Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įmonės aplinkos ir marketingo komplekso analizė: UAB "Tez tour"Marketingo pagrindų kursinis darbas. Įvadas. UAB "Tez tour" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės marketingo veiklos vertinimo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. UAB "Tez tour" aplinkos ir marketingo komplekso analizė. UAB "Tez tour" markoaplinkos analizė. UAB "Tez tour" mikroaplinkos analizė. Įmonės rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: kepykla UAB "Prienų duona"Prekybos rinkodaros namų rašto darbas. Įvadas. UAB "Prienų duona". Darbuotojai. Dydis. UAB "Prienų duona" prekių asortimentas. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Valdymo struktūra. UAB "Prienų duona" SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės asortimento analizė: "Joglė"Įvadas. Prekių asortimentas ir asortimento analizė. Įmonės "Joglė" asortimentas ir jo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės asortimento analizė: "Švyturys"Įvadas. Pagrindiniai prekės identifikavimo elementai. Prekių asortimento samprata ir jo parametrai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės asortimento analizė: UAB "Samsonas"Įvadas. UAB "Samsonas". UAB "Samsonas" asortimento analizė. UAB "Samsonas" situacijos rinkoje analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės asortimento, aplinkos bei teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: tinklas UAB "Čilija"Įvadas. Viešojo maitinimo tinklas UAB "Čilija". Istorija. Pirmosios picerijos "Čili pica" pripažinimas. Sparti plėtra ir nauji tinklai. "Čilija" valdo didžiausią viešojo maitinimo tinklą Lietuvoje ir Latvijoje. Vertybės. Kokybė. Techninė dalis. Rezultatų analizė. Žvalgybinis tyrimas. Respondentų, kurie lankosi "Čili", procentas. Lankymosi kavinėse bei picerijose dažnumas. Labiausiai lankomos picerija/kavinė. Pagrindinis tyrimas. Respondentų laisvalaikio leidimo įpročiai kavinėse. Dažniausiai lankomos tinklo UAB "Čilija" kavinės. Motyvai, lemiantys kavinės pasirinkimą. Aptarnavimas. Respondentų nuomonė apie aptarnavimą, kaip apie svarbų kriterijų. Respondentų susidūrimas su prastu aptarnavimu. Vietos, kur pasitaikė prastas aptarnavimas. Asortimentas. Gėrimų ir maisto asortimento įvertinimas. Labiausiai pasigendami dalykai asortimente. Specifiniai pageidavimai. Muzika bei aplinka. Nuomonė apie kavinėse bei picerijose grojamą muzika. Pasigendamų muzikos stilių sąrašas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės gaminamų gaminių marketingo programa Prancūzijos rinkoje: AB "Linas"Įvadas. AB "Linas" ir lino gaminių pristatymas. AB "Linas" pristatymas. AB "Linas" veikla. AB "Linas" produkcija. Žaliavų gavyba. Prancūzijos makroaplinkos analizė. Aplinkos veiksnių paieškos matrica. Istorinė aplinka. Trumpa informacija. Istorija. Geografinė aplinka. Geografinė padėtis. Klimatas. Ekonominė aplinka. Prekyba. Prancūzijos investicijos Lietuvoje. Ekonomika. Prancūzijos ekonominis išsivystymas. Žemės ūkis. Politinė aplinka. Politika. Socialinė – kultūrinė. Prancūzų kultūra. Verslo kultūra. Prancūzijos rinkos segmentų išskyrimas. Lino gaminių tarptautinio marketingo programa. Prekė. Prekės ženklas. Prekės kokybės standartai. Įpakavimas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės įėjimas į tarptautinę rinką. Formos ir galimybėsĮžanga. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų parinkimo kriterijai. Prognozuojamos pardavimo užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Užsienio rinkų konjunktūros analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės marketingo galimybių analizė. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Užsienio rinkos segmentavimas. Įmonės veiklos išplėtimo strategijos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Bendros veikos sutartis. Praktinis pavyzdys – UAB "Kraitenė". UAB "Kraitenė" pagrindinės veiklos sritys. UAB "Kraitenė" eksportas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdis ir jo kūrimo principai. Internetinių puslapių įtaka šiuolaikinių įmonių įvaizdžiuiĮvadas. Įmonės įvaizdis ir jį formuojantys elementai. Įvaizdžio supratimas šiuolaikinėse moderniose įmonėse. Šešiakampės žvaigždės modelis. Kultūra, geros manieros ir darbuotojų išvaizda. Komunikacija. Darbuotojų motyvacija. Vadovų elgesys. Jo svarba įmonėje. Firmos ženklas ir vartotojų pasitikėjimas. Reputacija. Sąžiningumas. Faktoriai, padedantys išvengti klaidų ir reputacijos kritimo. Firmos unikalumas. Patrauklaus įmonės įvaizdžio kūrimas. Internetinio puslapio svarba įmonei. Internetinių puslapių rūšys ir esminės jų kūrimo proceso dalys. Internetinio puslapio kokybė ir jo dalys. Firmos įvaizdis internete. Prekyba internetu. Tyrimas: įmonės internetinio puslapio įtaka jos įvaizdžiui. Išvados ir siūlymai. Priedai (6). Darbas iliustruotas diagrama. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdis ir prekės ženklo svarbaĮvadas. Įmonės įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio formavimo ypatumai. Stilius. Prekės ženklas: funkcijos, rūšys. Prekės identifikavimas, pozicionavimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimo reikšmėSantrauka. Įvadas. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Firmos stiliaus esmė. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Populiarinimas, ryšiai su visuomene. Anketos analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio kūrimasĮmonės įvaizdis. Kas tai? Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Neutralios įmonės įvaizdis visuomenėje. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir jų apibūdinimas. Įmonės komunikacijos charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybėsĮmonės įvaizdžio esmė bei svarbiausios formavimo ypatybės. Įmonės esmė. Atsiminimų blukimas. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir jų apibūdinimas. Kultūra. Identitetas. Profilis. Įmonės komunikacijos charakteristika. Skaityti daugiau
Įmonės įvertinimas marketingo požiūriu: kavinė-baras "Kaukazietiški patiekalai"Įvadas. Vartotojų poreikių tyrimas. Kavinės- baro "Kaukazietiški patiekalai" lankytojai ir jų poreikis. Lankytojų poreikių ir lūkesčių tenkinimas. Lankytojų poreikių tenkinimo gerinimas. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" veiklos palyginimas su konkurentais. Rinkos pasikeitimas per ateinančius 2-3 metus. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" paslaugų teikimo vietos fizinės aplinkos įvertinimas. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" aplinka. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" aplinkos privalumai. Kavinės- baro aplinkos trūkumai. Įsivaizduojamos maitinimo įmonės aplinka. Maitinimo įmonės įvaizdis. Paslaugų kainodara. Įmonės kainų politika. Įmonės kainodaros tikslai ir uždaviniai. Konkurentų teikiamos paslaugos. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" taikomos nuolaidos. "Kaukazietiškų patiekalų" reklamos strategijos kūrimas. Kavinės- baro "Kaukazietiški patiekalai" teikiamų paslaugų priemonės. Kavinės- baro "Kaukazietiški patiekalai" reklamos kampanija . Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodara: UAB "Saramita" (2)UAB "Saramita" kainodara. Įmonės charakteristika. Tikslai. Kainodaros strategija. "Grietinėlės nugraibymo" (aukštų kainų) strategija. Skverbimosi (žemų kainų) strategija. Vidutinių kainų (neutrali) strategija. Prekės gyvavimo ciklo įtaka kainos nustatymui. Kainos nustatymas. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros politikos formavimas: AB "Kalnapilis-Tauro grupė"Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Pardavimų ir užimamos rinkos dalies dinamika 2003-2005 metais. Konkurentai. Tikslinis segmentas. Pozicionavimo strategija. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Kainodaros strategija ir kainos nustatymo metodas. Taikomos nuolaidos ir kiti taktiniai sprendimai. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Kaina ir prekė. Kaina ir rėmimas. Kaina ir paskirstymas. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Pranašumai. Trūkumai. Grėsmės ir galimybės rinkos požiūriu. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų nustatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros politikos formavimas: UAB "Tele 2"Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Rinkos dalis, pardavimų dinamika. Konkurentai. Tikslinis segmentas ir pozicionavimo strategija. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Kainodaros strategija ir tikslas. Nuolaidų taikymas. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Asortimento kainodara. Paskirstymo ir rėmimo įtaka kainodaros formavimui. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Stipriosios įmonės pusės. Silpnosios įmonės pusės. Grėsmės ir galimybės rinkoje. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų nustatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencinės pozicijos vertinimasĮvadas. Konkurencinės analizės reikšmė identifikuojant įmonės poziciją rinkoje. Konkurencinės pozicijos analizė ir apibrėžimas. Bostono konsultacinės grupės matrica. "Makinzi" matrica. SWOT analizė. ALD matrica. Ch. Hofer matrica. PIMS analizė. UAB "Rivaka" konkurencinės pozicijos nustatymas naudojant SWOT analizę. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencinės pozicijos vertinimas: langų gamintojai UAB "Via Regia"Įvadas. Darbo tikslas - pasirinktos įmonės langų gamintojos UAB "Via Regia" konkurencinės pozicijos nustatymas. Plastikinių langų gamintojos UAB "Via Regia" veiklos charakteristikos. Konkurencinės pozicijos nustatymas. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Lietuvos plastikinių langų rinkos tendencijos. Padėtis ir galimybės rinkoje. Svarbiausių konkurentų analizė. SWOT (SSGG) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencingumo analizė: traškučių prekyba AB "Rapfood"Įvadas. AB "Rapfood" veiklos apžvalga. Tarptautinio konkurencingumo pagrindinės tendencijos. Verslo globalizacija. Žiniomis grįsta ekonomika. Spartus technologinių pasikeitimų greitis. Hiperkonkurencija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (3). Skaityti daugiau
......