Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros konspektai
Rinkodaros konspektai

(80 darbai)

Rinka (2)Rinkos samprata. Rinka. Rinkos potencialas. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos parinkimas. Skaityti daugiau
Rinka ir rinkos tyrimasRinka ir rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentas. Gyvenimo stilius. Vartotojo elgesį lemiantys faktoriai. Tarpasmeniniai faktoriai. Asmeniniai faktoriai. Gamybinės paskirties prekių vartotojų elgesys. Rinkos tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Užduotys. Skaityti daugiau
RinkodaraKas yra prekė? Veiksniai, skatinantys kurti naujus produktus. Naujos prekės kūrimo procesas. Naujų prekių idėjų šaltiniai. Kodėl žlunga nauji produktai. Rinkodaros kompleksas. Rinkodaros politikos instrumentai. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos makroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Rinkodaros mikroaplinka. Organizacijos makroaplinka. Kontaktinės auditorijos. Rinkodaros strateginis planavimas. Rinkodaros tarnybos organizacinės formos. Strateginio planavimo esmė. Rinkodaros planas. Rinkodaros planavimas. Veiksniai, turintys įtakos rinkodaros strategijai. Rinka. Taktinis rinkodaros planavimas. Rinkodaros tarnybos organizacinės formos. Rinkos organizacijos privalumai ir trūkumai. Vartotojo elgsena ir ją lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsenos samprata. Poreikių klasifikacija. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pirkimo tipai. Skaityti daugiau
Rinkodara (13)Rinkodaros socialiniai ir ekonominiai pagrindai. Rinkodaros valdymo koncepcijos ir rinkodaros sistemos tikslai. Rinkodaros informacijos ir tyrimų sistemos. Vartotojų rinkos ir pirkėjų elgesys. Pirkimo sprendimo priėmimas ir jo variantai vartotojų rinkoje. Gamintojų rinkos. Pardavėjų tarpininkų rinka. Valstybinių organizacijų rinkos. Rinkos segmentavimas, tikslinių segmentų atranka ir prekių pozicionavimas. Prekės ir jų klasifikavimas. Prekių ženklai. Prekių įpakavimas ir paslaugos. Prekių asortimentas ir nomenklatūra. Naujų prekių gamybos strategija. Prekės gyvavimo ciklo etapai. Kainos skirtingų tipų rinkose. Kainodaros uždavinių iškėlimas, paklausos ir išlaidų nustatymas. Konkurentų prekių ir kainų analizė, kainodaros metodai ir galutinė kaina. Naujos prekės kainos nustatymas. Kainos nustatymas pagal geografinį principą. Kainos nuolaidų, įskaitų kainų realizavimui skatinti ir diskriminacinių kainų nustatymas. Iniciatyvus kainų keitimas. Vartotojų, firmos ir konkurentų reakcija. Pateikimo kanalai ir jų lygiai. Vertikalios, horizontalios ir daugiakanalės rinkodaros sistemos. Pateikimo kanalų struktūra ir valdymas. Prekių judėjimas pateikimo kanalais. Mažmeninė prekyba, jos įmonių rūšys, ir klasifikavimo pagrindai. Parduotuvių skirstymas pagal prekių asortimentą ir kainų nustatymo būdą. Parduotuvių skirstymas pagal prekybinio aptarnavimo pobūdį, priklausomumą ir teritorinį koncentravimą. Mažmenininko marketinginiai sprendimai. Didmeninė prekyba, skirtumai nuo mažmeninės prekybos, jos funkcijos. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Didmenininko rinkodariniai sprendimai. Rėmimo biudžeto rengimas ir rėmimo komplekso elementų atranka. Reklama ir jos programos rengimas. Pardavimų rėmimas ir jo programa. Populiarinimas ir jo planas. Asmeninio pardavimo organizavimas. Strateginis planavimas. Rinkodaros planavimas. Rinkodaros kontrolė. Tarptautinės rinkodaros aplinkos tyrimas. Išėjimo į užsienio rinką tikslingumas ir metodai. Rinkodaros komplekso ir rinkodaros tarnybų struktūros sprendimai. Paslaugų rinkodara. Organizacijų rinkodara. Atskirų asmenų rinkodara. Vietovių rinkodara. Idėjų rinkodara. Visuomeninė rinkodaros kritika. Piliečių poveikis reguliuojant rinkodarą. Rinkodaros valstybinio reguliavimo priemonės. Įmonininkų veikla socialiai atsakingos rinkodaros tapsmo kryptimi. Skaityti daugiau
Rinkodara (14)Rinkodaros samprata. Rinkodaros funkcijos. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros koncepcijos. Socialinės-etinės rinkodaros esmė. Rinkodaros kompleksas. Rinkodaros komplekso turinys ir taikymo tikslas. Rinkodaros priemonės formuojant rinkodaros strategiją. Tikslinės rinkodaros reikšmė produkto pozicionavimo koncepcijos atveju. Rinkos segmentavimo samprata ir turinys. Rinkos segmentavimo esmė, požymiai ir reikšmė. Rinkos segmentavimo būdai ir lygiai. Prekių klasifikacija. Prekės pozicionavimo esmė ir priemonės. Naujos prekės samprata ir reikšmė įmonės rinkodaros formavimui. Naujos prekės kategorijos vartotojo atžvilgiu. Vartotojų tipai ir reakcija į naujo produkto atsiradimą rinkoje. Naujų prekių kūrimo priežastys. Bandomosios rinkodaros prielaidos ir sėkmės atvejai. Naujos prekės vertės ir naudingumo didinimo proceso etapai. Naujos prekės palaikymo (rėmimo) rinkoje strategijos. Naujos prekės sėkmės priežastys. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). PGC strategijos. Strateginiai veiksmai produkto pirkimo skatinimui ir jo palaikymui. Naujos prekės kainų strategijos. Prekės konkurencingumo samprata: esmė, didinimo priemonės. Konkurencinės rinkodaros strategijos. Konkurencinės priemonės, užtikrinančios įmonių mobilumą rinkoje. Inovacijų (inovatyvių prekių) įvedimo į rinką ypatumai: "švirkšto efektas", difuzija, komunikacinis procesas. Konkuruojančių įmonių tipai. Rinkos lyderių taikomos rinkodaros strategijos. Kainos esmė rinkodaroje. Įmonės kainodaros formavimo mechanizmo tikslas, reikšmė ir formavimo principai. Praktinės kainodaros formavimo metodai. Mažų kainų politikos sąlygos įsiskverbimo į rinką kainos strategija. Vieningos kainos ir lanksčios kainos taikymo atvejai. Kainų keitimo atvejai besikeičiančiomis konkurencinėmis sąlygomis. Konkurencijos formos ir jų kaita. Kainos kitimo poveikis prekės pozicionavimui. Nišinių įmonių vaidmuo formuojant tam tikro kainos lygio produktų masę rinkoje. Prasiskverbimo kainos strategija: esmė ir taikymo sąlygos. "Grietinėlės nugriebimo" kainos strategijos taikymo atvejai ir efektai. Stimuliacinė kainodara: esmė, reikšmė ir efektai. Kainų kaitos politika: esmė, kainos didinimo atvejai, metodai, efektai. Netiesioginio paskirstymo sistemos veikimo principai. Tiesioginio paskirstymo sistemos veikimo principai. Paskirstymo procesų esmė ir reikšmė rinkodaros tikslų įgyvendinimo atžvilgiu. Paskirstymo veiklos funkcijos. Paskirstymo kanalo (grandinės) formavimo tikslingumas. Paskirstymo kanalo (grandinės) struktūriniai tipai ir charakteristikos. Paskirstymo kanalo (grandinės) funkcijos. Paskirstymo kanalo įvertinimo kriterijai. Paskirstymo kanalų formavimo ir keitimo atvejai. Paskirstymo kanalo kontrolė ir konfliktų eliminavimo priemonės. Paskirstymo politikos esmė, jos formavimas ir tikslingumas. Rėmimo komplekso samprata, sandara ir metodai. komunikacinio komplekso pasirinkimas: priemonės, atvejai ir metodai. Skaityti daugiau
Rinkodara (16)Rinkodaros (marketingo) samprata. Rinkodaros tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Rinkodaros koncepcijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija.Pardavimo orientacija. Rinkodaros orientacija. Socialinio - etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Rinkodaros tipai. Rinkodaros programa. Rinkodaros aplinka. Konkurencijos samprata ir svarba. Rinkos samprata. Rinkos klasifikavimas. Rinkos segmentavimas. Prekės samprata. Prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių asortimentas. Kaina. Kainos samprata. Kainų politika. Kainos nustatymas. Pateikimas. Rėmimas. Rėmimo samprata. Reklama. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Asmeniškas pardavimas. Skaityti daugiau
Rinkodara (17)Tarptautinės rinkodaros samprata. Svarbiausieji tarptautinės rinkodaros sprendimai. Tarptautinių rinkų "dušo" modelis. Kaskadų modelis. Tarptautinės rinkodaros tipai. Geografinė rinkodaros tipų piramidė. Eksporto rinkodaros strategijos formavimas. Tarptautinės rinkodaros aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Veiklos užsienio rinkoje būdai. Tarptautinės rinkodaros komplekso specifika. Prekė. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Paskirstymas tarptautinėse rinkose. Rėmimas. Tarptautinio marketingo tyrimai. Klausimai pasikartojimui. Skaityti daugiau
Rinkodara (3)Rinkodaros samprata ir jos reikšmė. Rėmimo samprata ir komunikacinė sistema. Rinkos segmentavimas. Rinkodaros uždaviniai, tikslai ir funkcijos. Rėmimo tikslai ir biudžetas. Paslaugų esmė, savybės. Rinkodaros tipai. Reklama. Rinkodaros programos elementai. Rinkos samprata ir jos klasifikavimas. Informacijos vertinimo būdai. Skaityti daugiau
Rinkodaros sąvokosGamybos rinkodaros koncepcija. Produkto rinkodaros koncepcija. Pardavimo rinkodaros koncepcija. Socialinės rinkodaros koncepcija. Kas yra rinkodaros procesas. Segmentavimo tikslas. Produkto pozicionavimas. Konkurencinis pranašumas. Nediferencijuotoji rinkodara. Diferencijuotoji rinkodara. Pozicionavimo strategijos. Rinkodaros kompleksas. Integruotoji rinkodaros komunikacija. Paslaugų savybės. Paslaugos vertinimo kriterijai. Paslaugos vertinimo rezultato kriterijai. Ryšiai su vartotojais. Kainodaros strategijos. Naujų paslaugų kainodaros strategija. Keturios kainų pozicionavimo strategijos. Paslaugų asortimento kainodaros strategija. Kainos koregavimo strategijos. Nuolaidų rūšys. Kainų keitimo strategijos. Reakcija į kainų pokyčius. Keisti paslaugų materialų ir nematerialų santykį. Marketingo tyrimo proceso etapai. Problemos formulavimas. Marketingo sprendimo problema. Marketingo tyrimo problema. Tyrimo tipo parinkimas. Žvalgybinis tipas. Tyrimo būdai. Aprašomasis. Naudojimo atvejai. Priežastinis. Informacijos tipai. Neformali. Charakteristikos tipai. Formali. Pirminė. Antrinė. Vidinė. Informacijai rinkti naudota metodologija. Informacijos tikslumas. Informacijos naujumas. Informacijos rinkimo tikslas. Informacijos priklausomybė. Projekcinės technikos. Projekcinės technikos būdai. Žodžių asociacija. Sakinio užbaigimas. Pasakojimo ar istorijos užbaigimas. Piešinio užbaigimas. Tematinio suvokimo tekstai. Vaidmenų vaidinimas. Projekcinės technikos privalumai. Trūkumai. Kokybiniai tyrimo metodai. Tiesioginiai. Netiesioginiai. Giluminis interviu. Naudojamas. Problemos. Privalumai. Giluminio interviu technika. Fokusuotos grupės. Situacijos, kai taikomas. Etapai. Sesijos suvedimas. Vaidmuo. Rezultatų analizė ir interpretacija. Variacijos. Privalumai. Trūkumai Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymasRinkodaros valdymo esmė. Organizacijų valdymas: tikslai ir uždaviniai. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Segmentavimo, pozicionavimo ir rinkodaros komplekso strategijos. Padėties vertinimas skirtingų matricų pagalba. McKinsey matrica. ADL matrica. Hofer’io matrica. PIMS modelis. Lansoff’o matrica "Prekė - rinka". Strateginis planavimas rinkoje. Prekės gyvavimo ciklas. Personalo vaidmuo įmonės komercinėje veikloje. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimaiRinkos tyrimas. Rinkos tyrimų klasifikacija. Rinkos tyrimai atliekami laikantis tam tikrų principų. Rinkos tyrimų procesas. Rinkos charakteristikų analizė. Prekių paklausos ir pasiūlos analizavimas. Vartotojų tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Rinkos talpumas. Prekių pasiūla ir paklausa rinkoje, jų analizė. Paklausos rinkoje rūšys ir formos. Pasiūlos analizė. Rinkos subjektų analizė/tyrimas. Mokslinio tyrimo programa. Tyrimo metodų, technikos, procedūrų samprata. Tyrimo proceso konstravimas. Tyrimo modelio sudarymo principai. Skaityti daugiau
Ryšiai su visuomene (3)Įžanga. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Ryšių su visuomene tikslai. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšiai su visuomene ir socialinė atsakomybė. Ryšiai su visuomene ir marketingas, reklama, propaganda, lobizmas. Ryšių su visuomene modeliai. Įmonės įvaizdis. Organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros lygmenys. Organizacinės kultūros tipai ir charakteristikos. Subkultūros ir multikultūrinė aplinka. Įmonės identitetas ir profilis. Ryšiai su visuomene ir organizacijos vadyba. Tyrimas. Planavimas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir siekiai. Ryšių su visuomene programa. Pranešimas. Organizacijos publikos. Ryšių su visuomene priemonės ir metodai. Ryšiai su žiniasklaida. Organizacijos leidiniai ir suvenyrai. Renginiai ir programos. Ryšių su visuomene organizacija įmonėje. Reikalavimai ryšių su visuomene specialistui. Komunikacijos įgūdžiai. Skaityti daugiau
Strateginis marketingasAktyvumo rinkoje strategijos. Globalinės marketingo strategijos. Plėtros strategijos. Geografinės koncentracijos strategija. Bendrosios globalinio marketingo strategijos. Multivietinės strategijos. Regioninės strategijos. Globalinio marketingo strategijos. Skaityti daugiau
Strateginis marketingas (3)Įmonės veiklos planavimas. Firmos strategija. Marketingo strategijų nauda įmonei. Perspektyvų tyrimas. Marketingo tikslai. Marketingo veiklos planavimo struktūra. Pozicionavimo būdo pasirinkimas. Marketingo valdymo samprata. Pagrindiniai planavimo uždaviniai marketinge. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo plano tipinė struktūra. Marketingo planavimo kontrole ir jo efektyvumo įvertinimas. Marketingo informacinė sistema. Skaityti daugiau
Tarptautinis marketingas (4)Tarptautinio marketingo samprata. Marketingo vieta užsienio ekonominių ryšių sistemoje. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinka. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimų sistemoje. Pagrindiniai tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Tarptautinio marketingo makro aplinka. Klausimai makro aplinkos tyrimui. Tarptautinio marketingo mikro aplinka. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų organizavimas. Priedai (6). Skaityti daugiau
Tarptautinis marketingas (6)Pagrindinės prielaidos tarptautiniam marketingui atsirasti? Vidiniai agresyvieji motyvatoriai veiklai užsienyje pradėti. Tarptautinės plėtros kliūtys. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Tarptautinio marketingo svarba šiuolaikiniame versle. Ką reiškia įmonės internacionalizacija? Neigiami skverbimo į užsienio rinkas motyvatoriai. Įėjimo į užsienio būdai (pagrindinės trys grupės). Eksporto apribojimai makro lygmenyje. Eksporto apribojimai mikro lygmenyje. Tarptautinių marketingo tyrimų aktualumas. Tarptautinių marketingo tyrimų pritaikymo įvairovė. Tyrimų tipai produkto sprendimo srityje. Klaidos tarptautiniuose marketingo tyrimuose. Tarptautiniai marketingo tyrimai internetu. Tarptautinio marketingo mikroaplinkos samprata. Tarptautinio marketingo makroaplinkos elementai. Socialinė – kultūrinė aplinka. Esmė, trumpas apibūdinimas. Kalba. Esmė, trumpas apibūdinimas. Religija. Esmė, trumpas apibūdinimas. Kultūra. Esmė, trumpas apibūdinimas. Politinė aplinka. Esmė, trumpas apibūdinimas. Teisinė aplinka. Esmė, trumpas apibūdinimas. Bostono konsultacinės matricos padalinių (prekių) tipai. Pagrindiniai strategijų rengimo būdai (modeliai) pagal R. Jucevičių. Pozicionavimo samprata. Pagrindiniai segmentavimo elementai. Pozicionavimo būdai (pagal P. Kotler). Svarbiausi pozicionavimo proceso arba pozicionavimo strategijos sudarymo etapai. Kam būdinga išplėstinė ekonomika. Pereinamosios ekonomikos šalys. Kokios galimybės atsiveria besiformuojančioms rinkoms? Kodėl? Į ką reikia atsižvelgti, vertinant tikrąsias paklausos galimybes? Besikuriančių rinkų rizika. Besiformuojančių rinkų strategijos. Naujo gaminio suvokimas. Naujo gaminio tipai. Vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių sąsaja. Vartotojų analizės kriterijai. Įterpimo stadijoje naudojamos marketingo strategijos. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsena (3)Vartotojų elgsenos turinys. Modeliai. Įvadas. Vartotojų elgsenos modeliai. H.W. Berkmano vartotojų elgsenos modelis. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojo elgsenai. Grupės ir jų įtaka vartotojui. Socialinės klasės grupės. Grupės samprata. Marketingo strategijos, paremtos grupės įtaka. Asmeninė įtaka ir grupės bendravimas. Marketingo strategijos ir vadovavimas nuomonei. Socialinių klasių apibūdinimas ir skirstymas. Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai. Veiksniai, turintys įtakos šeimos (namų ūkio) pirkimams. Šeimos pirkimo vaidmenys. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos pirkimo procesas. Kultūra ir mikrokultūros. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenoje. Kultūros įtaka elgsenai. Subkultūros (mikrokultūros) ir jų įtaka vartotojų elgsenai. Subkultūros Lietuvoje. Tarpkultūrinė vartotojų elgsena. Demografiniai veiksniai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybės ir gyvenimo būdas. Asmenybės teorijos. Socialinė psichologinė teorija. Asmenybės bruožų teorijos. Asmenybės vaidmenys ir autokoncepcija. Vartotojo gyvenimo stilius. Vals segmentavimo sistema. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Dėmesys. Signalų suvokimas ir supratimas. Signalo (dirgiklio) priimtinumas. Išlaikymas. Atmintis. Informacijos suvokimo ir pertvarkymo procesų panaudojimas marketingo praktikoje. Vartotojo mokymasis. Mokymosi samprata ir mokymosi proceso komponentai. Klasikinis mokymasis. Instrumentinis (operandinis) mokymasis. Instrumentinio mokymosi pritaikymas marketinge. Klasikinio ir instrumentinio mokymosi palyginimas. Pažintinis (kognityvinis) mokymas. Vartotojo įpročiai ir ištikimybė produktui. Vartotojų motyvacija. Motyvacijos apibūdinimas. Poreikių teorijos. Murray socialinių poreikių teorija. Motyvų konfliktai. Konfliktų tipai. Motyvacinių konfliktų sprendimo strategijos. Motyvacijos tyrimas. Vartotojų požiūriai ir jų keitimas. Požiūrio apibūdinimas. Vartotojų požiūrių formavimas. Vartotojų požiūrių keitimo strategijos. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Vartotojo sprendimai ir jiems turintys įtakos veiksniai. Vartotojo sprendimo priėmimo etapai. Vartotojų sprendimų tipai ir kategorijos. Vartotojų sprendimo proceso sudedamosios dalys. Organizacijų pirkimo elgsena. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristikos. Organizacijų pirkimo elgsenos modeliai. Sprendimo priėmimo procesas ir sprendimą priimanti komanda. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (2)Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. Segmentavimo tipai. Vartotojo motyvavimas. Stimulai ir stimulo teorija. Pagrindinės vartotojų motyvacijos charakteristikos. Motyvacijos konfliktai. Asmenybės ir vartotojų elgsena. Skaityti daugiau
VerslumasKokiu būdu įmonė gali išsikovoti lyderio pozicijas rinkoje? Kas yra marketingas? Apibrėžimai. Pagrindiniai terminai. Marketingo sistema. Verslo orientacijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio – etinio marketingo orientacija. Marketingo kompleksas. Pagrindinės verslo sąvokos. Kodėl verslumas šiandien ypač svarbus? Aktyvai –pasyvai. Verslumas. Verslo esmės bruožai. Bendruomenės verslumo matavimo kriterijai. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo apskaita ir įmonės finansinė atskaitomybė. Apskaita turi padėti verslininkui. Skiriami šie apskaitos principai. Apskaitos procesas. Apskaitos procesas. Ūkinės-finansinės veiklos rodikliai. Verslininkystė Lietuvoje. Verslo vystymosi tendencijos, plėtra. Verslo raidos Lietuvoje etapai Kokios sąlygos būtinos, norint plėtoti Lietuvoje verslininkystę? Verslininkystės raida dabartinėmis sąlygomis. Verslininkystės plėtojimo galimybes (pagal Hizričą). Pagrindinės verslo plėtros kliūtys. Įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas, rūšys, jų ypatumai. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Įmonių nuosavybės formų pranašumai ir trūkumai. Įmonių rūšių palyginimas. Marketingo vieta ir vaidmuo įmonės veikloje. Marketingo sistemos proceso etapai. Marketingo ryšys su kitais mokslais. Mokslinio darbo rengimo metodika. Kas tai yra mokslas? Kas tai yra tyrimas? Tyrimo procesas. Rinkos ekonomikos samprata. Rinka ir ekonominė sistema. Ekonominės sistemos. Rinkos struktūros. Verslas ir vadyba. Valdymo funkcijos. Verslo aplinka. Skaityti daugiau
МаркетингПонятие и организация маркетинга. Спрос, как объект маркетинга. Сущность и понятие маркетинга. Отраслевая дифференциация маркетинга. Сущность и недостатки концепций. маркетинга. Концепция маркетинг - микс (концепция 5 Р). Мотивация потребностей. Принципы и функции маркетинга. Организация маркетинговой деятельности в компании. Понятие и виды спроса. Основные закономерности спроса (эластичность спроса, закон Энгеля, правило «тяжёлой половины» Твельда, закон Парето). Товарный маркетинг. Понятие и сущность товара. Товарная номенклатура и ассортимент товаров (основные понятия). Классификация товаров. Товарная политика фирмы. Разработка нового товара. Марочный маркетинг. Жизненный цикл товара. Окружающая среда маркетинга. Стратегический маркетинг. Окружающая среда маркетинга. Цели и принципы сегментации рынка. Выбор целевых сегментов рынка. Стратегии охвата рынка. Позиционирование товара на рынке. Понятие и сущность стратегического маркетинга. Основные виды маркетинговых стратегий. Стратегические матрицы. Ценовой маркетинг. Понятие, роль и функции цены. Этапы маркетингового ценообразования. Основные ценовые стратегии. Тактические приёмы маркетингового ценообразования. Сбытовой маркетинг. Понятие и сущность товародвижения. Сущность и основные задачи коммерческой логистики. Каналы товародвижения. Основные принципы отношений с посредником. Интеграция участников канала товародвижения. Сущность франчайзинга. Маркетинг коммуникаций. Сущность, цели и формы маркетинговых коммуникаций. Сущность рекламной деятельности. Основные задачи и функции рекламы. Участники рекламного процесса. Понятие и этапы проведения рекламной кампании. Маркетинговые исследования. Понятие, сущность и этапы маркетингового исследования. Типы маркетинговых исследований. Маркетинговая информация: понятие, носители и основные источники. Skaityti daugiau
...