Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Marketingo strategijos parengimas: AB "SEB Vilniaus bankas"Įvadas. Organizacijos charakteristika. Situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Tarptautinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. 4 Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė – mokslinė aplinka.Vidinės aplinkos analizė. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentų vertinimas. Įmonės SSGG analizė. Segmentavimas, tikslins rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijų parinkimas. Marketingo strategija. Konkuravimo strategijos parinkimas. AB SEB Vilniaus banko marketingo komplekso formavimas. Paslaugų ir kainų analizė. Paslaugų paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas: AB "Utenos trikotažas"Įvadas. Situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos parinkimas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijų parinkimas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos parinkimas. Marketingo komplekso formavimas. Prekės strategijos. Skatinimas ar rėmimas. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. PowerPoint pristatymas (9 skaidrės). Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas: avalynės parduotuvė "Žygio batai"Įvadas. Darbo tikslas – remiantis "Žygio batų" parduotuvių tinklo perspektyvų tyrimo išvadomis, numatyti marketingo strategijas ir parengti jų įgyvendinimo rekomendacijas. Trumpa įmonės charakteristika. "Žygio batų" tinklo perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai ir rinkos. Partneriai. Konkurentai. UAB Žaibiškas greitis marketingo komplekso analizė. Parduotuvių tinklo SWOT analizė. "Žygio batai" marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas: baldų gamybos Z. Jakubynienės IĮĮvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Z. Jakubynienės IĮ situacijos analizė.Rinkos analizė. Minkštų baldų rinkos dydis ir augimas. Rinkos pelningumo analizė. Mikroaplinkos analizė. Z. Jakubynienės IĮ charakteristika. Prekių asortimentas ir kainos. Įmonės paskirstymo kanalai. Z. Jakubynienės IĮ vartotojai. Z. Jakubynienės iį tiekėjai. Baldų rėmimo organizavimas. Konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai – kultūriniai veiksniai. Politiniai – teisiniai veiksniai. Moksliniai – technologiniai veiksniai. Gamtiniai veiksniai. Aplinkos vystymosi alternatyvų suderinimo (SWOT) analizė. Z. Jakubynienės IĮ marketingo tikslai. Z. Jakubynienės IĮ marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Marketingo kompleksu elementų strategijos. Prekės strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas: statinių inžinerinės sistemos UAB "Duventa"Įvadas. Marketingo strategijos parengimas. Situacijos analizė. UAB "Duventa" veiklos aprašymas. UAB "Duventa" išorinės aplinkos analizė. UAB "Duventa" vidinės aplinkos analizė. UAB "Duventa" SWOT analizė. UAB "Duventa" segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Pozicionavimas. Konkuravimo strategijos parinkimas. UAB "Duventa" marketingo tikslai. UAB "Duventa" marketingo komplekso formavimas. UAB "Duventa" marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas: šaldytuvų gamyba AB "Snaigė"Įvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Rinkos tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentai. Tiekėjų analizė. įmonės vidinės aplinkos analizė (arba įmonės portfelio analizė). Įmonės marketingo tikslai. Ab "Snaigė" marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Pozicionavimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Marketingo komplekso elementų strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Prekės strategija. Kainų strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas: taksi firma UAB "Žaibiškas greitis"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Žaibiškas greitis" veiklos analizę ir suformuoti galimos marketingo strategijos modelį. UAB "Žaibiškas greitis" – pirmoji Kaune įsteigta radiofonizuota privati taksi firma. Trumpa įmonės charakteristika. UAB "Žaibiškas greitis" perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai ir rinkos. Partneriai. Konkurentai. UAB Žaibiškas greitis marketingo komplekso analizė. Paslaugų ir kainos analizė. Paslaugų paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Įmonės SWOT analizė. UAB "Žaibiškas greitis" marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką. Marketingo strategija pagal pozicionavimą. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Paslaugų strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos planas: AB "SEB Vilniaus bankas" Panevėžio filialasĮvadas. Trumpa organizacijos charakteristika. AB SEB Vilniaus banko perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė – mokslinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai ir rinkos. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentų vertinimas. AB SEB Vilniaus banko marketingo komplekso analizė. Paslaugų ir kainų analizė. Paslaugų paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Įmonės SSGG analizė. Įmonės marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos planavimas ir įgyvendinimas įmonėjeĮvadas. "N" įmonės planavimas. Planavimo uždaviniai ir tikslai. "N" įmonės planų rengimas. Planavimo proceso cikliškumas. Strateginis planavimas "N" įmonėje. Verslo planas. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Strategijos įgyvendinimo proceso sudėtis. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. "N" įmonės struktūros ir pasirinktos strategijos derinimas. Septynių "S" modelis. Strateginių pokyčių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmisĮvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Sąvokų išaiškinimas. Įmonės (kaip sistemos) veiklos analizė. Marketingo strategijų problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Strategijos ir marketingo strategijų samprata. Marketingo strategijų klasifikacija. Nauja marketingo strategijų koncepcija – paslaugos marketingas. Ekonominiai valdymo metodai. Administraciniai valdymo metodai. Administracinių valdymo metodų klasifikacija. Administravimo principų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmis. Psichologiniai aspektai. Psichologinių aspektų identifikavimas ir klasifikacija. Psichologinių aspektų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmis. Kiekybinių valdymo sprendimų metodai. Jų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos plėtojimas įmonėje "Verslo banga"Įvadas. Marketingo veiklos strateginis planavimas. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorinės aplinkos įvertinimo ir įtakojimo analizė. Rinkos veiksniai. Vidinė aplinkos analizė. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymosi strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodika. Strateginių tikslų nustatymas ir formulavimas. UAB "Verslo srautas" strateginės plėtros ir vystymosi kryptys 2004-2008 m. Trumpa UAB "Verslo srautas" įmonės charakteristika. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. UAB "Verslo srautas" rinkos veiksnių analizė. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės funkcinių strategijų numatymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo strategijos rengimas: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Alita"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Technologinė - mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. AB "Alita" pirkėjai ir tikslinės rinkos. AB "Alita" partneriai. AB "Alita" konkurentai. AB "Alita" įmonės marketingo komplekso analizė. Prekių analizė. Kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. AB "Alita" SSGG (SWOT) analizė. Įmonės AB "Alita" marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką. marketingo strategija pagal pozicionavimą. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Prekės strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Kainų strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Paskirstymo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Rėmimo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Marketingo strateginis įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijų valdymas: žemės ūkio produktų gamyba perdirbimas UAB "Švytana"Įvadas. Tikslas. Išanalizuoti marketingo strategijų vidinę ir išorinę aplinkas ir strategijos įgyvendinimą ir kontrolę UAB "Švytana". Marketingo strategijų valdymas teoriniu aspektu. Marketingo samprata. Strateginio valdymo modeliai. Marketingo strategijų aplinkos analizė. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Marketingo strategijų valdymas UAB "Švytana". UAB "Švytana" veiklos charakteristika. UAB "Švytana" marketingo strategijų aplinkos analizė. UAB "Švytana" strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strateginis planas: UAB "Grožis"Verslo idėja, misija, tikslai. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Demografinė segmentacija. Marketingo strategija. Kainų strategija. Prekių pateikimo vieta ir būdas. Reklama ir rėmimas. Konkurentų analizė. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Organizacinė firmos struktūra. Skaityti daugiau
Marketingo strateginis planavimas (3)Įvadas. Tikslas – išnagrinėti marketingo strateginį planavimą, jo reikšmę įmonių veikloje. Marketingo strategija. Strategijos samprata. Marketingo strategijos rengimo procesas. Marketingo planavimo svarba. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Tyrimų rezultatai ir analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (5)Santrauka. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimo procesas. Problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Duomenų rinkimo formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas. Marketingo tyrimų metodai. Kokybiniai tyrimai. Fokusuota grupė. Kiekybiniai tyrimai. Apklausa. Klausimynas. Marketingo tyrimai Mažeikių politechnikos mokykloje. Respondentų pasiūlymai dėstytojai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (8)Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas sveikatingumo ir sporto centre "Grand Gym"Įvadas. Situacijos analizė. Tyrimo objektas. Aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Konkurentai. Konkurentai bei jų teikiamos paslaugos. Vartotojai. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alaus darykla AB "Kalnapilis-Tauro grupė"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės charakteristika, pagrindiniai veiklos rodikliai. Įmonės marketingo veikla. Aplinkos veiksniai. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimų tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alkoholio gamyba AB "Anykščių vynas"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Anykščių vynas" veikla. Aplinkos veiksniai. Vidiniai. Išoriniai. Marketingo komplekso elementai. Pagrindiniai veiklos rodikliai. Tyrimo eiga. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4). Skaityti daugiau
......