Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

McDonald's customer satisfaction surveyDarbas anglų kalba. McDonald's klientų analizė. Introduction. Background. Method. Setting. Participants. Questionnaire. Questionnaire paper. Questioning analysis. Conclusion. Skaityti daugiau
Mėsos rinkaPowerPoint pristatymas. Įvadas. Maisto pramonės įmonių uždaviniai. Pagrindinės maisto pramonės šakos. Situacija maisto pramonėje. Pranašumai. Trūkumai. Mėsos pramonė. Problemos. Mėsos rūšys. Mėsos pramonė Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ir pasaulio rinka. Mėsos pramonės tendencijos rinkoje 2003- 2010 metams. Mėsos rinka Lietuvoje. Mėsos gaminių gamyba Lietuvoje 2000-2005 metais. Gyvulininkystės produktų gamyba. Mėsos produktų gamyba ir vartojimas vienam gyventojui. Paukštienos rinka. Kiaulienos rinka. Sėkmingiausiai mėsos pramonę plėtojantys konkurentai. Mėsos pramonė. Išvados. Skaityti daugiau
MetaanalizėPowerPoint pristatymas. Metaanalizė. Apibrėžimas. Bruožai. Esmė. Naudingumo priežastys. Metodo problemos. Skaityti daugiau
Mikro ir makro aplinkos analizė: UAB "Lielius"Santrauka. Įvadas. Įmonės mikro ir makro aplinkų analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė. Gamtinė. Konkurencinė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tarpininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Pardavimo pagalbininkai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mikro ir makroaplinkos įtaka rinkodaros sprendimams: UAB "Maxima"Įvadas. Teorinė dalis. Apie "Maxima". UAB "Maxima" mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. UAB "Maxima" makroaplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Numatomos kainos. Rėmimo veiksmai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė: šaldytuvų gamykla AB "Snaigė"Įvadas. AB "Snaigė" charakteristika, tikslai, užimama rinka. AB "Snaigė" istorija ir trumpa charakteristika. AB "Snaigė" misija ir tikslai. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir prognozės. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Mikroaplinkos analizė ir prognozė. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Užsakovų analizė. Vartotojų analizė. AB "Snaigė" vidinės aplinkos analizė. Bostono konsultacinės grupės matrica. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė: turizmo agentūra UAB "Septynios mylios"PowerPoint pristatymas. UAB "Septynios mylios". Turizmo agentūros "Septynios mylios" mikroaplinka. Įmonė. Tarpininkai. Konkurentai. Tiekėjai. Rinka. Turizmo agentūros "Septynios mylios" makroaplinka. Demografinė. Ekonominė. Gamtinė. Technologinė. Politinė-teisinė. Socialinė. Tarptautinė. Skaityti daugiau
Mikroaplinkos įtaka organizacijaiĮžanga. Dėstymas. Pirkėjai. Rinkodaros tarpininkai. Tiekėjai. Konkurencija. Kontaktinės auditorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Mobili reklamaĮvadas. Reklamos samprata. Svarbiausi reklamos esmę apibūdinantys bruožai. Mobili reklama. Mobilios reklamos pranašumai. Apklausos analizė ir rezultatai. Skaityti daugiau
Mobiliojo ryšio įmonių vykdomų lojalumo programų tyrimasSantrauka. Įvadas. Lojalumo programų apibūdinimas. Klientų valdymo strategijos pradžia. Sąlygos lemiančios įmonės keitimą. Lojalumo poveikis kliento elgsenai. Kliento pritraukimas. CRM, kaip klientų lojalumo skatinimo priemonė. Klientų lojalumas kaip įmonės turtas. CRM sistemų rūšių analizė. CRM sistemų šeima: žvilgsnis iš arčiau. Operacinis ir analitinis CRM. CRM reikšmė vadovui. Lūkesčių tyrimas, kaip lojalių klientų užtikrinimo garantas. Klientų lūkesčių struktūra. Lūkesčių lygio pokyčiai. Klientų lūkesčių valdymas. Klientų lūkesčių pranokimas. Išvados. Mobiliojo ryšio paslaugas teikiančios įmonės. UAB "Omnitel". UAB "Omnitel" lojalumo programos. UAB "Bitė GSM". UAB "Bitė GSM" lojalumo programos. UAB "Tele 2". UAB "Tele 2" lojalumo programos. Lojalumo programų tyrimas, remiantis anketų duomenimis. Išvados. Skaityti daugiau
Mobiliojo ryšio paslaugų pasirinkimo analizėĮvadas. Mobiliojo ryšio operatoriai. "Omnitel", "Tele2", "Bitės GSM" įkūrimas, istorija ir plėtra Lietuvoje. Mobiliojo ryšio operatorių rinkų aspektai. Mobiliojo ryšio operatorių paslaugų pasiūla. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų įvairovę. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų kainą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal abonentų skaičių. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal metinę apyvartą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal kokybės rodiklius. Mobiliojo ryšio vartotojų įpročių ir etiketo tyrimas. Apklausos duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mobiliojo ryšio rinkos tyrimasĮvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kas įtakoja renkantis mobiliojo ryšio operatorių. Tyrimo uždaviniai. Metodai. Rinkodara ir jos tikslas. Įmonės marketingo mikroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Klientų supratimas. Kodėl žmonės perka? Prekė/produktas. Kaip paveikti vartotoją? Mobiliojo ryšio priemonių privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Mobilių telefonų marketingo komplekso elementų analizėĮžanga. Mobilių telefonų klasifikacija. Asortimentas. Informacijos šaltiniai. Mobilių telefonų rinkos segmentavimas. Tiriamų produktų stebėjimo vietos. Konkurencijos analizė. Naujos prekės kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mobiliųjų telefonų asortimento ir vartotojų elgsenos tyrimas Rietavo atvejuPrekių asortimentas ir jo tyrimas. Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento tyrimo metodika. Mobilių telefonų asortimento tyrimo eiga ir rezultatai. Vartotojų elgsena ir jos tyrimas. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojų elgsenos tyrimo metodika. Vartotojų elgsenos (Mobilių telefonų pavyzdžiu) tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Mobiliųjų telekomunikacijų verslas ir plėtra LietuvojeĮvadas. Nuo kabelių po žeme, iki radijo siųstuvų ir imtuvų. "Mobilusis telefoninis ryšys". SMS. "Skambučiai, mobilusis internetas ir 3G". Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Naujas produktas Latvijos rinkoje: AB "Pieno Žvaigždės"Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Marketingo vieta užsienio ekonominių ryšių sistemoje. Tarptautinio marketingo sąvoka. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Tarptautinio marketingo aplinka. Įėjimas į užsienio šalies rinką. Įėjimo į užsienio rinkas formos. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Bendri pasirinktos šalies duomenys. Latvija (Latvijas Respublika). Latvijos geografinė padėtis. Latvijos socialinė – kultūrinė aplinka. Latvijos demografija. Latvijos gyventojų socialinė apsauga. Švietimas. Latvijos ekonomika. Ekonominė situacija. Darbo paieška. Mokesčiai. Latvijos politinė sistema. Latvijos transportas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. AB "Pieno žvaigždės" marketingo komplekso analizė. Maisto saugos sistema. Kokybės vadybos sistema. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Naujausios reklamos priemonėsĮvadas. Reklama internete. Interneto reklamos svarba. Interneto reklamos technologijos. Pagrindinės internetinės reklamos formos. Baneriai (reklaminiai skydeliai). Floating Ad (animuota užsklanda). Pop under. Pop up. Brend mark. Poltergeistas. Expand Billboard. Skirtingų reklaminių antraščių tipų efektas vartotojui. Reklama mobiliuosiuose telefonuose. "Vaikštanti reklama". Ekranomobilis. Išvados. Skaityti daugiau
Naujausių interneto reklamos technologijų efektyvumo palyginamoji analizėĮvadas. Reklama ir jos reikšmė. Reklamos svarba. Reklamos klasifikavimas. Kompiuterizuota reklama. Interneto reklamos svarba. Interneto reklamos technologijos. Naujausios interneto reklamos technologijos. "Banner Set" ir "Easy Show". "TopRoll". Universalus reklamos paketas. Interneto svetainės lankomumo didinimo būdai. Paieškos mašinos. Reklaminiai žodžiai paieškos sistemose. Technologijų efektyvumo palyginimas. Interneto reklamos technologijų efektyvumas. "Banner Set" ir "Easy Show". "TopRoll". Universalus reklamos paketas. Interneto svetainės lankomumo didinimo būdų efektyvumas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Naujo gaminio kūrimo marketingas: AB "Stumbras"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai. N įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių pasiskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Konkurentinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Prekės tikrinimas. Rinkos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo kompiuterio koncepcijos patikrinimasĮvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai. UAB "Inida" marketingo komplekso elementų analizė. Konkurencinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Prekės tikrinimas. Rinkos tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......