Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros namų darbai
Rinkodaros namų darbai

(188 darbai)

Marketingas ir verslo orientacijos (2)1 užduotis. Pateikti 4-5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą. 2 užduotis. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų rūšis: nurodyti kriterijus ir trumpai apibūdinti kokios rūšys. Marketingo koncepcija pagal S. Dibb, L. Simkin, Williams M.Pride, O. C. Ferell. 3 užduotis. Schemiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo/rinkodaros orientacijos rūšį. Skaityti daugiau
Marketingas ir verslo orientacijos (4)Pateikti 4 – 5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą, palyginti apibrėžimus. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti, kokios rūšys (naudoti grafines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Schematiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo rinkodaros orientacijos rūšį: išsamiai ją aprašyti ir išskirti tapatybes ir skirtybes. Pateikti pvz. iš Lietuvos verslo. Skaityti daugiau
Marketingas švietimo sistemojeĮvadas. Produktas aukštosiose mokyklose. Ar abiturientas – tai aukštosios mokyklos produktas? Marketingo elementai. Kaina. Pasiskirstymo kanalai. Reklama (skatinimas). Penktasis marketingo komplekso "Pi". Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginė produkto koncepcijaMarketinginė produkto koncepcija. Pagrindinė nauda. Pagrindinis produktas. Laukiamas produktas. Papildytas produktas. Potencialus produktas. Konkurenciniai lygiai. Konkurencija tiksliniame segmente. Produkto kategorijos konkurencija. Esminės naudos konkurencija. Konkurencija dėl vartotojų biudžeto. Vartotojo biudžetas. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas"Trumpas įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Prekinis ženklas. Įmonės istorija. Misija (kodėl egzistuojame?). Vizija (ko siekiame?). Vertybės (kas svarbu?). Įmonės juridinis statusas. Strategija. Kas yra mūsų klientas? Kokią vertę "Hansabank" gali pasiūlyti savo klientui? Paslaugos. Strategijos efektyvumas. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymo struktūra. Rezultatyvumas. Pelningumas, metinė apyvarta. Kokybės rodikliai. Personalo struktūra ir darbinio gyvenimo kokybė. Rėmimas ir labdara. Industrijos analizė. Konkurentai. Konkurencinis pranašumas. Saugumas. Pirmasis... Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo apibrėžimai, klasifikacija, naujausios rūšysMarketingo apibrėžimai. Pateikite 5 autorių požiūrį į marketingo apibrėžimus, išanalizuokite. Pateikite savo apibrėžimą. Pateikite 3 autorių požiūrį į marketingo klasifikaciją, išanalizuokite, galiausiai pateikite savo. Autorių požiūris į naujausias marketingo rūšis, analizė. Duomenų bazių marketingas. Paieškos variklių marketingas. "Viral" marketingas. "Affiliate" marketingas. Guerilla marketingas. Marketingas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (VUKHF) veikloje. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos pažinimas ir tyrimasMarketingo aplinkos pažinimas. Įmonės marketingo aplinkos ir marketingo valdymo rūšys. Rinkos galimybių analizė ir marketingo tyrimai. Rinkos segmentavimas ir konkurentų tyrimas. Marketingo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo etika (2)Marketingo etikos apibrėžimai, sprendimų priėmimo procesas, marketingo etikos lygiai. Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie marketingo etikos sąvoką. Pateikite savo apibendrintą apibrėžimą. Pateikite bent 8-10 apibendrintų punktų apie marketingo etikos svarbą organizacijai, vartotojui ir apskritai visuomenei. Pateikite schematiškai ir išanalizuokite bent 2 autorių nuomones apie a) etišką organizacijos sprendimų priėmimo procedūrą. Pateikite savo apibendrintą schemą. Išanalizuokite ir pateikite bent du marketingo etikos lygių modelius. Pateikite schematiškai ir nurodykite jų dedamąsias dalis: nurodykite, kas turėtų būti tobulinama šiuose modeliuose. Skaityti daugiau
Marketingo informacijaMarketingo informacija: formali ir neformali. Pirminė ir antrinė informacija. Duomenų šaltiniai. Skaityti daugiau
Marketingo inovacijos ir požiūris į modifikavimą1 užduotis Palyginti 3-4 autorių požiūrį į prekės inovacijos sampratą ir 3-4 autorių požiūrį į modifikavimo sampratas. Pateikti savo nuomones. Išdėstyti kokioms inovacijoms Europos Sąjunga skiria prioritetus šiandien. Diskutuokite, kaip ir kur Lietuva jų laikosi arba kelia sau kitus prioritetus. Europos sąjungos inovacijų politika. Europos Sąjungos pagrindiniai projektai. Lietuvos inovacijų politika. Lietuvos inovacijų centro pagrindiniai projektai. 2 užduotis. Palyginti trijų autorių nuomonę apie naujos prekės kūrimo procesą. Pateikti juos schematiškai. Pateikti savo sukurtą naujos prekės kūrimo procesą, trumpai apibūdinti kiekvieną etapą. Pasirinkti prekę ar paslaugą ir suprojektuoti jos kūrimo procesą Lietuvos rinkai. 3 Užduotis. Schematiškai pateikti 4-5 autorių požiūrį į marketingo strategijas bei jų svarbą atskirose prekės gyvavimo ciklo stadijose. Pasirinkti lietuvišką prekę, nustatyti ir pagrįsti jos gyvavimo ciklo stadiją. Pateikti marketingo strategijos planą šios prekės gyvavimo ciklui. Skaityti daugiau
Marketingo išlaidų ir pardavimų masto santykio analizėReklamos davėjų (įmonių) išlaidos, jų skaičiavimo būdai. Procentas nuo dabartinių pardavimų. Atsižvelgiant į konkurentų skiriamų išlaidų reklamai dydį. Procentas nuo pardavimų ir konkurentų skirtų reklamos išlaidų dydis. Reklamos išlaidoms skiriama dalis nuo įmonės gauto pelno. Reklamos išlaidų nustatymas, susijęs su įmonės tikslų įgyvendinimu. Procentas nuo prognozuojamų pardavimų. Turimų pinigų naudojimas. Skaityti daugiau
Marketingo kanalai: įmonė "Gardentime"Trumpa įmonės "Gardentime" ir jos prekių charakteristika. Įmonės marketingo kanalai, jų struktūra, įmonės naudojamos paskirstymo strategijos. Įmonės marketingo kanalai ir jų struktūra. Įmonės naudojamos paskirstymo strategijos. Įmonės marketingo kanalų dalyviai ir jų funkcijos. Įmonės marketingo kanalų tikslai. Veiksniai, darantys įtaką įmonės marketingo kanalams. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Būsimieji įmonės marketingo kanalų tikslai ir užduotys. Būsimoji paskirstymo strategija. Būsimosios alternatyvios marketingo kanalų struktūros. Alternatyvių marketingo kanalų įvertinimas pagal du optimalius marketingo kanalo nustatymo metodus. Būsimasis optimalus marketingo kanalas. Tarpininkų įvertinimo kriterijų nustatymas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: plastikinių langų-durų gamyba ir prekyba UAB "Longista"Įvadas. Tikslas: atlikti UAB "Longista" rinkodaros komplekso elementų analizę. UAB "Longista". UAB "Longista" marketingo komplekso analizė. Prekė. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso elementai: UAB "Elektromarkt"Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti prekybos kompanijos UAB "Elektromarkt" marketingo komplekso elementus: Prekę, kainą, vietą (paskirstimą), bei rėmimą. Įmones aprašymas. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Vieta. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso ypatumai ir svarba įmonėmsĮvadas. Darbo tikslas. Įvertinti marketingo komplekso ypatumus ir svarbą verslo įmonėms. Marketingo komplekso ypatumų analizė teoriniu aspektu. Produktas ir jo tobulinimas. Produkto gyvavimo ciklas ir marketingo strategijos. Naujo paslaugų produkto kūrimas ir plėtojimo kryptys. Paslaugų kainodara. Paslaugų kainos samprata. Paslaugų savybių įtaka jų kainodarai. Paslaugų kainodaros koncepcijos. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso vertinimas: prezervatyvai "Durex"Įvadas. Darbo tikslas: atlikti pasirinktos prekės marketingo komplekso vertinimą. Produktas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. SSGG (SWOT) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komunikacijos1. Išanalizuoti bent 5 autorių apibrėžimus apie integruotas marketingo komunikacijas. Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Integruotų marketingo komunikacijų apibrėžimai pagal L. Bagdonienę ir kt., Ph. Kotler ir kt., A. Pajuodį, V. Pranulį ir kt., R. Virvilaitę. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent 3 – 4 autorių skirtingus požiūrius į (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jos dalis. L. Bagdonienės ir kt., Ph. Kotler ir kt., A. Pajuodžio, V. Pranulio ir kt. nuomones apie (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Išanalizuoti integruoto marketingo komunikacijų komplekso kiekvieno elemento priemones (pagal pateikta apibendrinant komplekso modelį) 2-jų autorių, pateikti schemą. 3-4 autorių (integruotų) marketingo komunikacijų modelius, argumentuoti pateikti schematiškai, apibendrinti IMK modelį. Skaityti daugiau
Marketingo pagrindai ir vartotojų elgsenaTeorinė dalis. Vartotojų elgsena ir prekių pirkimo procesas. Praktinė dalis. Užduotis: išanalizuoti konkrečios, dviejų savaičių bėgyje įsigytos prekė pirkimo procesą. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planasUžduotis: teorinis pagrindimas. Marketingo plano teoriniai aspektai. Pateikti bent 5 autorių (3 užsienio ir 2 Lietuvos) nuomonę apie marketingo plano rengimo etapus: palyginkite, aptarkite jų esmę, privalumus, trūkumus. Visus autorių siūlomus marketingo planus pateikite schematiškai. užduotis: marketingo plano efektyvumas. Pateikti bent 4 autorių (1 Lietuvos ir 3 užsienio) nuomonę: kaip įvertinti marketingo plano efektyvumą. Kokios siūlomos vertinimo/matavimo metodikos? Palyginkite siūlomas koncepcijas, metodikas (pasirinkite palyginamuosius kriterijus), išryškinkite panašumus ir skirtumus. Pagrįskite ir argumentuokite, kurie marketingo plano efektyvumo metodai tinka jūsų pasirinktai praktinei situacijai; kaip tobulinsite marketingo planą, gavę marketingo plano efektyvumo rezultatus (pasiūlykite veiksmų programą). Pateikite minimalius skaičiavimus. Skaityti daugiau
Marketingo planas: Daumantų padažas UAB "Vesiga"UAB "Vesiga" Daumantų padažo marketingo savarankiškas darbas. Įvadas. Situacijos analizė. Išorės veiksnių analizė. Lietuvos padažų rinka. Gamtos aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Potencialūs vidaus pranašumai. Potencialūs vidaus trūkumai. Potencialios išorinės grėsmės. Potencialios išorinės galimybės. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Psichografinis ir vartotojo elgesys. Pirkimo motyvai, prisitaikymas prie prekės, reakcija į naujoves ir kt. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
......