Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Vartotojų elgsenos ypatumai renkantis vieną iš Šiaulių pramogų klubųĮvadas. Tikslas yra išsiaiškinti vartotojų elgseną renkantis ieną iš Šiaulių pramogų klubų. Vartotojų elgsenos ypatumai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos veiksniai. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartotojų apsisprendimas kokias paslaugų rinktis. Šiuolaikiniai vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų vaidmuo formuojant paslaugų teikimo strategijas. Vartotojų elgsenos tyrimas renkantis vieną iš Šiaulių pramogų klubų. Tyrimo metodika ir organizavimas. Gautų rezultatų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimasĮvadas. Vartotojų jautrumo tyrimo metodika. Vartotojų jautrumo samprata. Vartotojų jautrumą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vidiniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vartotojų jautrumo analizės metodai ir jų rodikliai. Segmentavimo taikymas vartotojų elgsenos tyrimuose. Vartotojų jautrumas kainai. Mėsos perdirbimo įmonės "X" ūkinės komercinės veiklos analizė. Vartotojų jautrumo atskiriems rinkodaros elementams tyrimas. Organizacinė struktūra. Vartotojai. Produkcija. Kainų politika. Paskirstymas. Rėmimas. Mėsos perdirbimo įmonės "X" ūkinės komercinės veiklos rezultatų vertinimas. Pagrindinių mėsos rūšių suvartojimas Lietuvoje. Gaminamos produkcijos realizavimas. Mėsos perdirbimo įmonės "X" stipriosios ir silpnosios pusės. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimas kosmetikos parduotuvėje "Eurokos"Santrauka. Įvadas. Vartotojų elgsenos teorijos. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgseną sąlygojantys veiksniai. Išoriniai vartotojo elgseną įtakojantys veiksniai. Vidiniai vartotojo elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojų prekių pirkimo procesas. Makroekonominiai vartotojų elgsenos tyrimo aspektai. Naudingumo teorija. Elastingumo teorija. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Vartotojų elgsenos tyrimas parduotuvėje "Eurokos". "Eurokos" parduotuvės veiklos analizė. Vartotojų elgsenos tyrimo kosmetikos parduotuvėje "Eurokos" metodologija. Kosmetikos parduotuvės "Eurokos" vartotojų elgesio įvertinimas. Vartotojų demografinių savybių ir jų įtakos pirkimo intensyvumui įvertinimas. Vartotojų lojalumo įvertinimas. Vartotojų lankymosi kosmetikos parduotuvėje "Eurokos" tikslas. Informacijos pasiekimas komunikaciniais kanalais bei rėmimo priemonėmis vertinimas. Kosmetikos parduotuvės "Eurokos" vartotojų elgseną sąlygojantys išoriniai veiksniai. Kultūrinės aplinkos poveikio nustatymas. Ekonominės aplinkos poveikio nustatymas. Kosmetikos parduotuvės "Eurokos" vartotojų elgseną sąlygojantys vidiniai veiksniai. Vartotojo kontaktavimo su prekybiniu personalu įvertinimas. Vartotojų motyvacijos ir prioritetai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimas: kavinė "Čili pica"Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti "Čili pica" vartotojų elgseną. Vartotojo elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pirkėjo sprendimo pirkti elgsenos tipai. Komunikacija paslaugų marketinge. Pardavimo skatinimas. Paslaugų kokybė. Įmonės identitetas, įvaizdis ir prekinis ženklas. Tiriamoji dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimas: UAB "Ingman ledai"Įvadas. Įmonės "Ingman ledai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Vartotojai. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos išoriniai veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Ledų paklausos tyrimas. Ledų klasifikavimas. Ledų gamintojai ir prekių ženklai. Asortimentas. Mažeikių miesto gyventojų apklausa. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedas: anketa. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tortų rinkoje marketingo tyrimasTyrimo metodika. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti tortų pasirinkimo kriterijus ir veiksnius. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. Perkamiausia torto rūšis. Tortų perkamumo dažnumas parduotuvėse. Tortų perkamumo dažnumas tam tikromis progomis. Kainų įtaka perkant tortus. Reklamos skatinimas pirkti tortus. Tortų perkamumas firminėse parduotuvėse. Tortų perkamumas pagal išankstinius užsakymus. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vartotojų jautrumasĮvadas. Vartotojų elgsenos koncepcija marketinge. Vartotojų sprendimai ir juos įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vidiniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vartotojų prekių pirkimo sprendimų priėmimo procesas. Poreikio suvokimas. Informacijos paieška. Alternatyvų vertinimas. Sprendimas pirkti. Vartotojo elgsena po pirkimo. Vartotojų gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų nuomonė dėl maisto produktų etikečių informacijosĮvadas. Kaip vartotojai apsisprendžia pirkti. Vartotojus piktina maisto produktų pavadinimai. Ką vartotojai mano apie informaciją ant maisto produktų. Kas vartotojui svarbu renkantis maisto produktą. Informacija ant maisto produktų. Informacija apie patiekalų sudėtį viešojo maitinimo įmonėse. Maisto produktų etikečių trūkumai. Žinojimas, kur kreiptis dėl neteisingos informacijos etiketėje. Kokia informacija vartotojams pateikia prekės etiketėje esanti informacija. Informacija neturi klaidinti. Ką reikėtų žinoti, kad išvengtume klaidinančios informacijos. Nuobaudos už klaidinančią informaciją. Nuobaudos už klaidinančią informaciją. Informacija maisto produktų etiketėse gali suklaidinti vartotojus. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų nuomonės dėl taikomų marketingo priemonių arbatos rinkoje tyrimasDarbo tikslas – išanalizuoti arbatos marketingo kompleksą. Darbo objektas – vartotojų elgsena arbatos rinkoje. Marketingo komplekso elementai. Produkto apibūdinimas. Produkto kainų politikos analizė. Produkto paskirstymo būdai. Produkto rėmimas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų poreikių patenkinimasĮvadas. Teoriniai vartotojų poreikių patenkinimo analizės aspektai. Vartotojų poreikių patenkinimo samprata. Vartotojų sprendimo priėmimo modelis. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgsenos modelių analizė. Pirkėjo "juodosios dėžes" modelis. Vartotojų elgsenos tyrimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų poreikių patenkinimo analizė: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Teorinė dalis. Vartotojas. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Orientacija į vartotoją. Vartotojų poreikiai. Analitinė dalis. AB "Rokiškio sūris" strategija. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Anketos rezultatų tyrimai. Projektinė dalis. Vartotojų svarba įmonėje. Rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vartotojų požiūrio į interneto teikiamas paslaugas vertinimasĮvadas. Vartotojų lytis, amžius ir gyvenamoji zona. Interneto tiekėjas. Interneto sparta. Interneto kaina. Ar norėtumėte keisti savo tiekėją? Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų požiūris į AVON produkciją. Prekinio ženklo žinomumasĮvadas. Teorinė dalis. Tiriamoji dalis ir duomenų apibendrinimas. Vartotojų tyrimas. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Vartotojų požiūris į tabako gaminius: cigaretėsSantrauka. Svarbių terminų žodynas. Įvadas. Produktų esmė ir klasifikavimas. Produkto sąvoka. Vartojamieji produktai. Pramonės produktai. Produkto charakteristikos. Produkto kokybė. Produkto savybės. Produkto stilius ir dizainas. Prekės ženklo kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimo objektas – tabako gaminys – cigaretė. Vartotojų požiūrio į tabako gaminius – cigaretes analizė. Tyrimo metodologija. Rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų požiūris į UAB "Lintel" teikiamą paslaugą 118Įvadas. Paslauga. Kokybės samprata ir jos reikšmė paslaugų valdyme. Bendravimo su vartotojais svarba. Paslaugų kokybės kriterijų vertinimo analizė. Trumpa UAB "Lintel" charakteristika. Vartotojų požiūrio tyrimas į UAB "Lintel" teikiamas paslaugas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų reakcija į vieningos Europos sąjungos valiutos įvedimąĮvadas. Euro poveikis vartotojų elgsenai ir kainų nustatymui. Nesuapvalintos kainos: literatūros apžvalga. Tyrimų hipotezės. Tyrimų rezultatai. Tyrimų išvados. Euro įtaka Lietuvos įmonių veiklai. Euro privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslas – verslui e-komercijaĮvadas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos modeliai. Verslas-verslui (B2B) e-komercijos modelis. B2B modelio samprata. B2B modelio kategorijos. B2B modelio teikiami privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo ciklas ir paklausos numatymas. Prekės gyvavimo ciklasPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Verslo ciklai. Verslo ciklas susideda iš 4 fazių. Plėtros fazės požymiai. Nuosmukio fazės požymiai. Pradiniai rodikliai. Vėluojantys rodikliai. Išvados. PGC remiasi biologinio gyvenimo ciklo samprata. PGC etapai. Produkto kūrimas. Pateikimas rinkai, produkto vystymas. Pateikimas rinkai Etapo strategijos. Etapo strategijos. Augimas. Branda. Branda (3). Nykimas. Nykimas (2). S – Kreivė. PGC pagal užimamą rinkos dalį. Rinkos evoliucija. Rinkos evoliucija (2). Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įmonės marketinginės veiklos analizė: medienos perdirbimasSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti X įmonės marketingo veiklą bei padaryti išvadas. Bendra įmonės apžvalga. Marketingas: teorinis aspektas. Rinkotyra. Marketingo kompleksas. Prekė. Kainodara. Reklama. Marketingo logistika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įmonių makroaplinka marketingo tyrimeĮvadas. Verslas ir išorinė aplinka. Verslo įmonių makroaplinka ir jos kitimas. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Smulkių prekybos įmonių verslininkų verslumo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
......