Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Vartotojų elgsenos tyrimas: kavinė "Čili pica"Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti "Čili pica" vartotojų elgseną. Vartotojo elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pirkėjo sprendimo pirkti elgsenos tipai. Komunikacija paslaugų marketinge. Pardavimo skatinimas. Paslaugų kokybė. Įmonės identitetas, įvaizdis ir prekinis ženklas. Tiriamoji dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimas: UAB "Ingman ledai"Įvadas. Įmonės "Ingman ledai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Vartotojai. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos išoriniai veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Ledų paklausos tyrimas. Ledų klasifikavimas. Ledų gamintojai ir prekių ženklai. Asortimentas. Mažeikių miesto gyventojų apklausa. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedas: anketa. Skaityti daugiau
Vartotojų jautrumasĮvadas. Vartotojų elgsenos koncepcija marketinge. Vartotojų sprendimai ir juos įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vidiniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vartotojų prekių pirkimo sprendimų priėmimo procesas. Poreikio suvokimas. Informacijos paieška. Alternatyvų vertinimas. Sprendimas pirkti. Vartotojo elgsena po pirkimo. Vartotojų gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų nuomonė dėl maisto produktų etikečių informacijosĮvadas. Kaip vartotojai apsisprendžia pirkti. Vartotojus piktina maisto produktų pavadinimai. Ką vartotojai mano apie informaciją ant maisto produktų. Kas vartotojui svarbu renkantis maisto produktą. Informacija ant maisto produktų. Informacija apie patiekalų sudėtį viešojo maitinimo įmonėse. Maisto produktų etikečių trūkumai. Žinojimas, kur kreiptis dėl neteisingos informacijos etiketėje. Kokia informacija vartotojams pateikia prekės etiketėje esanti informacija. Informacija neturi klaidinti. Ką reikėtų žinoti, kad išvengtume klaidinančios informacijos. Nuobaudos už klaidinančią informaciją. Nuobaudos už klaidinančią informaciją. Informacija maisto produktų etiketėse gali suklaidinti vartotojus. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų poreikių patenkinimo analizė: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Teorinė dalis. Vartotojas. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Orientacija į vartotoją. Vartotojų poreikiai. Analitinė dalis. AB "Rokiškio sūris" strategija. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Anketos rezultatų tyrimai. Projektinė dalis. Vartotojų svarba įmonėje. Rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vartotojų požiūris į AVON produkciją. Prekinio ženklo žinomumasĮvadas. Teorinė dalis. Tiriamoji dalis ir duomenų apibendrinimas. Vartotojų tyrimas. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Vartotojų požiūris į tabako gaminius: cigaretėsSantrauka. Svarbių terminų žodynas. Įvadas. Produktų esmė ir klasifikavimas. Produkto sąvoka. Vartojamieji produktai. Pramonės produktai. Produkto charakteristikos. Produkto kokybė. Produkto savybės. Produkto stilius ir dizainas. Prekės ženklo kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimo objektas – tabako gaminys – cigaretė. Vartotojų požiūrio į tabako gaminius – cigaretes analizė. Tyrimo metodologija. Rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslas – verslui e-komercijaĮvadas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos modeliai. Verslas-verslui (B2B) e-komercijos modelis. B2B modelio samprata. B2B modelio kategorijos. B2B modelio teikiami privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įmonės marketinginės veiklos analizė: medienos perdirbimasSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti X įmonės marketingo veiklą bei padaryti išvadas. Bendra įmonės apžvalga. Marketingas: teorinis aspektas. Rinkotyra. Marketingo kompleksas. Prekė. Kainodara. Reklama. Marketingo logistika. Išvados. Skaityti daugiau
Vestuvių organizavimo įmonės KauneProblemos formulavimas. Paslaugos tyrimas. Paslaugos grupė. Paslaugų klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Pozicionavimas rinkoje. Pardavimų prognozė. Konkurentų tyrimas. Esamų ir potencialių konkurentų analizė, jų stipriosios ir silpnosios pusės. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Skaityti daugiau
Vidaus marketingas: UAB "Egzema"UAB "Egzema" tarptautiniai ir vietiniai pervežimai. UAB "Egzema", jos tikslai ir veikla. Organizacijos struktūra. UAB "Egzema" marketingo skyrius. UAB "Egzema" marketingo mikroaplinka. UAB "Egzema" vidaus marketingas. Vidaus marketingo planavimas. Vidaus marketingo strategija. Vidaus marketingo principai. Paslaugų marketingas. UAB "Egzema" rinkos segmentacija. UAB "Egzema" personalas. Darbo su personalu veiksnių sistema. UAB "Egzema" personalo valdymo sritys. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo poreikio planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Viešbučio marketingo tyrimas: "Auksinės kopos"Santrauka. Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibūdinimas, jos teikiamos paslaugos, asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena, veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Marketingo padalinys įmonėje. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas. Skaityti daugiau
Viešbučio marketingo tyrimas: "Pajūris"Įvadas. Marketingo samprata. Turizmo marketingo komplekso aplinka. Mikroaplinka. Tarpininkai. Pirkėjai. Konkurentai. Kontaktinės auditorijos. Makroaplinka. Demografinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Fizinė aplinka. Viešbučio "Pajūris" marketingo makroaplinkos analizė. Firmos misija. Marketingo situacija. Viešbučio makroaplinka. Konkurencinė aplinka. Rinka. Marketingo strategija. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Strategijų formulavimas. Pavojai firmai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešbučio rinkodaros plano tobulinimasTurizmo paslaugų rinkodaros kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Viešbučio "x" esamos situacijos analizė. organizacijos analizė. Organizacijos pozicijos apžvalga. rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo (skirstymo) analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos pasirinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Viešbučio "x" ssgg analizė marketingo požiūriu. Strateginiai rinkodaros sprendimai. Perspektyvų analizė (priemonių planas susijęs su programos tobulinimu). Pelno (nuostolių) prognozė (rinkodaros plano). Kontrolė (marketingo plano įgyvendinimo kontrolė). Strategijų parinkimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Viešojo maitinimo paslaugų reklama ir jos vertinimas LietuvojeĮvadas. Tikslas – ištirti kaip vertinama maitinimo paslaugų reklama Lietuvoje. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir jos funkcijos. Paslaugų reklama. Viešojo maitinimo paslaugų reklama. "Čili" restoranų tinklo ir Vičiūnų restoranų grupės paslaugų analizė. "Čili" restoranų tinklo paslaugų reklama. Vičiūnų restoranų grupės paslaugų reklama. Tyrimo metodai. "Čili" restoranų tinklo ir Vičiūnų restoranų grupės paslaugų reklamos tyrimas. Išvados. Summary. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Viešojo muziejaus rinkaĮvadas. Viešojo muziejaus samprata ir raida. Viešojo muziejaus samprata. Viešojo muziejaus raida. Viešojo muziejaus veikla. Viešojo muziejaus misija. Viešojo muziejaus funkcijos. Viešojo muziejaus teisiniai pagrindai. Viešojo muziejaus steigimas. Viešojo muziejaus reorganizavimas ir likvidavimas. Teisiniai pagrindai reglamentuojantys viešojo muziejaus veiklą. Išvados. Skaityti daugiau
Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektas ir jo socialinis marketingas organizuojant reklaminę kampanijąSocialinio marketingo kursinis projektas. Įvadas. Teorinė dalis. Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektų rengimo metodika. Praktinė dalis. Grožio ir sveikatos centro įkūrimas Kėdainiuose. Projekto įgyvendinimo vieta.Projekto įgyvendinimo laikas. Projekto santrauka. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai. Projekto veiklos ir vadybos aprašymas. Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto tęstinumas. Projekto partneriai. Savivaldybės parama. Projekto įgyvendinimo sąmata. Teorinė dalis. Reklamos sąvoka. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Praktinė dalis. Marketingo elemento reklamos organizavimas įgyvendinant projektą. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus kooperacijos kolegijos reklaminės kampanijos organizavimasĮvadas. Reklaminės kampanijos samprata ir jos planavimo etapai. Reklaminės kampanijos samprata. Reklaminės akcijos tikslų nustatymas. Reklaminės kampanijos objektas. Reklaminės kampanijos subjektas. Rinkos segmentavimas. Tikslinė auditorija. Reklamos priemonių ir veiksmų parinkimas. Realaus biudžeto sudarymas. Reklamos biudžeto sudarymo metodai. Reklaminės kampanijos plano parengimas. Laukiamo efektyvumo apskaičiavimas, plano kontrolė bei koregavimas. Vilniaus kooperacijos kolegijos pristatymas. Marketingo ir reklamos tikslai. Tyrimas. Reklamavimosi priemonių ir veiksmų parinkimas. Reklamos biudžeto sudarymas. Reklaminės kampanijos planas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vilniaus viešbučių įvaizdžio tyrimasĮvadas. Tiriama problema ir jos šaltiniai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Viešbučių darbuotojų apklausos rezultatų analizė. Vilniaus gyventojų apklausos rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vyno gamybos marketingo sprendimai: UAB "Mineraliniai vandenys"UAB "Mineraliniai vandenys". Marketingo aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Tiekėjų analizė. Pardavimų pagalbininkai. Rinkos segmentavimas. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
...