Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Marketingo aplinkos tyrimas: UAB "Baltpark"Įvadas. UAB "Baltpark" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Baltpark" marketingo aplinka. Įmonės rinkos segmentavimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės prekė. Kaina. Paskirstymas. UAB "Baltpark" marketingo aplinkos tyrimas. UAB "Baltpark" rinkos segmentavimo tyrimas. Makroaplinkos tyrimas. Mikroaplinkos tyrimas. Prekės tyrimas. Kainos tyrimas. Paskirstymo tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
Marketingo elementai: Utenos mokykla-vaikų darželis "Šaltinėlis"Įžanga. Apie įstaigą. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" vizija. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" misija. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" bendruomenė. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" finansavimas. Vieta. Fizinis akivaizdumas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo ypatumai kraujo donorystėjeĮvadas. Rinka kraujo donorystėje. Rinkos ir jų segmentavimas kraujo donorystėje. Vartotojų elgsena kraujo donorystėje. Rėmimas kraujo donorystėje. Komunikacinis procesas kraujo donorystėje. Reklama. Reklamos funkcijos ir klasifikacija kraujo donorystėje. Pozicionavimas kraujo donorystėje. Pardavimo skatinimo tikslai bei jų būdai kraujo donorystėje. Ryšiai su visuomene kraujo donorystėje. Išvados. Priedai(8). Išnašos. Skaityti daugiau
Marketingo kanalo analizė: UAB "Tiekimas"Įvadas. Tyrimo tikslas: įvertinti UAB "Tiekimas" marketingo kanalų sistemą ir jos funkcionavimo principus. Marketingo kanalų sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas" pavyzdžiu. Įmonės istorija ir veiklos apibūdinimas. Transportavimo sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" krovinių gabenimo paslaugos įvertinimas. Maršrutų planavimas įmonės transportavimo procese. UAB "Tiekimas" ekspedicijos veikla. Marketingo sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" klientų aptarnavimas. Užsakymų tvarkymas UAB "Tiekimas". Sandėliavimas UAB "Tiekimas". Atsargų valdymas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" informacinės sistemos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Fazer kepykla" (2)Įvadas. Trumpa viso plano esmė. Šiame darbe naginėsime UAB "Fazer Kepyklos" marketingo komplekso elementus: prekę, kainą, paskirstymą ir rėmimą. Nagrinėjamos įmonės apžvalga. UAB "Fazer Kepyklos" įmonės marketingo apžvalga. Prekių analizė. Baltos duonos asortimentas. Batonai. "Gardėsio" saldūs gaminiai. Juoda duona. Sumuštinių duonos įvairovė. Prekės asortimentas ir asortimento galimas tobulinimo kryptis. Prekių kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Rėmimo veiksmų rūšys. Duonos kelias. Išsipildymo akcija. Vaikų svajonių bandelė. Tiltas į Neringą. Įmonės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Išvados. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė (SWOT). "Fazer Kepyklos" pristatė tris naujus ruginius produktus. Tikslai ir uždaviniai. Marketingo komplekso elementų sprendimai. Marketingo veiksmų planas (veiksmas, įvykdymo data, atsakingas asmuo, išlaidos). Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Tele2"Įvadas. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybė. Kiti paslaugų marketingą sąlygojantys veiksniai. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Teikėjų ir vartotojų santykių komponentai. UAB "Tele2" marketingo kompleksas. Įmonės charakteristika. UAB "Tele2" paslaugų teikimo kainos ir planai. UAB "Tele2" teikiamų paslaugų vieta. UAB "Tele2" teikiamos paslaugos. UAB "Tele2" teikiamų paslaugų rėmimas. Vartotojai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso parengimas: UAB "Genrita"Įvadas. Įmonės esamos padėties analizė marketingo aspektu. Įmonės charakteristika. Marketingo komplekso parengimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Prielaidų aprašymas artimiausiam laikotarpiui. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso studija: "Vilniaus bankas"Įvadas. Vilniaus banko marketingo komplekso analizė. Vilniaus banko marketingo komplekso elementų charakteristika. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Vilniaus banko marketingo komplekso stiprybių bei silpnybių įvertinimas (lyginant su konkurentais) bei tobulinimo galimybių numatymas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Vilniaus banko marketingo tikslo ir uždavinių nustatymas bei tikslinės rinkos parinkimas. Vilniaus banko marketingo komplekso aprašas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso studija: bankas DnB NORDĮvadas. DnB NORD banko marketingo komplekso analizė. DnB NORD banko marketingo komplekso elementų charakteristikos. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. DnB NORD banko marketingo komplekso elementų palyginimas. Paslaugų produkto įvertinimas. Paslaugų kainos palyginimas. Paslaugų teikimo vietos apibūdinimas. Paslaugų rėmimo apibrėžimas. Paslaugų fizinio akivaizdumo nustatymas. Paslaugų teikimo proceso apibrėžimas. Paslaugų veiklos efektyvumo ir kokybės palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso vertinimas: krovinių pervežimas UAB "Sinėjas"UAB "Sinėjas" tarptautinių krovinių gabenimo paslaugų marketingo komplekso vertinimas. Paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Paslaugų apžvalga. Paslaugų savybės. Paslaugų marketingo komplekso elementų vertinimo principai ir tyrimo metodai. UAB "Sinėjas" paslaugų marketingo komplekso analizė. Paslaugų klasifikacija. Pasiūlos analizė. Dalyviai: personalas ir vartotojai. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų fizinė aplinka. Paslaugų prieinamumo ir vietos veiksniai. Paslaugų kainų ir nuolaidų analizė. Komunikacijos priemonių analizė ir vertinimas. UAB "Sinėjas paslaugų marketingo komplekso tobulinimo metmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso vertinimo metodika: jaunimo darbo centro paslaugosJaunimo darbo centro atviro informavimo ir konsultavimo paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Jaunimo darbo centro paslaugų marketingo kompleksą ir pateikti paslaugų marketingo komplekso tobulinimo gaires. Paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Paslaugų apžvalga. Paslaugų savybės. Paslaugų marketingo komplekso elementų vertinimo principai ir tyrimo metodai. Jaunimo darbo centro paslaugų marketingo komplekso analizė. Klasifikacija. Pasiūlos analizė. Paslaugų dalyviai. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų fizinė aplinka. Paslaugų prieinamumas ir vietos veiksniai. Finansavimo šaltiniai. Komunikacijos priemonių analizė ir vertinimas. Jaunimo darbo centro teikiamų paslaugų. Marketingo komplekso gerinimo matmenys. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Marketingo komunikacija įmonėjeReziume. Įžanga. Marketingo komunikacijos kompanijos "X" aprašymas. UAB "X" veikla. 2 UAB "X" vidinė struktūra. Komunikacijos procesas, jo ypatumai. Tarptautinės kompanijos naujo prekės ženklo įvedimas į Lietuvos rinką, komunikacija su vartotoju. Strateginiai prekinio ženklo įvedimo sprendimai. Vartotojas, siekiamas segmentas. Komunikacija su vartotoju. Marketingo, komunikacijos tikslai, žiniasklaidos priemonių parinkimas, biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo koncepcija: AB "Geonafta"Marketingo idėjos suformulavimas. Marketingo tikslo suformulavimas. Įmonės aplinkos apibūdinimas. Marketingo koncepcija ir tipo pasirinkimas. Marketingo elementų apibūdinimas. Rinkos apibūdinimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Prekių gyvavimo ciklo apibūdinimas. SWOT ir konkurentų apibūdinimas. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo biudžeto pagrindimas. Marketingo plano struktūros pagrindimas. Marketingo tarnybos organizacinės struktūros pagrindimas. Realizavimo kanalų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo kultūra kaip konkurencinio pranašumo šaltinisĮvadas. Kultūros samprata. Kultūros įtaka vartotojų elgsenai. Marketingo kultūros elementas – parduotuvės įrengimas. Parduotuvės įrengimo reikšmė. Parduotuvės patalpų įrengimo sprendimai. Parduotuvės išplanavimas. Parduotuvės interjeras. Parduotuvės išorinė aplinka. Tinkama aptarnaujančio personalo išvaizda. Prekių identifikavimo samprata, pakuotės reikšmė. Prekės ženklas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas ir jo analizė: UAB "MAXIMA LT"Santrauka. Summary. Maxima LT, UAB ir informacijos šaltinių apžvalga. Apie įmonę. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Marketingo komplekso analizė. Produkto analizė: Maxima prekės. Kainodaros analizė. Kainų nustatymo tikslai. Kainų nustatymo metodika ir strategija. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Informacinis leidinys. Radijo reklama. Televizijos reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Rinkos tyrimas. Marketingo veiklos plėtra ir perspektyva. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo planas tarptautinei rinkai: "Chappi" dešros šunimsUAB "Masterfoods" gamybinis padalinys LIetuvoje: "Chappi" dešra šunims. Įvadas. Danijos istorijos santrumpa. Geopolitinė ir kultūrinė situacija. Geografija. Socialinės institucijos. Religija ir estetika. Gyvenimo sąlygos. Ekonominė ir finansinė situacija. Gyventojai. Ekonominiai duomenys. Mokslo pažangos ir technologijos lygis. Paskirstymo kanalai (makroanalizė). Rinkos ir konkurentų analizė. Produktas. Rinka. Detalus marketingo planas konkrečiam laikotarpiui. Marketingo tikslai. Produktas. Paskirstymas. Kaina. Promocija. Atsiskaitymo būdai. Reikalingi ištekliai. Skaityti daugiau
Marketingo planas viešbučiui "Middleaged paradise"Santrauka. Marketingo aplinkos situacija. Galimybių ir problemų analizė. SWOT analizė. Tikslai. Misija. Tikslai. Marketingo strategija. Tikslinės rinkos. Pozicionavimas. Paslaugų asortimentas ir papildomos paslaugos. Kainodara. Paskirstymas. Reklama. Pardavimų rėmimas. Veiksmų programa. Planuojamos pajamos ir išlaidos. Įgyvendinimo kontrolė. Priedas. Skaityti daugiau
Marketingo planas: alaus gamyba "Švyturio" alusĮvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo aplinkos analizė. PEST analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. Kaina. Vieta. Produktas. Skatinimas. Reklamos priemonės. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo planas: aliuminio-stiklo konstrukcijos UAB "Svelita"Įvadas. UAB "Svelita" įmonės politikos tikslai ir įsipareigojimai. Esamos situacijos analizė. UAB "Svelita" prekės ir paslaugos. UAB "Svelita" veikla. Personalas ir veiklos organizavimas. Įmonės ištekliai. Šakos struktūra, konkurencija ir paklausa. Marketingas. Tikslinės rinkos atranka ir įvertinimas. Produktų, paslaugų kainų nustatymas. Paskirstymo-realizavimo metodai. Pristatymo sąlygos ir terminai. Pardavimų įvertinimas: Pelno ir nuostolių ataskaitos prognozavimas. Taktika: Veiklos etapai. Svarbiausios tikslinės rinkos. Antrinės tikslinės rinkos. Įmonės biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planas: batų parduotuvė "Batų pasaulis"G.Kviekausko individuali įmonė. Verslo pasirinkimas ir aprašymas. Verslo pasirinkimas. Įmonės aprašymas. Įmonės steigimo tvarka. Tikslai. Produkto aprašymas. rinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos segmentas. SWOT analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Produkto politika. Kainų politika. Produkto paskirstymo politika. Rėmimo politika. Marketingo sprendimų vykdymo išlaidos. Pardavimo prognozė. Produkto pardavimo apimčių ir įplaukų prognozės ateinantiems 3 metams. Skaityti daugiau
......