Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įmonės konkurencingumo planas: prekyba sportine apranga ir inventoriumi UAB "Čempionas"Įvadas. Konkurencija. UAB "Čempionas". UAB "Čempionas" Konkurencingumo planas. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencinio marketingo sprendimai: baldų įmonėĮvadas. Įmonės aprašymas. Trumpa istorija. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Prekių konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso elementų strategijos. Kainos strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurentų analizėĮvadas. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Strateginių grupių analizė. Platintojų analizė. Analizė: AB "Pieno žvaigždės". Skaityti daugiau
Įmonės kuriamos reklamos internete ypatumai: "Intelektualūs produktai"Įvadas. Tyrimų eigos ir rezultatų aprašymas. Išvados. Įmonės "intelektualūs produktai" sukurtos svetainės pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Įmonės makroaplinkos analizė: viešbutis "Romantic"Įvadas. Įmonės makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingasĮvadas. Marketingas ir jo aplinka. Marketingo prigimtis, turinys, sudėtis. Poreikiai, norai, paklausa. Produktas ir paslauga. Vertė, pasitenkinimas, kokybė. Mainai, sandoriai. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: draudimas "ERGO Lietuva"Įvadas. Trumpa apžvalga apie įmonę. Įmonės verslo orientacija. Mikro ir makro aplinkos įtaka verslo sprendimams. Politinė-teisinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Konkurentų palyginimas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Paslaugų aprašymai. Marketingo tikslai ir strategijos. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: jogurto gamyba UAB "Šypsniukas"Įvadas. Aprašyti marketingo programos elementus. Kokią ir kodėl naudosime koncepciją? Kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoja mūsų įmonę? Kokie makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja įmonę? Ištirti įmonės veiklą rinkoje. Konkurentų užimama rinkos dalis. Susegmentuoti įmonės gaminamos prekės tikslinę rinką. Kokie vartotojo elgesio faktoriai įtakos mūsų prekės pirkimui ir kodėl? Apibūdinti savo prekę. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: masažo salonas "Masažo Rojus"Praktiniai rinkodaros darbai (10). Nurodyti rinkodaros komplekso elementus. Nurodyti kokia ir kodėl įmonė naudojasi orientacija. Nurodyti įmonės, teikiančios masažo paslaugas, mikroaplinkos elementus. Nurodyti įmonės, teikiančios masažo paslaugas, makroaplinkos elementus ir jų poveikį. Atlikti rinkos tyrimą. Susegmentuoti rinką. Parašyti tikslinę rinką. Nurodyti kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos jūsų paslaugų pirkimui. Nurodyti prekių politiką. Apibūdinti prekės charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje. Nurodyti prekės įpakavimo elementus. Nurodyti kokios bus panaudotos kainų reguliavimo strategijos. Nurodyti kokį ir kaip kainų nustatymo metodą taikysit paslaugai. Nubraižyti prekių pateikimo kanalą. Nurodyti pateikimo strategijas. Nurodyti prekės rėmimo strategiją. Konkurentų analizė. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: siuvykla UAB "Svaja"Marketingo programos elementai. Mūsų įmonės naudojama koncepcija. Praktiniai pavyzdžiai kiekvienam marketingo tipui. Įmonės "Svaja" mikro ir makro aplinkos. Mikro aplinka. Makro aplinka. Konkurentai. Rinkoje esančių įmonių apžvalga. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Konkurencingų įmonių išsidėstymas. Konkurentų gaminamos produkcijos asortimentas. Konkurencijos produktų kainos ir kainų taikymo strategijos. Konkurentų produkcijos pateikimo metodai ir strategijos. Konkurentų rėmimo politika. Tikslinės rinkos nustatymas. Faktoriai įtakojantys prekės pirkimą. Prekė. Prekės sudėties lygmenys. Asortimento parametrai. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Prekės gamybos galimos nutraukimo priežastis. Kaina. Kainos nustatymo tikslas vartotojų rinkoje. Kainos nustatymo metodas. Kainos strategijos. Pateikimas. Prekės pateikimo kanalas. Prekės pateikimo strategija. Prekės pateikimo metodas. Rėmimas. Rėmimo veiksmai. Rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Mūsų įmonės rėmimo biudžetas. Strateginis planas. Įmonės "Svaja" vizija. Įmonės "Svaja" misija. Įmonės "Svaja" tikslas. Įmonės "Svaja" uždaviniai. SWOT analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Transporto paslaugų organizavimas. AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijos paslaugų marketingo komplekso elementų analizė. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso projektas - mėlynraštis. Paslaugų teikimo proceso dalyviai. Fizinis akivaizdumas. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. AB "Lietuvos geležinkeliai" SWOT analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Misija, vizija, strateginiai tikslai. Veiksmų planas. Keleivių vežimų geležinkeliais plėtra. Greitojo vietinio susisiekimo plėtra. Kombinuotojo transporto grandinės organizavimas. Bilietų sistemos tobulinimas. Supergreitųjų geležinkelių diegimo Lietuvoje perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: alaus darykla UAB "Utenos alus"Darbo tikslas. Marketingo veikla produkto politika (darykla, istorija, technologijos, alaus rūšys, apdovanojimai). Kainų politika. Paskirstymo politika (populiariausi barai). Rėmimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: bendrovės "Vaisių sultys" gaminamos sultysĮvadas. Nagrinėjama pasirinkta prekė: Kooperacinės bendrovės "Vaisių sultys" produkcija: sultys. Prekės įvardijimas. Prekės pristatymas. Tikslinė rinka. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Prekės asortimentas. Prekių grupė (linija). Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Veiksniai, darantys įtaką kainai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Reklamos teorija. Parduotuvės, kurios prekiauja nagrinėjama preke. Parduotuvės, kurioje prekiaujama nagrinėjama preke, asortimentas. Prekių linijos parduotuvės asortimente. Prekių linijos gylis. Potencialūs konkurentai. Kainų palyginimas. Analizuojamo produkto reklamos trūkumai. Analizuojamo produkto reklamos sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: drabužių gamyba AB "Utenos trikotažas"AB "Utenos trikotažas" misija. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. AB "Utenos trikotažas" perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. AB "Utenos trikotažas" rinkos ir vartotojai. AB "Utenos trikotažas" marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. SWOT analizė. AB "Utenos trikotažas" tikslinės rinkos. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategijos pagal tikslinę rinką (vidaus ir globaliose rinkose). Marketingo strategijos pagal pozicionavimą (vidaus ir globaliose rinkose). Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus (vidaus ir globaliose rinkose). Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: drabužių gamyba UAB "Stilija"UAB "Stilija" veiklos sritis: trikotažinių viršutinių drabužių siuvimas. Įvadas. UAB "Stilija" charakteristika. Marketingo skyrius veikloje. Marketingo programa. Marketingo programos elementai. Kainų ir kainų strategijų nustatymo metodai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rėmimas. Rėmimo veiksniai. Rėmimo biudžetas. Rėmimo strategija. Paskirstymo kanalai. Prekės pateikimo kanalai. Prekės pateikimo strategija. Prekės pateikimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: draudimas ADB "Preventa"ADB "Preventa" veiklos sritis: sveikatos, turto bei civilinės atsakomybės draudimas. Įvadas. ADB "Preventa" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės marketingo veiklos vertinimo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Marketingo komplekso elementai. Prekė/produktas. Kaina. Paskirstymas/pateikimas. Rėmimas. ADB "Preventa" aplinkos ir marketingo komplekso analizė. ADB "Preventa" marketingo makroaplinkos analizė. ADB "Preventa" marketingo mikroaplinkos analizė. ADB "Preventa" rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. ADB "Preventa" marketingo komplekso elementų analizė. ADB "Preventa" prekės/produkto analizė. ADB "Preventa" kainodaros analizė. ADB "Preventa" paskirstymo/pateikimo analizė. ADB "Preventa" rėmimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas: ADB "Preventa" teikiamos draudimo rūšys. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: duonos ir konditerijos kepykla "Vilniaus duona"Prekė. Prekės ženklas. Kaina. Paskirstymas. Miestai, į kuriuos UAB "Vilniaus duona" teikia produkciją. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: pieno perdirbimas ir pieno produktų gamyba AB "Pieno žvaigždės"Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialūs ir tiesioginiai konkurentai. Pakaitalai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: pieno produktų gamyba AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Prekė. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Prekių identifikavimas ir įpakavimas. Naujų prekių kūrimas ir prekių gyvavimo ciklas. Kaina. Kainodaros pagrindai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Prekyba. Rėmimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rizikos veiksniai, susiję su "Rokiškio sūris" veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: prekyba automobilių eksploatacijos priemonėmis UAB "Tobis"Įvadas. Pagrindinė įmonės veikla - didmeninė prekyba automobilių eksploatacijos priemonėmis ir serviso įranga. UAB "Tobis" – Lietuvos Autoverslininkų Asociacijos narė. Trumpas įmonės apibūdinimas. Prekybos įmonės tipas. Įmonės istorija. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės perspektyvų rinkoje įvertinimas. Marketingo komplekso derinių analizė. Įmonės vietos analizė. Įmonės asortimento įvertinimas. Įmonės kainų analizė. Įmonės rėmimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
......