Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įmonės rinkodariniai veiksniai: UAB "Senukai""Ataskaita apie UAB "Senukai" rinkodarinius veiksnius". Įvadas. Prekių įvairovė. Svarbiausios "Senukų" prekių grupės. Prekių kokybė. Asortimentas. Prekės ženklas. Kaina. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: "Avon"PowerPoint pristatymas. Marketingo tipas. SWOT analizė. Konkurentai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: baldų gamyba UAB "Geras baldas"Įvadas. Tikslas - parengti "Geras baldas" įmonės rinkodaros analizę. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka. Įmonės rinkos Lietuvoje analizė. Vartotojų rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainų politika. Pateikimo politika. Rėminimo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: mėsos perdirbimas UAB "Nematekas"Įvadas. UAB "Nematekas" įmonės apibūdinimas. UAB "Nematekas" įmonės verslo orientacija. Įmonę "Nematekas" įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. UAB "Nematekas" įmonės rinkos Lietuvoje tyrimas. UAB "Nematekas" įmonės prekės politika. UAB "Nematekas" kainodaros politika. UAB "Nematekas" rėmimo politika. UAB "Nematekas" įmonės paskirstymo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: prekyba apdailos medžiagomisĮvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonę veikiančios aplinkos. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: UAB "Sarma"Įvadas. Marketingo strategijų formavimo politika. Makroaplinkos elementų svarba parenkant marketingo strategijas. UAB "Sarma" veiklos apžvalga. UAB "Sarma" konkurencijos analizė. UAB "Sarma" tiekėjai ir jų analizė. UAB "Sarma" vartotojai ir jų analizė. UAB "Sarma" marketingo komplekso politika. Asortimento politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo kompleksas ir jo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: UAB "Tashe"Rinkodaros namų kontrolinis darbas. Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinka. Makroaplinka. Įmonės rinkos analizė Lietuvoje. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai prekių pirkimui. Prekės politika. Kainų politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: virtuvės baldų gamyba "Vita"Įvadas. Tikslas: parengti "VITA" įmonės rinkodaros analizė. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Rinkos analizė. Įmonės vartotojų rinka. Vartotojų elgesio tyrimas. Prekės politika. Prekės kainos politika. Prekės pateikimo politika. Įmonės rėmimo strategiją ir biudžetas. Rėmimo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros kanalų analizė: UAB "Alantas"Analitinė dalis: Įmonės ir jos prekių charakteristika, Įmonės rinkodaros kanalai ir jų struktūra, Marketingo komplekso elementų strategijos, Paskirstymo tikslai, Rinkodaros kanalo dalyviai ir jų atliekamos funkcijos, Veiksniai, darantys įtaką prekių paskirstymui, Rinkos veiksniai, Prekės veiksniai, Įmonės veiksniai, Tarpininkų veiksniai, Konkurencijos veiksniai, Analitinės dalies išvados ir rekomendacijos. Projektinė dalis: Prekių paskirstymo tikslai ir užduotys, Paskirstymo strategija, Alternatyvios rinkodaros kanalo struktūros, Alternatyvių kanalų įvertinimas, Optimalus rinkodaros kanalas, Tarpininkų pasirinkimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė: AB "Malsena"Įmonės įkūrimas ir istorija. Prekė. Žaliavos ir medžiagos. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių asortimentas. Prekių konkurentabilumas. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Patrauklumas esamai vartotojų rinkai. Kaina. Kaina ir jos kryptys. AB "Malsena" kainų nustatymo tikslai. AB "Malsena" produkcijos kainynas. Prekių pateikimas. Paskirstymas ir jo kanalai. AB "Malsena" logistika. Rėmimas. AB "Malsena" rėmimo tikslai. AB "Malsena" reklama ir jos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė: UAB "Vilniaus duona"UAB "Vilniaus duona" rinkodaros komplekso elementų analizė. UAB "Vilniaus duonos" prekių asortimentas. UAB "Vilniaus duona" produkcijos kainų analizė. Prekių paskirstymas. Paskirstymas ir jo kanalai. UAB "Vilniaus duona" rėmimo analizė. UAB "Vilniaus duona" reklama ir jos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros makroaplinkos analizė: UAB "Rola"Įvadas. UAB "Rola" trumpas aprašymas. Rinkodaros makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinkos įtaka kavinės veiklai. Politinės ir teisinės aplinkos įtaka paslaugų sektoriui. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Makroaplinkos dinamika UAB "Rola" veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: diržų gamyba UAB "Belts"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Rinkodaros mikroaplinkos elementai. Rinkodaros makroaplinkos elementai. Įmonės rinka lietuvoje. Įmonės vartotojų rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos nustatymo politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: elektronikos pramonė AB "Vilniaus Vingis"Anotacija vadovams. Bendra informacija apie AB "Vilniaus Vingis". AB "Vilniaus Vingis" misija ir tikslai. Situacijos analizė. Šakos analizė. Makroaplinkos analizė. Konkurentų analizė. Vidinė analizė. SWOT analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Segmentavimas. Tikslinių segmentų pasirinkimas. Pozicionavimas. Rinkodaros strategija: apibendrinimas. Rinkodaros taktika. Esamas produktas. Norimas produktas. Rėmimas. Paskirstymas. Kainodara. Išvados. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Personalas. Plano įgyvendinimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: gėlių salonas IĮ PetreikiųĮvadas. Petrikų individualios įmonės charakteristika. Rinkodaros makroaplinka. Politinė – teisinė aplinkos analizė. Ekonominė aplinkos analizė. Mokslinė – technologinė aplinkos analizė. Socialinė – kultūrinė aplinkos analizė. Gamtinė aplinkos analizė. Konkurencinė aplinkos analizė. Rinkodaros mikroaplinka. Pirkėjas. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės personalas. Petrikų IĮ finansinė padėtis. Rinkos segmentavimas ir segmento parinkimo strategija. Petrikų individualios įmonės rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Įmonės rinka ir segmento strategija. Petrikų IĮ marketingo strategija. Rinkos komplekso analizė. Asortimentas. Poreikiai prekei ir paslaugai. Kaina. Kainų politika. Paskirstymas. Paskirstymo politika. Rėmimas. Rėmimo politika. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: kirpykla IĮ "Kleopatra"Įvadas. Rinkos komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Rinkos tyrimas. Išvados. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekių politika. Įmonės logotipas. Kainų taikymo metodai ir strategija. Prekių pateikimas. Rėmimas. Konkurentų analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: kosmetikos parduotuvė UAB "Sarma"Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Konkurencija. Rinkos samprata. Tikslinė rinka, segmentavimas, pozicionavimas. Aprašomoji dalis. Kompanijos istorija. Teikiamos prekės, paslaugos (dabartinė situacija). Finansiniai duomenys (pardavimai, parduotuvių skaičius, dinamika). Vizija, misija, šūkis, vertybės. Analitinė dalis. "Sarmos" makroaplinka. "Sarmos" mikroaplinka. "Sarmos" konkurentai. Strateginiai marketingo sprendimai. "Sarmos" marketingo kompleksas. Rėmimas. Marketingo tyrimas: "Sarmos" aptarnavimas. Tyrimo aprašymas. Tyrimo eiga. Tyrimo išvados. M.E.S. nuomonė. Stipriosios ir silpnosios marketingo komunikacijos vietos. Praktinės rekomendacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: SPA centras "Kleopatra"Įmonės pristatymas. Įmonės sfera. SPA centro istorija. SPA centras šiandien. Įmonės paslaugų paketas. Įmonės aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Paslaugų paketas. Vidinės aplinkos vertinimas. Išorinės aplinkos vertinimas. SWOT analizė. Tikslai. Reklama. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: viešbutis "Baltpark"Įvadas. Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių strategijų teorinė analizė. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. "Baltpark" viešbučio rinkodaros planas. "Baltpark" viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas. "Baltpark" viešbučio perspektyvų tyrimas. "Baltpark" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. "Baltpark" viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. "Baltpark" viešbučio rinkodaros komplekso elementų funkcinės strategijos. "Baltpark" viešbučio rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: viešbutis "Sfinksas"Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių strategijų teorinė analizė. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros planas. "Sfinksas" viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas. "Baltpark" viešbučio perspektyvų tyrimas. "Sfinksas " viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. "Sfinksas " viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros komplekso elementų funkcinės strategijos. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
......