Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo komplekso tyrimas įmonėje UAB "Vesida"

  Įvadas. UAB "Vesida" prekės. UAB "Vesida" kainodara . UAB "Vesida" paskirstymas. UAB "Vesida" rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2007-04-06
 • Marketingo komplekso tobulinimas: AB "Lietuvos telekomas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo komplekso elementų ryšys. AB "Lietuvos telekomas". AB "Lietuvos telekomo" veiklos analizė. Vartotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-10-25
 • Marketingo komplekso vertinimas: antikorozinių dažų gamyba AB "Alytaus chemija"

  AB "Alytaus chemija" gaminamų antikorozinių dažų marketingo komplekso vertinimas. Įvadas. Darbo tikslas - atlikti pasirinktos prekes marketingo komplekso vertinimą. Marketingo tyrimų naudojimas. AB "Alytaus chemija" veiklos pobūdis. Antikorozinių dažų vertinimas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Spausdinta reklama. Stacionari reklama. Reklama internete. SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-11-27
 • Marketingo komplekso vertinimas: krovinių pervežimas UAB "Sinėjas"

  UAB "Sinėjas" tarptautinių krovinių gabenimo paslaugų marketingo komplekso vertinimas. Paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Paslaugų apžvalga. Paslaugų savybės. Paslaugų marketingo komplekso elementų vertinimo principai ir tyrimo metodai. UAB "Sinėjas" paslaugų marketingo komplekso analizė. Paslaugų klasifikacija. Pasiūlos analizė. Dalyviai: personalas ir vartotojai. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų fizinė aplinka. Paslaugų prieinamumo ir vietos veiksniai. Paslaugų kainų ir nuolaidų analizė. Komunikacijos priemonių analizė ir vertinimas. UAB "Sinėjas paslaugų marketingo komplekso tobulinimo metmenys. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-04-09
 • Marketingo komplekso vertinimas: prezervatyvai "Durex"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti pasirinktos prekės marketingo komplekso vertinimą. Produktas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(12 puslapių)
  2010-05-11
 • Marketingo komplekso vertinimas: viešbutis "Auksinės kopos"

  Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos, asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena, veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-26
 • Marketingo komplekso vertinimo metodika: jaunimo darbo centro paslaugos

  Jaunimo darbo centro atviro informavimo ir konsultavimo paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Jaunimo darbo centro paslaugų marketingo kompleksą ir pateikti paslaugų marketingo komplekso tobulinimo gaires. Paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Paslaugų apžvalga. Paslaugų savybės. Paslaugų marketingo komplekso elementų vertinimo principai ir tyrimo metodai. Jaunimo darbo centro paslaugų marketingo komplekso analizė. Klasifikacija. Pasiūlos analizė. Paslaugų dalyviai. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų fizinė aplinka. Paslaugų prieinamumas ir vietos veiksniai. Finansavimo šaltiniai. Komunikacijos priemonių analizė ir vertinimas. Jaunimo darbo centro teikiamų paslaugų. Marketingo komplekso gerinimo matmenys. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Rinkodara, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-04-27
 • Marketingo komunikacija

  Asmeninis pardavimas. Prekybos agentas. Asmeninis pardavimas. Asmeninis siūlymas. Tam, kad būtų sudarytas sandoris, pardavėjui tenka atlikti daug paruošiamųjų veiksmų. Asmeninis pardavimas efektyvus, kai. Asmeninio pardavimo privalumai. Trūkumai. Asmeninio pardavimo bruožai. Prekybos agentų funkcijos. V. Pareto 80/20 taisyklė. Lankydamas potencialius klientus, agentas siekia šių tikslų. Prekybos agentų darbui būdingi bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Pardavimų palaikymas. Misionieriška veikla. Pardavimo personalas. Pardavimų personalo vadyba. Pagrindiniai pardavimų personalo vadybos sprendimai. Pardavimų personalo tikslų nustatymas. Pardavimų personalo strategija. Pardavimo personalo struktūra. Pranašumai. Kompleksinės pardavimų personalo struktūros. Personalas skirstomas. Pardavimų personalo dydis. Kiti pardavimų personalo dydžio parinkimo kriterijai. Asmeninio pardavimo procesas. Asmeninio pardavimo planavimas. Asmeninio pardavimo tikslai. Atsakomybės paskirstymas. Biudžeto sudarymas. Prekybos darbuotojų tipo parinkimas. Prekybos metodų parinkimas. Užduočių personalui parinkimas. Plano realizavimas. Asmeninio pardavimo organizavimas. Prekybos darbuotojų parinkimas. Pardavėjas turi pasižymėti tokiomis savybėmis. Prekybos darbuotojų mokymas. Pardavėjų darbo sferų paskirstymas. Atlyginimų sistemos sudarymas. Atlyginimas priklausantis nuo pardavimų apimties. Metodų derinys (mišrus). Vadovavimas arba pardavėjų vadyba. Asmeninio pokalbio paruošimas ir pokalbio eiga. Pokalbis telefonu.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2006-11-28
 • Marketingo komunikacija įmonėje

  Reziume. Įžanga. Marketingo komunikacijos kompanijos "X" aprašymas. UAB "X" veikla. 2 UAB "X" vidinė struktūra. Komunikacijos procesas, jo ypatumai. Tarptautinės kompanijos naujo prekės ženklo įvedimas į Lietuvos rinką, komunikacija su vartotoju. Strateginiai prekinio ženklo įvedimo sprendimai. Vartotojas, siekiamas segmentas. Komunikacija su vartotoju. Marketingo, komunikacijos tikslai, žiniasklaidos priemonių parinkimas, biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-10-17
 • Marketingo komunikacijos

  1. Išanalizuoti bent 5 autorių apibrėžimus apie integruotas marketingo komunikacijas. Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Integruotų marketingo komunikacijų apibrėžimai pagal L. Bagdonienę ir kt., Ph. Kotler ir kt., A. Pajuodį, V. Pranulį ir kt., R. Virvilaitę. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent 3 – 4 autorių skirtingus požiūrius į (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jos dalis. L. Bagdonienės ir kt., Ph. Kotler ir kt., A. Pajuodžio, V. Pranulio ir kt. nuomones apie (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Išanalizuoti integruoto marketingo komunikacijų komplekso kiekvieno elemento priemones (pagal pateikta apibendrinant komplekso modelį) 2-jų autorių, pateikti schemą. 3-4 autorių (integruotų) marketingo komunikacijų modelius, argumentuoti pateikti schematiškai, apibendrinti IMK modelį.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2007-06-27
 • Marketingo komunikacijos ypatumai Alytaus kultūros ir komunikacijos centre (AKKC)

  Įvadas. Darbo tikslas- atskleisti VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) marketingo komunikacijas. Paslaugų samprata. Paslaugų neapčiuopiamumas. Paslaugų heterogeniškumas. Paslaugų nepatvarumas. Paslaugų vienalaikiškumas. Paslaugų įmonės komunikacijos priemonės. Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) teikiamos paslaugos. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) marketingo kompleksas. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (AKKC) taikomos marketingo komunikacijos priemonės. Išvados.
  Rinkodara, referatas(19 puslapių)
  2010-05-18
 • Marketingo komunikacijos ypatumai aukštojo mokslo institucijose (Alytaus kolegijos atvejis)

  Įvadas. Marketingo komunikacijos ypatumų aukštojo mokslo institucijose teorinė analizė. Aukštojo mokslo institucijų vaidmuo kintančioje aplinkoje. Marketingo ir komunikacijos taikymo aukštojo mokslo institucijose galimybės ir ribotumai. Aukštojo mokslo institucijų marketingo koncepcija. Aukštojo mokslo institucijų paslaugų vartotojai ir jų elgsenos pažinimas. Marketingo komunikacijos kaip aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio formavimo pagrindas. Marketingo komunikacijos esmė. Marketingo komunikacijos priemonės aukštojo mokslo institucijose. Marketingo komunikacijos priemonių naudojimo prioritetai aukštojo mokslo institucijų įvaizdžiui formuoti. Marketingo komunikacijos raiškos aukštojo mokslo institucijose modelis. Marketingo komunikacijos ypatumų tyrimas Alytaus kolegijos studentų grupėje. Aukštojo neuniversitetinio mokslo situacijos apžvalga Lietuvoje. Marketingo komunikacija Alytaus kolegijoje: darbuotojai ir studentai. Marketingo komunikacijos raiškos Alytaus kolegijoje tyrimo metodika. Marketingo komunikacijos ypatumai Alytaus kolegijos studentų grupėje. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Santrauka. Priedai (2).
  Rinkodara, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2008-12-15
 • Marketingo koncepcija: AB "Geonafta"

  Marketingo idėjos suformulavimas. Marketingo tikslo suformulavimas. Įmonės aplinkos apibūdinimas. Marketingo koncepcija ir tipo pasirinkimas. Marketingo elementų apibūdinimas. Rinkos apibūdinimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Prekių gyvavimo ciklo apibūdinimas. SWOT ir konkurentų apibūdinimas. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo biudžeto pagrindimas. Marketingo plano struktūros pagrindimas. Marketingo tarnybos organizacinės struktūros pagrindimas. Realizavimo kanalų parinkimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-16
 • Marketingo koncepcijų skirtumai ne pelno ir pelno siekiančiose organizacijose

  Ne pelno siekiančių organizacijų marketingo tipai. Ryšių marketingas. Masinis marketingas. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo komplekso specifika ne pelno siekiančiose organizacijose. Produktas/paslauga. Produkto ir paslaugos komponentai. Paslaugos gyvavimo ciklai. Paslaugų paketo analizė. Kaina. Kaina palyginti su kaštais. Kainos nustatymas. Diskriminacija kainomis. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Procesas. Fizinis akivaizdumas. Marketingo priemonių taikymas KMUIC. KMUIC veiklos pristatymas. Marketingo priemonių taikymas ir naudojimas. KMUIC teikiamos paslaugos ir jų dinamika. Rėmimas. Asmeninė komunikacija. Reklama KMUIC. Pardavimų rėmimas. Ryšiai su visuomene. Mokomoji medžiaga. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Lentelės, grafikai, paveikslėliai.
  Rinkodara, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2005-12-12
 • Marketingo kultūra kaip konkurencinio pranašumo šaltinis

  Įvadas. Kultūros samprata. Kultūros įtaka vartotojų elgsenai. Marketingo kultūros elementas – parduotuvės įrengimas. Parduotuvės įrengimo reikšmė. Parduotuvės patalpų įrengimo sprendimai. Parduotuvės išplanavimas. Parduotuvės interjeras. Parduotuvės išorinė aplinka. Tinkama aptarnaujančio personalo išvaizda. Prekių identifikavimo samprata, pakuotės reikšmė. Prekės ženklas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-30
 • Marketingo makro aplinkos

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2006-10-05
 • Marketingo orientacija

  Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija.
  Rinkodara, konspektas(6 puslapiai)
  2005-09-26
 • Marketingo padalinys įmonėje

  Organizacinė struktūra. Funkcinė struktūra. Pagrindinė prekinės struktūros idėja. Pagal teritorijas kuriama organizacinė struktūra. Pagal vartotojų grupes organizacinė struktūra. Matricinės struktūros esmė. Kita tendencija - hierarchinių piramidžių "žemėjimas". Svarbiausieji žodžiai. Kartojimo ir diskusijų klausimai.
  Rinkodara, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-07
 • Marketingo pagrindai ir vartotojų elgsena

  Teorinė dalis. Vartotojų elgsena ir prekių pirkimo procesas. Praktinė dalis. Užduotis: išanalizuoti konkrečios, dviejų savaičių bėgyje įsigytos prekė pirkimo procesą. Darbo išvados.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-09
 • Marketingo planas

  Užduotis: teorinis pagrindimas. Marketingo plano teoriniai aspektai. Pateikti bent 5 autorių (3 užsienio ir 2 Lietuvos) nuomonę apie marketingo plano rengimo etapus: palyginkite, aptarkite jų esmę, privalumus, trūkumus. Visus autorių siūlomus marketingo planus pateikite schematiškai. užduotis: marketingo plano efektyvumas. Pateikti bent 4 autorių (1 Lietuvos ir 3 užsienio) nuomonę: kaip įvertinti marketingo plano efektyvumą. Kokios siūlomos vertinimo/matavimo metodikos? Palyginkite siūlomas koncepcijas, metodikas (pasirinkite palyginamuosius kriterijus), išryškinkite panašumus ir skirtumus. Pagrįskite ir argumentuokite, kurie marketingo plano efektyvumo metodai tinka jūsų pasirinktai praktinei situacijai; kaip tobulinsite marketingo planą, gavę marketingo plano efektyvumo rezultatus (pasiūlykite veiksmų programą). Pateikite minimalius skaičiavimus.
  Rinkodara, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-06-30
Puslapyje rodyti po