal kitos gyvybės draudimo bendrovės pasirinkimą Kainos aktualumas, renkantis gyvybės draudimo bendrovę. Tikimybė pereiti į kitą gyvybės draudimo bendrovę, pasiūlius mažesnes kainas. Respondentų pasiskirstymas pagal metus, kuriuos jie yra gyvybės draudimo bendrovių klientai. Neapsidraudusių respondentų neapsidraudimo priežastys. Neapsidraudusių respondentų nuomonė apie gyvybės draudimo paslaugas, jei jos būtų pigesnės. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Gyvybės draudimo paslaugų reklamos rinka: Lietuva, Latvija ir EstijaGyvybės draudimo paslaugų reklamos rinkų Baltijos šalyse specifikos tyrimas. Įvadas. Šio darbo pagrindinis tikslas remiantis įgytomis teorinėmis žiniomis susipažinti su trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) draudimo paslaugų reklama, išanalizuoti kiekvienos šalies reklamos privalumus ir trūkumus remiantis Lietuvos Respublikos nustatytais reklamos įstatymais, įvertinti tų reklamų poveikį vartotojui, aptarti konkrečius reklaminius klipus. Teorinė dalis: reklamos samprata ir jos teoriniai aspektai. Reklamos apibūdinimas ir jos esmė. Reklamos savybės ir tipai. Reklamos poveikio aspektai. Reklamos reguliavimo formos. Reklamos reguliavimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalyse. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, draudimai ir apribojimai. Reklamos kodeksai ir kontrolė. Bendrieji reklamos principai ir reikalavimai. Analitinė dalis: Baltijos šalių gyvybės draudimo paslaugų reklamos specifikacijos tyrimas. Baltijos šalių gyvybės draudimo paslaugų reklama. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo įstatymas ir jo paskirtis. Lietuvoje, Latvijos ir Estijos gyvybės draudimo reklamos specifikos tyrimas. Draudimo įmonių reklama internete. Lietuvos Gyvybės draudimo produktų reklamos tyrimas. Projektinė dalis: gyvybės draudimo reklamos paslaugų įvertinimas remiantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais. Gyvybės draudimo reklamos paslaugų perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Baltijos šalių gyvybės draudimo reklamos paslaugų įvertinimas ir poveikis vartotojams. Klaidinančios draudimo paslaugų reklamos ypatumai remiantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvų vasarinių gėlių pasiūlos ir paklausos tyrimasĮvadas. Prekė samprata, jos pasiūlos ir paklausos veiksniai. Prekių savybės. Prekių klasifikavimas. Prekių asortimentas. Pasiūlos samprata. Pasiūlos funkcija. Pasiūlos elastingumas. Paklausos samprata. Paklausos veiksniai ir jos funkcija. Paklausos elastingumas. Prekių paklausos klasifikavimas. Gyvų vasarinių gėlių charakteristika. Gyvų vasarinių gėlių tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Globalinė reklamaGlobalinė reklama. Globalinės reklamos turinys. Klaidos globalioje reklamoje. Globalinės reklamos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Globalios kainų strategijosGlobalios kainų strategijos esmė. Veiksniai, įtakojantys globalią kainų strategiją. Įmonės veiksniai. Produkto veiksniai. Aplinkos veiksniai. Rinkos veiksniai. Skaityti daugiau
Globalių prekių identifikavimo priemonėsĮvadas. Tikslas: išsiaiškinti kokios yra globalių prekių identifikavimo priemonės. Globalios prekės identifikavimo priemonės teoriniu atžvilgiu. Prekės ženklas. Prekės vardas. Prekės simbolis (logotipas). Prekės pakuotė. Prekės spalvos ir dizainas. Globalios prekės identifikavimo priemonės praktiniu atžvilgiu. Prekės ženklas. Prekinis vardas. Prekės simbolis. Prekės pakuotė. Prekės spalvos ir dizainas. Išvados. Skaityti daugiau
Idėjų generavimo metodaiĮvadas. Prognozavimas. Delfi metodas. Trendo projekcijos. Scenarijai. Scenarijų analizė. Prognozės – vizijos. Loginiai-analitiniai metodai. Funkcinė analizė. Morfologinis metodas. Problemų sprendimo medis. Sprendimų medžio analizė. Intuityviniai metodai. "Proto šturmas". Metodas 6 – 3 – 5. Sinektika. Išvados. Skaityti daugiau
Įėjimo į naujas rinkas modeliaiPowerPoint pristatymas. Eksportavimas. Eksportuotojai vadinami įvairias pavadinimais. Netiesioginis eksportas. Perdavimas. Frančizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Bendra įmonė. Susiliejimai ir įsigijimai. Valdymo kontraktai. Skaityti daugiau
Ilgalaikių paskolų rinkos tyrimas: DnB NORD bankasĮvadas. DnB NORD banko charakteristika. Banko vizija. Banko misija. Banko vertybės. Kreditai. Ilgalaikiai kreditai. Būsto kreditas. Privatūs kreditai. Segmentavimas pagal amžių. Išvados. Segmentavimas pagal socialinę grupę. Išvados. Segmentavimas pagal pajamas tenkančias vienam šeimos nariui. Išvados. Bendros išvados ir siūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Įmonės analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Alita" (2)Įmonės charakteristika. Kontaktai. AB "Alita" SWOT analizė. Produkto marketingo komplekso apibūdinimas. Produkcija. Šampanas "Alita Cattier". Vartotojai. Eksportas. Įmonės asortimentas. Tikslinė rinka ir marketingo strategija. Brendis "ALITA". Degtinė "Premium gera". Konkurentų analizė. Pagrindiniai konkurentai. Pagrindinė konkurentų analizė. Makroaplinka. Rinkos dydis. Veiklos analizė. Rinkodaros strategijos formavimas. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: konditerija UAB "Vilniaus pergalė"Įvadas. Įmonės pristatymas UAB "Vilniaus pergalė". Įmonės analizė. Prielaidos artimiausiam laikotarpiui. Įmonės tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: specializuotas statybinių medžiagų prekybos centras "Statybų duona"Istorija. Asortimentas. Veiklos sritys. "Statybų duona" padalinių skaičius ir įmonių tinklas. Organizacijos aplinka. Makroaplinkos veiksniai. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Demografinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Konkurencinės veiklos veiksniai. Tiekėjai. Konkurentai. Pirkėjai. Įėjimo į rinką barjerai potencialiems konkurentams. Substitutų grėsmė. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: UAB "Šaltuko ledai"Įvadas. Darbo tikslas - padaryti UAB "Šaltuko ledai" rinkodaros analizę. Rinkodaros programos komplekso elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonės veiklai. Įmonės UAB "Šaltuko ledai" analizė Lietuvoje. Įmonės UAB "Šaltuko ledai" vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai turintys įtakos mūsų prekių pirkimui. Prekių politika ir jų charakteristika kiekviename lygmenyje. Kainų politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos analizė UAB "Ratai"Įvadas. Mūsų darbo tikslas – teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje. UAB "Ratai" 4 komplekso elementai. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
......