Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo kompleksas interneteĮvadas. Marketingo kompleksas. Prekė/produktas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Reklamos internete privalumai, trūkumai bei galimybės. Pardavimų skatinimas internete. Ryšiai su visuomene internete. Asmeninis pardavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo kompleksas: maisto prekių parduotuvė "Skraja"Įvadas. Įmonės charakteristika. Aplinkos apžvalga. Marketingo komplekso strategija. Prekės strategija. Kainodaros strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė pagal pasirinktą produktą: jogurtas "Bi fi do"Jogurto "Bi fi do" apibūdinimas. Jogurto "Bi fi do " rinkos apibūdinimas. Jogurto tikslinės vartotojų grupės apibūdinimas. Jogurto kainų politikos analizė. Jogurto paskirstymo būdų analizė. Jogurto "Bi fi do" rėmimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: plastikinių langų-durų gamyba ir prekyba UAB "Longista"Įvadas. Tikslas: atlikti UAB "Longista" rinkodaros komplekso elementų analizę. UAB "Longista". UAB "Longista" marketingo komplekso analizė. Prekė. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: AB "Pieno Žvaigždės"Įmonių charakteristika. Prekė. Asortimento gylis ir plotis. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: mėsos perdirbimo A. Abraičio įmonė "Srovė"Įvadas. Marketingo komplekso elementas "Prekė". Marketingo komplekso elementas "Kaina". Marketingo komplekso elementas "Paskirstymas". Marketingo komplekso elementas "Rėmimas". Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: rinkinys "Kosmodisk classic"Įvadas. Kosmodisk classic. Kosmodisk classic rinkos segmentavimas. Pagal pirkėjo išorinius požymius. Pagal elgesį prekės atžvilgiu. Tikslinė rinka. Kosmodisk classic pirkėjas. Prekės kaina. Kosmodisk classic pateikimo (paskirstymo) būdai. Rėmimo veiksmai. Numatomos išlaidos rėmimo veiksmams. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Fazer kepykla"Įvadas. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti UAB "Fazer Kepyklos" 4 marketingo komplekso elementus. Prekę (gaminamos arba parduodamos produkcijos asortimentas, prekių gyvavimo ciklas bei naudojamos strategijos). Kainą (gaminamos arba parduodamos produkcijos kainos nustatymo metodai, naudojamos kainodaros strategijos). Paskirstymą (paskirstymo kanalai, būdai bei naudojamos strategijos). Rėmimą (įmonės naudojami rėmimo veiksmai bei strategijos). Apie UAB "Fazer Kepykla". Marketingo kompleksas. Prekė. Prekės gyvavimo ciklas. Naudojamos strategijos. Kaina. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Rėmimas. Duonos kelias. Vaikų svajonių bandelė. Išsipildymo akcija. Tiltas į Neringą. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Fazer kepykla" (2)Įvadas. Trumpa viso plano esmė. Šiame darbe naginėsime UAB "Fazer Kepyklos" marketingo komplekso elementus: prekę, kainą, paskirstymą ir rėmimą. Nagrinėjamos įmonės apžvalga. UAB "Fazer Kepyklos" įmonės marketingo apžvalga. Prekių analizė. Baltos duonos asortimentas. Batonai. "Gardėsio" saldūs gaminiai. Juoda duona. Sumuštinių duonos įvairovė. Prekės asortimentas ir asortimento galimas tobulinimo kryptis. Prekių kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Rėmimo veiksmų rūšys. Duonos kelias. Išsipildymo akcija. Vaikų svajonių bandelė. Tiltas į Neringą. Įmonės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Išvados. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė (SWOT). "Fazer Kepyklos" pristatė tris naujus ruginius produktus. Tikslai ir uždaviniai. Marketingo komplekso elementų sprendimai. Marketingo veiksmų planas (veiksmas, įvykdymo data, atsakingas asmuo, išlaidos). Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Marijampolės pieno konservai"Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekė. Prekės ženklas, vardas ir pakuotė. Kaina. Kainodaros tikslai. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Nuolaidos. Paskirstymas. Veiksniai įtakojantys paskirstymo kanalo parinkimą. Paskirstymo būdas. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Tele2"Įvadas. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybė. Kiti paslaugų marketingą sąlygojantys veiksniai. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Teikėjų ir vartotojų santykių komponentai. UAB "Tele2" marketingo kompleksas. Įmonės charakteristika. UAB "Tele2" paslaugų teikimo kainos ir planai. UAB "Tele2" teikiamų paslaugų vieta. UAB "Tele2" teikiamos paslaugos. UAB "Tele2" teikiamų paslaugų rėmimas. Vartotojai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso elementai: UAB "Elektromarkt"Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti prekybos kompanijos UAB "Elektromarkt" marketingo komplekso elementus: Prekę, kainą, vietą (paskirstimą), bei rėmimą. Įmones aprašymas. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Vieta. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso elementai: UAB "Linesta"Rinkodaros savarankiškas darbas. Įvadas. Praktinis darbas nr. 1. Svarbiausi rinkodaros programos elementai. Praktinis darbas nr. 2. Mikroaplinkos elementai ir įmonės "LINESTA". Praktinis darbas nr. 3. Konkurentų analizė. Praktinis darbas nr. 4. Praktinis darbas nr. 5. Faktoriai įtakojantys rankinių ir piniginių pirkimą. Praktinis darbas nr. 6. Praktinis darbas nr. 7. Praktinis darbas nr. 8. Praktinis darbas nr. 9. Praktinis darbas nr. 10. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso elementas "Rėmimas". Draudimo įmonės rėmimo strategijos parinkimasKursinis projektas, kuriame aprašoma, kaip taikomas marketingo rėmimas konkrečiai įmonei, kuri užsiima draudimu. Išnagrinėta konkrečios įmonės reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas. Situacijos apžvalga. Marketingo komplekso elementas "rėmimas". Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso elementų analizė: turizmo agentūra UAB "Kauno piligrimas"Įvadas. Agentūros charakteristika. Siūlomos paslaugos. Agentūros klientai. Komunikavimo tikslų nustatymas. Marketingo strategija. Komunikacinė žinutė. Marketingo veiksmų planas. Biudžeto sudarymas ir paskirstymas. Komunikavimo kompleksas, jo elementų integracija. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso ypatumai ir svarba įmonėmsĮvadas. Darbo tikslas. Įvertinti marketingo komplekso ypatumus ir svarbą verslo įmonėms. Marketingo komplekso ypatumų analizė teoriniu aspektu. Produktas ir jo tobulinimas. Produkto gyvavimo ciklas ir marketingo strategijos. Naujo paslaugų produkto kūrimas ir plėtojimo kryptys. Paslaugų kainodara. Paslaugų kainos samprata. Paslaugų savybių įtaka jų kainodarai. Paslaugų kainodaros koncepcijos. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso parengimas: UAB "Genrita"Įvadas. Įmonės esamos padėties analizė marketingo aspektu. Įmonės charakteristika. Marketingo komplekso parengimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Prielaidų aprašymas artimiausiam laikotarpiui. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso programos elementaiAB "Vilniaus pergalė" marketingo orientacija. Mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoja "Vilniaus Duona" veiklą? Makroaplinkos elementai ir kaip įtakoja X įmonės veiklą? AB "Vilniaus pergalė" rinka Lietuvoje. Vartotojo elgesio (išorės ir vidaus) faktoriai turės įtakos jūsų prekės z pirkimui ir kodėl. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso studija: "Vilniaus bankas"Įvadas. Vilniaus banko marketingo komplekso analizė. Vilniaus banko marketingo komplekso elementų charakteristika. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Vilniaus banko marketingo komplekso stiprybių bei silpnybių įvertinimas (lyginant su konkurentais) bei tobulinimo galimybių numatymas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Vilniaus banko marketingo tikslo ir uždavinių nustatymas bei tikslinės rinkos parinkimas. Vilniaus banko marketingo komplekso aprašas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso studija: bankas DnB NORDĮvadas. DnB NORD banko marketingo komplekso analizė. DnB NORD banko marketingo komplekso elementų charakteristikos. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. DnB NORD banko marketingo komplekso elementų palyginimas. Paslaugų produkto įvertinimas. Paslaugų kainos palyginimas. Paslaugų teikimo vietos apibūdinimas. Paslaugų rėmimo apibrėžimas. Paslaugų fizinio akivaizdumo nustatymas. Paslaugų teikimo proceso apibrėžimas. Paslaugų veiklos efektyvumo ir kokybės palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
......