Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekseĮvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Naujos turizmo agentūros įvedimo Lietuvoje galimybių ir rėmimo veiksmų analizė. Turizmo agentūrų žinomumas bei įvaizdis Lietuvoje: Analizė. Nauja turizmo agentūra rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rėmimo kompleksas ir jo strateginiai tikslaiĮvadas. Rėmimo vieta marketingo komplekse. Rėmimo samprata. Rėmimo tikslai ir funkcijos. Rėmimo kompleksas. Reklama kaip svarbiausias rėmimo komplekso elementas. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rėmimo priemonių privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo kompleksas: AB "Utenos trikotažas"Santrauka. Resume. Įvadas. Marketingo komplekso elementas rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Pagrindiniai duomenys apie AB "Utenos trikotažas". AB "Utenos trikotažas" rėmimo politika. AB "Utenos trikotažas" reklama. AB "Utenos trikotažas". Asmeninis pardavimas. AB "Utenos trikotažas" pardavimų skatinimas. AB "Utenos trikotažas" ryšiai su visuomene. AB "Utenos trikotažo" rėmimo politikos ekonominis efektyvumas. Tyrimas. Rezultatai. Priedai(Anketa). Skaityti daugiau
Rėmimo komplekso analizė: UAB "Norfos mažmena"Įvadas. Rėmimo samprata. Rėmimo elementai. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. UAB "Norfos mažmena" rėmimo komplekso analizė. Prekybos centro "Norfos mažmena" pristatymas. Marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tikslo ir uždavinių formulavimas. Hipotezių formulavimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Apklausos tyrimo rezultatai. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rėmimo komplekso elementų naudojimas ir jų įtaka vartotojų elgsenai Marijampolės miesteĮvadas. Rėmimo komplekso reikšmė. Rėmimo tikslai. Rėmimo komplekso elementai. Reklama. Reklamos tikslai. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Vartotojų nuomonė apie rėmimą ir jo elementus. Mūsų nuomonė apie šį darbą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rėmimo komplekso vieta įmonės veikloje: "Tele2"Įvadas. Rėmimo kompleksas. Rėmimo komplekso samprata. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rėmimo komplekso vieta įmonės "Tele2" veikloje. Įmonės veikla. Reklama "Tele2" įmonės veikloje. Asmeninis pardavimas "Tele2" įmonės veikloje. Pardavimų skatinimas "tele2" įmonės veikloje. Ryšiai su visuomene "tele2" įmonės veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Rėmimo programaĮvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Retail Planning and Design: "Marks & Spencer"Darbaas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Marks and Spencer". Introduction. Profile of "Marks and Spencer". History of "Marks & Spencer. SWOT analysis of Marks and Spencer. Strengths. Extensive brand width and recognition. Supply chain savings. Food offerings - simply food. Weaknesses. Poor performance in smaller outlets. Execution errors. Overseas retail. Opportunities. Realignment of stores. Improved access to food stores. Home market. Clothing. Threats. Aging customer base. Competition. The wal-mart effect. Competition analysis. Product. Price. Place. Promotion. Competitors of Marks and Spencer. Author’s opinion. Future prospects. Conclusion. Appendices (3). Skaityti daugiau
Retail Planning and Design: StarbucksDarbas anglų kalba. Kavinių tinklas "Starbucks". Introduction. Company profile of Starbucks corporation. History of Starbucks. Starbucks: 1971-1987. Starbucks: 1987-1992. Starbucks: 1992-. Starbucks logo. Starbucks corporation and franchises. Competitive analysis. Competitors. Caffee nero. Diedrich coffee. Allied domecq. Competitive advantages of starbucks corporation. Revenue analysis. Promotion. SWOT analysis of Starbucks corporation. Conclusion. Appendix (1). Skaityti daugiau
Retail Planning and Design: Tesco PLCDarbas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Tesco PLC". Introduction. Profile of Tesco PLC. History of Tesco. Brands of Tesco PLC. Wolff olins and Tesco Plc. Tesco’s re-launch of own-brand strategy. Tesco’s own-brands growth. Internet operations. Growth of internet operations. Author’s opinion relating Tesco’s own-brands. Distribution of Tesco Plc stores. Tesco express. Tesco extra. Tesco metro. Tesco superstore. Tesco home plus. Author’s opinion about formats of Tesco stores. International operations. Tesco stores outside the UK. Tesco Plc revenues from major areas. Conclusion. Appendices (2). Skaityti daugiau
Rinkodara: mokslinės literatūros analizėRinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Verslo įmonės rinkodaros planavimas. Rinkodaros komplekso elementai. Pardavimų prognozavimas. Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: viešbutis "Vaivorykštė"Įvadas. Tyrimo objektas – viešbutis "Vaivorykštė". Darbo tikslas — įmonės įvertinimas iš rinkodaros pozicijų. Tai objektas, apie kurį sistemingai surinkome duomenis, surašėme, išanalizavome ir pateikėme išvadas, pasiūlymus problemai spręsti. Pasirinktos įmonės statusas, jos gaminamas produktas ar teikiama paslauga, asortimentas. Įmonės vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena. Įmonės kainų politika: kainų lygis, kainodaros metodai ir strategija. Analizuojamosios įmonės paskirstymo politika: būdai, kanalai ir strategija. Įmonės rėmimo politika: priemonės ir strategija. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla "Vaivorykštės" įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas: "Vaivorykštė" įmonės makroaplinkos ir mikroaplinkos analizė. Konkurentų analizė: produktai, kainų lygis, rėmimo ir paskirstymo politika, įvaizdis ir kiti veiksniai. Įmonės SWOT analizė. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rinkodaros elementų analizė paslaugų įmonėjeĮvadas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso modelis bitininkystės ūkyjeRinkodaros komplekso modelis: bitininkystės ūkis "X". Įvadas. Tikslas – išnagrinėti rinkodaros kompleksą ir pasirinkus bitininkystės ūkį, atlikti jo veiklos apskaitos analizę bei išanalizuoti pasirinkto bitininkystės ūkio rinkodaros komplekso modelį. Bitininkystės verslo plėtros galimybės Lietuvoje. Bitininkystės verslo reikšmė. Bitininkystės ūkio problemos. Parama ir jos sąlygos bitininkystės verslui. Lietuvos ir pasaulinė bitininkystės produktų rinkos. Bitininkystės ūkio "X" ekonominės veiklos charakteristika. Rinkodaros valdymo ypatumai ir rinkodaros komplekso elementų analizė bitininkystės ūkyje "X". Rinkodaros komplekso esmė ir jo elementai. Produktas ir jo klasifikacija. Produkto kaina ir ją lemiantys veiksniai. Prekių paskirstymo esmė ir reikšmė. Rėmimo politika ir jo tikslai rinkoje. Bitininkystės ūkio "X" ekonominės veiklos charakteristika, rinkodaros valdymo ypatumai ir rinkodaros komplekso elementų analizė. Rinkodaros komplekso modelis bitininkystės ūkyje "X". Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: kelionės organizavimo paslaugos UAB "Busturas"Santrauka. Tikslas: Išanalizavus marketingo komplekso elementus parengti rinkodaros planą UAB "Busturas" ateinantiems 5 metams. Įvadas. Marketingo programa. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo programos elementai. Paslaugos charakteristika. Kaina. Paslaugų pateikimo kanalai. Pardavimų rėmimas, reklama. Marketingo planavimas. UAB "Busturas" ir jos paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Gamtinė (geografinė) aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Kultūrinė- demografinė aplinka. Marketingo tikslų nustatymas. UAB "Busturas" remiasi tokiomis vizijomis. Įmonės misija. Rinkodaros veiksmų planas. Marketingo padalinio organizacinė struktūra. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: kelionių organizatorius UAB "Busturas"Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių. Strategijų teorinė analizė. UAB "Busturas" rinkodaros planas. UAB "Busturas" misija, rinkodaros tikslai. UAB "Busturas" perspektyvų tyrimas. UAB "Busturas" teikiamos paslaugos. UAB "Busturas" reklama. UAB "Busturas" paslaugų ypatumai. Konkurencijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: sportiniai bateliai "Nike"Įmonės charakteristika. Marketingo kompleksas. Išorinė aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinė analizė. Veiklos analizė. Strateginiai veiksniai. SWOT (SSGG) analizė. Rinkodaros strategijos formavimas. Skaityti daugiau
Rinkodaros planavimasPlanavimo esmė. Marketingo planas. Dabartinė marketingo situacija. SWOT analizė. Tikslai ir problemos. Marketingo strategija. Veiksmų programos. Biudžetas. Kontrolės būdai, jų tipai. Skaityti daugiau
Rinkodaros plano kūrimas: viešbutis "Sutema"Įvadas. Darbo tikslas remiantis turimomis žiniomis, informaciniais šaltiniais ir literatūra parengti rinkodaros planą viešbučio "Sutema" įkūrimui. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. UAB "Sutema" viešbučio esamos situacijos. analizė. Organizacijos analizė. Organizacijos pozicijos apžvalga. Numatomos paslaugos. Viešbučio valdymas ir organizacinė struktūra. Rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Organizacijos SSGG analizė marketingo požiūriu. Strateginiai rinkodaros sprendimai. Perspektyvų analizė. Pelno (nuostolių) prognozė. Strategijų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros plano kūrimas: viešbutis UAB "BEATS"Įvadas. Darbo tikslas – parengti UAB "BEATS" rinkodaros planą. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. UAB "BEATS" įmonės esamos situacijos analizė. Rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo (skirstymo) analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pagrindiai viešbučio "BEATS" konkurentai. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Viešbučio "BEATS" SSGG analizė rinkodaros požiūriu. STRATEGINIAI RINKODAROS SPRENDIMAI. Perspektyvų analizė (priemonių planas). Pelno (nuostolių) prognozė (rinkodaros plano). Kontrolė (marketingo plano įgyvendinimo kontrolė). Strategijų parinkimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......