Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros šperos
Rinkodaros šperos

(42 darbai)

Marketingas (52)Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Antriniai duomenys. Pirminiai duomenys. Marketingo tyrimai. Rinkos tyrimai. Fundamentalūs tyrimai. Taikomieji marketingo tyrimai. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomieji-vertinimo tyrimai. Paieškiniai-numatymo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Tęstiniai tyrimai. Vienkartiniai tyrimai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Vidinis eksperimento patikimumas. Išorinis eksperimento patikimumas. Fokusuotos grupės. Imtis. Tikimybinė atranka. Paprasta atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atranka. Klasterinė atranka. Netikimybinė atranka. Pasirinkimo atranka. Paranki atranka. Kvotinė atranka. "Sniego kamuolio" atranka. Imties paklaidos. Matavimas. Matavimo paklaida. Problemos išsiaiškinimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Tyrimo rezultatų įvertinimas ir naudojimas. Prieinama informacija. Paruošta naudojimui informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinė rinka. Rinkos segmentavimas. Koncentruotas. Marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Segmentavimas pagal įmonės dydį. Šakinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonių pirkimo požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Įtakos grupė. Savisaugos poreikiai. Bendravimo poreikiai. Pripažinimo poreikiai. Pirkimo procesas. Poreikio atsiradimas. Saviraiškos poreikiai. Informacijos paieška. Informacijos įvertinimas. Sprendimo pirkti priėmimas. Reakcija nupirkus. Tiekėjų paieška. Tiekėjų pasirinkimas. Veiksmų įvertinimas. Prekės vienetas. Išplėstinė prekė. Prekių asortimentas. Prekių linija. Prekių asortimento plotis. Prekių asortimento gylis. Individuali prekė. Kasdieninės paklausos prekės. Pasirenkamos prekės. Ypatingos prekės. Pasyvios paklausos prekės. Žaliavos. Aptarnavimo medžiagos. Naujų paskirstymo kanalų radimas. Reklamos intensyvinimas. Kainos mažinimas. Prekės modifikavimas. Pelno maksimizavimas. Pardavimo apimties didinimas. Konkurencinio pariteto išlaikymas. Kokybės lyderio pozicijų užėmimas. Iracionali paklausa. Paklausos elastingumas. Neelastinga paklausa. Jautrumas kainai. Pasiūlos elastingumas. Absoliutus elastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolinė rinka. Skaityti daugiau
Marketingas (54)Marketingo programa. Pateikimas. Pateikimo kanalo būdai. Marketingo kompleksas. Mažmeninė ir didmeninė prekyba. Marketingo kompleksas. Rėmimas. Rėmimo grupės. Komunikacija. Marketingo kompleksas. Rėmimas. Reklama jos tipai. Reklamos tikslai. Nešikliai. Asmeninis pardavimo pranašumai ir trūkumai. Asmeninis pardavimas ir jo procesas. Marketingo programa. Rėmimas. Pardavimo skatinamas ir jo priemonės bei veiksmai. Marketingo informacinė sistema: samprata, informacinių blokų sudėtis, santykis su marketingo tyrimais. Marketingo aplinkos. Rinka, rinkos segmentavimas. Marketingo valdymas įmonėje. Tarptautinio marketingo samprata ir bruožai. Marketingo kontrolė ir jos rūšys. Marketingo strategija. Kuo naudinga. Marketingo planas ir sudėtinės dalys. Praktiniai klausimai. Skaityti daugiau
Marketingas (58)Marketingo orientacijos. Poreikis. Paklausa. Sandoris. Marketingo principai. Marketingo tikslai. Marketingo funkcijos. Marketingo vadybos koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Pirkėjai. Duomenys. Informacija. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų poveikis. Marketingo tyrimų nauda. Tyrimų tikslas. Informacijos rinkimo metodai. Stebėjimo sąlygos. Marketingo tyrimų procesas. Marketingo informacijos sistema. Rinka. Rinkos tipai. Rinkos parametrai. Rinkos segmentavimas. Rinkos agregavimas. Rinkos segmentavimo reikalavimai. Segmentavimo variantai. Marketingo strategijos pagal tikslinės grupės parinkimą. Elgsena. Vartotojų elgsena. Išoriniai elgsenos veiksniai. Vidiniai elgsenos veiksniai. Pirkimo procesas. Prekė. Prekės lygmenys. Prekių asortimentas. Prekių linija. Verslo plėtros būdai. Asortimentas formuojamas. Prekių kvalifikavimas. Vartojamieji produktai. Gamybinės prekės. Prekės gyvavimo ciklas pagal pirkėjus. Prekės gyvavimo ciklas. Įvedimo stadija. Greito nugriebimo strategija. Lėto nugriebimo strategija. Greito įsiskverbimo strategija. Lėto įsiskverbimo strategija. Augimo stadija. Brandos stadija. Prekės modifikavimas. Marketingo priemonių modifikavimas. Prekės naujumo kriterijai. Modifikavimo charakteristikos. Prekės naujumo aspektai. Nesėkmių priežastys. Prekės kūrimo etapai. Identifikavimas. Prekės ženklas. Prekės vardas. Logotipas. Identifikavimo strategija. Prekės simbolis. Pakuotė. Kainodaros klaidos. Papildomi veiksniai. Nuolaidos. Kaina. Kainų politikos priemonės. Kainos nustatymo metodai. Kainodaros tikslai. Konkurencijos situacijos rinkoje. Kainų strategijos. Paskirstymo tinklo kanalų funkcijos. Institucijos, vykdančios pasiskirstymo funkcijas. Naujas pasiskirstymo kanalas. Paskirstymo būdas. Logistikos posistemiai. Logistikos svarba. Integruotosios logistikos vadyba. Mažmenininkų junginiai. Parduotuves įrengimas. Teikiamos paslaugos. Didmenines įmonės. Rėmimas. Rėmimo tikslai. Komunikacijos funkcijos. Rėmimo strategijos. Asmeninis pardavimas. Agentų funkcijos. Atlyginimas. Asmeninio pardavimo privalumai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Pagrindiniai veiksmingo pardavimo etapai. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo skatinimas. Vartotojų skatinimo tikslai. Prekybos skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo sprendimai. Reklamos funkcijos. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos pobūdžiai. Reklamos trūkumai. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos strategija. Reklamos tikslas. Reklamos planavimo strategija. Strategijų modifikacijos. Reklamos kampanijos tikslai. Veiksniai. Reklamos priemonių planas. Universalios reklamos agentūros. Agentūrų privalumai. Reklamos principai. Planai. Analizė. Marketingo strategijos struktūra. Marketingo plano turinys. Intensyvus marketingas. Pasyvus marketingas. Marketingo kryptingumas. Marketingo padalinio funkcijos. Marketingo padalinys. Paslauga. Paslaugų savybės. Paslaugų grupės. Paslaugų marketingo kompleksas. Bendrieji paslaugų ir prekių skirtumai. Suformuluotos paslaugos strategijos. Darbo našumo didinimas. Paslaugos, lydinčios prekę. Skaityti daugiau
Marketingas (60)Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Klasikinė tipizavimo sistema. Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Didmeninės prekybos struktūra. Komercinių įmonių funkcijos. Prekybos funkcijos ir jos sistemos. Prekybos funkcijų išskaidymas ir perdavimas. Skaityti daugiau
Marketingas (65)Prekė. Prekės lygmenys. Prekės asortimentas. Prekės grupė. Prekių klasifikavimas. Vartojimo prekių klasifikavimas. Gamybinių prekių klasifikavimas. Asortimento plėtra. Naujos prekės kūrimo etapai. Prekės gyvavimo ciklai. Įvedimo stadijoje naudojamos marketingo strategijos. Augimo stadijoje naudojamos marketingo strategijos. Brandos stadijoje naudojamos marketingo strategijos. Prekių identifikavimo strategijos. Prekės identifikavimo samprata. Diskriminacinės kainos. Valstybės reguliavimas. Kainų strategijos. Kainų nustatymo variantai. Reklama. Asmeninis pardavimas, jo privalumai ir trūkumai. Pardavimo skatinimas. Ryšių su visuomene funkcijos. Paskirstymo kanalo formavimo priežastys. Prekių paskirstymo strategijos. Prekyba. Skaityti daugiau
Marketingas (9)Marketingas. Marketingo funkcijos. Paklausos rūšys. Marketingo sistema. Marketingo principai. Marketingo sistemos principas. Verslo orientacijos. Marketingo kompleksinė visuma. Marketingo aplinka. Esminis mikro ir makro aplinkų skiriamasis bruožas. Pirkėjai. Pardavimų pagalbininkai. Pardavimo tarpininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinkos struktūros tipai. Rinka. Rinkos segmentavimas. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas. Skaityti daugiau
Marketingo komunikacijaAsmeninis pardavimas. Prekybos agentas. Asmeninis pardavimas. Asmeninis siūlymas. Tam, kad būtų sudarytas sandoris, pardavėjui tenka atlikti daug paruošiamųjų veiksmų. Asmeninis pardavimas efektyvus, kai. Asmeninio pardavimo privalumai. Trūkumai. Asmeninio pardavimo bruožai. Prekybos agentų funkcijos. V. Pareto 80/20 taisyklė. Lankydamas potencialius klientus, agentas siekia šių tikslų. Prekybos agentų darbui būdingi bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Pardavimų palaikymas. Misionieriška veikla. Pardavimo personalas. Pardavimų personalo vadyba. Pagrindiniai pardavimų personalo vadybos sprendimai. Pardavimų personalo tikslų nustatymas. Pardavimų personalo strategija. Pardavimo personalo struktūra. Pranašumai. Kompleksinės pardavimų personalo struktūros. Personalas skirstomas. Pardavimų personalo dydis. Kiti pardavimų personalo dydžio parinkimo kriterijai. Asmeninio pardavimo procesas. Asmeninio pardavimo planavimas. Asmeninio pardavimo tikslai. Atsakomybės paskirstymas. Biudžeto sudarymas. Prekybos darbuotojų tipo parinkimas. Prekybos metodų parinkimas. Užduočių personalui parinkimas. Plano realizavimas. Asmeninio pardavimo organizavimas. Prekybos darbuotojų parinkimas. Pardavėjas turi pasižymėti tokiomis savybėmis. Prekybos darbuotojų mokymas. Pardavėjų darbo sferų paskirstymas. Atlyginimų sistemos sudarymas. Atlyginimas priklausantis nuo pardavimų apimties. Metodų derinys (mišrus). Vadovavimas arba pardavėjų vadyba. Asmeninio pokalbio paruošimas ir pokalbio eiga. Pokalbis telefonu. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (4)Marketingo tyrimų reikšmė ir paskirtis. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimo procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Marketingo tyrimų raida. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Marketingo tyrimų procesas. Marketingo projektų analizavimas. Informacija, jos bazės ir panaudojimas sprendimų procese. Kokybiniai tyrimai. Apklausos tyrimai. Apklausos anketos. Stebėjimo tyrimai. Eksperimentiniai marketingo tyrimai. Matavimai marketingo tyrimuose. Imties atrankos pagrindai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (6)Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų vieta sprendimų priėmime. Tyrimų metodologija. Informacija. Apklausa. Atranka. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (9)Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimų kilmė ir raida. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Marketingo ir rinkos tyrimų sudėtis. Duomenys ir informacija. Pirminiai ir antriniai duomenys. Antrinės informacijos šaltinių klasifikacija. Antrinės informacijos vidiniai ir išoriniai šaltiniai. Antrinės informacijos vertinimo kriterijai. Įmonės marketingo vidinių duomenų bazės kūrimas, tvarkymas ir naudojimas. Marketingo tyrimų objektai. Marketingo tyrimų prielaidos. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tyrimų rūšys, tipai. Žvalgybinio, aprašomojo ir priežastinio tyrimo naudojimas. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų palyginimas. Kokybinių tyrimų turinys ir ypatumai. Kokybinių tyrimų klasifikacija. Giluminis interviu. Fokusuota grupė. Projekcinės technikos. Situacijų analizė. Apklausos tyrimo turinys ir naudingumas. Apklausos būdai ir jų pasirinkimas. Asmeninis interviu, apklausa telefonu, faksu, paštu ir internetu. Apklausos tyrimo klaidos. Strategijos, padedančios sumažinti neatsakymų klaidas. Technikos neatsakymams apklausose įvertinti. Apklausos anketos paskirtis ir turinys. Anketos sudarymo reikalavimai. Anketos klausimų tipai ir atsakymo formos. Anketos klausimų formulavimas. Klausimų išdėstymas anketoje. Skaityti daugiau
Marketingo valdymasPaklausos rūšys bei jas atitinkančios marketingo užduotis. Orientacijos. Marketingo veikla įmonėje pasireiškia. Marketingo valdymo tikslas. Strateginis marketingo planavimas. Marketingo tikslai ir strategijos. Laukiamų rezultatų įvertinimas. Alternatyvų identifikavimas. Biudžetas. Detali 1 m. priemonių programa. Vidiniai veiksniai. Organizacinių pirkėjų rinka. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. Rinkos aprėpimo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Metinių planų vykdymo kontrolė. Kainos susiformavimo etapai. Kainų nustatymo metodai. Rėmimas. Specifiniai reklamos tikslai. Ryšiai su visuomene. Tiesioginio marketingo metodai. Asmeninis pardavimas. Pardavimų planas. Pateikimas. Marketinginis produkcijos planavimas. Skaityti daugiau
Pardavimų vietos nustatymas ir jos organizavimasĮvadas. Prekybos įmonės steigimas ir jos vietos parinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietos parinkimas. Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas. Praktinė tiriamoji dalis. Konkrečios dislokacijos vietos parinkimas. Asortimento optimizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės gaminių rinkos ir jų konkurentabilumasPramones rinkodaros tyrimai. Pramonės rinkodaros tyrimo bendrieji aspektai Rinkodaros tyrimų socialiniai ir ekonominiai aspektai. Techninė komercinė analizė. Konkurencijos apibrėžimas iš naujo. Rinkų panaudojimas. Įmoninko uždavinys. Rinkodaros informacija. Kam reikalingi rinkodaros tyrimai. Produkto politika. Tiriamojo darbo planavimo aspektai. Pramonės ir vartojimo rinkų rinkodaros tyrimo panašumai ir skirtumai. Protingi pirkimo motyvai ir pirkimo praktikos. Pramonės rinkodaros ypatumas. Pramonės rinkų koncentracija. Tyrimo tikslai pramonės rinkodaroje. Kainų politika ir kainų struktūros pramonės rinkodaroje. Rinkodaros tyrimo metodikos. Instruktavimas. Darbo planas ir pasiūlymas tyrimui atlikti. Tyrimo atlikimo tvarkaraštis. Skaityti daugiau
Reklamos paslaugų marketingasReklamos agentūra. Viešųjų ryšių agentūros veikla. Tiesioginė rinkodara. Integruota rinkodaros komunikacija. Marketingo kompleksas. Rėmimo kompleksas. Paslaugų kainodaros strategijos/kryptys. Verslo rinka. Pirkimo tipai. Verslas verslui. Vidinės reklamos agentūros. Didžiausios Lietuvos reklamos agentūros. Reklamos agentūrų vykdomos funkcijos. Klientų pritraukimo būdai. Vartotojo pasitenkinimas. Kokybės gerinimo programos. Ryšių rinkodara. Ryšių su vartotojais vadybos sistemos (CRM). Lojalaus kliento pritraukimo kaštai. Vartotojų lojalumo lygiai. Blogas pelnas. Klientų lojalumo palaikymo strategijos. Vidiniai veiksniai. Bendrasis pelnas. Naujų produktų kainodaros strategijos. Prekių asortimento kainodaros strategijos. Kainos koregavimo strategijos. Skaityti daugiau
Reklamos teorija ir praktikaReklamos bruožai, istorija. Reklamos bruožai. VIPS formulė. Reikalavimai reklamai. Reklamos reglamentavimas. Reklamos galimybės ir ribojimai. Reklamos istorija. Reklamos priemonės, jų klasifikacija ir charakteristikos. Spausdinta reklama. Prospektas. Bukletai. Brošiūros. Reklaminiai lapeliai ir atmintinės. Informaciniai laiškai. Informaciniai biuleteniai. Komercinis pasiūlymas. Press-release. Naujametiniai, sveikinamieji leidiniai. Reklama spaudoje. Audiovizualinė reklama. Radijo ir telereklama. Telereklamos žanrai. Reklaminiai suvenyrai. Tiesioginė reklama paštu. Išorinė reklama. Lauko reklama. Reklama ant transporto priemonių. Transporto reklamos privalumai ir trūkumai. Vitrinų reklama. Vitrinų rūšys. Reklama internete. Interneto, kaip reklamos kanalo, privalumai ir trūkumai. Reklamos internete priemonės. Baneriai. Reklamos baneriais tikslai. Banerių formatas. Reklamavimosi paieškos svetainėse privalumai ir trūkumai. Reklama elektroniniu paštu. Reklama diskusijų/naujienų grupėse. Reklamos apmokėjimo būdai. Reklamos reguliavimas. Reklamos reglamentavimas. Svarbiausi dokumentai, kuriais remiantis sprendžiami reklamos reglamentavimo klausimai. Reklamos reglamentavimo sritys. Reklamos reguliuotojai. Reklamos ribojimai ir draudimai. Reklamos pagrindiniai principai. Praplėsti principai. Reklamos suvokimo dėsningumai. AIDA formulė. Žmogiškieji veiksniai. Poreikių analizė. Motyvai. Grafinis firmos simbolis – logotipas. Kaip sukurti gerą logotipą? Kam teikti pirmenybę: grafiniam ar žodiniam ženklui? Jau egzistuojančio logotipo pakeitimas. Firmos ženklo (identity-identiškumo) tapatumo kūrimas. Hario Karterio (Harry C. Carter) reklamos taisyklės. Skaityti daugiau
Rinkodara (10)Transportavimo savikainos apskaičiavimo būdai. M faktoriai, lemiantys paslaugų kainą. Kainos tipas, faktoriai, lemiantys pasirinkimą. Rinkos kainos sudarymas. Nuolaidos. Strateginis marketingo valdymas. Pajamų valdymo technologija. Pelno valdymo technologija. Rinkos plėtimo būdai. Reklama. Realizavimo skatinimas. Propaganda. Asmeninis pardavimas. Strateginis marketingo veiklos planavimas. Skaityti daugiau
Rinkodara (11)Kaip suprantate konkurenciją, kokios jos rūšys ir kuo jos skiriasi? Kokie yra kainos nustatymo metodai? Paaiškinkite jų esmę. Kokie veiksniai lemia vartotojo elgseną? Apibūdinkite juos. Kokie yra prekių paskirstymo būdai? Kas apsprendžia jų pasirinkimą? Kokie veiksmai sudaro vartojimo prekių pirkimo procesą? Kokie veiksniai lemia paskirstymo kanalo pasirinkimą? Apibūdinkite juos. Kas yra vartotojo elgsena ir kokie jos tyrimo tikslai? Kas yra marketingo aplinka ir kokia jos reikšmė verslo įmonėms? Kokie yra naujos prekės kūrimo etapai? Kokios dažniausiai skiriamos kainų strategijos? Paaiškinkite jų svarbą. Kokios jums žinomos verslo orientacijas? Apibūdinkite jas. Kas yra netiesioginis prekių paskirstymas ir kokios jo formos? Kokie yra prekės lygmenys? Apibūdinkite paslaugos sampratą. Kokios aplinkybės lemia paskirstymo kanalo suformavimą ar pakeitimą? Kokie yra prekių asortimento parametrai? Kokie galimi gamintojo sprendimai pasirenkant paskirstymo kanalą? Kaip atliekama prekių asortimento struktūros analizė? Kokios marketingo strategijos naudojamos prekės įvedimo į rinką stadijoje? Kokios yra prekybos sritys ir rūšys? Kokios naudojamos marketingo strategijos prekės augimo stadijoje? Kokios yra mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai? Kokios naudojamos marketingo strategijos prekės brandos stadijoje? Kaip suprantate mažmeninės prekybos įmonių marketingą? Kokios yra prekės identifikavimo sąlygos ir priemonės? Kas sudaro marketingo mikroaplinką ir makroaplinką? Kokias žinote prekių paskirstymo strategijas? Apibūdinkite jų pranašumus ir trūkumus. Kokie yra vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai? Kam reikalingi pardavimo tarpininkai ir pagalbininkai kuo jie skiriasi? Kokie vidiniai veiksniai daro įtaką vartotojo elgsenai? Apibūdinkite kiekvieną jų. Kokie yra rėmimo komplekso elementai, kokie jų naudojimo ypatumai? Kokios yra reklamos funkcijos? Kas yra rinkos segmentavimas ir pagal kokius požymius segmentuojama vartojimo prekių rinka? Kas yra pozicionavimas? Kaip reklama panaudojama kaip pozicionavimo įrankis? Kokiais atvejais įmonė naudoja koncentruotą, diferencijuotą ar nediferencijuotą marketingą? Kas yra prekės gyvavimo ciklas, kokios jo stadijos ir kodėl tai svarbu marketingo specialistams? Kokie dažniausiai esti kainodaros tikslai? Kokie prekybos renginiai yra jums žinomi? Apibūdinkite juos. Skaityti daugiau
Rinkodara (6)Marketingas. Poreikiai. Marketingo sistemos veikloje remiamasi tam tikrais principais. Marketingo sistema. Verslo orientacijos samprata. Verslo orientacija. Gamybos orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinis-etninis marketingas. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Ekonomine aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo informacija. Marketingo informacijos reikšmė versle. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų rūšys. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Fokusuota grupė. Imties atranka. Imtis. Imties dydis. Tyrimo procesas. Rinka. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Pirkimo procesas. Pirkimo proceso etapai. Prekių asortimento samprata. Struktūros analizė. Idėjų generavimas. Idėjų atrinkimas. Idėjų tikrinimas. Marketingo strategijos parengimas. Gamybos ir pardavimo galimybių analizė. Prekės sukūrimas. Bandomasis marketingas. Prekės įvedimas į rinką. Prekės identifikavimo samprata. Pakuotė. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Marketingo valdymas. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo tipai. Skaityti daugiau
Rinkodara (8)Prekė. Prekinis ženklas. Prekinio ženklo vertė. Prekės ženklo privalumai. Prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių gamybos nutraukimas. Prekės įpakavimas. Rėmimas. Loginiai žingsniai bet kokia komunikacijai sukurti. Rėmimo tikslai. Pardavimų rėmimas. Rėmimo būdai. Reklama. Reklamos rūšys. Reklamos žinutė. Populiarinimas. Asmeniškas pardavimas. Paskirstymo politika įmonėse. Paskirstymo sistemos funkcionavimo formos. Kainodara. Pagrindinės marketingo kainos strategijos. Kainos nustatymo etapai. Kainos samprata. Rinkos poveikis kainai. Naudingumo vartotojui poreikis kainai. Konkurencijos poveikis kainai. Normatyvinių aktų poveikis kainai. Marketingo strategijos poveikis kainai. Rizikos laipsnio poveikis kainai. Kainos reguliavimo tikslai. Kainos nustatymas. Produktų kainų nustatymo metodai. Pirkėjų vertinimo metodas. Veiksniai turintys įtakos kainų nustatymui. Kainos koregavimo strategija. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas (2)Rinkodaros valdymas. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Organizacijos pelningumas . Pelno didinimo būdai trumpuoju laikotarpiu. Augimas. Greito augimo neigiami veiksniai. Akcinio kapitalo vertė. Akcinio kapitalo vertės didinimo trūkumai. Vartotojų poreikių (VP) tenkinimas. Kiti organizacijos valdymo tikslai ir užduotys. Organizacijos valdymo tikslų ir užduočių analizės išvados. Suinteresuotų grupių tikslai ir veiksniai sunkinantys jų įgyvendinimą. Suinteresuotos grupės. Akcininkų tikslai. Subalansuotos tikslų sistemos sukūrimas. Organizacijos strategijos sukūrimas. Išteklių paskirstymo sprendimo priėmimas. Vertikali integracija skirstoma. Įsiskverbimas į gretutines ek. veiklos sferas. Diversifikacija konglomerato principu. Ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Suvokiama vartotojų vertė susideda iš 3 sudedamųjų dalių. Patekimą apsunkinantys barjerai. Pagrindinės įmonės kompetencijos. Strategijos rezultatyvumo vertinimo kriterijai. Atitikimas išorinei aplinkai. Išorinės aplinkos veiksniai keičiantys rinkos poreikius. Laiko efektas. Našumas prieš rezultatyvumą (efektyvumą). Organizacijos struktūros rezultatyvumas (efektyvumas). Atkaklumas realizuojant strategiją. Lyderio pozicijų įmonė gali siekti. Trumpalaikės programos. Pagrindinės kompetencijos. Organizacijos pagrindai. Organizacijos dedamosios. Darbuotojai. Struktūra. Bendrovės uždaviniai. Strategija. Vadovai turi pasistengti įdiegti sistemas, atitinkančias 3 kriterijus. Lyderis. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Rinkodara. Poreikis. Reikmė. Vartotojų elgesio modelis pagal Hawkins, Best, Coney. Paklausa. Prekė. Prekės ar paslaugos vertė ir pasirinkimas. Prekės nauda. Prekės vertė. Mainai. Derybos. Sandėris. Rinkodaros uždaviniai vykdant mainus. Transakcinė (vienkartinio sandorio) rinkodara. Patenkintų prekėmis pirkėjų naudingumas organizacijoje. Rinkodaros tinklas. Rinkodaros tinklo dalyvių tikslai. Rinka. Rinkodara. Rinkodaros valdymo tikslai. Tikslinių rinkų nustatymas. Rinkodaros tyrimai. Prekės sukūrimas. Rinkodaros–komplekso sukūrimas. Stebėjimas. Išskirtinės naudos išbandymas. Pirkėjams teikiamos naudos matrica. Naudingumo svertai. Pirkėjų potyrių ciklo etapai. Naudingumo kliūčių šalinimas. Verslo valdymo koncepcijos. Orientacija į pardavimus. Finansinė orientacija. Orientacija į vartotojus. Rinkodaros samprata. Sėkmė. Vartotojas didžiausias organizacijos aktyvas. Vartotojų lojalumo abėcėlė. Dėmesys rinkoje vartotojų reikmėms. Pagrindiniai ir antraeiliai veiksniai. Įmonės prekių ir paslaugų asortimento formavimas. Rinkų grupės. Organizacija. Organizacijos stovinti nugara į vartotoją. Organizacijos stovinti veidu į vartotoją. Konkurencinis pranašumas. Palyginimo procedūra susideda iš 5 etapų. Vieninga įmonė. Nesėkmingo organizacijos perorientavimo į vartotojų reikmes priežastys. Misijos sukūrimas. Rinkodaros auditas. Vartotojų audito. Konkurencinės aplinkos auditas. Darbuotojų nuostatų ir požiūrių auditas. Strategijos sukūrimas. Darbuotojų apmokymas ir paruošimas. Strategijos įgyvendinimas. Kokybės būreliai. "Probleminės" grupės. Orientacijos į vartotoją palaikymas. Pagrindiniai požymiai, kuriuos išskiria P. Kotler’is organizacijose nepakankamai orientuotose į rinką. Sprendimai pagal P. Kotler’į. Rinkodaros problemos sprendžiamos 4 kryptimis. Rinkos segmentavimas. Tikslinių rinkų išskyrimas. Rinkos pozicionavimas. Rinkodaros veiklos planavimas. Rinkos segmentavimo privalumai. Optimalaus poreikių tenkinimas. Didesnis pelnas. Plėtros galimybės. Nuolatiniai klientai. Tikslinė komunikacija. Naujovių stimuliavimas. Rinkos dalis. Optimalūs segmento identifikavimo rodikliai pagal Wind’ą. Segmentavimo metodikos reikalavimai. Realumas. Pelningumas. Prieinamumas. Aktyvumas. Segmento patrauklumas vertinamas pagal šiuos veiksnius. Rinkos segmentavimo strategijos. Nediferencijuota rinkodara. Diferencijuota rinkodara. Pastangų koncentracija viename segmente. Koncentruotos strategijos grėsmės. Inovacijų segmentavimas. Išskirtinių privalumų sukūrimas. Išskirtiniai privalumai turi atitikti 4 kriterijus. Veiksnių determinuojančių (įtakojančių) pasiūlymo naudą suskirstymas. Prekės privalumai. Paslaugos – prekių privalumai. Personalas – privalumų šaltinis. Išlaidų diferencijavimo būdai. Įmonės vadovai turi. Išlaidos ir konkurencingumas. Prekės pozicionavimo kriterijai pagal Wind. Norimos pozicijos pasirinkimas. Tikslinės rinkos pasirinkimas. Pozicionavimo strategija. Pozicionavimo strategijų alternatyvos. Užimtų pozicijų stiprinimo strategija. Laipsniška repozicionavimo strategija. Radikalaus repozicionavimas. Konkurentų pašalinimo iš užimamų pozicijų strategija. Pozicionavimo nerezultatyvumo priežastys. Rinkodaros planas. Rinkodaros plano 7 tarpusavy susiję elementai. Veiklos rezultatyvumo lygis. Galimybės ir perspektyvos. Rinkodaros uždaviniai. Rinkodaros strategija. Veiksmų planas. Biudžetas. Strateginio planavimo rinkoje užduotis. Aplinkos pokyčiai "strateginiai langai". Nauji segmentai. Nauji paskirstymo kanalai. Rinkos perorientavimas. Nauji įstatymai. Išoriniai veiksniai. Sulėtinta reakcija į aplinkos pokyčius. Strateginės reakcijos vėlavimo sumažinimas. Strateginis planavimas. Strategijos sudėtinės dalys. Veiklos sritis. Uždaviniai. Strateginių verslo vienetų identifikacija. Išteklių paskirstymas. Išskirtinių konkurencinių privalumų kūrimas. Efektyvios funkcinės strategijos. Sinergija. Korporacijų strategija. Strateginis planavimas. Finansinės kontrolės bendrovės. Strateginės kontrolės bendrovės. Korporacijos misija. Misijos deklaracijos elementai. Konkurencijos sritys. Strateginiai ketinimai. Personalo kompetencijos ir konkurenciniai pranašumai. Pagrindinės suinteresuotos grupės. Korporacijos užduotys. Savarankiškų verslo vienetų nustatymas. Savarankiškų verslo vienetų veiklos kriterijai. Išteklių paskirstymas. Portfelio principas. Bostono konsultacinės grupės matrica. Bostono konsultacinės grupės (BKG) matricos trūkumai. Mckinsey (kombinuotas portfelio) modelis. Vertės planavimo modeliai. Vertės planavimo trūkumai. Sinergizmo panaudojimas. Rinkodaros ir inovacijų veiklos gerinimo problemos. M. Porter modelio veiksniai. Strateginiai uždaviniai. Išteklių paskirstymas. Strateginių pastangų kryptys. SVV tikslai orientuojantis į vartotojus. SVV tikslai orientuojantis į konkurentus. Strateginės grupės. Konkurentų grupės pagal M. Porter ir Mckinsey. Konkurentų tikslai ir uždaviniai. Konkurentų silpnos ir stiprios pusės. Atsakomieji konkurencinės strategijos veiksmai. Rinkos signalai. Pagrindiniai strategijos veiksniai. Rinkos tyrimo etapai. Strateginio plano įgyvendinimo 4 etapai. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Charakteristikos. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Strategija. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Rinkodaros kompleksas. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Organizacija. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Poreikis. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Paklausa. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Technologijos. Prekės modifikacija. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Prekės ženklas. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos trūkumai. 5 jėgos, lemiančios bendrovės sėkmę. Vartotojai. Konkurencija. Santykiai su tiekėjais. Rinkų evoliucija. Naujų prekių adaptacija palengvinama šiomis sąlygomis. Naujų bendrovių įėjimas į rinką laikinai apribotas šiais barjerais. Greito augimo fazė. Brandos fazė. Nuosmukio fazė. Verslui nuosmukio fazėje M. Porteris siūlo 4 alternatyvas. Rinkodaros strategijų formavimą. Pionierių strategija. Gynybos veiksmų variantai. Rinkos nišos strategijos patrauklumo priežastys rinkos atsiradimo ir augimo fazėse. Rinkos nišos pasirinkimo 2 strategijos. Reikalavimai rinkos nišos strategijai. Rinkodaros tikslas prekinio ženklo atžvilgiu. Prekės ženklo kapitalas. Prekės pavadinimas. Prekės vardas. Logotipas. Prekės simbolis. Prekės ženklas. Prekės ženklas (pagal Kotler). Prekės ženklas (pagal Aaker, Biel). Sėkmingas prekės ženklas. Prekės identifikavimo strategijos. Gamintojas nesuteikia prekės ženklo. Grupinis prekės ženklas. Individualus prekės ženklas. Sėkmingo prekės ženklo sukūrimo principai. Prekės ženklo efektas. Prekinio ženklo pridėtinės vertės kilmė. Prekės ženklo pozicionavimo strategija. Prekės ženklo piramidės apibūdinimas. Prekės ženklo individualumas (Hakinson, Cowking). Kliento įvaizdis. Prekės ženklo kūrimas. Prekės ženklo potencialo principai. Sėkmingo prekės ženklo sukūrimo sąlygos. Prekės ženklo ekonominis efektas. Vartotojų lojalumas prekės ženklui. Horizontalus prekės ženklo šeimos plėtimais. Vertikalus prekės ženklo šeimos plėtimas. Prekės ženklo išplėtimo strategijos nesėkmės. Prekės ženklų išplėtimo strategija. Prekės ženklo vardo kūrimo rekomendacijos. Prekės ženklo revitalizacija. Prekės ženklo repozicionavimas. Prekės ženklo repozicionavimo metodai. Prekės ženklo efektyvumo padidinimas. Inovacinių svertų sistema. Inovacinių bendrovių strateginės galimybės. Nesėkmių sumažinimo diegiant inovacijas principai. Inovacijas apsunkinantys barjerai. Naujų prekių nesėkmės priežastys. Delsimas diegiant inovacijas. Organizacija ir inovacijos. Bendrovės strategija ir uždaviniai inovacijų srityje. Darbuotojų kvalifikacija. Inovacijos vartotojams. Integracija. Sistemos. Įmonė, kurianti naujas prekes turi atlikti šiuos darbus. Naujos prekės kūrimo etapai. Idėjų generavimo šaltiniai. Idėjų generavimo metodai. Naujos prekės kūrimo klaidos. Papildomi veiksniai, stabdantys naujų prekių gamybą. Kuperis ir klainšmidtas teigia, kad sėkmės rinkoje pagrindas–pati prekė, jos originalumas ir kokybė. Sėkmės veiksniai. "aš taip pat" strategija. Egzistuojančios prekės repozicionavimas. Prekės ženklo palaikymas. Kaina. Strategijos uždavinys. Prekės konkurencingumą didina. Kainodaros strategijos formavimas atliekamas 6 etapais. Kainos konkurencingumo vertinimas. Dažniausiai skiriamos kainodaros strategijos. Kainodaros užduočių nustatymas. Kainos ir kokybės strategija. Pagr strateginės pastangos.Tikslinės rinkos segmentai. Prekės vertingumas vartotojams. Alternatyvios analizės metodas. Kainodara prekių linijos ribose.Blokuojančios prekės. Kainodara prekių linijos ribose. Paralelinis importas. Kainos pakeitimas. Rinkodaros komunikacija. Pirkėjų pasirinkimą sąlygoja 3 veiksnių grupės. Rinkodaros komunikacijų valdymas. P. Doyle’is išskiria dar 2 komunikacijos instrumentus. Efektyvios komunikacijos kūrimo etapai. Komunikacijos planas. Pagrindiniai dėmesio pritraukimo veiksniai. Kreipimosi interpretacijai poveikį daro. Komunikacijos efektyvumo įvertinimas. Pirkėjų elgesys. Rinkos analizės etapai. Reklamos uždaviniai. Reklamos užduotys turi būti. Reklamos pagrindiniai aspektai. Dešimt reikalavimų reklamai pagal Doyle’į. Konkurencinis paritetas. Sunkumų šalinimo moksliniai metodai. Medios pasirinkimas. Medios pasirinkimo kriterijai. Reklamos biudžeto paskirstymas laike. Tolygus paskirstymas. Koncentruotas paskirstymas. Slenkantis paskirstymas. Pulsuojantis paskirstymas. Tiesioginė rinkodara. Tiesioginės rinkodaros skirtumai lyginant su reklama. Tiesioginės rinkodaros greito vystymosi priežastys. Tiesioginės rinkodaros planavimas. Interaktyvi rinkodara. Reikšmingiausios interaktyvios reklamos formos: internetas; kompaktiniai diskai; elektroninės skaitymo priemonės; interaktyvi televizija. Interaktyvios rinkodaros privalumai. Interaktyvios reklamos priemonių tipai. Komunikacinės informacijos privalumai. Interaktyvios rinkodaros planavimas. Prekybos įmonių skatinimas. Vartotojų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene funkcijos pagrindinės užduotys. Veiksniai, lemiantys skatinimo komplekso struktūrą. Asmeninis pardavimas. Įmonės prekybos personalo valdymas. Prekybos atstovo uždaviniai. Bendrovės pardavimo strategija. Išteklių paskirstymas. Pardavimai: prekių grupavimo modelis. Aukščiausias prioritetas. Antraeilis prioritetas. Žemas prioritetas. Minimalios pastangos. Teritorinis išteklių paskirstymas. Pardavimų valdymo prioritetai. Pardavimo personalo formavimas. Pardavėjo atrankos kriterijai. Pardavimo etapai. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo sudėtis. Tarpininko darbas. Vertės sukūrimo grandinės veiklos. Pateikimo kanalo parinkimo proceso etapai/ Svarbiausios tarpininkų funkcijos. Paskirstymo kanalo lygis. Nulinio lygio kanalas. Dviejų lygių kanalas. Trijų lygių kanale. Kanalo pasirinkimo pagrindas. Paskirstymo kanalo parinkimo veiksniai. Paskirstymo tipai. Ekskliuzyvinis paskirstymas. Selektyvus paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Kanalo strategija. Kanalo patikimumas. Kontrolė. Rinkodaros kanalo dalyvių konfliktų tipai. Konfliktų atsiradimo priežastys. Rinkodaros kanalų variantai. Kanalo dalyvių rezultatyvaus darbo pagrindas. Pagrindinės kanalų vystymosi kryptys. Kovencinis rinkodaros kanalas. Vertikalių rinkodaros sistemų plitimas. Vrs pranašumai lyginant su konvenciniu rinkodaros kanalu. Vertikali rinkodaros sistema (vrs). 3 pagr vrs tipai: korporacinė VRS. Horizontalių rinkodaros sistemų paplitimas. Daugiakanalių rinkodaros sistemų paplitimas. Kanalų struktūros sprendimai. Kanalų dalyvių veiklos įvertinimas. Rinkodaros logistika. Pirkėjų aptarnavimas. Paskirstymo sistemos sukūrimo elementai. Pagrindinės paslaugų savybės. Piko paklausos problema gali būti sumažinta sekančiai. Piko pasiūlos padidinimo priemonės. Paslaugų klasifikacija. Paslaugų rinkodaros uždaviniai. Lūkesčiai ir įmonės veiklos efektyvumas. Lūkesčių formavimas. Problemos sprendimo būdai. Našumo valdymas. Našumas remiasi 3 veiksnių tarpusavio sąveika. Našumo ir efektyvumo sąveika. Skiriami 4 darbo našumo didinimo būdai nemažinant jo efektyvumo. Veiklos paskirstymas pagal santykį su vartotoju. Konvejerinis aptarnavimo būdas. Pagrindiniai aptarnavimo uždaviniai. "kokybės rato" judėjimo būdai. Inovacijų problemos. Paslaugų srities rinkodaros strategija jungia šiuos elementus. Tikslinių segmentų nustatymas. Išskirtinių privalumų nustatymas. Operatyvinė strategija. Rinkodaros kompleksas. Tinklinė strategija. Multiserviso strategija. Multisegmentinė strategija. Mišri strategija. Krizės požymiai. Požymių atsiradimo priežastys. Krizės pašalinimo uždaviniai. Krizės įveikimas. Veiklos transformacija. Strateginis dreifas. Rinkos aplinkos pokyčiai strateginio dreifo pagrindu. Įmonė "dreifuoja" viena iš 4 krypčių. Konsolidacijos fazės eiga. Konkrečios priemonės pelningumui didinti ir piniginiams ištekliams optimizuoti nustatomos šiais veiksniais. Veiklos srities vystymosi prognozė. Koncepcijos formavimas. Pagrindinės kompetencijos plius 10 naujų"spragų" užpildymas. Baltos dėmės. Megagalimybės. Strategijos formavimas. Portfelio analizė. Veiklos sričių padalinimas. Įmonės centrinės būstinės vaidmuo. Verslo vienetų ir projekto komandų strategija. Rinkos lyderio savybės. Skaityti daugiau