Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pakuotės, jų rūšys, savybės

  Įvadas. Pakavimas. Apibrėžimai ir terminai. Pakuotės funkcijos. Pakuočių ruošimo procesai. Spaudos produktai. Pakuotės klasifikacija. Pakavimo medžiagos. Pakuotės elementai. Fizinės savybės. Paskirtis. Maišai įpakavimui. Naudojimo apyvartoje trukmė. Gaminių savybės. Taisyklės ir standartizavimas. Paskyrimo vieta. Žymėjimai, išvaizda ir forma. Prekių ir pakuotės ženklinimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2006-03-08
 • Paramos reikšmė sportui

  Įvadas. Paramos sąvoka sporte. Sporto paramos istorija. Paramos sąvoka. Paramos subjektai ir objektai. Parama – marketingo komplekso dalis. Kodėl firmos remia sportą? Ar naudinga sportui turėti rėmėjus? Sportas kaip verslo objektas. Europos sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos sportas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybė. Organizacijos, siekiančios gauti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą, žingsniai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-04-06
 • Pardavimai

  Įvadas. Pardavimo istorija. Šiuolaikinės pardavimo teorijos. Kaip vartotojas apsisprendžia pirkti. Žmonių bruožai pasireiškiantys perkant ir kaip padaryti, kad jie pirktų tik pas jus. Kokia kaina parduoti? Kainų politikos priemonės. Kainos formavimas. Rinkos kaina veikiantys faktoriai. Kainų diferencijavimas. Rinkodara. Paprastoji rinkodaros sistema. Šiuolaikinės rinkodaros sistemos pagrindiniai veikėjai ir veiksniai. Pardavimo ir rinkodaros koncepcijų palyginimas. Pardavimo koncepcija. Rinkodaros koncepcija. Keturios "P" rinkodaros kompleksas. Rinkos analizė, planavimas, planų įvykdymas ir kontrolė. Dešimt mirtinų rinkodaros nuodėmių. Logistika. Logistikos ir marketingo ryšys jų ribos. Sėkmingo pardavimo paslaptys.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2007-03-15
 • Pardavimai (2)

  Pardavimas. Pardavimų tikslai. Pardavimo priemonės. Geras pardavėjas yra tas, kuris. Pardavėjas yra neprofesionalus, jeigu jis. Srautų diagrama, vaizduojanti pardavimo/aptarnavimo procesą. Marketingas. Pagrindinės marketingo funkcijos. Marketingo(rinkodaros) kompleksas. Galima išskirti keturias pagrindines marketingo strategijas. Kaina. Kainų nustatymo procesas. Kainų intervalo nustatymas. Gamyba. Gamybos proceso schema. Logistika. Logistikos tikslai. Logistinė grandinė.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Pardavimai (3)

  Pardavimas. Produktas arba prekė. Pardavimo programos rengimo procesas. Rinkodara. Marketingo sistema yra nuosekliai išsidėsčiusių marketingo sprendimų etapų visuma. Rinkodaros kompleksas. Prekės ir paslaugos kūrimas. Kainodaros strategija. Kainos nustatymas. Kainos nustatymo metodai. Logistika. Logistikos susikirtimo taškai. Sėkmingas pardavimas.
  Rinkodara, namų darbas(10 puslapių)
  2007-10-12
 • Pardavimo agentų motyvavimas vidinės rinkodaros aspektu

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos 1930-2004 metais. Lietuvos įmonių darbuotojų motyvavimo priemonės 1990-2004 metais. Vidinės rinkodaros samprata. Vidinės rinkodaros diegimas organizacijoje. "SERVQUAL" modelio taikymas vidinėje rinkodaroje. Pardavimo agentai, jų skatinimo sistema. Pardavimo agentų samprata ir funkcijos. Pardavimo agentų skatinimo sistema. Pardavimo agentų motyvavimas vidinės rinkodaros aspektu. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2008-02-13
 • Pardavimo agentų vertinimo sistema įmonėje UAB "Biovela"

  Įvadas. UAB "Biovela". Pardavimo agentų darbo pobūdis įmonėje UAB "Biovela". Pardavimo agento darbo diena. Pardavimo agentų vertinimas. Darbo užmokesčio sistema Lietuvoje. Pardavimo agentų vertinimas įmonėje UAB "Biovela". Išvada.
  Rinkodara, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-02-27
 • Pardavimo organizavimas

  Užduotis: Apibūdinti pardavimo formas bei metodus ir jų sukuriamą atmosferą. Įvertinti juos, remiantis pavyzdžiais. Užduotis: Kodėl reklamos priemonių parinkimas bei naudojimas prekybos įmonėje turi įtaką jos veiklos rodikliams? Pailiustruoti konkrečios prekybos įmonės pavyzdžiais. Užduotis: Kokie verbalinio (žodinio) ir neverbalinio (nežodinio) bendravimo su klientais ypatumai bei skirtumai? Užduotis: Kokie prekių asortimento atnaujinimo pardavimo strategijos taikymo atvejai ir veiksmai šiai strategijai įgyvendinti n prekybos įmonėje? Užduotis: Atlikti n prekybos įmonės bendrą veiklos analizę: įvertinti prekių apyvartos kaitą, augimo tempą, šakos apyvartos kaitą, apskaičiuoti rinkos dalį ir įvertinti jos pokytį, įvertinti priežastis, sąlygojančias įmonės padėtį. Pateikti duomenys sąlyginiai.
  Rinkodara, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-09
 • Pardavimo plano sudarymas: UAB "Medva"

  Įmonės charakteristika. Paslaugų aprašymas. Marketingo strategija. Produkto strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Kainodaros strategija. Pardavimo apimčių prognozė. Pardavimo biudžetas. Pardavimo būdai. Pardavimų (marketingo) padalinio veiklos vertinimo kriterijų nustatymas. Įmonės personalo motyvavimo sistema. SSGG analizė.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2007-03-02
 • Pardavimo skatinimas

  Įvadas. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai nukreipti į galutinius vartotojus. Trumpalaikio poveikio skatinimo veiksmai. Ilgalaikio lojalumo siekiantys pardavimo skatinimo veiksmai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2006-03-06
 • Pardavimo skatinimas naudojant Maxima Loto žaidimą

  Įvadas. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo charakteristika. Pardavimo skatinimo tikslai. Pardavimo skatinimo priemonių grupavimas. Tiriamoji dalis. Hyper MAXIMA. Anketa. Duomenų analizė. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-27
 • Pardavimo skatinimo būdai ir jų taikymas

  Įvadas. Pardavimų skatinimas. Pardavimų skatinimo samprata. Pardavimų skatinimo veiklos planavimas.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Pardavimo skatinimo būdai: kelionių organizatorius UAB "Bus turas"

  Įvadas. Darbo tikslas: Supažindinti su UAB "Bus turas" pardavimo skatinimo būdais. Pardavimų skatinimo samprata. Pardavimo skatinimo tikslai. Pardavimo skatinimo veiksmai. UAB "Bus turas". Pagrindiniai UAB "Bus turas" darbo principai. UAB "Bus turas" pardavimai. UAB "Bus turas" paslaugų ypatumai ir skatinimo priemonės. UAB "Bus turas" reklama. UAB "Bus turas" loterija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2011-03-14
 • Pardavimo skatinimo ypatumai didžiųjų prekybos centrų pavyzdžiu

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti ir išskirti pardavimo skatinimo ypatumus Lietuvos didžiuosiuose prekybos centruose "Maxima", "Iki", "Rimi" ir "Norfa". Darbo objektas: pardavimų skatinimo priemonių ypatumai prekybos centruose. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Pardavimo skatinimo esmė. Pardavimo skatinimo tikslai. Prekybos centro samprata ir pasirinktų prekybos centrų charakteristika. Prekybos centro samprata. Trumpa pasirinktų prekybos centrų charakteristika. Prekybos centrų pardavimo skatinimo priemonių analizė. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo priemonės. Ilgalaikio lojalumo siekiančios pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo skatinimas pardavimo vietoje. Išvados. Priedai (12 paveikslėlių).
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-04-10
 • Pardavimo skatinimo priemonės

  Įvadas. Prekybininkų skatinimas. Prekybininkų skatinimo formos. Vartotojų skatinimas. Nemokamas prekių pavyzdžių dalijimas. Prekių pavyzdžių pardavimas. Dovanos, premijos. Konkursai ir loterijos. Kuponai. Ypatinga kaina. Mažesnė didesnė pakuotė. Sponsoriavimas. Populiarinimas. Asmeninio pardavimo charakteristika. Asmeniškas pardavimas. Asmeninio pardavimo privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2007-05-25
 • Pardavimų organizavimas

  Profesionalaus klientų aptarnavimo esmė, pagrindai, elementai. Kodėl profesionalus klientų aptarnavimas lemia prekybos įmonės veiklos sėkmę? Paaiškinkite reklamos svarbą prekybos įmonių pardavimo organizavimui. Pagrįskite pavyzdžiais. Kodėl prekių savybės turi svarbos jas pateikiant (išdėstant) prekybos salėje ir įrengimuose? Atlikti prekybos įmonės AB "Vaivorykštė" kaštų ir pelningumo analizę pagal prekių tipus 2007 metais. Apskaičiuoti lentelės rodiklius. Pateikti duomenys sąlyginiai.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-28
 • Pardavimų prognozės modelis: UAB "Švyturio – Utenos alus"

  "Švyturio" epochos pradžia. "Švyturio" modernizavimo darbai. Probleminės srities aprašymas. Modelio formulavimas. Situacijos modeliavimas. Švyturio alaus pardavimai 2002-2003 m. Utenos alaus pardavimai 2002-2003 m. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-29
 • Pardavimų rėmimai

  Įvadas. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas. Pardavimų rėmimas. Reklama ir jos funkcijos. Reklamos rūšys. Praktinis panaudojimas. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Praktinis panaudojimas. Pardavimo skatinimas. Praktinis panaudojimas. Ryšiai su visuomene. Praktinis panaudojimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2012-01-25
 • Pardavimų simuliacijos planavimas

  Įvadas. Pardavimų skatinimas. Pardavimų skatinimo populiarėjimas. Pardavimų skatinimo tikslų nustatymas. Pardavimų skatinimo priemonių parinkimas. Vartotojų skatinimo priemonės. Prekybos skatinimo priemonės. Verslo klientų skatinimo priemonės. Pardavimų skatinimo programos sudarymas. Išankstinis programos patikrinimas ir įgyvendinimas. Rezultatų įvertinimas. Pardavimo planavimo procesas. Pardavimo planavimas – integruota įmonės strateginio planavimo proceso dalis. Pardavimo programos parengimas ir valdymas. Pardavimo tikslai, strategija, taktika ir jų tarpusavio ryšys. Pardavimo strategijos parinkimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2006-01-13
 • Pardavimų skatinimas prekybos centruose

  Įvadas. Pardavimų skatinimo samprata ir tikslai. Pardavimų skatinimo priemonių grupės ir kryptys. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į galutinius vartotojus. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų pardavimo skatinimo veiksmai nukreipti į galutinius vartotojus. Išvados.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-20
Puslapyje rodyti po