Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skirtumų analizė tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksmų

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Pagrindinių skirtumų tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksmų analizė. Rėmimo komplekso struktūra. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Asmeniniai pardavimai. Reklama. Skirtumai tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksmų. Skirtumai tarp reklamos ir pardavimų skatinimo. Skirtumai tarp reklamos ir populiarinimo. Skirtumai tarp reklamos ir asmeninio pardavimo. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-28
 • Smulkiosios reklamos priemonės

  Įvadas. Kitos smulkiosios reklamos priemonės. Reklamos klasifikacija. Kitų smulkiųjų reklamos rūšių privalumai ir trūkumai. Pasiūlymai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-23
 • Socialinė reklama (2)

  Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos klasifikavimas. Reklamos kaip proceso sudėtis. Socialinė (nekomercinė) reklama. Reklamos tikslų ir uždavinių palyginimas pagal Bovį ir Arensą. Socialinės reklamos finansavimas. Socialinės reklamos galimybės. Socialinės reklamos specifika. Funkcijos. Socialinė reklama verslo kontekste. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-09-17
 • Socialinė-kultūrinė aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Dėstymas. Gyventojai pagal šeiminę padėtį. Šeimos pagal vaikų skaičių. Besimokančių skirstymas švietimo lygmenimis. Išsilavinimas. Pensininkai ir pensijos. Svarbiausi pensijų politikos bruožai. Pensijų reforma ir jos etapai. Bobulių vargai XXI amžiaus Lietuvos valstybėje. Gyventojai pagal tautybę. Gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime. Demografiniai pokyčiai Lietuvoje. Tarptautinė migracija. Gyventojų tarptautinė migracija. Emigracija. Imigracija. Užimti gyventojai pagal profesiją ir lytį. Mokinių ir studentų, įgijusių išsilavinimą skaičius tūkstančiais. Išvados.
  Rinkodara, referatas(38 puslapiai)
  2006-12-04
 • Socialinės programos analizė: "Prevencinių mechanizmų, mažinančių moksleivių "iškritimą" iš bendrojo lavinimo švietimo sistemos, kūrimas ir testavimas"

  Socialinio marketingo kursinis darbas. Situacijos analizė (1 užduotis). Tikslinės auditorijos analizė (2 užduotis). Pagrindinė programos žinutė (3 užduotis). Rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-13
 • Socialinės reklamos veiklos ypatumai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės reklamos specifiškumas. Socialinės reklamos sampratos analizė. Socialinės reklamos funkcijos. Socialinės reklamos metodai ir jų poveikis vartotojui. Socialinės reklamos metodai ir jų poveikis vartotojui. Socialinės reklamos panaudojimo sritys. Sveikatos apsauga. Aplinkos apsauga. Socialinė reklama socialinių problemų apsuptyje. Socialinė reklama už saugų eismą keliuose. Išvados. Priedai (10).
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-04-16
 • Socialinės-kultūrinės aplinkos įtaka marketingo veiksmams

  Įvadas. Kultūros elementai. Kalba. Verbalinė/Neverbalinė. Homogeninė/Heterogeninė. Religija. Vertybės ir požiūriai (kultūrinės prielaidos). Laikas. Erdvė. Savęs ir kitų suvokimas. Manieros ir papročiai (etniniai faktoriai). Materialus elementai. Estetika. Išsilavinimas. Socialinės organizacijos. Socialinės reprezentacijos. Sąveikų modeliai. Skirtingų šalių vartotojo elgsena. Poreikių piramidė. Individualizmas ir kolektyvizmas. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2008-08-19
 • Socialinio marketingo ypatumai įvairiuose verslo sektoriuose

  Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti komercinių įmonių vykdomas socialines kampanijas. Socialinis marketingas ir socialiai atsakingas verslas. Įmonių socialinė atsakomybė. Socialinės iniciatyvos užsienio šalyse. Jungtinių tautų Pasaulinis susitarimas. ISA praktika Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Praktika Latvijoje. Praktika Graikijoje. Praktika Jungtinėje Karalystėje. Socialiai atsakingos įmonės Lietuvoje. Baltijos šalių Socialinė atsakomybė ir verslo etika. Kokia ji Lietuvoje? Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) palyginimas. Socialinis marketingas kai kuriose verslo sektoriuose. Telekomunikacijų sektorius. Socialinis marketingas pramonės sektoriuje. Komercinės televizijos. Informacinė kampanija: "Laikas padėti kitiems". Mūsų atlikta apklausa. Išvados. Šaltiniai. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2009-12-07
 • Socialinio marketingo sprendimai mažinant mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai

  Įvadas. Darbo tikslas – socialinio marketingo praktinio taikymo planą, aktualiai socialinei marketingo problemai išspręsti. Socialinio marketingo problematika bei metodologijos analizė. Socialinio marketingo problemos aktualumas. Elgsenos keitimo teorijų analizė. Socialinio marketingo empiriniai tyrimai. Socialinio marketingo tyrimai tarptautiniu mastu. Socialinio marketingo eksperimentų rezultatai. Socialinio marketingo tyrimai Lietuvoje. Socialinio marketingo sprendimų tikslinė auditorija. Socialinio marketingo koncepcijos projektas. Socialinio marketingo tikslai. Socialinio marketingo planas. Socialinio marketingo plano įgyvendinimo etapai. Socialinio marketingo kompanijos vertinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2011-02-03
 • Socialinis marketingas

  Įvadas. VUI programos svarba. Aklųjų ir silpnaregių galimybės. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Trumpa istorinė apžvalga. Veikla. Profesinė veikla. Fondas M95. Su negalia į rinkos ekonomiką.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-22
 • Socialinis marketingas (2)

  PowerPoint pristatymas. Socialinis marketingas (SM) – priemonė gyvenimo kokybei gerinti. Kur taikomas SM. Sveikata. Saugumas. Aplinka. Bendruomenė. Socialinis marketingas. Kodėl socialinis marketingas (SM) skiriasi nuo komercinio marketingo (KM). Kuo SM ir KM panašūs. Kas naudoja socialinį marketingą. Kam naudojamas socialinis marketingas. Kokiomis kitomis priemonėmis galima paveikti visuomenės elgseną.
  Rinkodara, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-06-06
 • Socialinis marketingas (3)

  Seminaro namų darbas. Atliktos šios užduotys: Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie socialinės reklamos sąvoką. Pateikite savo apibendrintą apibrėžimą. Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie a) socialinės reklamos funkcijas ir b) jos kūrimo priemones. Pateikite savo apibendrintas funkcijų ir priemonių schemas bei jas išsamiau paaiškinkite. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos dienraščiuose ir žurnaluose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones. Pateikite ir išanalizuokite bent 6-8 socialinės reklamos pavyzdžius Lietuvos ir užsienio internetiniuose tinklapiuose. Argumentuotai paaiškinkite jų funkcijas, tikslines rinkas, galimą efektą, naudotas kūrimo priemones.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-06-30
 • Socialinis marketingas. Strateginis planavimas

  PowerPoint pristatymas. Socialinio marketingo planavimo procesas. Kur esame? Kur norime būti? Kaip ten patekti? Socialinio marketingo strategijos. Kaip ten išsilaikyti? Socialinio marketingo programos valdymas. Kur esame? Situacijos analizė. Kur norime būti? Tikslinės auditorijos atranka. Kur norime būti? Tikslų ir uždavinių nustatymas. Kur norime būti? Tikslinė auditorijos ir konkurencijos analizė. Kaip ten patekti? Marketingo strategijos parinkimas. Prekė: pasiūlymo kūrimas. Kaip ten patekti? Marketingo strategijos parinkimas. Kaina: elgsenos pokyčių kaštų valdymas. Vieta: programos prieinamumas. Rėmimas: sukurkite žinutę.
  Rinkodara, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-06-06
 • Socialinis marketingas. Tyrimai ir aplinkos analizė

  PowerPoint pristatymas. Kodėl reikalingi marketingo tyrimai socialiniame marketinge? Socialinio marketingo tyrimai skiriami pagal. Socialinio marketing tyrimai pagal strateginio planavimo proceso stadijas (pagal Andreasen). Socialinio marketingo tyrimai pagal strateginio planavimo proceso stadijas (pagal Nowak & Siska). Socialinio marketingo tyrimai pagal šaltinius. Socialinio marketingo tyrimai pagal naudojamas technikas/priemones informacijai rinkti. Tradiciniai tyrimų etapai. Kur esame? Socialinio marketingo aplinka. Vidinės socialinio marketingo aplinkos veiksniai. Išorinės socialinio marketingo aplinkos veiksniai. SSGG analizė. Vidinės stiprybės ir silpnybės (pavyzdžiai). Išorinės galimybės ir grėsmės (pavyzdžiai).
  Rinkodara, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-06-11
 • Soliariumo paslaugos Panevėžio apskrityje

  Įvadas. Verslo idėjos(-ų) specifika bei ekonominis apibūdinimas. Šią paslaugą(-as) teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika per 5 metus. Identifikuoti pasirinktų paslaugų vartotojus. Kuris bendrosios suvoktos analizuojamos paslaugos kokybės elementas, Jūsų nuomone, lemiamas aptariamame versle. Išryškinkite (Jūsų subjektyvių ir tyrimo metu išryškintu objektyviu požiūriu) išvadas dėl paslaugų paklausos formavimosi prielaidų ir veiksnių. Jūsų nuomone, kokią gyvavimo ciklo stadiją apskrityje yra pasiekusi analizuojamos paslaugos raida? Kaip ši situacija veikia ar galėtų veikti kitas verslo šakas (paslaugas ar gamybą?). Argumentuokite kuriuo modeliu remtumėtės prognozuodami aptariamos paslaugos plėtotės galimybes, neišvengiamai atsižvelgdami į šių paslaugų elastingumą (jei esamu laikotarpiu tai perspektyvu ir įmanoma). Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2007-03-30
 • Spaudos rinkos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išnagrinėti Lietuvos ir užsienio spaudos rinką. Spaustuvės aprašymas. Spaustuvių verslo situacija Lietuvoje. Spaudos rinkos situacija kitose šalyse. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-16
 • Specifiniai asmeninio pardavimo užsienio rinkose bruožai

  Įvadas. Pardavimo agentų, įmonei veikiant užsienio rinkose, tipai. Derybų proceso etapai. Tarpkultūrinio bendravimo skirtumų įtaka deryboms. Orientacija į dalykinius reikalus ir orientacija į tarpusavio santykius. Formalios ir neformalios kultūros. Monochroniškos ir polichroniškos kultūros. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-02-13
 • Sportas ir marketingas: kas bendro?

  PowerPoint pristatymas. Klaidingas sportinio marketingo supratimas. Pagrindiniai sporto marketingo etapai. Sportas kaip atsipalaidavimo šaltinis. Marketinginis trumparegiškumas. Sporto marketingo guru. Sporto pramonės struktūra. Sporto pramonės tikslas- patenkinti vartotojų poreikius. Žiūrovas kaip vartotojas. Vartotojų- korporacijų segmentas - mediakompanijos. Sporto renginius transliuoja ir rodo ne tik televizija. Dalyvis kaip vartotojas. Rėmėjas kaip vartotojas. Sporto finansavimas (rėmimas) yra kompleksiškas iš kelių sudedamųjų. Sporto produktų įvairovė. Sporto renginiai. Arena. Sporto prekės. Licencijuotas merčandaizingas. Sportinės treniruotės. Paskutinė sporto produktų kategorija – sporto informacija. Sportininkai gražūs ir suteikia pasitikėjimo. Baimės emocija. Pasitenkinimo šaukinys. Seksualumo šaukiniai. Dar viena pirmenybė sporto reklamoje- sportininkų patrauklumas. Kompanijos rodydamos sportininkus reklaminėje medžiagoje sukelia pasitikėjimo įspūdį.
  Rinkodara, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-03-17
 • Stomatologinių paslaugų rinkos tyrimas

  Įžanga. Bendra rinkos charakteristika. Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Savikaina. Vartotojų pajamos. Sezonas. Kaina. Pasiūlos tyrimas. Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų galimybių analizė. Svarbiausios paslaugų grupės, jų charakteristinė analizė ir kainos. Dantų gydymas. Protezavimas. Chirurginis gydymas. Higienistų paslaugos. Naujos stomatologinės paslaugos, jų perspektyvos. Kainų tyrimas. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Paklausos priklausomybė nuo gyventojų perkamosios galios. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2006-05-02
 • Strategy

  Rašinys anglų kalba apie įmonės strategiją. Įmonės planavimas.
  Rinkodara, rašinys(1 puslapis)
  2006-02-23
Puslapyje rodyti po