Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Mažeikių miesto taksi paslaugų vartotojų poreikių tyrimasĮvadas. Paslaugų marketingas. Paslaugos teikimo sistema. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Vartotojų poreikių analizė. Vartotojo elgsenos įtaka. Vartotojo pasitenkinimas aptarnavimo sferoje. Mažeikių miesto taksi paslaugų tyrimo analizė. Rinkos segmento nustatymas. Vartotojų poreikių tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Mažmeninė prekyba Rimi pavyzdžiuMažmeninė prekyba Rimi Hyper Market pavyzdžiu. Įvadas. Mažmeninės prekybos reikšmė Lietuvoje. Mažmeninės prekybos įmonių analizė. Veiksniai turėję įtakos mažmeninės prekybos vystymui. Privatizacija. Šešėlinės ekonomikos įtaka mažmeninei prekybai. Monetarinė politika. Mokesčių sistema. Socialiniai veiksniai. Politinė ir teisiniai veiksniai. Veiksniai įtakojantys dabartinę mažmeninę prekybą. Politinė ir teisinė apžvalga. Konkurencija. Prekybos įmonių koncentravimo tendencijos. Prekių paskirstymo kanalai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Analizė. Prekybai toliau plėtotis turės įtakos šie veiksniai. Prekybos įmonių veiklos plėtojimo problemos. Trumpas Rimi hyper market pristatymas. Rimi nuolaidų kuponų įsigijimo tvarka. Naudojimosi dovanų kuponu atmintinė. Rimi dovanų kuponams taikomos nuolaidos. Nemokama kokybės linija. Jūsų tribūna. Prekybos centro mikroaplinka. Marketingo tyrimai. Bendra apžvalga. Apklausų rezultatai. Duomenys apie respondentus. Prekybos centro pasirinkimo motyvai. Aptarnavimo kultūra. Rėmimo politika. Kainų politika. Pasiūlymai. Rėmimo politika. Bendri tikslai. Prekybos centro marketingo aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Rėmimo kompleksas. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo naudojimas siekiant priversti vartotoją įsigyti prekę. Ryšių su visuomene įtaka įmonės įvaizdžiui. kūrimui. Reklamos pateikimas. Kainų politika. Prekybos centro paskirstymo politika. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Mažmeninės prekybos įmonių marketingo sprendimaiĮvadas. Mažmeninės prekybos samprata. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Stacionarios prekybos įmonės. Kilnojamosios prekybos įmonės. Siunčiamosios prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos objekto vietą lemiantys veiksniai. Mažmeninės prekybos įmonių rinkodaros sprendimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Mažmeninės prekybos organizavimas Marijampolės miesteĮvadas. Darbo tikslai: Išsiaiškinti mažmeninės prekybos organizavimą Marijampolės mieste. Mažmeninės prekybos samprata. Prekybos objekto vieta. Prekybos objekto vietos samprata ir reikšmė. Mažmeninės prekybos objekto vietą lemiantys veiksniai. Mažmeninės prekybos objekto vietos pasirinkimas. Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas. Prekių asortimentas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Priedai (10 psl.). Skaityti daugiau
Mikro ir makro aplinkos analizė: UAB "Lielius"Santrauka. Įvadas. Įmonės mikro ir makro aplinkų analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė. Gamtinė. Konkurencinė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tarpininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Pardavimo pagalbininkai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mikro ir makroaplinkos įtaka rinkodaros sprendimams: UAB "Maxima"Įvadas. Teorinė dalis. Apie "Maxima". UAB "Maxima" mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. UAB "Maxima" makroaplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Numatomos kainos. Rėmimo veiksmai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė: šaldytuvų gamykla AB "Snaigė"Įvadas. AB "Snaigė" charakteristika, tikslai, užimama rinka. AB "Snaigė" istorija ir trumpa charakteristika. AB "Snaigė" misija ir tikslai. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir prognozės. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Mikroaplinkos analizė ir prognozė. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Užsakovų analizė. Vartotojų analizė. AB "Snaigė" vidinės aplinkos analizė. Bostono konsultacinės grupės matrica. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mobiliojo ryšio įmonių vykdomų lojalumo programų tyrimasSantrauka. Įvadas. Lojalumo programų apibūdinimas. Klientų valdymo strategijos pradžia. Sąlygos lemiančios įmonės keitimą. Lojalumo poveikis kliento elgsenai. Kliento pritraukimas. CRM, kaip klientų lojalumo skatinimo priemonė. Klientų lojalumas kaip įmonės turtas. CRM sistemų rūšių analizė. CRM sistemų šeima: žvilgsnis iš arčiau. Operacinis ir analitinis CRM. CRM reikšmė vadovui. Lūkesčių tyrimas, kaip lojalių klientų užtikrinimo garantas. Klientų lūkesčių struktūra. Lūkesčių lygio pokyčiai. Klientų lūkesčių valdymas. Klientų lūkesčių pranokimas. Išvados. Mobiliojo ryšio paslaugas teikiančios įmonės. UAB "Omnitel". UAB "Omnitel" lojalumo programos. UAB "Bitė GSM". UAB "Bitė GSM" lojalumo programos. UAB "Tele 2". UAB "Tele 2" lojalumo programos. Lojalumo programų tyrimas, remiantis anketų duomenimis. Išvados. Skaityti daugiau
Mobiliųjų telefonų asortimento ir vartotojų elgsenos tyrimas Rietavo atvejuPrekių asortimentas ir jo tyrimas. Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento tyrimo metodika. Mobilių telefonų asortimento tyrimo eiga ir rezultatai. Vartotojų elgsena ir jos tyrimas. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojų elgsenos tyrimo metodika. Vartotojų elgsenos (Mobilių telefonų pavyzdžiu) tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Naujas produktas Latvijos rinkoje: AB "Pieno Žvaigždės"Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Marketingo vieta užsienio ekonominių ryšių sistemoje. Tarptautinio marketingo sąvoka. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Tarptautinio marketingo aplinka. Įėjimas į užsienio šalies rinką. Įėjimo į užsienio rinkas formos. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Bendri pasirinktos šalies duomenys. Latvija (Latvijas Respublika). Latvijos geografinė padėtis. Latvijos socialinė – kultūrinė aplinka. Latvijos demografija. Latvijos gyventojų socialinė apsauga. Švietimas. Latvijos ekonomika. Ekonominė situacija. Darbo paieška. Mokesčiai. Latvijos politinė sistema. Latvijos transportas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. AB "Pieno žvaigždės" marketingo komplekso analizė. Maisto saugos sistema. Kokybės vadybos sistema. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Naujausių interneto reklamos technologijų efektyvumo palyginamoji analizėĮvadas. Reklama ir jos reikšmė. Reklamos svarba. Reklamos klasifikavimas. Kompiuterizuota reklama. Interneto reklamos svarba. Interneto reklamos technologijos. Naujausios interneto reklamos technologijos. "Banner Set" ir "Easy Show". "TopRoll". Universalus reklamos paketas. Interneto svetainės lankomumo didinimo būdai. Paieškos mašinos. Reklaminiai žodžiai paieškos sistemose. Technologijų efektyvumo palyginimas. Interneto reklamos technologijų efektyvumas. "Banner Set" ir "Easy Show". "TopRoll". Universalus reklamos paketas. Interneto svetainės lankomumo didinimo būdų efektyvumas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Naujo kompiuterio koncepcijos patikrinimasĮvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai. UAB "Inida" marketingo komplekso elementų analizė. Konkurencinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Prekės tikrinimas. Rinkos tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo produkto įvedimas į rinkąĮvadas. Teorinė dalis. Marketingo samprata. Rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tikslinių rinkų parinkimas. Apimties poreikis. Rinkos segmentavimas. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Asortimento formavimas. Įpakavimo funkcijos . Aptarnavimas ir garantijos. Kainos politika. Nuolaidų rūšys. Tiekimo ir atsiskaitymo sąlygos. Prekių paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Populiarinimas. Praktinė dalis. Prekės aprašymas. Rinka. Produkto rinka. Rinkos segmentavimas. Konkurentai. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Produkto asortimentas. Produkto įpakavimas. Produkto aptarnavimas ir garantijos. Produkto kainos politika. Nuolaidų rūšys. Produkto paskirstymas. Rėmimas. Skaityti daugiau
Naujo produkto įvedimas į rinką: AB "Achema"Įvadas. Teorinė dalis. Marketingas. Rinka. Vartotojai. Prekė. Kaina. Prekės pateikimas. Rėmimas. Praktinė dalis. AB "Achema" naujo produkto įvedimas. Rinka. Vartotojai. Prekė. Kaina. Prekės pateikimas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimas įmonės pavyzdžiuĮvadas. Rėmimo sampratos. Komunikacinės programos parengimo etapai. Marketingo komplekso rėmimas elementai. Reklama. Reklamos rūšys. Reklamos planavimo ir organizavimo procesas. Reklamos privalumai ir trūkumai. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo etapai. Pardavimų skatinimas. Pardavimo skatinimo privalumai ir trūkumai. Ryšiai su visuomene. Išvados. PowerPoint pristatymas (12). Skaityti daugiau
Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinkąĮvadas. Nauja paslauga. Naujos paslaugos strateginio plano parengimas. SWOT, PEST analizė. Konkurencinės aplinkos analizės nustatymas vadovaujantis M. Porterio modeliu. Įmonės misija, vizija ir tikslai. BCG matrica. Naujos paslaugos įvedimo į rinką ir jos vystymo projektas. Vartotojų tyrimo projekto parengimas. Paslaugos ženklas. Kainos strategija. Produkto pateikimo strategija. Produkto rėmimo politika. Įmonės, gaminančios vienkartinių bilietų automatus, organizacinė valdymo struktūra. Vadovo vaidmuo naujo produkto kūrimo ir įdiegimo į rinką procese. Naujo produkto apsaugos priemonė. Išvada. Priedas (1). Skaityti daugiau
Naujos alaus rūšies pristatymas rinkojeĮvadas. Teorinė dalis. Marketingo apibrėžimas ir svarba. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo tipai. Marketingo programa ir jos elementai. Marketingo kompleksas (marketing mix, 4P). Rėmimas (reklama). Reklamos rūšys. Marketingo makroaplinkos poveikis reklamai. Marketingo mikroaplinkos poveikis reklamai. Praktinė dalis. Prekė. Organizacijos misija. UAB "Studentai" vidiniai ir išoriniai veiksniai. UAB "Studentai" funkcinis valdymo paskirstymas. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Gamybos procesas bei kaštai. Kaina. Pardavimo vietos pasirinkimas bei paskirstymo kanalai. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinka projektasPrekyba kosmetikos gaminiais kompanija "Faberlic". Įvadas. Darbo tikslas – parengti kompanijos "Faberlic" plaukų dažų mėginėlių sukūrimo projektą ir pagrįsti jo reikalingumą. Tyrimo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Naujos prekės kūrimo teorijos analizė. Inovatyvių prekių ypatumai. Rinkos segmentavimo ir tikslinės rinkos parinkimo specifika. Rinkodaros komplekso ypatumai ir jų naudojimas naujos prekės vystyme. Kompanijos "Faberlic" naujos prekės kūrimo analizė. Kompanijos "Faberlic" inovatyvios prekės esmė ir pagrindimas. Kompanijos "Faberlic" rinkos segmentavimo ir tikslinės rinkos parinkimo specifika. Kompanijos "Faberlic" rinkodaros komplekso ypatumai ir jų naudojimas naujos prekės vystyme. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Naujų ir naudotų automobilių kainų dinamika 2000 – 2004 metaisĮvadas. Pirkėjo jautrumas kainai. Automobilių pardavimų analizė. Automobilių kainų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Naujų produktų kūrimasĮvadas. Naujo produkto samprata. Prekės gyvavimo ciklas. Naujų produktų kūrimo priežastys. Naujų produktų kūrimas. Būtinumo kurti naujus produktus nustatymas. Naujo produkto tikslų nustatymas. Naujo produkto vystymo procesas. Naujo produkto kūrimas ,,x" įmonėje. Gaminių asortimentas. Rinkos apžvalga. Naujų ir modernizuojamų gaminių projektavimas AB "X". Techninio siūlymo rengimas. Gamybos rengimo grafiko sudarymas. Gamybos rengimo eiga. Eskizinio projekto rengimas. Sukurtų maketų bandymai. Naujų gaminių sertifikavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
......