Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo planas ir jo analizė: UAB "MAXIMA LT"Santrauka. Summary. Maxima LT, UAB ir informacijos šaltinių apžvalga. Apie įmonę. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Marketingo komplekso analizė. Produkto analizė: Maxima prekės. Kainodaros analizė. Kainų nustatymo tikslai. Kainų nustatymo metodika ir strategija. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Informacinis leidinys. Radijo reklama. Televizijos reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Rinkos tyrimas. Marketingo veiklos plėtra ir perspektyva. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo planas tarptautinei rinkai: "Chappi" dešros šunimsUAB "Masterfoods" gamybinis padalinys LIetuvoje: "Chappi" dešra šunims. Įvadas. Danijos istorijos santrumpa. Geopolitinė ir kultūrinė situacija. Geografija. Socialinės institucijos. Religija ir estetika. Gyvenimo sąlygos. Ekonominė ir finansinė situacija. Gyventojai. Ekonominiai duomenys. Mokslo pažangos ir technologijos lygis. Paskirstymo kanalai (makroanalizė). Rinkos ir konkurentų analizė. Produktas. Rinka. Detalus marketingo planas konkrečiam laikotarpiui. Marketingo tikslai. Produktas. Paskirstymas. Kaina. Promocija. Atsiskaitymo būdai. Reikalingi ištekliai. Skaityti daugiau
Marketingo planas viešbučiui "Middleaged paradise"Santrauka. Marketingo aplinkos situacija. Galimybių ir problemų analizė. SWOT analizė. Tikslai. Misija. Tikslai. Marketingo strategija. Tikslinės rinkos. Pozicionavimas. Paslaugų asortimentas ir papildomos paslaugos. Kainodara. Paskirstymas. Reklama. Pardavimų rėmimas. Veiksmų programa. Planuojamos pajamos ir išlaidos. Įgyvendinimo kontrolė. Priedas. Skaityti daugiau
Marketingo planas: alaus gamyba "Švyturio" alusĮvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo aplinkos analizė. PEST analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. Kaina. Vieta. Produktas. Skatinimas. Reklamos priemonės. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo planas: aliuminio-stiklo konstrukcijos UAB "Svelita"Įvadas. UAB "Svelita" įmonės politikos tikslai ir įsipareigojimai. Esamos situacijos analizė. UAB "Svelita" prekės ir paslaugos. UAB "Svelita" veikla. Personalas ir veiklos organizavimas. Įmonės ištekliai. Šakos struktūra, konkurencija ir paklausa. Marketingas. Tikslinės rinkos atranka ir įvertinimas. Produktų, paslaugų kainų nustatymas. Paskirstymo-realizavimo metodai. Pristatymo sąlygos ir terminai. Pardavimų įvertinimas: Pelno ir nuostolių ataskaitos prognozavimas. Taktika: Veiklos etapai. Svarbiausios tikslinės rinkos. Antrinės tikslinės rinkos. Įmonės biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: batų parduotuvė "Batų pasaulis"G.Kviekausko individuali įmonė. Verslo pasirinkimas ir aprašymas. Verslo pasirinkimas. Įmonės aprašymas. Įmonės steigimo tvarka. Tikslai. Produkto aprašymas. rinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos segmentas. SWOT analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Produkto politika. Kainų politika. Produkto paskirstymo politika. Rėmimo politika. Marketingo sprendimų vykdymo išlaidos. Pardavimo prognozė. Produkto pardavimo apimčių ir įplaukų prognozės ateinantiems 3 metams. Skaityti daugiau
Marketingo planas: Daumantų padažas UAB "Vesiga"UAB "Vesiga" Daumantų padažo marketingo savarankiškas darbas. Įvadas. Situacijos analizė. Išorės veiksnių analizė. Lietuvos padažų rinka. Gamtos aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Potencialūs vidaus pranašumai. Potencialūs vidaus trūkumai. Potencialios išorinės grėsmės. Potencialios išorinės galimybės. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Psichografinis ir vartotojo elgesys. Pirkimo motyvai, prisitaikymas prie prekės, reakcija į naujoves ir kt. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Marketingo planas: drabužių nuomos salonasĮvadas. Šio projekto esmė – įkurti proginių drabužių nuomos saloną, kuris aptarnautų Alytaus miesto ir apskrities gyventojus gaunančius aukštas bei vidutines pajamas, miesto svečius iš kitų miestų ar užsienio. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Galimybės ir pavojai. Rinkos analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo kompleksas. Prekės planas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Rėmimo biudžetas. Pajamų prognozė. Pajamų prognozė. Pesimistinė prognozė. Optimistinė prognozė. Labiausiai tikėtina prognozė. Skaityti daugiau
Marketingo planas: ekologiškų daržovių ir vaisių pristatymas į namus UAB "Daržovita"Marketingo idėja. Marketingo tyrimas. Pest analizė. Konkurencijos analizė. Vartotojų analizė. Vartotojų anketinės apklausos analizė. Tiekėjai – partneriai. SWOT analizė. Marketingo strategijos. Pozicionavimo žemėlapis. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: finansinės paslaugos "Hansabankas"Trumpas įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Prekinis ženklas. Įmonės istorija. Misija (kodėl egzistuojame?). Vizija (ko siekiame?). Vertybės (kas svarbu?). Įmonės juridinis statusas. Strategija. Kas yra mūsų klientas? Kokią vertę "Hansabank" gali pasiūlyti savo klientui? Paslaugos. Verslo klientams. Mokėjimo kortelės. Strategijos efektyvumas. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymo struktūra. Rezultatyvumas. Pelningumas, metinė apyvarta. Kokybės rodikliai. Personalo struktūra ir darbinio gyvenimo kokybė. Rėmimas ir labdara. Atsakomybė prieš visuomenę. "Hansabankas" yra kompanija, kuri jaučia atsakomybę visuomenei. Banko tikslas - palaikyti Lietuvos plėtros raidą, siekti, kad visuomenė, kurioje gyvename, būtų laisva. "Pavasario konferencijoje" bankas inicijuoja viešas diskusijas. Projektas "Langas į ateitį" - informacinės visuomenės kūrimui ir plėtrai. Rėmimo sritys. Industrijos analizė. Konkurentai. Konkurencinis pranašumas. Saugumas. Pirmasis. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: finansinės paslaugos AB "Šiaulių bankas"Įvadas. Paslaugos. Kainodaros samprata. Paslaugų klasifikavimas jų kainodaros tikslams. Paslaugų kainodara. Kainodaros metodai. Kainų strategija. Sudėtinių paslaugų kainų nustatymas. Taktiniai paslaugų kainodaros sprendimai. Paskirstymas. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Įmonės marketingo funkcijos. Marketingo padalinys įmonėje. AB "Šiaulių banko" aprašymas. Marketingo skyrius AB "Šiaulių bankas". AB "Šiaulių banko" marketingo aplinka. AB "Šiaulių banko" teikiamos paslaugos. AB "Šiaulių banko" paslaugų kainodara. AB "Šiaulių banko" rėmimas. AB "Šiaulių banko" paslaugų paskirstymas. AB "Šiaulių banko" finansiniai rodikliai. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo planas: individuali statybos įmonė "Ketlos"Dabartinė situacija, šakos plėtros tendencija. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Tikslų nustatymas. Kainų politika. Rinkodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Rinkodaros biudžetas (Lt). Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: interneto kavinė PĮ "Arena"Personalinė įmonė "Arena" – kompiuterinis salonas, teikiantis kompiuterinio laiko pardavimo paslaugas. Verslo idėja, įmonės produkto pasirinkimas. Marketingo tikslų formulavimas. Veiklos aplinkos apibūdinimas. Mikroaplinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partneriai. Personalas. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Demografinė aplinka. Rizikos įvertinimas. Statistikos rodikliai. Marketingo koncepcija ir tipai. Marketingo elementų apibūdinimas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Marketingo išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: Jonavos viešbutis "Svečių namai"Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučiui "Svečių namai" veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio "Svečių namai" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Viešbučio "Svečių namų" SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo planas: kavinėKavinės marketingo planas ir įvaizdžio kūrimas, Kavinės įvaizdžio kūrimas, Prekės tobulinimas ir kainodara, Darbo organizavimas, Pardavimų skatinimas, Reklama, Tolesnių veiksmų marketingo srityje gairės. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kavinė "Arena Pizza"Įvadas. Verslo idėja. Vizija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Technologinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurencinė aplinka. Marketingo strategija. Produktas (paslauga). Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Patalpos ir įrengimai. Personalas. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kavinė "Briedžio ragas"UAB "Gil" įmonės vizitinė kortelė. Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas (reklama). Marketingo biudžetas. Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Finansinė informacija. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kavinė "Coliukė"Maitinimo verslo organizavimo įmonė: kavinė UAB "Edita". Verslo idėja. Misija. Verslo ir marketingo tikslai. Tikslų medis. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas (reklama). Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Personalo darbo grafikas. Organizacinė firmos struktūra. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per antruosius ir trečiuosius metus. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas 2005 m. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvada. Skaityti daugiau
Marketingo planas: kelionės organizatorius UAB "Kauno piligrimas"Kelionės organizatoriaus UAB "Kauno piligrimas" marketingo planas 2007 metams. Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką UAB "Kauno piligrimas" veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Kelionės organizatoriaus UAB "Kauno piligrimas" marketingo komplekso vertinimas. UAB "Kauno piligrimas" teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas 2007 metams. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo planas: kelionės organizatorius UAB "Neoturas"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės marketingo strategijos kūrimo nuoseklumą ir pateikti "Neoturo" marketingo veiksmų ir priemonių planą. Marketingo aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Politinė–teisinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Kelionių organizatoriaus "Neoturas" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Marketingo komplekso SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas ir marketingo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
......