Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Strategic marketing plan: selling hiking boots "Cima Mountaineerind, Inc"Objectives. Problem statement. External analysis. Market size. Market growth. Competitors. Relevant trends. Buying patterns. Market segmentation. Product. Internal analysis. Place. Promotion. Pricing. Company factors. Market factors. Swot analysis. Alternative marketing strategies. Evaluation of alternatives. Qualitative evaluation. Quantitative evaluation. Likelihood of Success. Strategy. Skaityti daugiau
Strategijos analizė: apdailos ir statybinių medžiagų prekyba UAB "IRIS"Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veikla. Įmonės struktūra. Prekės. Rinka. Įmonės veiklos internete tikslai. Konkurentų internete veiklos analizė. "7 c" analizė. Kontekstas. Konteksto dimensijos. Funkcijos. Estetika. Spalvų schemos. Vizualinės temos. Šriftas. Išdėstymas. Turinys. Pasiūlymo kompleksas. Kreipimosi į vartotoją kompleksas. Multimedia kompleksas. Turinio tipas. Ryšiai. Komunikacija. Personalizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginė analizė ir planavimas: prekyba natūralia kosmetika ir dovanomis UAB "C&D Style"Įvadas. Bendra UAB "C&D Style" informacija. Bendra UAB "C&D Style" informacija. Įmonės veiklos etapai. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Įmonės C&D Style" veiklos strategijos. UAB "C&D Style" VEIKLOS srities analizė. Įmonės C&D Style" makroaplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. UAB "C&D Style" šakos analizė. Naujų konkurentų grėsmė. Tiekėjų derėjimosi galia. Pakaitalų grėsmė. Klientų derėjimosi galia. Esančių konkurentų grėsmė. Įmonės "C&D Style" klientų analizė. Pagrindinės UAB C&D "Style" grėsmės ir galimybės. UAB C&D "Style" vidaus analizė. Įmonės "C&D Style" strateginiai gebėjimai ir kompetencijos. Įmonės "C&D Style" ištekliai. UAB C&D Style" silpnybės ir stiprybės. UAB "C&D Style" planavimo proceso etapai. Tikslų nustatymas. UAB "C&D Style" SWOT analizė. UAB "C&D Style" strategijos parinkimas ir parengimas. Skaityti daugiau
Strateginė prekybos centro rinkodaros analizė: "Norfa"Santrauka. Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo įgyvendinimas. Konkurencijos analizė. Mažųjų įmonių plėtojimo strategijų požymiai. Stambių įmonių plėtojimo strategijų požymiai. Vidutinių įmonių plėtojimo strategijų požymiai. Vidinė analizė. Prekybos centro įrengimas ir prekių pateikimas. Strateginė prekybos centro "Norfa" rinkodaros analizė. Prekybos centro "Norfa" lankomumas. Apsipirkimo dažnumas "Norfoje". Pinigų suma išleidžiama apsipirkus prekybos centre "Norfa". Prekybos centro kainų įvertinimas. Prekybos centro siūlomų prekių asortimentas. Prekių išdėstymas prekybos centre. Prekybos centro pasirinkimo kriterijai. Įvairių akcijų reikalingumas. Personalo paslaugumas "Norfoje". Apklaustųjų išsilavinimas. Respondentų lytis. Apklaustųjų amžius. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Strateginio marketingo formavimo ypatumai: gyvenamųjų namų, komercinės paskirties objektų statyba UAB "Perlas"Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti strateginį marketingo formavimą UAB "Perlas". Strateginio marketingo formavimo ypatumai. strateginio marketingo formavimo sąvokų analizė. Strateginio marketingo planavimo proceso planavimo etapai. Strateginių tikslų nustatymas. Perspektyvų tyrimas. Marketingo komplekso elementų funkcinės strategijos. UAB "Perlas" strateginis marketingo formavimas. įmonės UAB "Perlas" veikla. Įmonės UAB "Perlas" misija. Įmonės UAB "Perlas" tikslai. UAB "Perlas" perspektyvų tyrimas. UAB "Perlas" marketingo tikslai. UAB "Perlas" marketingo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginio planavimo esmė ir reikšmėRinkodaros strategija. Rinkodaros planavimas. Rinkodaros strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Skaityti daugiau
Strateginis marketingasAktyvumo rinkoje strategijos. Globalinės marketingo strategijos. Plėtros strategijos. Geografinės koncentracijos strategija. Bendrosios globalinio marketingo strategijos. Multivietinės strategijos. Regioninės strategijos. Globalinio marketingo strategijos. Skaityti daugiau
Strateginis marketingas (2)Pratarmė. Strateginis planavimas. Marketingo planavimo svarba. Marketingo strategija ir valdymas. Strateginis planavimas. apibendrinimas. Skaityti daugiau
Strateginis marketingas (3)Įmonės veiklos planavimas. Firmos strategija. Marketingo strategijų nauda įmonei. Perspektyvų tyrimas. Marketingo tikslai. Marketingo veiklos planavimo struktūra. Pozicionavimo būdo pasirinkimas. Marketingo valdymo samprata. Pagrindiniai planavimo uždaviniai marketinge. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo plano tipinė struktūra. Marketingo planavimo kontrole ir jo efektyvumo įvertinimas. Marketingo informacinė sistema. Skaityti daugiau
Strateginis marketingas (4)Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Firmos strategija. Firmos strategijos esmę plačiau atskleidžiančios charakteristikos. Strateginiai sprendimai. Operaciniai sprendimai. Marketingo strategijų nauda įmonei. Strateginio valdymo modeliai. Plėtotinė strategija. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų kūrimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Misija. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo veiklos planavimo struktūra. Nedifencijuotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Koncentruotas marketingas. Pozicionavimas. Pagrindiniai planavimo uždaviniai marketinge. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo plano tipinė struktūra. Marketingo valdymas. Strateginis valdymas. Taktinis valdymas. Strateginis marketingo valdymas. Marketingo valdymo sprendimų priėmimo schema. Kontroliuojami veiksniai. Marketingo planavimo kontrolės metu. Marketingo kontrolės tipai. Metinių planų vykdymo kontrolės tikslas. Pelningumo analizės tikslas. Efektyvumo kontrolės metodai. Strateginės kontrolės tikslas. Marketingo informacinė sistema. MIS. MIS naudojama. MIS privalumai. MIS posistemiai. Lyderių strategijos. Įmonių lyderių bruožai. Lyderio strategija. Lyderis visada stengiasi. Rinką galima išplėsti. Lyderių naudojamos konkurencinės kovos apsaugos strategijos. Radikalių naujovių potencialūs rezultatai. Persekiotojų strategijos. Persekiotojų bruožai. Partizaninės atakos. Sekėjų strategijos. Sekėjų bruožai. Įmonių sekėjų strategijos. Nišas užpildančių įmonių strategijos. Nišas užpildančių įmonių bruožai. Nišas užpildančių įmonių veiklos pagrindas–specializacija. Didelių įmonių konkuravimo strategijos. "Jėgos" strategija. Jėgos strategijos atmainos. Vidutinės sąnaudos mažėja dėl. Stambios įmonės daugiau nei kitos. Geografinės koncentracijos strategija. Išsivysčiusių šalių rinkos prioritetai. Naujai besikuriančių rinkų prioritetai. Plėtra Rytų Europoje. Šalies pasirinkimas. Globalinės marketingo strategijos. Vidutinių ir mažų įmonių konkuravimo strategijos. Prisitaikymo strategija. Pagrindiniai konkurencinės kovos metodai. Aktyvumo rinkoje strategijos. Pagal aktyvumo lygį skiriamos šios marketingo strategijos. Rinkos geografijos strategijos. Pagal geografinį požymį skiriamos šios marketingo strategijos. Greito nugriebimo strategija. Lėto nugriebimo strategija. Greito įsiskverbimo strategija. Lėto įsiskverbimo strategija. Prekių identifikavimo alternatyvos. Globalinėse rinkose yra skiriamos dvi prekių strategijos. Prekės ženklo strategijos. Prekės rėmimo strategijos. Kainų strategijos vidaus rinkoje. Kainų strategija globalinėse rinkose. Dvi pagrindinės globalinių kainų strategijos. Paskirstymo strategijos vidaus rinkoje. Paskirstymo adaptacijos strategija. Rėmimo strategijos vidaus rinkoje. Rėmimo strategijos globalinėse rinkose. Skaityti daugiau
Strateginis marketingo planas: UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla"Įvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Rinkos pelningumas. Esminiai sėkmės faktoriai. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Space analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. IVS rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacija. Nepatenkinti klientų poreikiai. Konkurentų analizė ir identifikavimas. Konkurentų įvertinimas. Tiekėjai, pardavimo pagalbininkai. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo tikslai. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija vidaus rinkoje. Pozicionavimo strategija vidaus rinkoje. Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategija vidaus rinkoje. Marketingo komplekso elementų strategija vidaus rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planas: UAB "Bitė"Įvadas. Misija. Vertybės. Tikslai. Išorinis auditas. Technologinė – mokslinė aplinka. Ekonominė aplinka. Geografinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Vidinis auditas. Prekių tiekimas. Pasiskirstymas rinkoje. Klientų aptarnavimas. Marketingas. SWOT analizė. Įmonės plėtros strategija. Tikslinių rinkų strategija. Pozicionavimo strategija. Rinkodaros strategija, siekiant konkurencinio pranašumo. Rinkodaros planas pagal komplekso elementus. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Strateginių grupių analizėPowerPoint pristatymas. Strateginis grupės. Mobilumo barjeras. Strateginių grupių analizės etapai. Skaityti daugiau
Studentiškų švenčių pasiūlos ir paklausos analizėĮvadas. Švenčių, papročių ir tradicijos samprata. Švenčių klasifikacija. Lietuvos studentų tradicijos ir sovietinis palikimas. Studentiškų švenčių reikšmė. Studentiškų švenčių pasiūlos Lietuvoje apžvalga. Studentiškų švenčių pasiūlos ir paklausos tyrimas Klaipėdos universitete. Tyrimo išvados. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Studentų išlaidų krepšelisAnotacija. Įvadas. Vartojimo prekių ir paslaugų grupės bei jų analizė. Studentų išlaidų pasiskirstymo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Studentų nuomonės tyrimas: kavinės paslaugų paklausaĮvadas. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti kavinės paslaugų paklausą bei įvairių kursų studentų nuomonę. Tyrimo metodologija. Anketoje pateikiami tokie klausimai. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Studentų požiūris į jų pasirinktą specialybę: motyvacijos stojant, studijuojant bei projekcija į ateitįĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti studentų motyvaciją stojant ir studijuojant pasirinktą specialybę bei atskleisti jų ateities lūkesčius. Darbo objektas – Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentų motyvacijos stojant ir studijuojant pasirinktą specialybę. Teorinė darbo dalis. Ankstyvieji požiūriai į motyvaciją. Motyvas ir jo samprata. Motyvų rūšys. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacijos sąvokos reikšmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Tyrimo rezultatų analizė. Kauno kolegijos veiklos pristatymas. Tyrimo metodika. Respondentų charakteristika. Motyvaciniai veiksniai įtakoję stojimą ir studijavimą. Respondentų ateities lūkesčiai. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Suomijos makroaplinkaĮvadas. Geografinė aplinka. Geografija ir klimatas. Politinė aplinka. Politinė sistema. Politinės partijos. Prezidentas. Parlamentas. Vyriausybė. Socialinė aplinka. Gyventojai. Kultūrinė aplinka. Kultūra ir menas. Kalba ir religija. Švietimas ir mokslas. Ekonominė aplinka. Ekonomika. Išvados. Skaityti daugiau
Šaldytų pusfabrikačių apžvalgaĮvadas. Šaldytų pusgaminių asortimentas Lietuvos parduotuvėse. Šaldyti konditeriniai pusgaminiai. Šaldytų sodo, daržo ir miško gėrybių pusgaminiai. Šaldytų produktų asortimento gylis ir plotis. Informacijos šaltiniai apie prekę. Prekės pateikimas rinkoje. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Pardavimo vietos. Šaldytų pusfabrikačių rinkos segmentacija. Šaldytų pusfabrikačių rėmimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Populiarinimas (ryšiai su visuomene). Šaldytų pusgaminių klasifikavimas. Konkuruojančių prekių nustatymas, pasiūlymai dėl naujo produkto kūrimo ir modifikacijos. Konkuruojančių prekių nustatymas. Pasiūlymai dėl naujo produkto kūrimo. Išvados. Skaityti daugiau
Šalies įvaizdis ir prekės ženklo žinomumas globalios konkurencijos sąlygomisĮvadas. Prekės ženklo samprata. Prekės ženklo apibrėžimas, esmė. Prekės ženklo žinomumas. Kompanijos įvaizdžio svarba globalioje rinkoje. Šalies kilmė ir su ja siejami prekės ženklai. Šalies kilmės ir prekės ženklo sąsaja. Šalies įvaizdžio ir prekės ženklo žinomumo pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
......