Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingas ir verslo orientacijos (4)Pateikti 4 – 5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą, palyginti apibrėžimus. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti, kokios rūšys (naudoti grafines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Schematiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo rinkodaros orientacijos rūšį: išsamiai ją aprašyti ir išskirti tapatybes ir skirtybes. Pateikti pvz. iš Lietuvos verslo. Skaityti daugiau
Marketingas švietimo sistemojeĮvadas. Produktas aukštosiose mokyklose. Ar abiturientas – tai aukštosios mokyklos produktas? Marketingo elementai. Kaina. Pasiskirstymo kanalai. Reklama (skatinimas). Penktasis marketingo komplekso "Pi". Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas turizmo įmonėseĮvadas. Reklaminės veiklos kryptis turizmo versle. F. Kotlerio 4 reklamos išlaidų nustatymo metodai. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos biudžetas ir jos strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas. Jo aplinka, tyrimai ir informacijaMarketingas. Jo aplinka, tyrimai ir informacija. Marketingo principai ir sistema. Marketingo principai. Marketingo sistema. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas. Požiūriai ir kultūraĮvadas. Požiūrio formavimas. Nuostatos, požiūriai ir marketingas. Nuostatos viešajame sektoriuje. Kalba. Organizacinė kultūra. Kas yra organizacinė kultūra? Organizacinės kultūros vaidmuo. Organizacinės kultūros keitimo modeliai. Organizacinės kultūros keitimo svirtys. Priešinimasis pokyčiams. Marketingas kaip kultūra. Valdymui skiriama reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginė produkto koncepcijaMarketinginė produkto koncepcija. Pagrindinė nauda. Pagrindinis produktas. Laukiamas produktas. Papildytas produktas. Potencialus produktas. Konkurenciniai lygiai. Konkurencija tiksliniame segmente. Produkto kategorijos konkurencija. Esminės naudos konkurencija. Konkurencija dėl vartotojų biudžeto. Vartotojo biudžetas. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo procesaiĮvadas. UAB "Švyturio-Utenos alus" situacijos analizė. Truputis apie "Švyturį". Įmonės situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės vidinių galimybių tyrimas. Įmonės naujų prekių kūrimo strategijos formavimas. Naujų prekių kūrimo tikslų išskyrimas. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų generavimo šaltiniai. Idėjų generavimo metodų parinkimas. Intuityviniai metodai. Sisteminiai metodai. Sugeneruotų idėjų sąrašas. Idėjų atranka ir patikrinimas. Kas vykdo atranką? Idėjų atrankos kriterijų išskyrimas. Idėjų atrankos būdo parinkimas. Naujos prekės koncepcijos kūrimas. Koncepcijos testo parengimas. Respondentų parinkimas. Apklausos sąlygų nustatymas. Apklausos pravedimas ir rezultatų apibendrinimas. Komercinė rinkų analizė. Bandomasis marketingas. Bandomųjų pavyzdžių testavimas. Rinkos testavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo proceso sprendimaiĮvadas. Naujų prekių kūrimo strategijos formavimas. Makroekonominis situacijos tyrimas. Situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės vidinių galimybių tyrimas. Naujų prekių kūrimo tikslai. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų atranka. Idėjų patikrinimas. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Bandomasis marketingas. Bandomųjų pavyzdžių testavimas. Rinkos testavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo proceso sprendimai: AB "Šilutės baldai"Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti naujų prekių kūrimo proceso eigą bei marketinginius sprendimus. Situacijos analizė. Įmonės "Šilutės baldai" naujų prekių kūrimo strategijos formavimas. Naujų prekių kūrimo tikslų išskyrimas apibrėžiant rinkas, kurioms gali būti siūloma nauja prekė. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų generavimo šaltiniai: išoriniai, vidiniai. Idėjų generavimo metodo parinkimas. Sugeneruotų idėjų sąrašas. Idėjų atranka ir patikrinimas. Kas vykdo atranką. Idėjų atrankos kriterijų išskyrimas. Idėjų atrankos būdo parinkimas. Naujos prekės koncepcijos kūrimas. Koncepcijos testo parinkimas. Respondentų parinkimas. Apklausos sąlygų nustatymas. Apklausos pravedimas ir rezultatų apibendrinimas. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Bandomasis marketingas. Bandomųjų pavyzdžių testavimas: funkciniai testai, tinkamumo vartotojui testai. Rinkos testavimo parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo proceso sprendimai: UAB "Akva"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Akva" situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės "Akva" prekių kūrimo strategijos formavimas. Naujų prekių kūrimo tikslų išskyrimas, apibrėžiant rinkas, kurioms gali būti siūloma nauja prekė. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų generavimo šaltiniai : išoriniai, vidiniai. Idėjų generavimo metodų parinkimas. Idėjų atranka ir patikrinimas. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Bandomasis marketingas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: buitinių prekių ir kompiuterių pardavimas UAB "BMS"UAB "BMS" veiklos sritis: kompiuterių gamyba, prekyba programine įranga, raštinės mašinomis ir įranga bei buitiniais elektros prietaisais. Įvadas. UAB "BMS" veiklos apžvalga ir informacinių šaltinių apžvalga. Pardavimų skyriaus metodologiniai principai. Pardavimo pradžia. Poreikių nustatymas. Produkto savybių, privalumų ir naudos pateikimas (SPN). Prieštaravimų atmetimas. Kaip neutralizuoti kliento nepasitenkinimą. Pardavimų procesas pardavimų skyriuje UAB "BMS". Į klientą orientuotas pardavimas BMS prekybos salonuose. Kliento poreikių (situacijos) išsiaiškinimas BMS prekybos salonuose. Atvirų ir uždarų klausimų naudojimas aiškinantis kliento poreikius. Kliento poreikių perfrazavimo metodas BMS prekybos salonuose. BMS pardavimų vadybininkai vadovaujasi šiais teiginiais. Pardavimų eiga BMS prekybos salonuose. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas"Trumpas įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Prekinis ženklas. Įmonės istorija. Misija (kodėl egzistuojame?). Vizija (ko siekiame?). Vertybės (kas svarbu?). Įmonės juridinis statusas. Strategija. Kas yra mūsų klientas? Kokią vertę "Hansabank" gali pasiūlyti savo klientui? Paslaugos. Strategijos efektyvumas. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymo struktūra. Rezultatyvumas. Pelningumas, metinė apyvarta. Kokybės rodikliai. Personalo struktūra ir darbinio gyvenimo kokybė. Rėmimas ir labdara. Industrijos analizė. Konkurentai. Konkurencinis pranašumas. Saugumas. Pirmasis... Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: prekyba suvenyrais UAB "Suvenyras"Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti, kokios galimybės mažoms specializuotoms parduotuvėms išlikti rinkoje konkurencingomis didiesiems prekybos centrams. Teorinė asortimento formavimo ypatumų analizė. Prekė. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Kaina. Kainų politikos ir tikslų nustatymas. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Rinka. Suvenyrų asortimento formavimo ypatumų analizė. Įmonės charakteristika. Tyrimo metodologija. Suvenyrų tyrimas. Suvenyrų grupė. Suvenyrų klasifikavimas. Vartotojų tyrimas. Respondentų demografinės, socialinės charakteristikos. Vartotojų elgsenos perkant suvenyrus tyrimo rezultatai. Rinkos tyrimas. Rinkos pozicionavimas ir pardavimų prognozė. Konkurencinės aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingo analizė: vaflių gamyba UAB "Keptuvėlė"Įvadas. Marketingo komplekso elementai. Marketingo koncepcija. Įmonės mikroaplinkos elementai. Įmonės makroaplinkos elementai. Anketa. Vartotojo elgesio faktorių (išorės, vidaus) įtaka prekės pirkimui. Segmentavimas. Kainų nustatymo metodas. Kainų reguliavimo strategijos. Pateikimo politika. Prekės pateikimo kanalai. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategijos pasirinkimas. Rėmimo veiksmų pasirinkimas. Rėmimo biudžeto sudarymas. Anketos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo apibrėžimai, klasifikacija, naujausios rūšysMarketingo apibrėžimai. Pateikite 5 autorių požiūrį į marketingo apibrėžimus, išanalizuokite. Pateikite savo apibrėžimą. Pateikite 3 autorių požiūrį į marketingo klasifikaciją, išanalizuokite, galiausiai pateikite savo. Autorių požiūris į naujausias marketingo rūšis, analizė. Duomenų bazių marketingas. Paieškos variklių marketingas. "Viral" marketingas. "Affiliate" marketingas. Guerilla marketingas. Marketingas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (VUKHF) veikloje. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkaPowerPoint pristatymas. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas ir marketingo politikos instrumentai. Marketingo aplinka. Marketingo makroaplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Pagrindinės kultūros vertybės pasireiškia. Mokslinė ir technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Skaityti daugiau
Marketingo aplinka ir konkurencijaĮvadas. Darbo tikslas – ištirti viešbučio "X" paslaugų situaciją rinkoje, vystymosi tendencijas ir veiksnius įtakojančius įmonės veiklą. Makroaplinkos darančios įtaką "X" įmonės veiklai. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. "X" įmonės veiklos apibūdinimas. Kainodara. Klientų analizė. Konkurencijos vertinimas. Viešbučio tinklo "X" swot (ssgg) analizė. Marketingo strateginiai sprendimai viešbučių tinkle "X". Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo aplinka: Mitsubishi markės automobilių importavimas ir prekyba UAB "Autovytaro"Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti UAB "Autovytaro" marketingo aplinką, ją išanalizuoti pagal marketingo kompleksų elementus apibūdinančius veiksnius. Įmonės tipas. Įmonės marketingo komplekso elementai. UAB "Autovytaro" vietos analizė. UAB "Autovytaro" prekių ir paslaugų asortimentas. UAB "Autovytaro" kainų analizė. UAB "Autovytaro"rėmimo priemonės ir jo elementai. UAB "Autovytaro" ssgg analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo aplinka: parduotuvė "Mosaic"Įvadas. Marketingo aplinkos teoriniai aspektai. Marketingo aplinkos samprata. Ekonominė aplinka. Praktinė dalis. UAB "Baltika Grupp" tinklo parduotuvės "Mosaic" ekonominės aplinkos analizė. Įmonės aplinka. Įmonės ekonominė aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkosĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Marketingo aplinkos analizės metodologija. Marketingo makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Politinė–teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Marketingo kompleksas. Skaityti daugiau
......