Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Draudimo paslaugų marketingasĮvadas. Marketingo sąvoka, esmė, pagrindiniai principai. Marketingo sąvoka, esmė, pagrindiniai principai. Marketingo organizavimas draudimo įmonėje. Draudimo rinkos marketinginis tyrimas. Draudėjų elgsenos įvertinimas ir prognozavimas. Reklamos organizavimas draudimo įmonės veikloje. Draudimo reklamos funkcijos. Tekstas reklamoje ir dėmesio pritraukimas. Reklamos tikslai. Reklamos priemonės, jų analizė. Reklamos efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo paslaugų marketingo samprata ir funkcijosDraudimo verslo ypatumai. Marketingo reikšmė draudimo versle. Draudimo paslaugų marketingo taikymo galimybės ir kliuviniai Lietuvoje. Draudimo paslaugų marketingo kompleksas ir jo aplinka. Draudimo paslaugų marketingo kompleksas ir sudedamieji jo elementai. Draudimo įmonės marketingo komplekso aplinkos samprata. Makroaplinka ir jos elementai. Draudimo paslaugų marketingo veikla. Draudimo paslaugų marketingo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Draudimo paslaugų rinkos esmė, struktūra ir ypatumai. Draudimo paslaugų paklausa ir pasiūla. Draudimo paslaugų rinkos tyrimo esmė. Draudimo paslaugų tikslinė rinka ir jos tyrimo etapai. Draudimo paslaugų rinkos segmentavimas. Draudimo paslaugų produkto ypatumai. Draudimo paslaugų produkto samprata. Draudimo paslaugų produkto struktūra. Draudimo paslaugų produkto kokybė. Draudimo paslaugų produkto gyvavimo ciklas ir jo etapai. Naujo draudimo paslaugų produkto kūrimo etapai. Draudimo paslaugų produkto kainos esmė ir struktūra. Draudimo paslaugų kainos nustatymo politika. Draudimo paslaugų kainos nustatymo metodai. Draudimo paslaugų kainų valdymas. Draudimo paslaugų paskirstymas (pardavimas). Draudimo paslaugų paskirstymo kanalai. Draudimo paslaugų paskirstymo kanalų įvertinimas ir pasirinkimas. Tiesioginis draudimo paslaugų pardavimas. Brokeriai kaip draudimo paslaugų pardavimo kanalas. Draudimo agentai it jų veikla parduodant paslaugas vartotojams. Draudimo paslaugų marketingo komunikacija. Marketingo komunikacijos sistema ir svarbiausieji elementai. Draudimo paslaugų teikėjų bendravimas su klientais ir pardavimų skatinimas. Draudimo paslaugų reklama. Draudikų komunikavimas su draudėjais paslaugų pardavimo vietose. Draudikų ryšiai su visuomene. Draudimo įmonės vidaus marketingo samprata. Bendrieji reikalavimai draudimo įmonės tarnautojui. Draudimo įmonės vidaus marketingo elementai. Draudimo paslaugų fizinis akivaizdumas ir aplinka. Draudikų ir draudėjų sąveikos problema. Draudimo įmonių marketingo strategijos. Skaityti daugiau
Draudimo paslaugų reklamos rinkų Europos Sąjungos (ES) šalyse specifikos tyrimasĮvadas. Teorinė dalis. Draudimo samprata. Akcinė draudimo įmonė. Draudimo draugija. Draudimo paslaugų reklama. Draudimo paslaugų reklamos tipai. Reklamos priemonės. Reklamos perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Rėmimas. Tarptautinis marketingas ir reklama. Tarptautinės reklamos problemos. Tarptautinis reklamos reguliavimas. Išvados. Analitinė dalis. UAB "Ergo Lietuva" reklamos analizė. Užsienio draudimo rinkų analizė. Išvados. Projektinė dalis. Galimi alternatyvūs reklamavimosi būdai. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Duomenų rinkimo būdai ir ypatumaiĮvadas. Tiesioginiai pirminės informacijos rinkimo būdai ir jų ypatumai. Stebėjimai. Ekonominiai eksperimentai. Apklausos. Individualių ekspertų ir jų grupių vertinimai. Skaityti daugiau
Duonos galimybių studijaPowerPoint pristatymas. Problema. Produktos pristatymas. Rinkos šakos analizė. Rinkos šakos analizė II. Ekonominiai veiksniai. Rinkos šakos analizė III. Įėjimo į rinką barjerai. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų. Rinkos dalis tenkanti kiekvienam iš pasirinktų segmentų. Rinkos segmentų augimą įtakojantys veiksniai. Didžioji rinkos dalis tenka konkurentams. Tikslinės klientų grupės. Pirmieji klientai - Telšių miesto gyventojai. Pirmuosius klientus pritrauksime. Įmonės didieji klientai. Veiksniai lemiantys pirkėjus pirkti mūsų įmonės produkciją. Konkurencija rinkos šakoje. Konkurencijos strategija. Mūsų skirtumai nuo konkurentų.Konkurentų atsakas. Kokių esama kliūčių žengiant į rinką? Konkurentų identifikavimas ir įvertinimas. Galimos konkurentų naujovės. Pranašumai ir trūkumai. Ar pelningai dirba svarbiausias konkurentas? Konkurentai vadovaujasi kainos strategija orientuotą į konkurentus. Marketingo tikslai ir strategija Prekės ir asortimento politika. Kainų politika. Orientuosimės į tokias duonos kainas. Paskirstymas. Pardavimo skatinimo politika. Į galutinius vartotojus nukreiptais pardavimo skatinimo veiksmais mes sieksime. Į prekybininkus nukreiptais pardavimo skatinimo veiksmais mes sieksime:Pardavimų skatinimo metodai. Imties dydis. Tyrimo rezultatų analizė. Kokį duonos kiekį renkatės? Kokią duoną perkate. Kokios rūšies duoną renkatės. Su kokiais priedais duona Jums labiausiai patinka? Kiek mokate už duoną? Kur dažniausiai perkate duoną? Kas turi įtakos perkant duoną? Kurioje vietoje norėtumėte, kad atidarytume naują šviežių duonos gaminių parduotuvę? Kokios įmonės produkciją dažniausiai perkate? Kokios reklamos rūšys Jums daro įtaką perkant duoną? Kokios mėnesinės Jūsų pajamos? Jūsų lytis? Kokiai amžiaus grupei priklausote? Skaityti daugiau
Duonos vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimasĮvadas. Aprašomoji dalis. Duonos ir jos gaminių rinkos apžvalga ir vartojimo tendencijos Lietuvoje. Duonos ir jos gaminių vartotojų sprendimų tipai. Vartotojų sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Aiškinamoji dalis. Tyrimo metodikos pagrindimas. Apklausa. Anketa ir jos rezultatai. Prognostinė dalis. Išplėstinis vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
E-marketingasĮvadas. Nuo informacinės visuomenės – į interneto visuomenę. Virtualių bendruomenių raida. Virtualių ir realių bendruomenių sulyginimas. Visuomenės virtualizavimas. Virtualių bendruomenių kūrimas ir formavimas. Virtualių bendruomenių susitikimo vieta. Pašto konferencijos. Forumai. Bendravimas realiame laike – chat. Atvira informacijos visuomenė. Virtualių bendruomenių ateities perspektyvos. Populiariausios Lietuvos svetainės. Naršymo internete tikslai. Netradicinė karjera bendruomenėse. Elektroninių bendruomenių tyrimas. Virtualių bendruomenės narių tipai. Virtualių bendruomenių nauda visuomenei. Virtualių bendruomenių žala visuomenei. Išvados. Skaityti daugiau
E-reklamaĮvadas. Dvi reklaminės grandys – išorinė reklama ir puslapis. Pagrindinės vartotojo ir reklamos sąveikos fazės. Informavimas. Patraukimas. Kontaktas. Veikimas. Pasikartojimas. Reklamos talpinimo kainos modeliai. "Kainų modeliai". Kainos modelių palyginimas. Sąryšio su vartotoju kiekvienos fazės kontrolės galimybės. Informavimas. Patraukimas. Kontaktas. Veikimas. Pasikartojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Efektyvios rinkodaros komunikacijos sukūrimas: UAb "Speirsas"Įvadas. Tikslas – išanalizuoti ir įvertinti UAB "Speiras" rinkodaros komunikacijos svarbą įmonėje. Rinkodaros komunikacijos teorine samprata. Poreikiai, norai, paklausa. Produktai ir paslaugos. Vertė, pasitenkinimas, kokybė. Mainai, sandoriai ir ryšiai. Rinkos. Asmeninis pardavimas. Tiesioginė rinkodara. Trys masinio rėmimo veiksmų rūšys. Reklama. Ryšiai su visuomene. Pardavimų skatinimas. UAB "Speiras" veiklos apžvalga. Komunikacijos tikslų apibrėžimas. Reklamos pranešimas. Žiniasklaida. Išvados. Skaityti daugiau
Efektyvios rinkos teorijaFinansinių investicijų valdymo referatas. Efektyvios rinkos hipotezė. Efektyvios rinkos teorijos rūšys. Silpna forma. Pusiau stipri forma. Stipri forma. Efektyvios rinkos hipotezės įrodymai. Silpnos efektyvios rinkos įrodymai. Pusiau stiprios efektyvios rinkos įrodymai. Stiprios efektyvios rinkos formos įrodymai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiškų maisto produktų poreikio analizėPagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Tyrimo tikslas – atlikti ekologiškų maisto produktų poreikio Klaipėdos mieste tyrimą. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Ataskaita. Anketa (Ekologiškų maisto produktų paklausa Klaipėdos mieste). Skaityti daugiau
Ekologiškų maisto produktų poreikio tyrimas: Utenos miestasEkologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimą. Ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. 1 marketingo tyrimų reikšmė. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimo procesas. Ekologiškų maisto produktų tyrimas. Kas yra ekologiški produktai? Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Darbe atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvų nustatymasĮvadas. Tyrimo vietų eksterjero (išorės) ir interjero (vidaus) įvertinimas. Vilijampolės turgavietės eksterjero įvertinimas. Parduotuvės "Express Market" eksterjero įvertinimas. Vilijampolės turgavietės interjero įvertinimas. Parduotuvės "Express Market" interjero įvertinimas. Klientų aptarnavimas parduotuvėje ir turguje. Tiriamų objektų ir jų kainų palygimas turguje ir parduotuvėje. Svogūnų ir jų kainų palyginimas. Obuolių ir jų kainų palyginimas. Dešrelių ir jų kainų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir rinkodaraĮvadas. Pagrindinių tyrimo sąvokų apibrėžimas. Ekologinio ūkininkavimo ypatumai. Ekologinio ūkininkavimo esmė. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Ekologinio žemės ūkio stipriosios ir silpnosios pusės bei ekologinio ūkininkavimo motyvacija. Ekologinio ūkininkavimo motyvacija. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir suvartojimas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pasiūlą bei paklausą lemiantys veiksniai. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pasiūla. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjai ir konkurentai. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų rinkodaros elementų analizė. Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai, jų savybės ir plėtra. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gyvavimo ciklas. Ekologiškų žemės ūkio maisto produktų pakavimas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimas. Ekologinio žemės ūkio plėtros Europos sąjungoje tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir rinkodaros tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė verslo esmė. Marketingo samprataEkonominė verslo esmė. Ribiniai kaštai. Marketingo samprata. Laisvosios verslininkystės pagrindas. Lūžio taškas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo funkcijos. Verslininko funkcijos. Kaštų samprata. Marketingo aplinka. Nuosavybės sąvoka ir formos. Gamybos kaštų paskaičiavimas. Konkurencija. Verslininkystės plėtros kliūtis Lietuvoje. Gamybos kaštai. Palankesnių sąlygų verslo plėtrai formavimas. Įmonės tikslai ir pagrindiniai rodikliai. Marketingo tyrimas. Verslo plano nauda. Verslo plano tikslai. Įmonių tipai. Kapitaliniai fondai. Vartotojų analizė. Individuali įmonė. Privalumai, trūkumai. Fondai. Verslo plano pagrindinės dalys. Ūkinė bendrija. Privalumai ir trūkumai. Fondų vertės. Verslo įmonės balansas. Akcinė bendrovė. Privalumai ir trūkumai. Darbo laikas ir planavimas. Ekonominiai verslo principai. Darbo užmokesčio atskaitymai. Pagrindinių fondų nusidėvėjimas. Ekonominis verslo dvilypumas. Įmonių finansavimo šaltiniai. Darbo laiko klasifikavimas. Verslo kūrimo būdai. Darbuotojų darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Verslo plano struktūra. Rinka. Rinkos teigiamybės ir trūkumai. Vieno darbuotojo efektyvus darbo laiko fondas. Prekės gyvavimo ciklas. Pasiūla ir paklausa rinkos ekonomikoje. Darbo našumas. Pagrindinės darbo laiko užmokesčio formos. Verslo įmonės kūrimo etapai. Darbo kaštai. Konkurentų analizė. Kainodara. Prekės ir paslaugos pateikimas. Gamybos funkcija. Prekės paskirstymo sistema. Rinkos tyrimai. Gamybos veiksniai. Darbingumo dinamika per dieną. Kainodaros veiksniai. Gamybos efektyvumas. Pagrindinių fondų vertės. Gamybos apimtis ir ją sąlygojantys veiksniai, rėmimas. Skaityti daugiau
Ekonominių veiksnių pokyčių įtaka pirkėjų elgsenai turgujeĮvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti ar šalyje vyraujanti ekonominė krizė, turėjo įtakos turgaus pirkėjų įpročiams. Teorinė dalis. Tiriamoji dalis. Tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Eksporto inicijavimas, planavimas ir organizavimasĮvadas. Eksportas-tarptautinių komercinių operacijų rūšis. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto kanalų pasirinkimas. Eksporto rinkos tyrimas. Kodėl reikia tirti rinką. Eksporto paklausos tyrimai. Eksporto pasiūlos tyrimai. Konkrečios eksporto prekės įėjimo į rinką tyrimai. Eksporto planavimas. Kaip pasirinkti eksporto rinką. Eksporto marketingo planas. Ikisutartinė partnerių paieška. Informacijos apie partnerius paieška. Komercinės informacijos šaltiniai publikacijose. Mugės ir parodos – eksporto klientų paieškos būdas. Transporto priemonės pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto plėtros galimybės: audinių audimas AB "Linų Audiniai"Santrauka. Įvadas. AB "Linų audiniai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Eksporto plėtros galimybių įmonėje analizės teoriniai aspektai. Eksporto apibrėžimas. Plėtros aspektai. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Eksporto strategijų įgyvendinimas. AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros galimybės. AB "Linų Audiniai" SSGG analizė. AB "Linų Audiniai" vizijos, misijos ir tikslų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto asortimento ir rinkų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros strateginiai sprendimai. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Skaityti daugiau
Eksportuojamų prekių kainų nustatymo metodaiĮvadas. Eksporto kainų nustatymo charakteristika. Matavimo vienetas. Eksportuojamų prekių kainų rūšys. Informacijos reikšmė priimant sprendimus dėl eksportuojamų prekių kainų. Eksporto kainų planavimo ypatybės, metodai. Eksportuojamų prekių kainų politikos formavimo etapai. Eksportuojamų prekių kainų veiksniai. Kontrakto kaina su bazinėmis sąlygomis. Išlaidų įtaka eksportuojamų prekių kainoms. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė bankininkystė (6)Įvadas. Pagrindinė dalis. Metodologija. Aprašomasis metodas. Klausimai. Rezultatai. Ribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
......