Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įmonės marketingo planas: statybinių medžiagų tiekimo įmonėĮmonė UAB "X". Įvadas. Įmonės valdymo sistema. Įmonės juridinis statusas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės politika ir tikslai. Rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo rinkinys. Produktas. Kokybė. Tiekimas. Kainos nustatymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: žaislų parduotuvė "Vaikų džiaugsmas"Santrauka. Marketingas. Situacijos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Vartotojų analizė. Įmonės vieta. Pavojai ir galimybės. Marketingo tikslas. Marketingo strategijos. Prekė. Kaina. Kainodaros lentelė. Pardavimų rėmimas. Įmonės charakteristika. Įmonė, jos tipas ir teisinė forma. Patalpos ir jų įrengimas. Parduotuvės patalpų schema. Pirkėjų aptarnavimas. Įmonės valdymas. Personalas. Dirbančiųjų darbo apmokėjimas. Finansinis planas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pardavimo prognozė. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Balanso prognozė. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo programa: "Audimas"Įmonės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partnerių (tiekėjų) analizė. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo detalizavimas. Rinkos segmentų detalus aprašymas. Rinkos segmentų patrauklumo įvertinimas. Tikslinio segmento parinkimas. Prekės pozicijos parinkimas tiksliniame segmente. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo programa: AB "Snaigė"Įmonės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo programa: UAB "Strazdo baldai"Santrauka. Įvadas. UAB "Strazdo baldai" ir informacinių šaltinių apžvalga. Marketingo programos metodologijos esmė. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos. Marketingo programos elementai. Planavimas ir kontrolė. Marketingo planavimas. Marketingo kontrolė. Marketingo mikro ir makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. UAB "Strazdo baldai" marketingo programa. UAB "Strazdo baldai" mikroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. UAB "Strazdo baldai" marketingo plano analizė. Produkto analizė. Kainodaros analizė. Paskirstymo analizė. Rėmimo analizė. UAB "Strazdo baldai" rinkos analizė. UAB "Strazdo baldai" planavimas ir kontrolė. SWOT analizė. Marketingo planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo situacijos analizė: kosmetika UAB "AVON"Įvadas – kompanijos Avon istorija ir veikla. Tikslinės rinkos apžvalga. Įmonės konkurentai. Perspektyvų analizė. Makroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės analizė. Įmonės Avon SSGG analizė. Produkto padėtis rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo sprendimai: "Red Bull"Įvadas. Įmonės "Red Bull GmbH" aprašymas. Situacijos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pardavimo pagalbininkų ir tarpininkų analizė. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentų patrauklumo įvertinimas. Paslaugos pozicijos parinkimas. Vartotojo elgsena. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo sprendimai: AB "Dainava"Įvadas. Marketingo veiklos planavimo, valdymo ir organizavimo teoriniai aspektai. AB "Dainava" marketingo veiklos planavimo ir valdymo sprendimai. Įmonės charakteristika. Marketingo veikla ir pobūdis įmonėje. Marketingo valdymas. Marketingo planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo sprendimai: turizmo agentūra UAB "Mūsų odisėja"UAB "Mūsų odisėja" aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Pardavimo pagalbininkai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo detalizavimas. Patrauklus rinkos segmentas. SSGG analizė. Marketingo sprendimai. Prekė. Išsamus prekės aprašas. Prekės charakteristikų aprašas. Kaina. Kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalų struktūra. Paskirstymo būdai. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo strategija: leidykla IĮ "Ramona""Ramona" — V. Šilerio individuali įmonė. Santrauka. Summary. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo ir organizacinės struktūros. Veiklos planavimas ir organizavimas. Marketingo analizė. Gaminių ir paslaugų asortimentas. Prekių paskirstymo kanalai. Įmonės pardavimų struktūra ir vartotojai. Konkurencija, konkurentai. Tiekėjai, tiekimo apimtys, atsiskaitymo sąlygos. Rėmimas. Finansiniai įmonės rodikliai. Tyrimo metodika. Strateginis įmonės planavimas. Marketingo strategijų rūšys. Tikslinės rinkos parinkimo strategija. Pozicionavimo būdo strategijos. Atskirų marketingo elementų funkcinės strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Naujo produkto kūrimo strategijos. Tyrimai ir jų rezultatai. Įmonės "Ramona" marketingo strategijos parengimas. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Tikslinės rinkos parinkimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tikslams pasiekti parinkimas. Marketingo biudžeto parengimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: AB "Vilniaus pergalė"Įvadas. Marketingo komplekso elementas prekė. AB "Vilniaus Pergalė" asortimento analizė. Prekės įpakavimas. Prekių asortimento pelningumo analize. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: kepykla UAB "Gardėsis"Įvadas. Situacijos analizė. UAB "Gardėsis" charakteristika. Tyrimo metodika. Problemos formulavimas. Marketingo aplinka. Stebiamasis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas ir imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: prieskonių perdirbimo įmonė UAB "Saldva"Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Darbo metodika. UAB "Saldva" ir jos produkcija. Prieskonių mišiniai. Pasaulio virtuvė. Prieskoniai, pagardai, kvapnios žolelės. Įvairūs riešutai, džiovinti vaisiai, kakava ir arbata. Marketingo tyrimų procesas ir etapai. Problemos apibrėžimas. Žvalgomasis tyrimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo apimtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvadų ir ataskaitos rengimas. Ieškojimas iki galo. UAB "Saldva" produkcijos populiarumo Kėdainiuose anketos kūrimas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimų projektas: UAB "Medeina"Įvadas. Prekės aprašymas. Paklausa. Rinka. Vartotojai. Rėmimas. Pateikimo kanalai. Konkurentai. Pavojai ir galimybės. Įmonės funkcinė struktūra. Kainos ir pelnas. Gamybinė programa. Gamybos apimtis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tobulinimas: UAB "Lietmedis"Marketingo samprata ir uždaviniai. Marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo koncepcijos. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingas ir jo aplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Bendrovės verslo vystymasis. Rinkos analizė. Lietuvos medienos rinkos analizė. Marketingo strategija. Technologijos aprašymas. Konvekcinės kondensacinės medienos džiovyklos (KKMD) charakteristika. Veikimo principas. Medienos džiovinimas. Gamtosauga. KKMD projekto naujumas. Projekto naujumas, esmė ir išskirtinumas lyginant jas su užsienio analogais. KKMD trūkumai ir būtinybė jas tobulinti. Kaina. Medienos džiovyklų palyginamosios kainos. Paskirstymas. Rėmimas. Pagrindiniai džiovyklos darbo organizavimo aspektai. Numatyti atlikti statybos darbai ir jų grafikas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: AB "Umega"Įvadas. AB "Umega" veiklos apibūdinimas. AB "Umega" makro ir mikro aplinkos tyrimas. AB "Umega" makroaplinkos tyrimas. AB "Umega" mikroaplinkos tyrimas. AB "Umega" SWOT analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos apibūdinimas, dydis, augimo tempai. Įmonės prognozės. Tikslinė rinka. Vartotojų apklausa. Konkurentų analizė. AB "Umega" pagrindiniai konkurentai. Konkurentų siūlomos prekės. Konkurentų vartotojai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone AB "Umega". Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: siuvimo bendrovė UAB "Kornelija"Įvadas. Įmonės "Kornelija" apibūdinimas. Marketingo tarnybos organizacinė struktūra. Marketingo tikslas. Marketingo tarnybos organizacinė struktūra. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Mikro ir makro aplinkos veiksniai, įtakojantys UAB "Kornelija" veiklą. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės "Kornelija" marketingo programa. Gaminamos produkcijos asortimentas. Kainų nustatymo metodai ir kainų strategijos. Prekių paskirstymo kanalai. Bendrovės taikomi rėmimo veiksmai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: UAB "X"Įvadas. UAB "X" veiklos apibūdinimas. Rinkos tyrimas. Rinkos apibūdinimas, dydis. Įmonės prognozės. Vartotojų apklausa. Konkurentų analizė. UAB "X" pagrindiniai konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone UAB "X". Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Priedai (1). Anketos klausimai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiksmų ir priemonių planas: kelionių agentūra "Feliksas"Įvadas. Makroaplinkos darančios įtaka "Felikso" įmonės veiklai. Ekonominė aplinka. Socialinė- kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Felikso" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Bendra įmonės charakteristika. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Kelionių agentūros "Feliksas" marketingo SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis: AB "Lietuvos draudimas"Santrauka. Summary. Terminų žodynėlis. Baigiamojo darbo užduotis. Įvadas. Veiklos sritys. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Konkurentų analizės etapai. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės paslaugų konkurencingumo. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. Paslaugų konkurencingumo stiprinimas. Paslaugų marketingo priemonės, didinančios konkurencingumą. Paslaugų marketingo priemonių kompleksas. Kaina. Komunikacijos planavimas. AB "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika. Rinkos dalys pagal pasirašytas draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" naudojamų marketingo priemonių tyrimo metodika. AB "Lietuvos draudimas" konkurencingumo vertinimas. AB "Lietuvos draudimas" SSGG analizė. AB "Lietuvos draudimas" SSGG analizė. AB "Lietuvos draudimas" konkurentų analizė. Labiausiai tiesiogiai konkuruojančios ir mažiau tiesiogiai konkuruojančios įmonės individualių vartotojų segmente. Draudimo paslaugų pagrindinių konkurentų lyginamoji analizė. AB "Lietuvos draudimas" makro ir mikro aplinkos analizė. Pagrindinės draudimo kompanijos Tauragėje. Vartotojų apklausos analizė. AB "Lietuvos draudimo" kompanijos pasirinkimą lemiantys kriterijai. Draudimo paslaugos. Draudimo poliso įsigijimas. AB "Lietuvos draudimas" apsidraudimo priežastys. AB "Lietuvos draudimas" darbuotojų aptarnavimo kokybės vertinimas. Kontaktinio personalo vertinimas pagal darbuotojų kokybės vertinimo kriterijus. AB "Lietuvos draudimas" kainų vertinimas. Rėmimo priemonių vertinimas. Interjero ir eksterjero vertinimas. Fizinės aplinkos vertinimas. Respondentų amžius. Respondentų pajamos. AB "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
......