Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugos marketingo planas: VOX balso paštas

  Įvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Rinkos SWOT analizė. Rinkos PEST analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(14 puslapių)
  2008-11-18
 • Paslaugos produkto kainos nustatymas

  Įvadas. Paslaugos produkto vertė. Kainodara. Diferencijuota kainodara. Metodai. Paslaugų produktų vertės strategijos (netikrumo sumažinimo strategija, sąryšio su vartotojais didinimo strategija, žemų kaštų siekimo strategija). Kainos elastingumas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2005-11-22
 • Paslaugos. Paslaugų evoliucija. Paslaugų modelis. Paslaugų aplinka. Marketingo paslaugos. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą

  Įžanga. Paslaugų evoliucija pokyčių eroje. Paslaugų modelis modernioje ekonomikoje. Kas yra paslauga? Paslaugų sektoriaus supratimas. Paslaugų aplinka. Keičiasi valstybių reguliavimo sistemos. Profesinių organizacijų apribojimai marketinge. Kai kurių viešų ir nepelno sričių privatizacija. Technologinės inovacijos. Paslaugų grandinių ir Frančizių tinklų plėtra. Internacionalizacija ir globalizacija. Vertimas gerinti našumą. Paslaugų kokybės tendencijos. Lizingo ir automobilių nuomos firmų ekspansija. Gamintojai kaip paslaugų teikėjai. Spaudimas valstybines ir ne pelno siekiančias organizacijas ieškoti naujų pajamų šaltinių. Novatoriškų vadybininkų rėmimas ir samdymas. Marketingo paslaugos prieš materialias prekes. Pagrindiniai skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą. 8 pagrindiniai integruotos paslaugų valdymo sistemos komponentai. Paslaugų marketingo, operacijų ir žmogiškųjų išteklių tarpusavio sąveika. Vertės sukūrimas vertybių kontekste. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2011-06-10
 • Paslaugų paklausos vertinimas: grožio salonas "Irmina"

  Įvadas. Situacijos analizė. Tyrimo metodologija. Imties dydžio nustatymas. Tyrimo rezultatai. Grožio salonus lankančiųjų tendencija. Grožio salono "Irmina" lankytojų tendencija. Lankytojų dažnumas. Informacijos šaltiniai. Lankymosi tendencija. Apsilankymo trukmė. Paslaugų žinomumas. Keleto paslaugų naudojimasis vieno apsilankymo metu. Populiariausios paslaugos. Teikiamų paslaugų kokybė. Teikiamų paslaugų kainos. Klientų aptarnavimas. Suma už paslaugas. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų pajamos per mėnesį. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(18 puslapių)
  2012-01-26
 • Paslaugų ekonominis vertinimas: kaimo turizmo sodyba "Karpynė"

  Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" paslaugų ekonominis vertinimas. Įvadas. Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" pristatymas. Kaimo turizmo sodybos "Karpynė" ekonominis vertinimas. Darbo metodikos aprašymas. Fiksuoti kaštai. Lūžio taškas. Kainos elastingumas. Kainodaros politika ir strategija. Antrepreneriškumas. Darbo jėgos segmentai ir jų darbo laiko specifika. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės vertinimas, taikant SERVQUAL metodą. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2010-12-28
 • Paslaugų ir prekių reklamos rengimas

  Įvadas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos rūšys, tipai. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2006-10-28
 • Paslaugų ir viešojo sektoriaus marketingas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pavyzdžiu

  Paslaugų marketingas. Paslaugų augimo svarba. Išskirtinės paslaugų marketingo savybės. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų pirkėjų supratimas. Paslaugų aplinkos supratimas. Marketingo miksas paslaugoms. Produktas. Kaina. Paslaugų diferencijavimas. Viešojo sektoriaus marketingas. Viešojo sektoriaus marketingo svarba. Unikalūs viešojo sektoriaus marketingo bruožai. Viešojo sektoriaus marketingo vadyba. Tikslinių vartotojų supratimas. Mainų apibrėžimas. Marketingo strategija. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-06-02
 • Paslaugų klasifikavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti paslaugų klasifikavimo sistemas. Paslaugų samprata. Paslaugų klasifikavimas. Marketinginis paslaugų klasifikavimas. Paslaugų klasifikavimas kontrasto principu. Funkcinis paslaugų klasifikavimas. Urugvajaus klasifikavimo sistema. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2010-04-22
 • Paslaugų komplekso tyrimas: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apžvelgti Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Naisių filialo teikiamas kultūrines paslaugas ir jų poreikius. Paslaugų marketingo komplekso ypatumai: teoriniai aspektai. Paslaugų marketingo esmė. Paslaugų marketingo savybės. Paslaugos teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybės prigimtis. Kiti paslaugų marketingo ypatumus sąlygojantys veiksniai. Paslaugų marketingo kompleksas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir metodika. Respondentų demografinės charakteristikos. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras Naisių filialo paslaugų komplekso analizė. Naisių filialo paslaugų charakteristika. Naisių filialo paslaugų vartotojų poreikiai. Naisių filialo paslaugų naudojamos komunikacijos priemonės. Naisių filialo strateginio valdymo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG). Išvados. Priedai (Anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-04-12
 • Paslaugų marketingas

  Paslaugų marketingo tyrimai. Paslaugų marketingo tyrimas, jo mastas ir reikšmė. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Paslaugų rinka ir jos tyrimas. Naujų paslaugų rinkos tyrimų sunkumai. Paslaugų rinkos tyrimo taikiniai (objektai). Tikslinė paslaugų rinka ir jos tyrimas. Konkurentų tyrimas. Padėties rinkoje nustatymas. Nišos paieška tikslinėje rinkoje. "Tiesos momentas" paslaugų marketinge ir jo strategijos taikinys.
  Rinkodara, konspektas(38 puslapiai)
  2005-12-02
 • Paslaugų marketingas (2)

  ACCS bendra apžvalga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų kainodara. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugų kokybės užtikrinimas. Paslaugų rėmimas. Paslaugų plėtros strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2005-12-08
 • Paslaugų marketingas (3)

  Paslaugos ir jų savybės. Paslaugų struktūra. Prekių ir paslaugų marketingo skirtumai. Paslaugų ir prekių marketingo paskirties palyginimas. Paslaugų ir prekių marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų marketingo tendencijos. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-08-21
 • Paslaugų marketingas ir jo ypatumai

  Įvadas. Paslaugų esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. Paslaugų samprata. Paslaugų apibrėžimai ir klasifikacija. Paslaugų ir materialių prekių santykis. Vidaus marketingas. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų naudojimas. UAB "Proprintas" paslaugų marketingo kompleksas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-18
 • Paslaugų marketingas: ERGO grupė

  Įvadas. Bendra įmonės apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugos savybės. Paslaugų paketas. Pagrindinės ir papildomos paslaugos. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos kainodaros sprendimai. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Paslaugų plėtros strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-01-20
 • Paslaugų marketingas: kavinės kūrimas ir valdymas

  Įvadas. Paslaugų esmė, savybės ir klasifikacija. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos. Kavinės kūrimas ir valdymas. Kavinės kūrimas. Maisto prekių kainos ir nuolaidos. Marketingo galimybių įvertinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-31
 • Paslaugų marketingas: kūno kultūros klubas "Mums gerai"

  Paslaugų poreikis. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2005-10-29
 • Paslaugų marketingas: masažo kabinetas IĮ "Relax"

  IĮ "Relax" paslaugų įmonės bendra apžvalga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų kainodara. Paslaugos teikimo procesas. Paslaugų kokybės užtikrinimas. Paslaugų rėmimas. Paslaugų išsilaikymo strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-06
 • Paslaugų marketingas: sporto klubas "Impuls"

  Įvadas. "Impuls" sporto klubo bendra apžvalga. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų kainodara. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų kokybės užtikrinimas. Paslaugų rėmimas. Paslaugų plėtros strategija. Išvados.
  Rinkodara, analizė(19 puslapių)
  2007-03-19
 • Paslaugų marketingas: turizmas

  Turizmo ir turizmo paslaugos sąryšis. Paslaugos samprata. Turizmo samprata ir jo aspektai. Turizmo ir kitų ūkio šakų skirtumai. Turizmą lemiančios priežastys. Turizmo paslaugos samprata. Turizmo agentūros "West Express" veiklos tyrimas. Tyrimo objekto "West Express" charakteristika. "West Express" veikla. Agentūros teikiamų paslaugų pasirinkimo priežasčių analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2005-09-18
 • Paslaugų marketingas: UAB "Auksa"

  Įvadas. Paslaugos esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. Paslaugų klasifikavimas. Klientų aptarnavimo patirtis. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Auksa" paslaugų marketingo kompleksas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-06-01
Puslapyje rodyti po