Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros tyrimai
Rinkodaros tyrimai

(105 darbai)

Nealkoholinių gėrimų asortimento tyrimasNealkoholiniai gėrimai. Mineraliniai vandenys. Vaisvandeniai. Gira. Sirupai. Vaisvandenių, giros ir sirupo kokybės vertinimas. Skaityti daugiau
Paklausos tyrimas: šokoladas "Karūna"Marketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Individualaus indėlio vertinimas. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti šokolado "Karūna" paklausos tyrimą. Problemos apibrėžimas ir sprendimo būdai. Problemos apibrėžimas ir galimi problemos sprendimai. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Šokolado "karūna" produktų pristatymas. Produkto pristatymas. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų paklausos vertinimas: grožio salonas "Irmina"Įvadas. Situacijos analizė. Tyrimo metodologija. Imties dydžio nustatymas. Tyrimo rezultatai. Grožio salonus lankančiųjų tendencija. Grožio salono "Irmina" lankytojų tendencija. Lankytojų dažnumas. Informacijos šaltiniai. Lankymosi tendencija. Apsilankymo trukmė. Paslaugų žinomumas. Keleto paslaugų naudojimasis vieno apsilankymo metu. Populiariausios paslaugos. Teikiamų paslaugų kokybė. Teikiamų paslaugų kainos. Klientų aptarnavimas. Suma už paslaugas. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų pajamos per mėnesį. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Patentinės informacijos centro paslaugos vertinimo tyrimas: Vidutinis dokumento paieškos uždaruose fonduose laikasĮvadas. Sąvokos. Tikslas. Taikymo sritis. Rodiklio apibrėžimas. Metodologija. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas: pensijų kaupimo fondas AB "Swedbank"Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti per lėtai augančios pensijos priežastį atliekant AB "Swedbank" pensijų fondų rinkos tyrimą. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondas. Analitikų nuomonė apie pensijos reformos pranašumus bei trūkumus. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Swedbank pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pieno pramonės rinkos tyrimaiMaisto pramonės rodikliai. Pieno ūkio sektoriaus analizė. Reikalavimai pieno perdirbimo įmonėms. Pieno kvotos keliami reikalavimai ir jos vykdymas. Pagrindinių pieno perdirbimo įmonių padėtis rinkoje. Pagrindinių pieno perdirbimo įmonių veiklos analizė. AB "Rokiškio sūris" pagrindiniai veiklos bruožai. Pagrindiniai AB "Žemaitijos pienas" plėtros etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Požiūrio į reklamines žinutes siunčiamas elektroniniu paštu marketingo tyrimasSituacijos analizė. Tyrimo metodika. Tyrimai ir jų rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Prekės kainų analizėĮvadas. Dujos. Dujų stebėjimo metu kainų kitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių rinkos tyrimas, įvertinant marketingo tipusĮvadas. Prekių paklausos rūšis. Parduotuvės apžvalga (Rimi Hypermarket). Prekių paklausos analizė. Parduotuvės apžvalga (Norfa). Prekių paklausos analizė. Tiriamų prekių asortimento gylio analizė. Tiriamų prekių paklausa pasirinktose parduotuvėse. Išvados. Skaityti daugiau
PriceDarbas anglų kalba apie skrydžių kainas. Customer wish. Company "easyJet". Flights prices. British Airways. The business strategy. Appendix. Skaityti daugiau
Rankdarbių iš popieriaus (Origami) paklausos tyrimasMarketingo tyrimų projektas. Santrauka. Įvadas. Marketingo tyrimas ir apklausos ypatumai. Marketingo tyrimo samprata. Marketingo tyrimo procesas. Anketinės apklausos apibūdinimas. Problemos apibrėžimas. Problemos sprendimas. Tyrimo metodikos ir pristatymo organizavimas. Origami menas. Gautų duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama ir jos rinkaĮvadas. Darbo aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra. Reklamos esmė. Reklamos istorija. Reklama ir prekinis ženklas. Reklama. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir įkainiai. Spaudos reklama. Reklama per televiziją. Radijo reklama. Demonstracinė reklama. Reklama internete. Reklamos rinka. Lauko vaizdo ekranų reklamos rodikliai. Spaudos reklamos rodikliai. Kino reklamos rodikliai. Interneto reklamos rodikliai. Reklamos įtaka vartotojui ir verslui. Reklamos įtaka vartotojui. Reklamos įtaką verslui. Skaityti daugiau
Reklama, pardavimas ir prekyba. Praktiniai darbaiPraktinis darbas nr. 1. Pardavimų skatinimas. Darbo tikslas – Gebėti įvertinti pardavimą skatinančius veiksnius. Darbo uždaviniai: įvertinti rinkos situaciją; parinkti pardavimo skatinimo būdą; mokėti parengti pardavimų skatinimo planą; pateikti išvadas. Užduotis: Aprašyti pardavimo skatinimo galutiniam vartotojui programą. Parengti įmonės pardavimo skatinimo planą galutiniam vartotojui. Aprašyti pardavimų skatinimo į prekybininkus programą. Parengti įmonės prekybininkų skatinimo planą. Pateikti išvadas bei pasiūlymus. Praktinis darbas nr. 2. Reklama. Darbo tikslas – Žinoti reklamos skleidimo priemonių pasirinkimo kriterijus. Įvertinti reklamos nešiklių privalumus bei trūkumus. Darbo uždaviniai: Siekdami šio tikslo turite: Reklamos priemonių klasifikavimą; Svarbiausius reklamos skleidimo priemonių klasifikaciją; Reklamos skleidimo priemonių parinkimo kriterijus; Pateikti visas reklamos rūšis; Nurodyti galimus reklamos nešiklius; Pateikti išvadas; Užduotis: Aprašyti reklamos skleidimo priemones; Pasirinkus reklaminę informaciją perduodančias priemones, pateikti visus reklamos pavyzdžius panaudojant visas reklamos rūšis; Pateikti ekonominio efektyvumo įvertinimą; Pateikti išvadas ir pasiūlymus; Praktinis darbas nr.3. Rinkos tyrimas. Darbo tikslas – suvokti tyrimo svarbą efektyviems reklamos sprendimams įgyvendinti. Gebėti atlikti rinkos tyrimą bei reklamos skleidimo priemonių tyrimą. Darbo uždaviniai: Įvertinti rinkos situaciją; Pasirinkti tinkamai tyrimo tipą, tyrimo metodą bei tyrimo instrumentą; Sudaryti anketą ir apklausti vartotojus; Apibendrinti gautus duomenis; Pateikti išvadas. Užduotis: Problemos išsiaiškinimo stadijoje reikia nustatyti, ar problema iš tikrųjų yra reali ir aktuali, o ne tariama ar išgalvota ir lėšos, darbas, laikas nebus eikvojami mažareikšmiams antraeiliams dalykams. Sudaryti apklausos anketą. Apklausti ne mažiau kaip 20 respondentų. Gautus duomenis apibendrinti. Pateikti išvadas. Praktinis darbas nr. 4. Reklamos strategija ir planavimas. Darbo tikslas – išmanyti reklamos kampanijos organizavimo aspektus. Gebėti parengti reklamos strategiją. Darbo uždaviniai: Perprasti reklamos strategijos esmę; Mokėti nustatyti reklamos strategijos planavimo tikslus; Parengti reklamos planą; Pateikti išvadas; Užduotis: Parengti reklamos planą. Pateikti išvadas bei pasiūlymus. Skaityti daugiau
Reklamos efektyvumasĮvadas. Tyrimo tikslas: ištirti Panevėžio muzikinių klubų reklamos rūšis ir jų efektyvumą. Reklamos efektyvumo tyrimo metodika. Reklamos efektyvumo tyrimo metodai. Reklama ir jos rūšys. Reklamos efektyvumo nustatymas. Panevėžio muzikinių klubų reklamos efektyvumo tyrimas. Panevėžio muzikiniai klubai. Muzikinių klubų reklamos efektyvumo tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Reklamos efektyvumo tyrimas ir biudžeto 2009 metams sudarymas: drabužių prekyba APB "Apranga"Įvadas. APB "Apranga" Lietuvos rinkoje analizė 2002-2008 m. Įmonės charakteristika. APB "Apranga" asortimento struktūra. Ekonominio reklamos efektyvumo tyrimas. Palyginamoji reklamos išlaidų analizė. APB "Apranga" marketingas ir reklama. Statistinių matematinių metodų taikymas. Išvados ir rekomendacijos. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Reklamos tyrimasReklamų populiarumas studentų tarpe. Interviu. Interviu privalumai. Trūkumai. Reklamų populiarumo tyrimas studentų tarpe. Tikslas: ištirti, reklamų populiarumą ir įtaką tarp studentų. Uždaviniai. Rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Reklamos tyrimas: dienraščio "15 minučių" pirmasis puslapis"15 minučių" pirmojo puslapio reklamos tyrimas. Įvadas. Kas yra 15 minučių? Kaip atrodo laikraščio reklama? Kiek kainuoja "15 minučių" pirmojo puslapio reklama? "15 minučių" pirmojo puslapio reklama. Kokia įmonė rugsėjį dažniausiai reklamavosi "15 minučių" pirmajame puslapyje? Kas dažniausiai yra reklamuojama "15 minučių" pirmajame puslapyje – prekė ar paslauga? Dienos, palankios reklamai pirmajame laikraščio puslapyje. Ar žmonės pastebi pirmojo laikraščio puslapio reklamą? Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara (12)Įmonės marketingo elementai bei taikoma koncepcija. Mikroaplinkos elementai. Įmonės makroaplinkos elementų pagrindinės tendencijos. Anketa, kuri padės nustatyti vartotojų požiūrį į teikiamas paslaugas. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai (išorės, vidaus) įtakos paslaugos kitimą. Rinkos segmentavimas (pagal demografinį, geografinį, psichografinį ir vidaus elgesio požymius). Tikslinė rinka. Prekės (paslaugos) politika. Prekės charakteristikos kiekviename prekės (paslaugos) lygmenyje. Kokiai prekių (paslaugų) klasifikavimo grupei priklauso prekės (paslaugos). Prekės (paslaugos) identifikavimas. Prekės kainos politika. Rėmimo programa (rėmimo strategija. Rėmimo taikymo veiksmai. Rėmimo biudžetas). Prekės pateikimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: Kaip vertinate greito maisto restoranus?Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: MP3 grotuvų paklausaĮvadas. Tyrimo: tikslas - nustatyti ar tai paklausus produktas Lietuvoje; uždavinys – atlikti MP3 grotuvų statistinę analizę; metodai - atlikti kokybinį ir kiekybinį tyrimą; tyrimo eiga - tyrimas vyko 2008 lapkričio mėnesį. Kiekybinis tyrimas. Tyrimo įvadinė dalis. Praktinė dalis. Pirmasis tiriamas požymis yra lytis. Antrasis tiriamas požymis yra gimimo metai. Trečiasis nagrinėjamas požymis yra pajamos. Ketvirtas požymis yra išsilavinimas. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno (spearman) koreliacijos koeficientas. Amžiaus kriterijus dviems nepriklausomoms imtims. Kokybinis tyrimas. Įvadinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
...