Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingas (38)Įvadas. Strateginis marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Strateginis marketingo planavimas. Taktinis marketingo planavimas. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo informacinė sistema. Marketingo planavimo kontrolė ir jo efektyvumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas (39)Marketingo samprata. Verslo orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijos rūšys. Marketingo principai ir sistema. Marketingas kaip veiklos rinkos ūkyje teorija ir praktika. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Lietuvos marketingo aplinkos tyrimai. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekės samprata. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės identifikavimo samprata. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai. Skaityti daugiau
Marketingas (4)Marketingo plano struktūra, atskirų dalių apibūdinimas. Prekės ženklas, prekės vardas, prekės simbolis, logotipas jų esmė. Prekės ženklo žymenys, privalumai. Su kieno prekės ženklu įmonė gali pardavinėti savo prekes? Kokios prekių žymėjimo prekybininkų prekių ženklais teigiamybės ir trūkumai? Įmonės identitetas, jo išraiškos formos. Kas yra įmonės įvaizdis ir kokia jo reikšmė marketingui? Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Marketingas (40)Pateikite prekės ženklo įvaizdžio sąvokas (remkitės bent 3-5 autoriais). Išsiaiškinkite jų panašumus ir skirtumus, juos lyginant bei pateikite savo apibrėžimą. Scheminis vaizdavimas patartinas. Termino "prekės ženklo įvaizdis" samprata. Praktika. Atlikti palyginamąjį tyrimą Kauno miesto Vilniaus gatvėje ir Laisvės Alėjoje. Abiejose gatvėse pasirinkti po 4-5 parduotuvių vitrinas, jas nufotografuoti (įdėti į priedus) ir palyginti vitrinas pagal: Parduotuvių profilį atskirai kiekvienoje gatvėje, o po to atlikti bendrą palyginimą. Vitrinų įvaizdį – kokios prekės išdėstomos, kokie prekės ženklai, kokie papildomi aksesuarai ir puošmenos; kokio informatyvumo ir pan. Nufotografuoti 2 kart per mėnesį ir stebėti pokyčius – kaip keičiamos vitrinos, pateikite argumentus pagal gautus rezultatus. Priedai (12). Skaityti daugiau
Marketingas (41)Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo principai. Marketingo sistema. Marketingo sistemos proceso etapai. Verslo orientacija. Verslo koncepcija. Prekės kokybė. Marketingo organizacija. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Mikroaplinkos elementai. Ekonomine aplinka Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai. Ekonomikos vystymosi ciklai. Trys nedarbo rūšys. Socialinė-kultūrine aplinka. Pasauliniu mastu demografinė aplinka. Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Pavojų keliančios tendencijos. Mikroaplinka. Pirkėjas. Pirkėjų grupės. Marketingo duomenys. Marketingo tyrimų samprata. Marketingų tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atranka. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Tikslinė rinka. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Kainodaros pagrindai. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Prekyba. Komunikacijos procesas marketinge. Komunikacinis procesas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Paslaugų marketingas. Skaityti daugiau
Marketingas (42)Asmeninis pardavimas. Teigiamos savybės. Neigiamos. Prekybos agentų funkcijos. Prekybos agento darbo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Misionieriškas siūlymas. Prekybos agentų atlyginimo mokėjimo formos. Pardavimo kvota. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kintamieji kaštai. Pastovieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Kainos nustatymo metodai. Nuolaida. Nuolaidų rūšys. Prekių asortimento kainų nustatymo variantai. Naujų prekių kainų nustatymo variantai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Informacijos siuntėjas turi. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimo tikslumas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija. Informacijos gavėjo reakcija. Prekė. Užkoduota. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Ilgalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Marketingo logistika. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Parduotuvių tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Reklamos auditorija. Reklamos funkcijos. Pozicija. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Reklamos planavimo įmonėje etapai. Reklamos kampanija. Ryšiai su visuomene. Būdingos funkcijos: įmonei svarbios visuomenės grupės. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Populiarinimas. Parama. Paroda. Dalyvavimo parodoje tikslai. Kiti komunikavimo su visuomene būdai. Ryšių su visuomene organizavimas. Skaityti daugiau
Marketingas (43)Marketingo samprata. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Verslo orientacijos samprata. Gamybos, prekės, pardavimo, marketingo orientacija. Marketingo tyrimo proceso etapai. Marketingo komplekso samprata. Marketingo aplinkos samprata. Makro ir mikro aplinka. Marketingo informacijos samprata ir reikšmė versle. Prekių klasifikavimas. Klasifikuojamos pagal jų apčiuopiamumą, pirkimą, vartojimą ir naudojimą. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atrankos samprata. Rinkos samprata. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsenos samprata. Išoriniai ir vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Prekė. Naujos prekės kūrimo procesas. Prekės identifikavimo samprata. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai. Pakuotė ir jos funkcijos. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Kaštų poveikis kainai. Kaštų rūšys. Kainų nustatymo metodai. Galutinis kainos nustatymas. Kainų strategijos. Paskirstymas kaip ūkinė veikla ir marketingo komplekso elementas. Paskirstymo kanalo samprata, sukūrimas. Įmonės marketingo mikro aplinka. Komunikacijos proceso samprata. Komunikacinis procesas marketinge. Reklamos vieta marketinge. Reklamos rūšys. Reklamos kompanija ir jos planavimas. Reklamos žinutės paruošimas. Asmeninio pardavimo reikšmė, uždaviniai. Asmeninio pardavimo procesas, organizavimas. Reklamos reguliavimas. Pardavimų skatinimo esmė ir tikslai. Ryšių su visuomene samprata, tikslai ir naudojimas marketinge. Marketingo valdymas. Marketingo padalinys įmonėje. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Paslaugų marketingo ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (44)Plataus marketingo sąvoka. Makromarketingas. Mikromarketingas. Marketingas. Paklausa. Barteris. Prekė. Gaminys. Gamyba. Naudingumas. Marketingo sistema. Tikslumo principas. Tikslo principas. Trejopos orientacijos principas. Adaptacijos principas. Verslo orientacija. Gamybos orientacija. Prekės kokybė. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Lojalus pirkėjas. Marketingo orientacija. Socialinis-etinis marketingas. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ekonominė Politinė ir teisinė aplinka. Firmos vardas. Mokslinė ir technologinė. Gamtinė aplinka Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Visuotinė konkurencija. Vertikalioji konkurencija. Horizontalioji konkurencija. Duomenys. Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Marketingo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Fokusuota grupė. Imtis. Matavimas. Matavimo taisyklė. Prieinama informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinka. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Tikslinė rinka. Koncentruotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Vartotojo elgsena. Prekė. Naujumo aspektai. Prekės inovacija. Įvedimas. Augimas. Branda. Prekės vardas. Logotipas Prekės simbolis. Pakuotė. Skaityti daugiau
Marketingas (45)Makromarketingas. Mikromarketingas. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo sistema. Marketingo sistemos proceso etapai. Marketingo teorinis pagrindas. Marketingo ryšys su kitais mokslais. Kultūros sudėtis ir raida. Verslo orientacija. Verslo koncepcija Gamybos organizacija. Prekės organizacija. Prekės kokybė. Schema. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Makroaplinkos elementai. Mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė teisinė aplinka. Pirkėjas. Pirkėjų grupės. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Marketingo duomenys. Diagnozė. Planavimas. Kontrolė. Marketingo tyrimų samprata. Imties atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimo rezultatus veikiančios aplinkybės. Rinkos samprata. Rinkos tipai. Vartotojo elgsena. Kultūra. Visuomenės klasė. Įtakos grupė. Šeima. Suvokimas. Patirtis. Nuomonė. Prekė ir jos savybės. Bendras prekės apibūdinimas. Prekė. Prekės vienetas. Pirminė prekė. Prekės kaina. Kokybė. Mainomoji vertė. Paslauga. Prekių asortimentas. Diversifikavimas. Pardavimų politika. Prekių klasifikacija. Įrenginiai. Žaliavos ir medžiagos. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekių gyvavimo. Kainodaros pagrindai. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategija. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Marketingo logistika. Marketingo logistikos samprata. Prekyba. Kilnojamoji prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos žinutės kūrimas. Reklamos nešiklių parinkimas. Reklamos poveikio įvertinimas. Reklamos organizavimas. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Demarketingas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Paslaugų marketingas. Pasiūlos reguliavimas. Prekes lydinčios paslaugos. Skaityti daugiau
Marketingas (46)Kainodaros pagrindai. Rinkos poveikis kainai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Marketingo logistika. Prekyba. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Komunikacinis procesas marketinge. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Reklamos auditorija. Reklamos funkcijos. Reklamos planavimas įmonėje apima tokius etapus. Reklamos kampanijos taktikos. Priežastys, dėl kurių įmonės naudojasi reklamos agentūrų paslaugomis. Universalių teikiamos paslaugos. Lyginamoji reklama. Savireguliavimo tikslai. Pardavimas. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Vartotojų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo samprata. Marketingo valdymo sprendimų priėmimas. Marketingo padalinys įmonėje. Skaityti daugiau
Marketingas (47)Marketingo samprata. Makromarketingas ir mikromarketingas. Reikmė ir poreikis. Poreikių diferencijavimas. Paklausa ir jos rūšys. Mainai ir sandoriai. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Marketingas kaip veiklos rinkoje teorija ir praktika. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Svarbiausios verslo orientacijos, jų esmė ir atsiradimo prielaidos. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Lietuvos marketingo ypatumai. Marketingo informacija. Pirminiai ir antriniai duomenys, jų reikšmė. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų proceso etapai. Duomenų rinkimo metodai. Imtis ir jos atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Marketingo informacijos sistemos. Marketinge skirstomi pagrindiniai rinkos tipai, jų ypatumai. Rinkos potencialas, rinkos talpumas. Tikslinė rinka, jos parinkimas ir marketingo strategijos. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinių prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena - individo veiksmai, susiję su prekių įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą prekę. Vartojimo prekių pirkimo procesas, jo nuoseklumas ir etapai. Gamybinių prekių pirkimo procesas, jo etapai bei galimi pirkimo tipai. Prekė ir jos savybės, bendri klasifikavimo būdai. Trys prekės lygmenys. Prekių asortimentas, jo parametrai bei tobulinimo kryptys. Prekių asortimento struktūros analizė. Vartojimo prekės ir jų klasifikavimas. Vartojimo prekės. Naujų prekių kūrimas, jo strategija bei pagrindiniai etapai. Prekės gyvavimo ciklas ir stadijos. Pagrindiniai ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės identifikavimas ir jo būtinumas. Prekės ženklas, jo sudėtis ir pagrindinės funkcijos. Svarbiausios prekių identifikavimo strategijos. Prekių pakuotė, jos paskirtis, funkcijos ir klasifikavimas. Pakuotės ženklinimas ir markiravimas. Skaityti daugiau
Marketingas (48)Prekės kaina, jos reikšmė ir diferencijavimas. Pagrindiniai kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Paklausa ir pasiūla, jų elastingumas. Pastovieji ir kintamieji kaštai, jų poveikis kainai. Kainų nustatymo metodai, jų ypatumai. Kainų nuolaidos, pagrindinės rūšys. Kainų nustatymo variantai. Kainų strategijos, jų ypatumai ir naudojimo atvejai. Prekių paskirstymas, jo reikšmė ir būtinumas. Paskirstymo kanalai. Marketingo logistika. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Prekyba, jos veiklos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonės, jų rūšys ir ypatumai. Komunikacinis procesas, jo sudėtis ir reikšmė. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos ir jų ypatumai. Reklama, jos reikšmė ir pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai reklamos poveikio elementai ir pakopos. Pozicionavimas. Reklamos rūšys ir jų ypatumai. Reklamos kompanija ir jos planavimas, reklamos organizavimas ir reguliavimas. Asmeninis pardavimas, jo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo proceso etapai ir uždaviniai. Prekybos agentų darbo užmokestis ir jo išraiškos formos. Pardavimo skatinimas, jo esmė ir uždaviniai. Gamintojų pardavimo skatinimo veiksmai ir priemonės. Prekybininkų pardavimo skatinimo priemonės pirkėjams paskatinti. Ryšiai su visuomene, jų organizavimo tikslai ir reikšmė. Įmonės identitetas ir jo išraiškos formos. Komunikavimo su visuomene būdai: populiarinimas, parama, parodos ir mugės ir kita. Marketingo strateginis planavimas ir jo nuoseklumas. Bendrosios marketingo strategijos ir ypatumai. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Marketingo padalinys įmonėje, tipinės jo organizacinės struktūros formos. Paslaugos, jų esmė, savybės ir klasifikavimas. Paslaugų marketingas, jo ypatumai ir pagrindinės strategijos. Prekės lydinčios paslaugos, jų reikšmė. Tarptautinis marketingas, jo uždaviniai bei ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (49)Marketingo principai ir jų panaudojimas. 1990 metų marketingo principai. Europos marketingo strategija prieš pasaulinį marketingą. Euro-sritys. Būdingosios socialinės grupės. Namų ūkio mažėjimas. Rinkų globalizacija. Bendroji Europos marketingo strategija. Produkto politika Europoje. Europos rinkų kainodara. Reklamos ir platinimo politika Europoje. Vieningos Europos rinkos marketingo planas. I etapas: šalies struktūra. II etapas: kompanijos struktūra. III etapas: Europos Sąjungos (ES) ir regioninės teisės analizė. IV etapas: produkto struktūra. V etapas: įvedimas. Skaityti daugiau
Marketingas (5)Marketingo samprata: Marketingas - verslo samprata, Apibrėžimas, Marketingo evoliucija, Marketingo atmainos, apibendrinimas. Marketingo kompleksas ir jo aplinka: Marketingo kompleksas, Marketingo aplinka, Mikroaplinka, Makroaplinka, Politinė - teisinė aplinka, Ekonominė aplinka, Demografinė - kultūrinė aplinka, Technologinė aplinka, Konkurencinė aplinka. Rinka ir rinkos tyrimas: Rinkos ir jų klasifikavimas, Rinkos segmentavimas, Vartotojo elgesį lemiantys faktoriai, Tarpasmeniniai faktoriai, Asmeniniai faktoriai, Gamybinės paskirties prekių vartotojų elgesys, Rinkos tyrimas, Paklausos tyrimas, Vartotojų elgesio tyrimo kryptys, Konkurencijos tyrimas. Prekių klasifikavimas, prekės gyvavimo ciklas, naujų prekių kūrimas, prekės identifikavimas ir įpakavimas: Prekės samprata, Prekių klasifikavimas, Prekės gyvavimo ciklas, Prekės pripažinimo procesas, Prekių asortimentas, Konkurentabilumas, Naujų prekių kūrimas, Prekių gamybos nutraukimas, Prekės identifikavimas, Prekės įpakavimas. Kaina: Kainos samprata, Kaštų poveikis kainai, Rinkos poveikis kainai, Naudingumo vartotojui poveikis kainai, Konkurencijos poveikis kainai, Normatyvinių aktų poveikis kainai, Marketingo strategijos poveikis kainai, Rizikos laipsnio poveikis kainai, Kainos reguliavimo tikslai, Produktų kainų nustatymo metodai, Kainų strategijos. Prekių paskirstymas: Prekių paskirstymo kanalai, Didmeninė prekyba, Mažmeninė prekyba, Marketingo logistika, Kanalų valdymas. Rėmimas: Rėmimo samprata, Pardavimų rėmimas, Reklama, Populiarinimas, Asmeniškas pardavimas. Marketingo planavimas ir valdymas: Marketingo planavimo esmė, Marketingo strategijos parengimas, Pardavimų organizavimas, Taktikos pagrindimas, Marketingo planas, Marketingo kontrolė ir analizė. Skaityti daugiau
Marketingas (50)Marketingo aplinka. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Makroaplinka. Mikroaplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė ir teisinė aplinka. Politikos ir teisės įtaka marketingui. Firmos vardas. Mokslinė ir technologinė aplinka. Tendencijos. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Įmonės poveikio mikroaplinkai kryptys ir būdai. Pirkėjas. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Visuotinė konkurencija. Vertikalioji konkurencija. Horizontalioji konkurencija. Konkurencinių situacijų pagrindinės ypatybės įvairiose rinkose. Konkurencijos analizė. Skaityti daugiau
Marketingas (51)Rinkodaros samprata. Rinkodaros samprata ir jos reikšmė. Rinkodaros orientacijos (koncepcijos), jų rūšys ir skirtumai. Rinkodaros tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo aplinka. Marketingo aplinkos samprata, jos sandara. Įmonės mikroaplinka, jos elementai. Ekonominė aplinka, ją apibūdinantys rodikliai. Politinė – teisinė aplinka. Politikos ir teisės ryšys. Socialinė – kultūrinė aplinka. Demografiniai rodikliai. Mokslinė – techninė aplinka. Mokslinės – techninės aplinkos veiklos. Gamtos aplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Duomenys ir informacija. Informacijos reikšmė marketinge. Marketingo tyrimai, tyrimų etapai. Marketingo tyrimų metodai. Rinka. Marketingo rinką galima klasifikuoti. Rinkos parametrai. Segmentavimas pagal vidinius (elgesio) kriterijus. Vartojimo prekių rinka. Gamybinės paskirties prekių rinka. Geografinis kriterijus. Demografinis kriterijus. Psichologinis kriterijus. Segmentavimas pagal vidinius (elgesio) požymius. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena. Prekė. Skaityti daugiau
Marketingas (52)Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Antriniai duomenys. Pirminiai duomenys. Marketingo tyrimai. Rinkos tyrimai. Fundamentalūs tyrimai. Taikomieji marketingo tyrimai. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomieji-vertinimo tyrimai. Paieškiniai-numatymo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Tęstiniai tyrimai. Vienkartiniai tyrimai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Vidinis eksperimento patikimumas. Išorinis eksperimento patikimumas. Fokusuotos grupės. Imtis. Tikimybinė atranka. Paprasta atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atranka. Klasterinė atranka. Netikimybinė atranka. Pasirinkimo atranka. Paranki atranka. Kvotinė atranka. "Sniego kamuolio" atranka. Imties paklaidos. Matavimas. Matavimo paklaida. Problemos išsiaiškinimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Tyrimo rezultatų įvertinimas ir naudojimas. Prieinama informacija. Paruošta naudojimui informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinė rinka. Rinkos segmentavimas. Koncentruotas. Marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Segmentavimas pagal įmonės dydį. Šakinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonių pirkimo požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Įtakos grupė. Savisaugos poreikiai. Bendravimo poreikiai. Pripažinimo poreikiai. Pirkimo procesas. Poreikio atsiradimas. Saviraiškos poreikiai. Informacijos paieška. Informacijos įvertinimas. Sprendimo pirkti priėmimas. Reakcija nupirkus. Tiekėjų paieška. Tiekėjų pasirinkimas. Veiksmų įvertinimas. Prekės vienetas. Išplėstinė prekė. Prekių asortimentas. Prekių linija. Prekių asortimento plotis. Prekių asortimento gylis. Individuali prekė. Kasdieninės paklausos prekės. Pasirenkamos prekės. Ypatingos prekės. Pasyvios paklausos prekės. Žaliavos. Aptarnavimo medžiagos. Naujų paskirstymo kanalų radimas. Reklamos intensyvinimas. Kainos mažinimas. Prekės modifikavimas. Pelno maksimizavimas. Pardavimo apimties didinimas. Konkurencinio pariteto išlaikymas. Kokybės lyderio pozicijų užėmimas. Iracionali paklausa. Paklausos elastingumas. Neelastinga paklausa. Jautrumas kainai. Pasiūlos elastingumas. Absoliutus elastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolinė rinka. Skaityti daugiau
Marketingas (53)5 marketingo laboratoriniai darbai. Pajamų, kaštų ir pelno sąveika. Tikslinis marketingas. Rinkos segmentavimas pagal demografinius požymius. Pardavėjo analizė. Intensyvus ir atrankinis paskirstymas. Skaityti daugiau
Marketingas (54)Marketingo programa. Pateikimas. Pateikimo kanalo būdai. Marketingo kompleksas. Mažmeninė ir didmeninė prekyba. Marketingo kompleksas. Rėmimas. Rėmimo grupės. Komunikacija. Marketingo kompleksas. Rėmimas. Reklama jos tipai. Reklamos tikslai. Nešikliai. Asmeninis pardavimo pranašumai ir trūkumai. Asmeninis pardavimas ir jo procesas. Marketingo programa. Rėmimas. Pardavimo skatinamas ir jo priemonės bei veiksmai. Marketingo informacinė sistema: samprata, informacinių blokų sudėtis, santykis su marketingo tyrimais. Marketingo aplinkos. Rinka, rinkos segmentavimas. Marketingo valdymas įmonėje. Tarptautinio marketingo samprata ir bruožai. Marketingo kontrolė ir jos rūšys. Marketingo strategija. Kuo naudinga. Marketingo planas ir sudėtinės dalys. Praktiniai klausimai. Skaityti daugiau
Marketingas (55)Marketingo samprata. Kas yra marketingas? Mainai ir sandoriai. Marketingo principai. Marketingo tikslas, funkcijos ir strategija. Marketingo vadybos koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas ir jo aplinka. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Informacijos samprata. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų rūšys. Marketingo tyrimų metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo informacijos sistema. Rinka. Rinkos ir jų segmentavimas. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos pasirinkimas. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekė. Prekės samprata. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimo samprata. Prekės identifikavimo strategijos. Prekės įpakavimas. Kaina. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo esmė. Paskirstymo kanalai. Marketingo logistika. Prekyba. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Rėmimas. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos. Asmeninio pardavimo reikšmė ir turinys. Asmeninio pardavimo uždaviniai ir procesas. Pardavimo skatinimas (rėmimas). Populiarinimas. Reklamos vieta marketinge. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos strategija. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos organizavimas. Marketingo strateginis planavimas ir valdymas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Marketingo planas. Marketingo padalinys įmonėje. Kontrolės tikslai ir turinys. Paslaugų marketingas. Paslaugų esme, savybės ir klasifikacija. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikacija. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų ir prekių marketingo skirtumai. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekės lydinčios paslaugas. Tarptautinis marketingas. Tarptautinio marketingo turinys ir reikšmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkų užvaldymas. Tarptautinio marketingo etapai. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Tarptautinio marketingo tyrimai. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Skaityti daugiau
......