Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Naujų produktų kūrimasĮvadas. Naujo produkto samprata. Prekės gyvavimo ciklas. Naujų produktų kūrimo priežastys. Naujų produktų kūrimas. Būtinumo kurti naujus produktus nustatymas. Naujo produkto tikslų nustatymas. Naujo produkto vystymo procesas. Naujo produkto kūrimas ,,x" įmonėje. Gaminių asortimentas. Rinkos apžvalga. Naujų ir modernizuojamų gaminių projektavimas AB "X". Techninio siūlymo rengimas. Gamybos rengimo grafiko sudarymas. Gamybos rengimo eiga. Eskizinio projekto rengimas. Sukurtų maketų bandymai. Naujų gaminių sertifikavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Naujų produktų kūrimo ypatumaiĮvadas. Naujo produkto samprata. Prekės gyvavimo ciklai. Naujų prekių kūrimo priežastys. Naujo produkto vystymo priežastys. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Nealkoholinių gėrimų asortimento tyrimasNealkoholiniai gėrimai. Mineraliniai vandenys. Vaisvandeniai. Gira. Sirupai. Vaisvandenių, giros ir sirupo kokybės vertinimas. Skaityti daugiau
New product entrance into the marketNew product entrance into the market. What is a new product? Why companies introduce new products? Why do products succeed? Why do products fail? How do products diffuse into the market? What is the product life cycle? General information. Methodology and samples. Objectives and survey overview. Qualifiers. Questionnaire. Results overview. Conclusions. Skaityti daugiau
Nuolaidos ir jų rūšys Lietuvos prekybojeĮvadas. Nuolaidos, jų rūšys Lietuvos prekyboje. Nuolaidų analizė UAB "Maxima". Nuolaidų kortelės programos taisyklės. Nuolaidų analizė UAB "IKI". IKI Premija senjorams – pensininkams ir žmonėms su negalia. IKI premija. Nuolaidų analizė UAB "Norfa". Naujos Norfa nuolaidų kortelės lojalumo sąlygos nuo 2006-05-01. Išvados. Skaityti daugiau
Nuolaidų politikos analizėĮvadas. Marketingo samprata. Kainos samprata ir reikšmė. Nuolaidų samprata. Nuolaidų politika Lietuvos įmonėse. Nuolaidų politikos analizė. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į galutinius vartotojus. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Išvados. Skaityti daugiau
Nuolaidų rūšysDarbo tikslas – atlikti nuolaidų taikymo teorinę analizę, pristatyti įmonę ir išnagrinėti kainų nuolaidų taikymo joje galimybes. Teorinė kainų nustatymo ir nuolaidų taikymo analizė. Kainų politikos priemonės. Kainodaros veiksniai. Kainų nuolaidų rūšys ir jų taikymo strategijos. Prekybinės arba funkcinės nuolaidos. Kiekinės nuolaidos. Atsiskaitymų nuolaidos. UAB "Delco Baltic" veiklos aprašas. Teorijos taikymas UAB "Delco Baltic". Išvados. Skaityti daugiau
Nuomonės tyrimas: kirpyklų teikiamų paslaugų įvertinimas Mažeikių miesteĮvadas. Paslaugos samprata teoriniu aspektu. Paslaugos esmė. Vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų kokybės prigimtis. Fizinės aplinkos samprata. Naudos kūrimo paslaugos teikimo procese koncepcija. Paslaugų marketingo komplekso aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Rėmimas. Mažeikių miesto gyventojų nuomonės apie kirpyklų teikiamas paslaugas tyrimo analizė. Vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų kokybės prigimtis. Paslaugų marketingo komplekso aplinka. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Offer "Pizza 4 you"PowerPoint pristatymas. History. "Pizza 4 you" offer. Legal environment. Structure. The marketing mix. SWOT. Mission and vision. Turnover. Profits. Advertising campaign. Launching new product. Balance Sheets. Income Statements. Skaityti daugiau
Opportunities in Online International MarketingPowerPoint pristatymas (anglų kalba). What is marketing? Four componets of marketing (4P). Challenges in international marketing. Planning for international marketing. Localization. Promoting and advertising internationally. Skaityti daugiau
Opportunities in Online International Marketing (2)Opportunities in Online International Marketing. Prezentacijos komentaras (anglų kalba). 1 skaidrė. What is marketing? The marketing concept. 2. skaidrė. 3. skaidrė. "Think marketing". 4. skaidrė. Internet Population. E-commerce Growth. Demand for Products and Services. Online Payment. Marketing and Advertising. Increased Sales and Reduced Costs. 5 skaidrė. Language and Culture. Regional Laws. Order Fulfillment. Pre and Post Sales Support. 6. skaidrė. 7. skaidrė. Conduct Research. Set Objectives. Identify Strategy and Tactics. 8. skaidrė. Localization. Objectives. Markets. Budget and Time Availability. Products and Services. 9. skaidrė. Search Engines and Directories. Affiliate Programs. Email Campaigns and Newsgroups. Link Programs. Banner adds. Skaityti daugiau
Optimalaus kainų lygio nustatymasModelio aprašymas. Modelio pritaikymas. Duomenys. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Organizacijos rinkodara: šaldytuvų gamyba AB "Snaigė"Organizacijos aprašymas. Organizacijos segmentai. Organizacijos segmentų užimamos rinkos dalys. Augimo/augimo ir BCG matricos. Pirkėjams svarbiausi prekių kriterijai. Tobulitinos sritys. Skaityti daugiau
Organizacijos rinkodaros aplinka: kelionių organizatorius UAB "7 mylios"Įvadas. Darbo tikslas: ištirti UAB "7 mylios" rinkodaros aplinką. Rinkodaros aplinkos įtaka organizacijos veiklai. Organizacijos rinkodaros aplinka. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Rinkodaros aplinkos analizės svarba. Pirmojo skyriaus apibendrinimas. UAB "7 mylios" rinkodaros aplinkos tyrimas. Organizacijos apibūdinimas. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. UAB "7 mylios" SSGG analizė. Antrojo skyriaus apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijų pirkimo elgsena bei ją įtakojantys veiksniaiĮvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas: Išnagrinėti organizacijų pirkimo elgseną bei ją įtakojančius veiksnius. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristikos. Pramoninio ir individualus pirkėjo skirtumai. Organizacijų pirkimo elgsenos modeliai sprendimo priėmimo procesas ir sprendimą priimanti komanda. Skaityti daugiau
Pagrindiniai socialinio marketingo komponentaiMarketingo apibrėžimas. Socialinis marketingas. Socialinio marketingo bruožai. Socialinio marketingo darbuotojų pareigos. Socialinio marketingo koncepcija. Socialinio marketingo produktai: idėjos ir taikymas. Socialinio marketingo elementai. Skaityti daugiau
Pagrindinių skirtumų tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksnių analizėPagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Rėmimo veiksnių pagrindiniai skirtumai. Rėmimo samprata ir rėmimo veiksmų grupės. Reklamos apibūdinimas ir esmė. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į galutinius vartotojus. Pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Ryšių su visuomene samprata, tikslai ir naudojimas marketinge. Populiarinimo naudojimas. Paramos tikslai ir planavimas. Parodų ir mugių naudingumas. Asmeniško pardavimo reikšmė ir turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Paklausos tyrimas: šokoladas "Karūna"Marketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Individualaus indėlio vertinimas. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti šokolado "Karūna" paklausos tyrimą. Problemos apibrėžimas ir sprendimo būdai. Problemos apibrėžimas ir galimi problemos sprendimai. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Šokolado "karūna" produktų pristatymas. Produkto pristatymas. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Paklausos veiksniai ir jos funkcija. Paklausos funkcijos kiekybinė išraiškaPowerpoint pristatymas. Paklausa. Paklausa (4). Konkurencinės rinkos paklausa. Konkurencinės rinkos paklausa (3). Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos paklausos kreivė (3). Lūžtanti paklausos kreivė ir nelanksti kaina. Lūžtanti paklausos kreivė ir nelanksti kaina (4). Ekonominių išteklių paklausa. Ekonominių išteklių paklausa (10). Skaityti daugiau
PakuotėĮvadas. Prekės pakuotė. Ekologija. Teisiniai apribojimai. Prekės ženklas. Išvados. Skaityti daugiau
......