Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Reklamos išlaidos, jų paskirtis ir efektyvumasReklamos galia, Reklama ir produkto paklausa, Reklama ir produkto kaina, Reklama ir konkurencija, Šiuolaikinio reklamos proceso ypatumai, Reklamos kaip proceso sudėtis, Reklamos proceso organizavimas, Reklamos veiklos organizavimas (planavimas), Reklaminė veikla ir paklausos stimuliavimas, Reklamos davėjų (įmonių), išlaidos, jų skaičiavimo būdai, paskirtis, Reklamos išlaidų sąmatos (biudžeto) sudarymo tikslai ir uždaviniai, Reklamos (televizijoje) išlaidų efektyvumas, Patarimai efektyviai reklamai, Reklamos rinka Lietuvoje, Reklamos išlaidų lyginimas tarp Baltijos šalių, Lietuvos respublikos prezidento rinkimų kampanijos išlaidos, Reklamos agentūros Lietuvoje, Reklamos platinimo priemonės, Reklama spaudoje, Reklama televizijoje, Lauko reklama. Skaityti daugiau
Reklamos įtaka vartotojo sprendimams: "Maxima"Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti Lietuvoje veikiančių "Maxima" prekybos centrų pirkėjų požiūrį į reklamą bei įvertinti šių didžiųjų prekybos centrų reklamos efektyvumą, vykdant reklamos kampaniją. Reklamos samprata, esmė bei istorija. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos poveikis vartotojui. Psichologiniai reklamos poveikio aspektai. Psichologinio poveikio metodai reklamoje. Įtaiga. Mėgdžiojimas. Susižavėjimas. Įtikinimas. Įvaizdis. Stereotipas. Reklamos objektai. Reklamos apimčių apžvalga. Tyrimai. Prekybos tinklų "Maxima" reklamos efektyvumo analizė vartotojų atžvilgiu: tyrimo metodika ir organizavimas. Prekybos centrų populiarinimas. Prekybos centro "Maxima" charakteristika. Alytaus prekybos centro "Maxima" vartotojų tyrimo duomenų analizė. Psichologinio poveikio metodai "Maxima" reklamoje. Išvados. Priedas: anketa. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Reklamos organizavimas (2)Anotacija (anglų kalba). Įvadas. Reklamos istorija ir apibrėžimo formulavimas. Reklamos reikšmė. Pagrindiniai reklamos tikslai. Reklamos biudžetas. Reklamos procesas, jo ypatumai ir esmė. Reklamos priemonės. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Spaudos reklama. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Elektroninės reklamos perspektyvos. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklamos analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Reklamos organizavimas draudimo įmonės veiklojeĮvadas. Reklamos tikslai. Reklamos paskirtis, funkcijos ir kūrimo proceso dalyviai. Reklama ir realus pasaulis. Reklamos biudžetas. Reklamos kampanijos išlaidos (reklamos kampanijos biudžetas). Reklamos kreipinys. Reklamos auditorija. Reklamos priemonės. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos efektyvumas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Demonstracinės reklamos formos. Reklamos įstatymas, draudimai ir apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos organizavimas ir reikšmėReklamos samprata. Reklaminės kampanijos esmė. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas. Reklaminės kampanijos biudžeto sudarymas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Reklama spaudoje. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklamos organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos panaudojimas įmonėje: OmnitelĮvadas. Reklamos apibrėžimas ir teoriniai aspektai. Reklamos esmė ir savybės. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir paskirtis. Reklamos procesas ir ypatumai. Reklamos panaudojimo Omnitel įmonėje tyrimas. Omnitel įmonės aprašymas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos paslaugų įvertinimas ir perspektyvosĮvadas. Reklama internete. Marketingo komunikacijų galimybės Internete. Reklamos internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Reklamos internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Informacija apie įmonę. UAB "Mecro technikonas" reklama internete. Interneto svetainė. Reklaminiai skydeliai. Elektroninis paštas. Kitos reklamos internete formos. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos plano turinys ir svarbiausi elementai kuriant firmos įvaizdįĮvadas. Reklamos plano turinys. Reklamos planas. Reklaminė kampanija ir jo planavimas. Reklamos kampanijos planavimas. Firmos įvaizdžio kūrimas. Įvaizdžio samprata. Firmos stiliaus esmė, elementai. Reklamos plano turinys ir svarbiausi elementai kuriant firmos įvaizdį. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Reklamos plano turinys ir svarbiausi elementai kuriant firmos įvaizdį tyrimų analizė. Respondentų lyginamoji anketinė analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Reklamos poveikio įvertinimas lažybų bendrovei "Top sport"Tyrimo metodologija. Tyrimo metodologija. Anketos pavyzdys. Reklamos reikšmė ir tikslai. Tiriamoji dalis: Grafikai, Lentelės. Duomenų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas grafikais, lentelėmis. Skaityti daugiau
Reklamos poveikio vaikams pasekmėsĮvadas. Reklamos poveikis ir kūrimas vaikams. Reklamos poveikis žmonėms. Reklamos įtaka pagal vaikų amžių. Reklaminio pranešimo vaikams kūrimas. Vaikams skirtos reklamos kontroliavimas. Reklamos poveikio vaikams pasekmių tyrimas. Vaikų patiklumu piktnaudžiaujanti reklama. Užsienio šalių požiūris į vaikams skirtas reklamas. Išvados ir siūlymai. Sommaire. Skaityti daugiau
Reklamos poveikis skalbimo miltelių pasirinkimuiĮvadas. Metodologija ir metodika. Reklama ir jos ypatumai. Skalbimo miltelių klasifikavimas. Paskirstymas. Rinkos talpa ir jos tendencijos. Duomenų analizė. Rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos poveikis vartotojui ir rinkaiĮvadas. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai, jos procesas bei ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklama, kuria siekiama didinti paklausą. Spaudos reklama. Spausdinta reklama. Audiovizualinė reklama. Radijo ir televizijos reklama. Reklaminiai suvenyrai. Pašto reklama. Lauko reklama. Ryšiai su visuomene. Kompiuterizuota reklama. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos poveikis vartotojui: televizijos reklamaĮvadas. Reklama. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumas. Televizijos reklama ir jos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikis šeimai.Televizijos reklamos poveikis motirims. Televizijos reklamos poveikis vyrui.Televizjos reklamos poveikis vaikui. Televizijos reklamos pranašumai ir trūkumai. Reklamos poveikio vartotojams analizė. Išvados. Priedas (1 psl.). Skaityti daugiau
Reklamos priemonės taikomos UAB "Omira" ir UAB "Raseinių Magdė" maitinimo įmonėseĮvadas. Reklamos samprata ir ypatumai. Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimas. Psichologinis reklamos efektyvumas. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimas. Reklama spaudoje. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklamos organizavimas. Reklama maitinimo įmonėse. Trumpa įmonių charakteristika. Kaip buvo vykdoma apklausa. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedas (1) Skaityti daugiau
Reklamos priemonių efektyvumo įvertinimas organizacijojeĮvadas. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos sąvokos, funkcijos, tikslai. Reklamos sąvokos. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Šiuolaikinio reklamos proceso ypatumai. Reklamos efektyvumas. Reklamos efektyvumo įvertinimo metodai. Reklamos efektyvumo didinimas komunikacinės elgsenos priemonėmis. TEO "Zebra" interneto vartotojų pokytis, pasirodžius reklamai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimasĮvadas. Reklamos esmė, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos skleidimo būdai. Spaudos reklama. Transliuojamoji reklama. Reklama per televiziją. Radijo reklama. Kino reklama. Reklama internete. Išorinė lauko reklama. Vitrinų reklama. Reklama gatvėse, aikštėse ir stadionuose. Šviesos reklama. Reklama ant transporto priemonių (tranzitinė reklama). Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos priemonių taikymas maitinimo įmonėje: UAB "Bastilija"Įvadas. Reklamos priemonių analizė teoriniu aspektu. Reklamos samprata. Reklamos priemonės. Reklamos priemonių privalumai ir trūkumai. UAB "Bastilija" maitinimo įmonės reklamos priemonių analizė. UAB "Bastilija" charakteristika. Apklausos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos projektas: bižuterija "Ibero"Įvadas. Tikslas yra sukurti reklaminį projektą šiai žinomai bižuterijos firmai. Prekės aprašymas. Ibero. "Ibero" mados istorija. "Ibero" Lietuvoje. Konkurentai. Silver City. Dorado. Dabartinė "Ibero reklama". Reklaminė kampanija. Reklamos aprašymas. Pasirinktos reklamos priemonės. Reklama žurnaluose. "Panelė". "Žmonės". "Cosmopolitan". Išorinė (lauko) reklama. Reklama internete delfi.lt. Kainų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos vadyba: negazuotas mineralinis vanduo "Rasa"Įvadas. Situacijos analizė. UAB "Druskininkų Rasa" ir jos produkcija. Vartotojų tyrimas. Konkurentų tyrimas. SWOT analizė. Kampanijos strategija. Tikslai ir uždaviniai. Pozicionavimas. Atitikimai. Reklaminė veikla. Kūrybinė tema ir strategija. Viešos informacijos priemonės (VIP). Kampanijos etapai (Ganto grafikas). Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos vaidmuo rinkos ūkyjeReklamos esmė, reklamos vaidmuo, reklama ir jos poveikis rinkai; Reklamos funkcijos rinkoje: reklama ir produkto paklausa, reklama ir produkto kaina, reklama ir konkurencija; Reklamos rūšys ir ypatybės: tipai ir savybės; Šiuolaikinis reklamos procesas: reklamos proceso organizavimas, reklamos veiklos organizavimas (planavimas). Skaityti daugiau
......