Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Įmonės marketingo tyrimų projektas: UAB "Medeina"Įvadas. Prekės aprašymas. Paklausa. Rinka. Vartotojai. Rėmimas. Pateikimo kanalai. Konkurentai. Pavojai ir galimybės. Įmonės funkcinė struktūra. Kainos ir pelnas. Gamybinė programa. Gamybos apimtis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tobulinimas: UAB "Lietmedis"Marketingo samprata ir uždaviniai. Marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo koncepcijos. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingas ir jo aplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Bendrovės verslo vystymasis. Rinkos analizė. Lietuvos medienos rinkos analizė. Marketingo strategija. Technologijos aprašymas. Konvekcinės kondensacinės medienos džiovyklos (KKMD) charakteristika. Veikimo principas. Medienos džiovinimas. Gamtosauga. KKMD projekto naujumas. Projekto naujumas, esmė ir išskirtinumas lyginant jas su užsienio analogais. KKMD trūkumai ir būtinybė jas tobulinti. Kaina. Medienos džiovyklų palyginamosios kainos. Paskirstymas. Rėmimas. Pagrindiniai džiovyklos darbo organizavimo aspektai. Numatyti atlikti statybos darbai ir jų grafikas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiksmų ir priemonių planas: kelionių agentūra "Feliksas"Įvadas. Makroaplinkos darančios įtaka "Felikso" įmonės veiklai. Ekonominė aplinka. Socialinė- kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Felikso" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Bendra įmonės charakteristika. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Kelionių agentūros "Feliksas" marketingo SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės paslaugų paketo pozicionavimas rinkoje: mobiliojo ryšio operatorius "TELE2"Įvadas. Pozicionavimo samprata. Pozicionavimo strategijos ir jų taikymas rinkoje. Pozicionavimas pagal vertę. Pozicionavimas pagal kainą. Prekių vardo pozicionavimas. Kitos pozicionavimo strategijos. Pozicionavimo taisyklės. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" paslaugų paketo pozicionavimas Lietuvos rinkoje. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" išskirtiniai bruožai. Konkurentų teikiamos paslaugos, kurios daro juos išskirtinius. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" pozicionavimo strategijos įtvirtinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės paslaugų plėtra marketingo aspektu: AB "Vilniaus bankas"Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugų klasifikavimas ir savybės. Paslaugų ir prekių marketingo skirtumai. Paslaugų marketingo komplekso elementai. AB "Vilniaus banko" veiklos analizė. AB "Vilniaus banko" charakteristika. AB "Vilniaus banko" finansinė veikla. AB "Vilniaus banko" organizacinė valdymo struktūra. AB "Vilniaus banko" marketingo veikla. AB "Vilniaus banko" Kauno filialo paslaugų vartotojų nuomonės tyrimas. AB "Vilniaus banko" Kauno filialo paslaugų vartotojų nuomonės tyrimo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės reklamos įtaka vartotojo sprendimams: UAB "Maxima"Įvadas. Reklamos raida. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos poveikis vartotojui. Vartotojų skatinimo priemonės. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Reklamos objektai. Maxima LT įmonės charakteristika. Įmonės asortimentas. Lojalumo programa. Reklamos apimtys. Reklamos efektyvumo tyrimai. Alytaus prekybos centro Maxima vartotojų tyrimo duomenų analizė. Psichologinio poveikio metodai Maxima reklamoje. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros makroaplinkos analizė: UAB "Rola"Įvadas. UAB "Rola" trumpas aprašymas. Rinkodaros makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinkos įtaka kavinės veiklai. Politinės ir teisinės aplinkos įtaka paslaugų sektoriui. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Makroaplinkos dinamika UAB "Rola" veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: elektronikos pramonė AB "Vilniaus Vingis"Anotacija vadovams. Bendra informacija apie AB "Vilniaus Vingis". AB "Vilniaus Vingis" misija ir tikslai. Situacijos analizė. Šakos analizė. Makroaplinkos analizė. Konkurentų analizė. Vidinė analizė. SWOT analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Segmentavimas. Tikslinių segmentų pasirinkimas. Pozicionavimas. Rinkodaros strategija: apibendrinimas. Rinkodaros taktika. Esamas produktas. Norimas produktas. Rėmimas. Paskirstymas. Kainodara. Išvados. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Personalas. Plano įgyvendinimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: gėlių salonas IĮ PetreikiųĮvadas. Petrikų individualios įmonės charakteristika. Rinkodaros makroaplinka. Politinė – teisinė aplinkos analizė. Ekonominė aplinkos analizė. Mokslinė – technologinė aplinkos analizė. Socialinė – kultūrinė aplinkos analizė. Gamtinė aplinkos analizė. Konkurencinė aplinkos analizė. Rinkodaros mikroaplinka. Pirkėjas. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės personalas. Petrikų IĮ finansinė padėtis. Rinkos segmentavimas ir segmento parinkimo strategija. Petrikų individualios įmonės rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Įmonės rinka ir segmento strategija. Petrikų IĮ marketingo strategija. Rinkos komplekso analizė. Asortimentas. Poreikiai prekei ir paslaugai. Kaina. Kainų politika. Paskirstymas. Paskirstymo politika. Rėmimas. Rėmimo politika. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: kosmetikos parduotuvė UAB "Sarma"Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Konkurencija. Rinkos samprata. Tikslinė rinka, segmentavimas, pozicionavimas. Aprašomoji dalis. Kompanijos istorija. Teikiamos prekės, paslaugos (dabartinė situacija). Finansiniai duomenys (pardavimai, parduotuvių skaičius, dinamika). Vizija, misija, šūkis, vertybės. Analitinė dalis. "Sarmos" makroaplinka. "Sarmos" mikroaplinka. "Sarmos" konkurentai. Strateginiai marketingo sprendimai. "Sarmos" marketingo kompleksas. Rėmimas. Marketingo tyrimas: "Sarmos" aptarnavimas. Tyrimo aprašymas. Tyrimo eiga. Tyrimo išvados. M.E.S. nuomonė. Stipriosios ir silpnosios marketingo komunikacijos vietos. Praktinės rekomendacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: viešbutis "Baltpark"Įvadas. Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių strategijų teorinė analizė. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. "Baltpark" viešbučio rinkodaros planas. "Baltpark" viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas. "Baltpark" viešbučio perspektyvų tyrimas. "Baltpark" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. "Baltpark" viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. "Baltpark" viešbučio rinkodaros komplekso elementų funkcinės strategijos. "Baltpark" viešbučio rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: viešbutis "Sfinksas"Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių strategijų teorinė analizė. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros planas. "Sfinksas" viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas. "Baltpark" viešbučio perspektyvų tyrimas. "Sfinksas " viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. "Sfinksas " viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros komplekso elementų funkcinės strategijos. "Sfinksas" viešbučio rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: vyriškų kostiumų siuvimas UAB "Dalijanas"Įvadas. Darbo tikslas yra sudaryti UAB "Dalijanas" rinkodaros veiklos planą. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti rinkodaros planavimui. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. UAB "Dalijanas" rinkodaros plano projektas. UAB "Dalijanas" pristatymas. UAB "Dalijanas" misija. Rinkodaros tikslai. UAB "Dalijanas" SSGG (SWOT) aplinkos analizė. UAB "Dalijanas" bendrosios rinkodaros strategijos. UAB "Dalijanas" Lietuvos rinka. UAB "Dalijanas" rinkos segmentavimas. UAB "Dalijanas" prekių pozicionavimo rinka. UAB "Dalijanas" vartotojų nuomonės rinkimas. UAB "Dalijanas" rinkodaros komplekso elementų analizė. Kainos nustatymo strategija. Prekių pateikimo strategija. Prekių rėmimo strategija. UAB "Dalijanas" reklaminis pranešimas. UAB "Dalijanas" rinkodaros rėmimo biudžetas. UAB "Dalijanas" prekių pardavimo prognozė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai: UAB "Ankeda"Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkos planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. UAB "Ankeda" rinkodaros veiklos plano parengimas. UAB "Ankeda" įmonės pristatymas. UAB "Ankeda" įmonės misija. UAB "Ankeda". Įmonės rinkodaros tikslai. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros aplinkos. UAB "Ankeda" įmonės perspektyvų tyrimas (swot analizė). UAB "Ankeda" įmonės tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių ir kainų analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių paskirstymo analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių rėmimo analizė. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros biudžetas. UAB "Ankeda" įmonės prekių pardavimo prognozė. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros strateginis planas: nekilnojamojo turto bendrovė "Ober-hause"Įvadas. "Ober-hause" misija, vizija ir marketingo tikslai. Misija. Vizija. Marketingo tikslai. Įmonės situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Išorinės aplinkos auditas. Vidinis auditas. Rinkos analizė. Įmonės tikslinės rinkos analizė. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Verslo portfelis. Įmonės marketingo strategijos. Strategija pagal rinkodaros komplekso elementus. Konkuravimo strategija. Strategija pagal tikslinę rinką. Strategija pagal pozicionavimą. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros tyrimas: UAB "Kooperacijos aruodai"Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti rinkodaros planą. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. UAB "Kooperacijos aruodai" rinkodaros plano parengimas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Verslo aplinkos analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė (SSGG). Vartotojų nuomonės tyrimas. Rinkodaros komplekso pritaikymas tikslinei rinkai. Išvados. Priedai (15 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės rinkos analizė: AB "Kalnapilis"Įvadas. AB "Kalnapilis" paskirtis ir veiklos kryptys. AB "Kalnapilis" valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo teisės. Valdyba. Jos funkcijos ir pareigos. Administracija. AB "Kalnapilis" pagrindiniai techniniai - ekonominiai rodikliai. AB "Kalnapilio" kelias į sėkmę. Lietuvos alaus rinkos išsidėstymas 1995 – 2001 metais. Rinkodara. "Kalnapilyje" gaminamo alaus rūšys ir gamybos ypatumai. Rinkos tyrimo metodai. Rinkos egzistavimo sąlygos. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos analizės metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkos tyrimas: UAB "Alaista"Įvadas. Rinkos tyrimas. Įmonės bendra charakteristika. Padalinio vadovo pareiginiai nuostatai. UAB "Alaista" produkcijos asortimentas. Išorinių veiksnių poveikis įmonės veiklai. Vidinių veiksnių poveikis įmonės veiklai. Produkcijos kainos analizė. Produkcijos pateikimas. Produkcijos rėmimas. Konkurentai. SWOT analizė. Išvados. Reziume. Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų kokybės analizė: AB "Šiaulių bankas"Įvadas. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matai. Paslaugų kokybės veiksniai. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės tyrimo būdai. Akcinės bendrovės "Šiaulių bankas" teikiamų paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų marketingo komplekso vertinimas: UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras"Įvadas. Paslaugos esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. Paslaugų klasifikavimas. Klientų aptarnavimo patirtis. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras" paslaugų marketingo kompleksas. Verslo situacija. Paslaugos produktas. Paslaugų vartotojai ir teikėjai. Paslaugų teikimo procesas ir fizinė paslaugų teikimo aplinka. Įmonės rėmimo kompleksas. Paslaugos teikimo vieta. Paslaugų kainodara. Paslaugų kokybės matavimo kriterijai. UAB "Penkių kontinentų komunikacijos centras" įmonės paslaugos plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
......