Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Studentų požiūris į jų pasirinktą specialybę: motyvacijos stojant, studijuojant bei projekcija į ateitįĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti studentų motyvaciją stojant ir studijuojant pasirinktą specialybę bei atskleisti jų ateities lūkesčius. Darbo objektas – Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentų motyvacijos stojant ir studijuojant pasirinktą specialybę. Teorinė darbo dalis. Ankstyvieji požiūriai į motyvaciją. Motyvas ir jo samprata. Motyvų rūšys. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacijos sąvokos reikšmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Tyrimo rezultatų analizė. Kauno kolegijos veiklos pristatymas. Tyrimo metodika. Respondentų charakteristika. Motyvaciniai veiksniai įtakoję stojimą ir studijavimą. Respondentų ateities lūkesčiai. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Šaldytų pusfabrikačių apžvalgaĮvadas. Šaldytų pusgaminių asortimentas Lietuvos parduotuvėse. Šaldyti konditeriniai pusgaminiai. Šaldytų sodo, daržo ir miško gėrybių pusgaminiai. Šaldytų produktų asortimento gylis ir plotis. Informacijos šaltiniai apie prekę. Prekės pateikimas rinkoje. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Pardavimo vietos. Šaldytų pusfabrikačių rinkos segmentacija. Šaldytų pusfabrikačių rėmimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Populiarinimas (ryšiai su visuomene). Šaldytų pusgaminių klasifikavimas. Konkuruojančių prekių nustatymas, pasiūlymai dėl naujo produkto kūrimo ir modifikacijos. Konkuruojančių prekių nustatymas. Pasiūlymai dėl naujo produkto kūrimo. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės reklamos galimybių taikymas turizmo įmonės versleĮvadas. Reklamos samprata. Šiuolaikinės reklamos savybės ir funkcijos. Reklamos savybės. Teigiamos reklamos savybės. Neigiamos reklamos savybės. Reklamos funkcijos. Turizmo įmonės įvaizdžio kūrimas. Šiuolaikinės reklamos būdai reklamuojant produktus ir paslaugas. Reklama internete. Reklama ant transporto priemonių. Lauko (išorinė) reklama. Šviesos reklama. Foto reklama. Turizmo įmonių taikomų šiuolaikinės reklamos būdų analizė. Kelionių organizatoriaus "novaturas" reklama. Kelionių organizatoriaus "teztour" reklama. Kelionių agentūros "delta – interservis" reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinių tarptautinių įmonių marketingo sprendimaiĮžanga. Tikslas. Problema. Uždaviniai. Metodologijos pasirinkimas. Gimusių globalių įmonių fenomenas. Sąvokos ypatumai. Sąlygos, lėmusios gimusių globalių įmonių atsiradimą. Gimusių globalių įmonių sąveika su aplinka. Veiklos sritys. Pagrindiniai sprendimai iššūkiams, su kuriais susiduria gimusios globalios įmonės. Entreprenerystės sprendimai/iššūkiai. Sprendimai tyrimams ir plėtrai. Gimusių globalių įmonių strategijos ir procesai. Marketingo strategija. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Tarptautinė reklamaĮvadas. Reklama. Tarptautinis marketingas. Reklaminė kampanija: organizavimas ir planavimas. Reklamos reguliavimas. Tarptautinės reklamos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginis marketingasĮžanga. Tiesioginis marketingas. Telemarketingas. Tiesioginis paštas. Specialios tiesioginio marketingo panaudojimo sritys. Tinklinis marketingas (multi level marketing). Asmeninis pardavimas. Asmeninio bendravimo privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Asmeninio pardavimo etapai. Prekybos agentų darbo užmokestis ir skatinimas. Tiesioginio marketingo priemonių, taikomų UAB "ERGO Lietuva", UAB "HANZA–LTB", UAB "Busturas", "Lietuvos AIDS centras" veikloje, lyginamoji analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "ERGO Lietuva" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "HANZA-LTB" veikloje analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "ERGO Lietuva" ir UAB "HANSA-LTB" veiklose, palyginamoji analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų "Lietuvos AIDS centro" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų UAB "Busturas" veikloje, analizė. Tiesioginio marketingo priemonių, naudojamų "Lietuvos AIDS centro" ir UAB "Busturas" veiklose, palyginamoji analizė Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimas: studentų pasitenkinimas TVMĮvadas. Pasitenkinimo studijomis teoriniai aspektai. Pasitenkinimo studijomis samprata. Pasitenkinimą studijomis įtakojantys veiksniai. Studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo metodai. Likert skalės sudarymo principai. Kategorizavimas ir rangavimas. Tyrimo metodologija. Visų respondentų pasiskirstymas pagal demografinius klausimus. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal lytį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal amžių. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal dirbamą darbą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal vidutines mėnesio pajamas. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal kursą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal studijų pakopą. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal studijų formą. Tyrimo rezultatai. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir praleistas paskaitas be svarbios priežasties pastarąjį mėnesį. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir praleistas paskaitas per mėnesį be svarbios priežasties. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir pagrindines priežastis dėl ko dažniausiai praleidžiamos paskaitos. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal naudojimąsi biblioteka. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal naudojimąsi biblioteka. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir naudojimąsi biblioteka. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal informacijos paiešką. Lyčių procentinis pasiskirstymas pagal informacijos paiešką. Visų respondentų procentinis pasiskirstymas pagal pajamas ir informacijos paiešką. Visų respondentų TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas pagal lytį. TVM‘o mokymo programų teiginių įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas. TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas pagal lytį. TVM‘o administracijos darbo aspektų įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas. TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas pagal lytį. TVM‘o dėstytojų darbo aspektų įvertinimas pagal pajamas. Visų respondentų TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e. TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal lytį. TVM‘o socialinės integracijos įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal pajamas. Visų respondentų įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e. Įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal lytį. Įgūdžių ir sugebėjimų vystymosi galimybių įvertinimas, studijuojančių TVM‘e pagal pajamas. Išvados. Priedai (17). Skaityti daugiau
Tradicinė ir internetinė reklamaĮvadas. Reklama: samprata, tikslai ir funkcijos. Reklamos apibrėžimas. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos apimčių palyginimas. Pagrindinės reklamos formos. Tradicinės reklamos formos. Pagrindinės reklamos internete formos bei jų privalumai ir trūkumai. Reklamos internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto kompanijos analizė rinkodaros aspektu: UAB "Avižienių transportas"Įvadas. UAB "Avižienių transportas" pristatymas marketingo aspektu. Bendrovės valdymas. Bendrovės paslaugos. Bendrovės padėtis rinkoje. UAB "Avižienių transportas" paslaugos analizė marketingo komplekso aspektu. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo, kitimo tendencijos. Darbuotojų pareigos, jų pareiginiai nuostatai. Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas, vieta. Rėmimas. UAB "Avižienių transportas" paslaugos marketingo tobulinimas. Prielaidos artimiausiam laikotarpiui. Bendrovės paslaugos tobulinimas marketingo aspektu. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Transporto priemonių kasko draudimo rinkos tyrimas: UADB "Baltijos garantas"Įvadas. Problema. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Praktinė reikšmė. Analitinė dalis. Draudimo bendrovė siūlo šias draudimo rūšis. Transporto priemonių kasko draudimas. Tiriamoji dalis. Išvados ir siūlymai. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Turto draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro rinkos tyrimasTyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokia parduodamo produkto paklausa ir ar pakankamas kiekis žmonių susidomės siūloma paslauga. Didžiausios bendrovės teikiančios draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro draudimo paslaugą. Turto draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro rinkos tyrimas. Segmentavimas pagal pajamas. Segmentavimas pagal socialinę padėtį. Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Ukrainian Gen-sets Market. Market research for DEIF A/SDarbas anglų kalba. Rinkodaros tyrimas. Ukrainos rinka. Ar DEIF kompanijos produkcija tinkama Ukrainos rinkai? DEIF kompanija (Danijoje) užsiima programavimu į generatorius, kurie gali būti naudojami vėjo malūnams (kazino, stadionuose, ligoninėse) kai dingsta elektra "juodasis laikotarpis". Pagrindinis uždavinys: Ar DEIF kompanijai verta bandyti įeiti į Ukrainos rinką? Chapter I – Executive summary and introduction. Executive summary. Introduction. Chapter II – Introduction. DEIF A/S presentation. DEIF. Engine and Gen-set Controls. Purpose of the project. Chapter III - Macro environment analysis. PEST analysis. Political. Economic Factors. Social. Technology. Conclusions. Chapter IV - Micro environment analysis. Supply chain. Suppliers. Manufacturers. Sellers. Customers. Conclusions. End-customers of gen-sets. Introduction. Hotels. Hospitals (health clinics). Banks. Airports in Ukraine. Telecommunication and communication. Shipbuilding companies. Casinos. Metro. Pipelines. Stadiums. Conclusions. Exhibitions and shows in Ukraine in 2009. Introduction. Power and Energy exhibitions. Other exhibitions. Marine Exhibition in Odessa. Conclusions. Power-supply market in Ukraine. Market characteristic. Controllers. Engines. List of companies. Conclusions. Porter’s 5 force. Introudction. The threat of substitute products. The threat of the entry of new competitors. The intensity of competitive rivalry. The bargaining power of customers. The bargaining power of suppliers. Conclusions. SWOT analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Conclusion. Chapter V – Market Strategy. STP. Market segmentation. Market size estimation. Target groups. Positioning. Conclusions. Entry mode strategy. Introduction. Hierarchical models. Intermediate models. Export models. Subcontracting strategy. Conclusions. Ansoff’s growth strategies. Marketing mix. Product. Price. Place. Promotion. Conclusions. Chapter VI - Summary and Appendix. Summary. Appendix. Project description. Appendix for Chapter. End-customers of gen-sets. Appendix for Chapter. Exhibitions and shows in Ukraine. Appendix for Chapter. Power-supply market in Ukraine. Appendix for Chapter. Porter’s 5 force. Process report. Skaityti daugiau
Vartojimo prekių ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesasĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Vartojimo bei gamybinės paskirties prekių pirkimo procesą. Vartotojo ir vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeninio pobūdžio veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. A. Maslow poreikių piramidės samprata. Psichologinio pobūdžio veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Poreikio atsiradimas (pripažinimas). Informacijos paieška. Alternatyvų įvertinimas (informacijos įvertinimas). Pirkimo sprendimo priėmimas. Elgsena po pirkimo (reakcija į pirkinį). Gamybinės paskirties prekių pirmo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartojimo paskolų rinkos tyrimas: AB "Swedbank"AB "Hansa Bankas" vartojimo paskolų rinkos tyrimas. Įvadas. Teorinė dalis. "Hansabanko" charakteristika. Vartojimo paskola. Analitinė dalis: tyrimas. Segmentavimas pagal amžių. Segmentavimas pagal šeimyninę padėtį. Segmentavimas pagal pajamas. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Vartotojo elgseną įtakojantys veiksniaiĮvadas. Pirkėjo elgsena. Pirkėjo elgsenos modeliai. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Poreikio atsiradimas. Išoriniai veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Subkultūra. Socialinė klasė. Socialiniai veiksniai. Grupės. Šeima. Vartotojų vaidmenys perkant. Vaidmenys ir visuomeninis statusas. Asmeniniai veiksniai. Amžius ir gyvenimo ciklo etapas. Profesija. Ekonominė padėtis. Gyvenimo būdas. Asmenybė ir savimonė. Psichologiniai veiksniai. Motyvacija. Suvokimas. Patirtis. Nuostatos ir nuomonės. Etapai - nuo sprendimo priėmimo iki prekės įsigijimo. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Produkto savybių įtaka apsisprendimo greičiui. Sprendimas pirkti. Pirkėjo sprendimo pirkti naujus produktus priėmimas. Vartotojo elgsena įsigijus prekę. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojo poreikių tenkinimo galimybėsĮvadas. Vartotojų poreikių tenkinimo esmė. Rinkodaros esmė. Vartotojų poreikių tenkinimas kaip vienas iš svarbiausių rinkodaros procesų. Vartotojų skirstymas. Vartotojų pasitenkinimo skirstymas atsižvelgiant į produktų kainos ir kokybės santykį bei lūkesčius. Vartotojų skirstymas į išorinius ir vidinius vartotojus. Vartotojų elgsena tenkinant savo poreikius. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena: restoranas UAB "McDonalds"Įvadas. Darbo tikslas. Įvertinti restorano "McDonalds" vartotojo elgseną ir numatyti jos įtaką, apsisprendimui pirkti. Vartotojų elgsena teoriniu aspektu. Vartotojų elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Vidiniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Vartotojų prekių pirkimo procesas. Vartotojų elgsenos tyrimo organizavimas ir metodika. UAB "McDonalds" restorano vartotojų elgsena. Įmonės pristatymas. Išoriniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Vidiniai vartotojų elgseną lemiantys veiksniai. Vartotojų prekių pirkimo procesas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos ypatumai renkantis vieną iš Šiaulių pramogų klubųĮvadas. Tikslas yra išsiaiškinti vartotojų elgseną renkantis ieną iš Šiaulių pramogų klubų. Vartotojų elgsenos ypatumai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos veiksniai. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartotojų apsisprendimas kokias paslaugų rinktis. Šiuolaikiniai vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų vaidmuo formuojant paslaugų teikimo strategijas. Vartotojų elgsenos tyrimas renkantis vieną iš Šiaulių pramogų klubų. Tyrimo metodika ir organizavimas. Gautų rezultatų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimasĮvadas. Vartotojų jautrumo tyrimo metodika. Vartotojų jautrumo samprata. Vartotojų jautrumą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vidiniai veiksniai, įtakojantys vartotojų elgseną. Vartotojų jautrumo analizės metodai ir jų rodikliai. Segmentavimo taikymas vartotojų elgsenos tyrimuose. Vartotojų jautrumas kainai. Mėsos perdirbimo įmonės "X" ūkinės komercinės veiklos analizė. Vartotojų jautrumo atskiriems rinkodaros elementams tyrimas. Organizacinė struktūra. Vartotojai. Produkcija. Kainų politika. Paskirstymas. Rėmimas. Mėsos perdirbimo įmonės "X" ūkinės komercinės veiklos rezultatų vertinimas. Pagrindinių mėsos rūšių suvartojimas Lietuvoje. Gaminamos produkcijos realizavimas. Mėsos perdirbimo įmonės "X" stipriosios ir silpnosios pusės. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimas kosmetikos parduotuvėje "Eurokos"Santrauka. Įvadas. Vartotojų elgsenos teorijos. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgseną sąlygojantys veiksniai. Išoriniai vartotojo elgseną įtakojantys veiksniai. Vidiniai vartotojo elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojų prekių pirkimo procesas. Makroekonominiai vartotojų elgsenos tyrimo aspektai. Naudingumo teorija. Elastingumo teorija. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Vartotojų elgsenos tyrimas parduotuvėje "Eurokos". "Eurokos" parduotuvės veiklos analizė. Vartotojų elgsenos tyrimo kosmetikos parduotuvėje "Eurokos" metodologija. Kosmetikos parduotuvės "Eurokos" vartotojų elgesio įvertinimas. Vartotojų demografinių savybių ir jų įtakos pirkimo intensyvumui įvertinimas. Vartotojų lojalumo įvertinimas. Vartotojų lankymosi kosmetikos parduotuvėje "Eurokos" tikslas. Informacijos pasiekimas komunikaciniais kanalais bei rėmimo priemonėmis vertinimas. Kosmetikos parduotuvės "Eurokos" vartotojų elgseną sąlygojantys išoriniai veiksniai. Kultūrinės aplinkos poveikio nustatymas. Ekonominės aplinkos poveikio nustatymas. Kosmetikos parduotuvės "Eurokos" vartotojų elgseną sąlygojantys vidiniai veiksniai. Vartotojo kontaktavimo su prekybiniu personalu įvertinimas. Vartotojų motyvacijos ir prioritetai. Išvados. Skaityti daugiau
...