Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Rinkodara>Rinkodaros kursiniai darbai

Rinkodaros kursiniai darbai (443 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės verslo aplinka: prekyba automobilių kosmetikos prekėmis UAB "Emolita"

  Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti marketingo planą. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Uab "emolita" rinkodaros veiklos planas. Įmonės veikla. Verslo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Perspektyvų analizė. Vartotojų nuomonės analizė. Įmonės tikslinė rinka. Rinkodaros komplekso elementų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-12-13
 • Įmonės vietos analizė ir jos įvertinimas: UAB "Interadis"

  Įvadas. Prekybos įmonės vietos teorijos pagrindai. Prekybos įmonės vietos pasirinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietą lemiantys. UAB "Interadis" vietos analizė. UAB "Interadis" pristatymas. UAB "Interadis" aptarnavimo zona. UAB "Interadis" vietą lemiantys veiksniai. Paklausa. Konkurentai. Pasiekiamumas. Patalpa. Kiti veiksniai. Kaip UAB "Interadis" vieta atitinka marketingo komplekso elementus. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-10-22
 • Įmonių lyderių rinkodaros politika

  Įvadas. Kokia įmonė yra lyderė? Įmonės lyderiavimo požymiai konkurencinėje aplinkoje. Veiksmai, įtakojantys įmonių lyderių atsiradimą. PEST analizė. Rinkos plėtros galimybės. Įmonių lyderių vykdoma rinkodaros politika. Įsigijimų ir konsolidacijos strategija. Rinkos lyderių rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų transformacijos – lyderystės kitimo ribose. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-22
 • Inovacijų valdymas tarptautinėje rinkoje

  Įvadas. Inovacijų ir inovacijų valdymo sąvokų apibūdinimas. Inovacijų sąvokos apibūdinimas. Inovacijų valdymo sąvokos apibūdinimas. Inovacijų klasifikavimas ir įvairovė. Inovacijų valdymo modeliai. Klasikiniai inovacijų valdymo modeliai. Progresyvūs inovacijų valdymo modeliai. Veiksniai, lemiantys inovacinės veiklos valdymo vystymą. IT inovacijų valdymas. IT (informacinių technologijų) sektoriaus apibrėžimas. IT inovacijų tarptautinės tendencijos. IT inovacijų Lietuvoje plėtros tendencijos. IBM inovacijų valdymas tarptautinėje rinkoje. IBM veiklos aspektai. IBM inovacijų valdymas tarptautinėje rinkoje. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-03-30
 • International Marketing and Sales Management: Dunnes Stores

  Darbas anglų kalba. Parduotuvių tinklas "Dunnes Stores". Introduction. Research objectives. Industry profile. Company profile. Country profile. Research methodology. Profile of Dunnes Stores. History of Ben Dunne. Industry profilei. Profile of Spain. Economic of Spain. Gross domestic product. Labour force. Industries. Exports. Imports. Social/cultural. Demographics. Dunnes Stores entry to Spain’s market. Conclusion .
  Rinkodara, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-14
 • International marketing plan: trades in pet's food, sweets and food company Mars, Inc

  Darbas anglų kalba. Tarptautinis rinkodaros planas: prekyba gyvūnų maistu, maistu ir saldumynais Mars, Inc. Kalbama apie Masterfoods - Mars, Inc atstovą Klaipėdoje. Preface. Mars, Inc. is universal diversity company functional in a few areas of trade – pet’s food, sweets, food product, electronic automatic payment system and drinks proceeding. A company Masterfoods is functional Mars, Ins. industrial department established in Klaipeda city. History of Denmark summary. Geopolitical and cultural situation. Geography. Social institutions. Religion and aesthetics. Living conditions. Economic and financial situation. Population. Economic data. Level of study progress and technology. Dispensation channels (macro analysis). Analysis of market and competitors. A product. Market. Explicit plan of marketing for particular period. Purposes of marketing. Commodity. Dispensation. Cost. Promotion. Means of payment. Necessary recourses.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-10-02
 • Internetinė reklama Lietuvoje

  Įvadas. Reklamos internete formos. Standartinės reklamos internete. Nestandartinė reklama internete. Reklamos internete pateikimo ir kainodaros modeliai. Reklamos demonstravimo būdai ir nukreipimo galimybės. Internetinės reklamos kainodara. Išvados. Summary.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-15
 • Internetinės reklamos rinka Lietuvoje

  Įvadas. Tradicinės ir interneto reklamos ypatumai. Tradicinės reklamos samprata, jos funkcijos. Reklamos internete sąvoka. Internetinės reklamos problemos Lietuvoje. Reklamos priemonės internete ir jų panaudojimo perspektyvos Lietuvoje. Reklamos priemonės internete. Interneto svetainė. Baneriai (reklaminiai skydeliai). Elektroninis paštas. Atsiskaitymo už reklamą būdai ir kainodara. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-16
 • Internetinis marketingas

  Įvadas. Marketingo galimybių internete ypatumai. Marketingo Internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Marketingo Internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Pagrindinės reklamos Internete formos bei jų privalumai ir trūkumai. Reklama Interneto svetainėse. Reklaminiai skydeliai. Reklama paieškos svetainėse. Nuorodos. Reklama naujienų arba diskusijų grupėse. Reklama elektroniniu paštu. Išvados. Priedai.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-04-04
 • Internetinių paslaugų marketingo planas: UAB "Virtualus pasaulis"

  Internetinių paslaugų apžvalga. Santrauka. Apibendrinimas. Marketingo plano aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Veiklos sferos apibūdinimas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Strateginiai tikslai. Taktiniai tikslai. Taktinė marketingo strategija. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Internetinių paslaugų SWOT analizė. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-29
 • Internetinių paslaugų marketingo planas: UAB "Virtualus pasaulis" (2)

  Įvadas. Įmonės misija. Tikslai. UAB "Virtualus pasaulis". Perspektyvų tyrimas. Konkurencinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Taktiniai tikslai. Įmonės rinkodaros strategija. Tikslinės rinkos pasirinkimo strategija. Pozicionavimo strategija. Marketingo komplekso strategija. Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Internetinių paslaugų SWOT analizė. Elektroninio verslo vystymasis Lietuvoje. Marketingo ypatumai virtualioje erdvėje. Vadyba. Demografinė segmentacija. Konkurencijos analizė. Rizikos įvertinimas. Alternatyvios veiklos kryptis. Finansai. Darbų grafikas. Funkcijos (operacijos). Paslaugos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikiamos patalpos ir kitos priemonės. Išvados. Santrauka. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Interneto paslaugos populiarumas Visagino mieste: UAB "Akvanautas"

  Įžanga. Temos aktualumas ir naujumas. Firmos istorija. Įmonės pavaldiniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Įmonės perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Įmonės marketingo strategija. Produkto (prekės) strategija. Kainodaros marketingo strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Marketingo tyrimai. Marketingo ir marketingo tyrimų sąvokų aiškinimas. Marketingo tyrimo metodai, pirminiai ir antriniai duomenys. Marketingo tyrimų proceso svarbumas. Marketingo tyrimų proceso etapai. Anketinė apklausa, jos būdai bei svarba. "Interneto" populiarumo paslaugos marketingo tyrimų atlikimas. Trumpa tyrimo apžvalga. "Interneto" paslaugos populiarumo tyrimo proceso atlikimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-04-24
 • Interneto paslaugų pasirinkimo tyrimas

  Įžanga. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Paslauga. Paslaugos grupė. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Kainodaros sprendimai. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos tyrimas. Rinkos paslaugos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurencinis aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-25
 • Išorinių ir vidinių veiksnių analizė: AB "Ragutis"

  Įvadas. Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Paskirstymo sistema rinkoje. Rinkos kaštų struktūra. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos struktūrinis pelningumas. Vartotojų analizė. Pagrindiniai rinkos segmentai. Vartotojų motyvacijos analizė. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Pagrindinių konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Tendencijos ir galimi įvykiai. Strateginiai neapibrėžtumai. Scenarijų analizė. Įmonės vidaus veiksnių analizė. Veiklos rezultatų analizė. Marketingo veiklos analizė. Vykdytos veiklos apibendrinimas ir strateginės problemos. SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-05-29
 • Įvaizdžio analizė: pramogų klubas "Mega"

  UAB "Netada" Pramogų klubo "Mega" vykdoma marketingo komunikacinė veikla. Įvadas. UAB "Netada" charakteristika. Marketingo komplekso elementai. Marketingo komunikacijos būdai. Tyrimo analizės rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-24
 • Įvaizdžio formavimas: buitinės chemijos prekės ir kosmetika UAB "Koslita"

  Įvadas. Įvaizdžio formavimo teorinės prielaidos. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio tipai. Įvaizdžio kūrimo modeliai. UAB "Koslita" analizė. Įmonės veiklos analizė. Personalo tarnybos funkcijų analizė. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. UAB "Koslita" įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio formavimo modelis. Įmonės įvaizdžio kūrimo priemonės. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-08
 • Įvaizdžio formavimo priemonės: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonių teorinis aspektas. Įmonės įvaizdis. Ryšiai su visuomene. Reklama. Įmonės įvaizdžio ir priemonių tyrimo metodikos pagrindimas. AB banko "Hansabankas" pristatymas. Tyrimo metodikos pagrindimas. "Hansabanko" klientų požiūrio į organizacijos įvaizdį tyrimo duomenys. Apklausos rezultatų analizė. Apklausos rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-10-27
 • Įvaizdžio kūrimas: transporto įmonė

  Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas. Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata. Įvaizdžio reikšmė. Transporto įmonės įvaizdžio elementai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Įmonės įvaizdžio kūrimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba bei vertinimo kriterijai. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Teigiamo įmonės įvaizdžio rezultatas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-22
 • Įvaizdžio kūrimo ir valdymo analizė "Aprangos galerija" pavyzdžiu

  Įvadas. Drabužių parduotuvės įvaizdžio kūrimo ir valdymo analizė teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata, principai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo modeliai. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijos įvaizdžio modelius. Lietuvos autorės pateikto organizacijos įvaizdžio modelio analizė. "Aprangos galerijos" įvaizdžio kūrimo ir valdymo tyrimo rezultatų analizė. "Aprangos galerijos" apibūdinimas. Tyrimo metodika. Apklaustųjų nuomonė apie "Aprangos galerija" įvaizdžio kūrimą bei valdymą. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-08
 • Kainos įtaka turizmo agentūros paslaugoms

  Įvadas. Analitinė dalis. Kainodaros pagrindai marketingo teorijoje. Kainodaros tikslai. Paslaugų organizacijų savarankiškumas nustatant kaina. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Į vartotojus orientuota kainodara. Tiriamoji dalis. Segmentavimas pagal amžių. Segmentavimas pagal kelionės tikslą. Segmentavimas pagal šalis, į kurias vyksta svečiai. Agentūros pasirinkimo kriterijai. Kainos įtaka, pasirenkant papildomas paslaugas. Klientų nuostatos pasirenkant tą pačią agentūrą. Asortimento tobulinimas. Kelionių kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po