Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo planas: transporto paslaugos AB "Lietuvos geležinkeliai"Santrauka. Situacija rinkoje. Vidinė įmonės analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė. Skaityti daugiau
Marketingo planas: turizmo agentūra "Kauno ugnelė"Įvadas. Santrauka. Zussamnenfassung. Marketingo programa. Tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Programos elementai. Marketingo planavimas. TA "Kauno ugnelė" charakteristika. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. TA "Kauno ugnelė" marketingo plano analizė. Rinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio rinkoje ypatumai. Paslaugų analizė. Kainų analizė. Pateikimas. Pateikimas. Strateginis planavimas. SWOT analizė. Tikslų nustatymas. Išvados ir pasiūlymas. Skaityti daugiau
Marketingo planas: turizmo agentūra "Maitrė"Santrauka. Summary. Įvadas. Turizmo agentūros "Maitrė" veiklos charakteristika. Marketingo makro ir mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Turizmo agentūros "Maitrė" marketingo komplekto elementai. Rinka ir vartotojai. Paslaugos. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Turizmo agentūros "Maitrė " PTGG analizė. Marketingo strateginiai sprendimai turizmo agentūroje "Maitrė". Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Marketingo planas: turizmo agentūra "Mūsų odisėja"Įvadas. Makroaplinkos apžvalga. Turizmo agentūros "Mūsų odisėja" situacijos analizė. Teikiamų paslaugų įvertinimas. Vartotojų analizė. Rėmimas. Kaina. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų apibendrinimas. Tyrimo organizavimas. Anketinės apklausos rezultatų analizė ir interpretacija. Turizmo agentūros "Mūsų odisėja" SWOT analizė. Marketingo plano rengimas. Marketingo strategijų parinkimas. Veiksmų planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: turizmo agentūra "Mūsų odisėja" (2)Anotacija vadovams. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės strateginės kryptys. Rinkos analizė. Rinkos dydis bei augimo tempai. Rinkos pelningumo analizė. Paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Vartotojų analizė. Segmentai. Segmentų motyvacija. Nepatenkinti vartotojų poreikiai. Konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Veiklos rodikliai. Buvusios strategijos ir jų problemos. Situacijos analizė (SWOT). Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros taktika. Produktas. Rėmimas. Paskirstymas. Kainodara. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Personalas. Plano įgyvendinimas ir kontrolė. Skaityti daugiau
Marketingo planas: UAB "Guliverio kelionės"Įvadas. Esamos situacijos analizė. Įmonės misija. Konkurencinė analizė. Aplinkos analizė. Klientų analizė. SWOT analizė. UAB "Guliverio kelionės" marketingo tikslai. UAB "Guliverio kelionės" marketingo komplekso elementų analizė. Turizmo agentūros "Guliverio kelionės" kainų politika. Rėmimo strategija. Siūlomas UAB "Guliverio kelionės" marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo planas: UAB "Vilniaus duona"Įvadas. Trumpa įmonės apžvalga. UAB "Vilniaus duona" marketingo apžvalga. Prekių analizė. Prekių kainų analizė. Prekių kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Kokybės ir kainos santykis. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Vilniaus duona" aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Teisinė – politinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Perspektyvų (SSGG) analizė. Tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategija. Nauji marketingo komplekso elementų sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Apple Economy Hotel"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Viešbučio SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Babilonas"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučio veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Babilono" apgyvendinimo įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Best Western Santaka"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką "Best western santaka" apgyvendinimo įmonės veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. "Best western santaka" apgyvendinimo įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Perkūno namai"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką "Perkūno namai" viešbučio veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Perkūno namai" viešbučio marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas 2007 metams. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Širvinta"Įvadas. Darbo tikslas - parengti viešbučio "Širvinta" marketingo veiksmų ir priemonių planą. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučiui "Širvintos" veiklai, analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio "Širvinta" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedai (8 psl.) Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Vanagupė"Įvadas. Verslo įmonės statusas, teikiamos paslaugos, įkūrimo motyvai. Rinkodaros reikšmė ir vieta įmonėje. Įmonės rinkodaros vadybos koncepcijos. Viešbučio "Vanagupė" rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės paslaugų vartotojų elgsena. Viešbučio rinkodaros informacijos gavimo šaltiniai, rinkimo ir kaupimo būdai. Rinkos segmentavimas. Paslaugų pozicionavimo tikslai ir strategijos. Viešbučio "Vanagupė" teikiamos paslaugos. Įmonės kainodara. Paslaugų rėmimo organizavimas. Paslaugų paskirstymo kanalų valdymas įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis UAB "Wow"Marketingo planas. Paslaugos aprašymas. Rinka. Konkurentų analizė. Marketingo veiksmai. Kainodara. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Kainos nustatymas orientuojantis į vartotojus. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Rėmino priemonės. Reklamos kampanijos. Skaityti daugiau
Marketingo planavimasĮvadas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Nediferencijuotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Koncentruotas marketingas. Pozicionavimo pasirinkimas. Bendrosios marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Dominuojančią padėtį užimančios įmonės. Stiprią padėtį užimančios įmonės. Palankią padėtį užimančios įmonės. Stabilią padėtį užimančios įmonės. Silpną padėtį užimančios įmonės. Neperspektyvią padėtį užimančios įmonės. Rinkos geografijos strategijos. Vietinės rinkos strategija. Regioninės rinkos strategija. Šalies rinkos strategija. Tarptautinės rinkos strategija. Pasaulinės rinkos strategija. Aktyvumo rinkoje strategijos. Didelio aktyvumo strategija. Vidutinio aktyvumo strategija. Mažo aktyvumo strategija. Ribinių rinkų atsisakymas. Demarketingas. Pagrindinės sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planavimas ir strategijosMarketingo planavimo svarba. Bendrosios marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Rinkos geografijos strategijos. Aktyvumo rinkoje strategijos. Skaityti daugiau
Marketingo planavimas ir valdymasĮvadas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Bendrosios marketingo strategijos. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo koncepcijos. Marketingo valdymo procesas. Produkto valdymas. Paskirstymo valdymas. Kaina ir jos valdymas. Pardavimo valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planavimas ir valdymasMarketingo planavimas. Strateginis ir taktinis marketingo planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo sprendimai. Marketingo padalinys įmonėje. Praktinė dalis: UAB "Dzūtra". Santrauka. Marketingo apžvalga. Perspektyvų analizė. Tikslai. Marketingo strategija. Marketingo veiksmų programa. Pelno ir nuostolių prognozė. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo plano parengimas: AB "Klaipėdos kartonas" litlainerisAB "Klaipėdos kartonas" litlainerio marketingo plano parengimas. Rėmimo strategijos. AB "Klaipėdos kartonas" ir jos prekių esamos situacijos analizė. Produkcijos charakteristika. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimo veiksmai. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo plano parengimas: soliariumas UAB "Solisun Baltic"UAB "Solisun Baltic", teikiančios soliariumo paslaugas marketingo plano parengimas. Kainų strategijos. UAB "Solisun Baltic" veiklos charakteristika. Įmonės charakteristika. Paslaugų charakteristika. Rėmimo veiksniai. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo strategija ir valdymas. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas ir kainos nustatymas. 2001 m. UAB "Solisun Baltic" paslaugos pardavimo planas. UAB "Solisun Baltic" rėmimo biudžetas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
......