Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įmonės marketingo analizė: spaudos ir kalendorių leidykla UAB "Ūkininko patarėjas"UAB "Ūkininko patarėjas" užsiima periodinės spaudos (keturi laikraščiai, vienas žurnalas) knygų bei kalendorių leidyba. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės marketingo aplinkų analizė. Mikroaplinkos analizė. Personalo analizė. Kapitalo analizė. Makroaplinkos analizė. Teisinės aplinkos analizė. Gamtinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimų ataskaita. Įmonės marketingo komplekso analizė. Produkto analizė. Kainų politikos analizė. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įvaizdžio formavimo analizė. Įmonės marketingo valdymo analizė ir vertinimas. Marketingo veiklos organizavimo analizė. Marketingo plano analizė. Marketingo strategijos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės marketingo elementai: šokolado, kavos ir traškučių gamyba "Kraft Foods Lietuva"Prekė. Prekių klasifikavimas. Vartojimo prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės identifikavimas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo komplektas: draudimas "ERGO Lietuva"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. "ERGO Lietuva" marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo makroaplinkos analizė: AB "Solo"Įvadas. Įmonės "Solo" padėties analizė. Bendros žinios apie įmonę "Solo". Veiklą įtakojantys svarbesni aplinkos veiksniai. Išorinės aplinkos veiksniai. Marketingo strategijos bruožai. Konkurentų analizė. Kainodaros aspektai. Paslaugų rėmimo problemos. Ekonominiai skaičiavimai. Transportas. Produkcija. Tiekėjai. Teikiamos papildomos paslaugos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo makroaplinkos analizė: UAB "Samega"Įvadas. Marketingo makroaplinkos teoriniai aspektai. Marketingo ir makroaplinkos sąvokų apibrėžimai. Marketingo makroaplinkos. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Praktinė analizė. UAB "Samega" veiklos apibūdinimas. UAB "Samega" makroaplinka. UAB "Samega" misija ir tikslai. UAB "Samega" SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo mikroaplinka: UAB "Bitė GSM"Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išnagrinėti marketingo mikroaplinkos veiksnių įtaką bei vaidmenį įmonės veiklai. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo mikroaplinka. Bendrovė/ įmonė. Tiekėjai. Rinkodaros tarpininkai. Pardavimo tarpininkai (perpardavėjai). Pardavimo pagalbininkai. Marketingo (rinkodaros) paslaugų teikėjai ar agentūros. Pirkėjai/ vartotojai. Konkurentai. Kontaktinės auditorijos. UAB "Bitė GSM" mikroaplinka. UAB "Bitė GSM" bendrovė. UAB "Bitė GSM" tiekėjai. UAB "Bitė GSM" tarpininkai. UAB "Bitė GSM" vartotojai. UAB "Bitė GSM" konkurentai. UAB "Bitė GSM" kontaktinės auditorijos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo padalinio analizė: UAB "Norvelita"Įvadas. Pagrindiniai darbo uždaviniai. Marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo koncepcijos. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo tipai. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo padalinys įmonėje. UAB "Norvelita" veiklos pristatymas ir jos organizacinė valdymo struktūra. UAB "Norvelita" organizacinė valdymo struktūra. Priežastys kodėl UAB "Norvelita" reikalingas marketingo padalinys. UAB "Norvelita" išorinė aplinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: buitinės technikos ir elektronikos prekyba UAB "Topo centras"Įvadas. UAB "Topo centras" misija. Įmonės tikslai. Charakteristika. Įmonės perspektyvų tyrimas. Palankios aplinkybės. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tiekėjų analizė. Įmonės marketingo strategija. Konkurencijos pranašumo pasiekimo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyba UAB "Snaigė"Įvadas. AB "Snaigė" charakteristika, tikslai, užimama rinka. AB "Snaigė" istorija ir trumpa charakteristika. AB "Snaigė" misija ir tikslai. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir prognozės. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Mikroaplinkos analizė ir prognozė. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Užsakovų analizė. Vartotojų analizė. AB "Snaigė" vidinės aplinkos analizė. Bostono konsultacinės grupės matrica. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: gėlių salonas IĮ "Fantazija""Fantazija": D. Vieselitės individuali įmonė. Verslo pasirinkimas ir aprašymas. Verslo pasirinkimas. Įmonės aprašymas. Įmonės steigimo tvarka. Tikslai. Produkto aprašymas. Rinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos segmentas. SWOT analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Produkto politika. Kainų politika. Produkto paskirstymo politika. Rėmimo politika. Marketingo sprendimų vykdymo išlaidos. Pardavimo prognozė. Produkto pardavimo apimčių ir įplaukų prognozės ateinantiems 2 metams. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kaimo turizmas UAB "Senoji troba"Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kaimo turizmas UAB "Varliukas"Įvadas. Darbo tikslas – sudaryti rinkodaros planą baidarių nuomos, dviračių nuomos ir kempingo paslaugoms. Rinkodaros komplekso elementai (4P). Rinkodaros koncepcija. Mikro aplinkos elementai. Makro aplinkos elementai. Anketa. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Paslaugų charakteristika. Prekių kainų nustatymo politika. Paslaugų pateikimo politika. Prekių rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kino centras UAB "Vingio kino teatras"Įvadas. UAB "Vingio kino teatras" ir jai priklausančių kino teatrų charakteristika. UAB "Vingio kino teatras" veiklos pobūdis. Istorija: nuo "Vingio" iki "Coca-cola Plaza". "Coca-cola plaza" – moderniausias kino centras Baltijos šalyse. Investicijos. Vaizdas ir garsas. Salės įranga. Statistika: tegul kalba skaičiai. "Forum cinemas Akropolis". Marketingo tyrimai, siekiant suformuoti UAB "Vingio kino teatras" marketingo strategiją. Rinkos tyrimai. Konkurentų ir jų užimamų rinkos dalių tyrimas. Žiūrovų poreikių nustatymas, taikant anketinį tyrimą. UAB "Vingio kino teatras" marketingo strategija. Pagrindinės su marketingo strategija susijusios sąvokos. UAB "Vingio kino teatras" galimybių išaiškinimas. UAB "Vingio kino teatras" tikslų kompleksas. UAB "Vingio kino teatras" strategijos parengimas. Rinkos segmentavimas. Tikslinių rinkų pasirinkimas. Pozicionavimo būdo pasirinkimas. Atskirų marketingo komplekso elementų funkcinių strategijų parinkimas. Konkuravimo būdo strategijos. UAB "Vingio kino teatras", kaip rinkos lyderės, strategija. UAB "Vingio kino teatras" vystymosi (augimo) strategija. UAB "Vingio kino teatras" marketingo planas. Paslaugos. Kainos. Pateikimas. Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: mėsos perdirbimas UAB "Biovela"Įmonės charakteristika. Produkto charakteristika. Prekė. Kainodara. Gaminio paskirstymas. Išorinės aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentų analizė. Rinkos analizė. Aplinkos analizė. Vidinė analizė. Veiklos analizė. Strateginiai veiksniai. SWOT (SSGG) analizė. Rinkodaros strategijos formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: mėsos perdirbimas UAB "Gardėsis"Įvadas. Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę "Gardėsis" įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. UAB "Gardėsis" įmonės rinka Lietuvoje. UAB "Gardėsis" prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Įmonės prekių SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: odos gaminiai UAB "Odivela"Įvadas. UAB "Odivela" veikla. Įmonės marketingo mikroaplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekės politika. Prekės kainos politika. Prekės pateikimo politika. Prekės rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: perukų gamyba ir pardavimas UAB "Plaukų džiaugsmas"Įvadas. Marketingo komplekso programos elementai. Įmonių-konkurenčių užimamos rinkos dalys. UAB "Plaukų džiaugsmas" paslaugų rinkos segmentavimas. Kodėl vartotojai naudosis mūsų paslaugomis. Išorės ir vidaus kriterijai, turintys įtakos mūsų prekės pirkimui. UAB "Plaukų džiaugsmas" paslaugų apibūdinimas. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Prekių pateikimas. Rėmimo strategija. Įmonės SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: pervežimas reguliariais skrydžiais UAB "Aviakompanija Lietuva"Įvadas. Nagrinėjamos įmonės apžvalga. Įmonės istorija. Lėktuvų parkas. UAB "Aviakompanija Lietuva" veiklos rodikliai. Marketingo apžvalga. Paslaugų ir kainų analizė. Paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Aviakompanijos aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Teisinė-politinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė- kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Keleiviai. Tiekėjai. Konkurentai. Perspektyvų analizė (SWOT). Tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategija. Marketingo veiksmų planas. Marketingo plano biudžetas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: prekybos ir distribucijos įmonė "Sanitex"Santrauka. Situacijos analizė. Vidaus veiksmų analizė. Išorės veiksnių analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė. Išvados, rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: proginių rūbų gamyba UAB "Žiedas"Marketingo veiklos planas. Gaminama produkcija — proginiai rūbai: moteriškos vestuvinės suknelės, vyriški švarkai, vyriškos kelnės. Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo koncepcija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Konkurentai. Pardavimo vietos. Pardavimo pagalbininkai. Klientai. Kontaktinės auditorijos. Įtakojimas. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Konkurentų analizė rinkoje. Konkurentų išsidėstymas geografiniu principu. Įmonės "Žiedas" rinkos segmentavimas demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais. Vartotojų elgesio išorės ir vidaus faktoriai, turintys įtakos prekės pirkimui. Prekių charakteristikos kiekviename prekės lygmenyje. Kainos nustatymo tikslas. Kainos nustatymo strategija. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Įmonės analizė. Skaityti daugiau
......