Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara

Rinkodara (1602 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo plano parengimas: Vilniaus elektros tinklų tiekiamos paslaugos

  Vilniaus elektros tinklų tiekiamų paslaugų marketingo plano parengimas. Vilniaus elektros tinklų ir jų prekių bei teikiamų paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės (paslaugos) charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Prognozuojami pardavimai.
  Rinkodara, namų darbas(13 puslapių)
  2007-03-09
 • Marketingo plano rengimas

  Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pagrindiniai marketingo plano elementai. Naujos prekės (paslaugos) charakteristika. Kainų politika. Prekių paskirstymo politika. Reklama ir rėmimas. Subjektyvūs pardavimo apimčių prognozavimo metodai. Pardavimo padalinio darbuotojų nuomone pagrįsta prognozė. Įmonės vadovų nuomone pagrįsta prognozė. Objektyvūs pardavimo apimties prognozavimo metodai. Rizikos įvertinimas.
  Rinkodara, konspektas(10 puslapių)
  2008-09-26
 • Marketingo praktinės užduotys

  Marketingo kompleksas. Mikroaplinkos svarbiausi veiksniai. Rinkos dydžio nustatymas. Vartotojų poreikių analizė. Marketinginės veiklos teisinis reglamentavimas. Pirkimo proceso stebėjimas. Prekės pozicionavimo žemėlapio sudarymas. Prekės teikiamos naudos matrica. Prekės ženklo vertinimas. Prekės paskirstymo plano rengimas. Rėmimo priemonės projekto rengimas. Prekės pardavimo kainos nustatymas. Marketingo plano ir biudžeto sudarymas.
  Rinkodara, uždavinys(22 puslapiai)
  2010-02-02
 • Marketingo priemonės "X Casino" versle

  Įvadas. Kazino marketingo teoriniai aspektai. Kazino bei lošimų produkto marketingo samprata. Lošimų produkto apibrėžimas. Lošimų produkto marketingas. Lošimų programinis marketingas. Azartinių lošimų rinkos segmentai, koncepcija ir identifikavimas. Prasiskverbimo į rinką ir konkurencijos nustatymas. Įstatymų bazė. Marketingo priemonių strategijos UAB "X Casino". UAB "X casino" pristatymas. "X casino" marketingo struktūra. "X casino" tikslų formavimas ir uždavinių nustatymas. "X casino" vystymo strategijos, taktikos ir marketingo programų plėtojimas. Marketingo ciklas. Motyvatoriai. Pranešimas, pristatymas ir įpakavimas. Konkurentai. Administravimas ir valdymas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-03-09
 • Marketingo priemonių įvertinimas: "Pieno žvaigždės"

  Marketingo sistemos proceso elementai. Gamyba, pardavimas ir suvartojimas. Mikro ir makro aplinkos veiksnių analizė. Įmonės "Pieno žvaigždės". parduotuvės "Pienė" išorinės ir vidaus aplinkos įvertinimas. Marketingo komplekso elementų įvertinimas. Prekių kainos ir jų skirtumų analizė. Prekių tiekėjai ir jų pasirinkimo motyvai. Prekių rėmimas ir jo būdai. Pardavimų skatinimas. Reklama ir paklausos skatinimas. Tiriamos įmonės pranašumų ir trūkumų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-12
 • Marketingo priemonių planas: energetinis gėrimas "Red bull"

  Įvadas. Makro, mikro aplinkos analizė. Makro aplinka. Mikro aplinka. Rinkos dydis ir segmentai. Vartotojų poreikiai ir elgsena. Energetinio gėrimo "Red bull" poreikių analizė. Vartotojų elgsenos tyrimas. Produkto pozicionavimas. Prekinis ženklas. Asortimento gylis ir plotis. Vieta Bostono matricoje. Prekės gyvavimo ciklas. Kainodara ir nuolaidos. Pelno lūžio taškas. Nuolaidų programa. Pardavimų organizavimas. Pardavimų rėmimas. "Red bull" reklama. Naujos reklamos kūrimas. Marketingo strategijos. Išvados. Summary.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2008-03-26
 • Marketingo priemonių planas: moteriškas sportinis kostiumas AB "Audimas"

  PowerPoint pristatymas. Mikro, makro aplinkos analizė. Rinkos dydis ir segmentai. Vartotojų poreikiai ir elgsena. Asortimento gylis ir plotis. Bostono matrica. Kainodara ir nuolaidos. Pardavimo organizavimas. Pardavimas ir rėmimas. Marketingo strategijos. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-06
 • Marketingo priemonių planas: vienkartinės nosinaitės "Tempo"

  Įvadas. Makro, mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Rinkos dydis ir segmentai. Vartotojų poreikiai ir elgsena. "Tempo" nosinaičių vartotojų poreikių analizė. Vartotojų elgsenos tyrimai. Produkto pozicionavimas. Geras prekės ženklas. Gyvavimo procesas. Prekės kvalifikacija. Pelno lūžio taškas. Kainodara ir nuolaidos. Pardavimų rėmimas. Marketingo strategijos. Apibendrinimas. Summary.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2008-05-26
 • Marketingo prigimtis, turinys ir sudėtis

  Kas yra marketingas. Marketingo samprata. Marketingo reikalavimai. Mainai ir sandoriai. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Marketingas kaip veiklos rinkos ūkyje teorija ir praktika. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2006-01-11
 • Marketingo principai ir jo taikymas Lietuvos įmonėse

  Įvadas. Marketingas bendrai. Marketingas- tai. Marketingo sistemos samprata. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Marketingo taikymas Lietuvos įmonėse. AB "Klaipėdos baldai". UAB "Megrame". UAB "Telšių statyba". IĮ "Atsipusk". UAB "Javinė". Išvados. Priedai (3).
  Rinkodara, referatas(24 puslapiai)
  2007-10-11
 • Marketingo principai ir jo taikymas Lietuvos įmonėse (2)

  PowerPoint pristatymas. Marketingas – tai. Marketingo sistema. Marketingo principai. Tikslumo principas. Tikslo principas. Adaptacijos principas. Trejopos orientacijos principas. Marketingo taikymas Lietuvos įmonėse. UAB "Megrame". UAB "Telšių statyba". IĮ "Atsipūsk". AB "Klaipėdos baldai". UAB "Javinė". Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-10-11
 • Marketingo programa: higieninių įklotų ir vaikiškų sauskelnių gamyba "Winalite"

  Įvadas. Kompanijos "Winalite" veiklos įvertinimas. Kompanijos "Winalite" veiklos esmė. Kompanijos "Winalite" esamos rinkos apibūdinimas. Kompanijos "Winalite" prekių apibūdinimas. Aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Kompanijos "Winalite" rinkodaros strategijos. Marketingo programos sudarymas. Prekių gamyba ir pardavimas. Kainodaros sistema. Rėmimo veiklos priemonių pasirinkimas ir taikymas. Paskirstymo kanalų pasirinkimas. Kompanijos "Winalite" veiksmų planas. Kompanijos "Winalite" marketingo veiksmų kontrolė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Rinkodara, namų darbas(25 puslapiai)
  2010-02-24
 • Marketingo programa: UAB "Eremas"

  Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės įkūrimas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vizija, misija bei tikslai. Marketingo aplinkos apžvalga. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Marketingo komplekso programa. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2005-12-18
 • Marketingo programa: UAB "Galinta"

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokių veiksmų reikėtų imtis, norint padidinti "Galinta" grikių pardavimus. UAB "Galinta ir partneriai" apibūdinimas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė-konkurencinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mokslinė- technologinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Gamtos aplinka. Mikroaplinkos analizė. Tiekėjų analizė. Pardavimo pagalbininkai. Vidaus auditorija. Vietinė auditorija. Plačioji visuomenė. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. rinkos segmentavimas. Tikslinio segmento parinkimas. SSGG analizė. Marketingo sprendimai. Prekės kokybė ir savybės. Prekės ženklas ir įvaizdi. Prekės pakuotė. Pasiūlymai. kaina. Pasiūlymai. paskirstymas. Paskirstymo kanalų struktūra ir paskirstymo būdai. Pasiūlymai logistikai. Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(30 puslapių)
  2009-09-15
 • Marketingo programos kūrimas: UAB "Lietuvos Studentų ir jaunimo kelionių biuras"

  Įvadas. Marketingas? Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekės kompleksas. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Prekybos įmonės marketingo kompleksas. Šalies turizmo rinkos apžvalga. UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras" pristatymas. Šalies kelionių rinkos tendencijos. Rinką įtakojantys veiksniai. Verslo plėtros tendencijos. LSJKB marketingo kompleksas. Paslaugų plėtros galimybės. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-10-05
 • Marketingo programos tobulinimas: IĮ "JODRĖ"

  Semestro darbo užduotis. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo tikslai ir strategijos. Įmonės marketingo aplinkų analzė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. IĮ "Jodrė" marketingo programos tobulinimas. Pirkėjų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Marketingo programos formavimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2012-03-16
 • Marketingo rėmimo priemonės: UAB "Lizėja"

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti rėmimo priemones UAB "Lizėja" vartotojų požiūriu. Marketingo rėmimo samprata. Marketingo komunikacija. Rėmimo kompleksas. Rėmimo priemonės marketinge. Rėmimo procesas įmonėje UAB "Lizėja". UAB "Lizėja" veiklos pristatymas. Įmonės rėmimo veiksmai. Tyrimo metodologija. Tyrimo projekto rengimas. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Šiame etape tikrinamos anketos. Išvadų ir ataskaitų rengimas. Apklausos rezultatų analizė. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Priedas (Anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2010-10-28
 • Marketingo rėmimo programa

  Įvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-15
 • Marketingo rinkos analizė

  Įvadas. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgsenos rinkoje tyrimas. Anketos sudarymas. Gautų duomenų analizė. Rinkos analizė. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurentų analizė. Esamų ir potencialių konkurentų išsiaiškinimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių išaiškinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-08-20
 • Marketingo samprata

  Įvadas. Pagrindinės marketingo sąvokos. Rinkodaros orientacijos. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-10-22
Puslapyje rodyti po